Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Biblen, kvindeundertrykkelse og Æresdrab

 

I Bibelen er en kvinde laverestående en manden. Rødstrømperne har kæmpet for ligeret og andre kvinderrettigheder siden 1970, men har ikke fået det. Hvad med ligeløn ? Får mænd og kvinder det samme løn for det samme arbejde, de udfører ? Hvad siger Bibelen om ”ligehed” og ”ligeret” ?

Der er utallige tilfælde af vold mod kvinder i Danmark. De bliver tæsket af deres mænd i hjemmet. De siger ingen ting til deres kollegaer, veninder eller slægtninge. De voldsramte kvinder skjuler blå marker og hævelser. Volden forgår også på arbejdspladsen, gaden og andre steder. Hvorfor bliver kvinder jævnligt udsat for vold i hjemmet og andre steder? De mangler respekt jo!. 

Der findes stadigvæk kvindehandel og privat sexslaver, sexmisbrugsforbrydelsen i Europa og også i Danmark. Det er ikke en sygdom at misbruge mindreårige børn eller kvinder – det er en modbydelig forbrydelse og de forbrydelser får ødelagt resten af deres liv –  præcis som deres ofre! De skal straffes og komme til at skamme sig – eller leve i smerte resten af deres live! Faktisk er det kvindernes undertrykkelse og fornærmelse. De har psykiske og fysiske problemer som for eksempel mavepine, hovedpine, angst, depression og træthed. Skal man ikke tro at en sexslave eller voldsramt kvinde er også et menneske og udvise omsorg og omtanke?  

 

”lighed” og ”ligeret” i Bibelen

Salomo har 700 hustruer og 300 medhustruer!

v3  Han havde syv hundrede hustruer med fyrstelig rang og tre hundrede medhustruer, og hans hustruer bragte hans hjerte på afveje. Første Kongebog 11:3

 

Ti medhustruer!

v16  Fulgt af hele sit hus begav kongen sig af sted. Dog lod han ti medhustruer blive tilbage til at tage vare på paladset.

Anden Samuelsbog 15:16

Rødstrømperne har kæmpet for ligeret siden 1970. Enhver sætter pris på kvinders rettigheder og lighed. Lad os være fordomsfri og finde ud af hvad Bibelen siger om deres”lighed” og ”ligeret”. I Bibelen er en kvinde laverestående end manden. Skal man ikke handle dem menneskeligt og instinktivt?

 

Æresdrab i Bibelen

Han skar sin medhustru i tolv stykker

Når en mand dræber sin kone pga. Utroskab, er det et mord. Men når en muslim begår det, hedder det æresdrab i medierne. Er det ikke mærkeligt ? Islam forbyder æres drab eller manddrab. Der er ingen ting i Koranen der henviser til æresdrab. Det er ulovlig. Men hvad med Biblen? Man skar sin medhustru i tolv stykker. 

 

v29  Da han var kommet hjem, greb han en kniv, tog sin medhustru og skar hende i tolv stykker, led for led, og sendte stykkerne af hende ud i hele Israel (DOMMERBOGEN 19:29).

 At myrde og skære et lig i stykker er der forbudt i Islam.

Er det tilladt at dræbe børn?

I Biblen giver der ordre til at dræbe børn.

v17  Dræb nu alle drenge og alle kvinder, der har haft samleje med en mand.

(FJERDE MOSEBOG 31:17).

Sådanne ting er forbudt i Islam.

 

At brænde kvinder i Biblen !

 

Ifølge Biblen brændt man altså kvinder !

v24   Omkring tre måneder senere fik Juda besked om, at hans svigerdatter Tamar havde bedrevet hor, og at hun også var blevet gravid af det. Da sagde han: »Før hende ud, hun skal brændes!« 

(FØRSTE MOSEBOG 38:24). 

At brænde folk er forbudt i Islam, hvad enten de er døde eller levende.

Kvinden blev skabt for mandens skyld!

v9  og manden blev ikke skabt for kvindens skyld, men kvinden for mandens skyld. Første Korinterbrev 11:9

En mand er sin hustrus hoved!

v23  for en mand er sin hustrus hoved, ligesom Kristus er kirkens hoved og sit legemes frelser. v24  Ligesom kirken underordner sig under Kristus, sådan skal også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt. Efeserbrevet 5:23-24

 

Kvinden skal underordne under sin mand!

v1  Ligeså skal I hustruer underordne jer under jeres mænd, for at de af mændene, der er ulydige mod ordet, kan blive vundet uden ord gennem deres hustruers livsførelse,

Første PeterBrev 3:1,

også I hustruer underordne jer under jeres mænd i alt. Efeserbrevet 5:23-24

 

En kvinde må ikke lade sig skille fra sin mand!

v10  De gifte byder jeg, dog ikke jeg selv, men Herren, at en kvinde ikke må skille sig fra sin mand v11  – men er hun blevet skilt, skal hun forblive ugift eller også forlige sig med sin mand – og en mand må heller ikke skille sig af med sin hustru. Første Korinterbrev 7:10-11

Kvinderne skal tie

i deres menighedsforsamlinger!

En kvinde må ikke sige noget i nogen forsamlinger ifølge Bibelen.

v34  skal kvinderne tie stille i menighederne. De må ikke tale, men skal underordne sig, sådan som loven også siger. v35  Men hvis de vil have noget at vide, skal de spørge deres mænd hjemme, for det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menigheden. Første Korinterbrev 14:34-36

 

En kvinde må ikke være en lærer!

v11  En kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt; v12  men at optræde som lærer tillader jeg ikke en kvinde, heller ikke at bestemme over sin mand; hun skal leve i stilhed. Første Timoteusbrev 2:11-12

Skal man stene folk til døde ?

 

Det bliver sagt der i medierne at stene folk til døde er kynisk og primitivt. Der står foreskrevet M

oses regler for hvodan man, i detaljer, skal stene folk til døde. Er denne barbariske straffelov ? Jesus kom at opfylde og ikke nedbryde loven.

v17  Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde(MATTÆUSEVANGELIET 5:17).

  v14  Før den mand, der udtalte forbandelsen, uden for lejren; alle, der hørte det, skal lægge hænderne på hovedet af ham, og så skal hele menigheden stene ham.

(TREDJE MOSEBOG 24:14, 16).  

 Alene forsøg på frafald fra Gud, straffes med stening til døde:   (FEMTE MOSEBOG 13:6-10, 17:3-5).

 Hvis man ikke adlyder sine forældre, skal folk stene ham til døde at afskrække andre.  FEMTE MOSEBOG 21:20-21).

At adlyde sine forældre er en meget vigtig ting i Islam, men man ikke skal straffes på den grund.  Hor straffes med stening til døde.(FEMTE MOSEBOG 22:23-24, 25:11-12).

 

Biblen og homoseksualitet

 

Der er det forbudt at være homoseksuel i Kristendommen, Jødedommen og Islam. Biblen står fast imod homoseksualitet:

 

Du må ikke have samleje med en mand

v22  Du må ikke have samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde. Det er en vederstyggelighed. 3. Mosebog 18:22

Homoseksuelle skal lide døden

 

v13  Hvis en mand har samleje med en mand, som man har samleje med en kvinde, har de begge to begået en vederstyggelighed. De skal lide døden. De har selv skylden for deres død. Tredje Mosebog 20:13

 

 Til trods for det, er der mange præster , der vier bøsser og lesbiske.Hvor er kristendommen på vej hen?

Biblen og utroskab

 

v2  Engang ved aftenstid stod David op af sin seng og gik rundt på taget af sit hus. Deroppefra fik han øje på en kvinde, der var ved at tage bad. Hun var meget smuk. v3  David sendte bud og forhørte sig om kvinden, og han fik det svar, at det var Batseba, Eliams datter, hittitten Urias' kone. v4  David sendte så bud efter hende. Hun kom ind til ham, og han lå med hende; hun havde netop renset sig efter sin menstruation. Bagefter gik hun hjem. v5  Men kvinden var blevet gravid, og hun sendte bud til David og fortalte ham, at hun var blevet gravid.

Det beviser at i Bibelen er en kvinde laverestående end manden.