Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Er Bibelen blevet ændret?

 

Hullerne i Bibelen

Ægtheden af Bibelen

Vidneudsagn mod de Skriftkloge

”Skrivernes løgnegriffel har gjort den til løgn”

v8  Hvordan kan I sige: »Vi er vise,
      vi har Herrens lov hos os«?
      
Nej, skrivernes løgnegriffel
      har gjort den til løgn.

       Jeremias' Bog 8:8

Har profeterne kun tanke for at profetere løgn

 

v26  Hvor længe skal det vare? Har profeterne kun tanke for at profetere løgn og svig ud af eget hjerte?

Jeremias' Bog 23:26

 

Et orakel er et menneskes eget ord

og ikke »Herrens orakel«

v36  Men ordene »Herrens orakel« må I aldrig mere nævne, for et orakel er et menneskes eget ord, og I fordrejer ordene fra den levende Gud, Hærskarers Herre, vor Gud.

Jeremias' Bog 23:36

Alle handler løgnagtigt

 

v10  »Hvem kan jeg tale til
      og advare, så de hører?
      De er ude af stand til at lytte,
      deres ører er uomskårne.
      Herrens ord spotter de,
      de vil ikke vide af det.
   v13  
Fra den mindste til den største,
      alle søger uretmæssig vinding;
      fra profet til præst,
      alle handler løgnagtigt.

Jeremias' Bog 6:10, 13

 

Profeterne profeterer løgn i Herrens' navn

 

v14  Men Herren sagde til mig: »Profeterne profeterer løgn i mit navn. Jeg har ikke sendt dem, jeg har ikke givet dem befaling og ikke talt til dem. Løgnesyner, falske spådomme og svig ud af deres eget hjerte profeterer de for jer.«

Jeremias' Bog 14:14

 

Lord kommer over profeterne

 

v31  Nu kommer jeg over profeterne, siger Herren, for de lader tungen løbe og siger: »Han har talt.«

Jeremias' Bog 23:31

 

Det svarer til den vers af Koranen

 

De siger, at det kommer fra Gud; men det kommer ikke fra Gud!Koranen: Sura 3 (Amrams slægt) vers 78

En del af dem fordrejer ordlyden i Skriften, for at I skal tro, at det, de siger, hører til Skriften; men det hører ikke til Skriften. De siger, at det kommer fra Gud; men det kommer ikke fra Gud! De siger en løgn om Gud, og de ved det godt.

 

Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente er midlertidige

 

v9  For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis, v10  men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forgå.

Første Korintherbrev 13:9-10

 

Er Bibelen Guds ord?

 

Mange tror på, at Bibelen er Guds ord. De fleste kristne ser Biblen som en fuldent og opfyldt bog, men den repræsenterer i stedet et pulsepil, hvori de sidste brikker mangler. De kristne har altid stået stejlt på at Biblen skulle være Guds ufejlbarlige ord. Biblen som helhed er ikke Guds ord, men Bibelen indholder Guds ord, profeternes ord, deres gerninger og historiske dokumenter. Her er nogle eksempler:

 

Guds ord:

 

Jeg-jeg alene er Herren,uden mig er der ingen frelser”.

(ESAJAS`BOG 43:11).

v1  Herren sagde til Abram: »Jeg er Gud den Almægtige! Du skal vandre for mit ansigt og være udadlelig.

Første Mosebog 17:1

 

Disse vers kan man godt regne for at være Guds ord. Kristne tror at Jesus er også Gud. Spøgsmålet er ”kan man godt regne Jesus´ord for at være Guds ord ? Står de ikke for hver sig i Biblen ?”   

 

Profets ord:

 

v6  Men Lot gik ud i døråbningen til dem, og da han havde lukket døren bag sig, v7  sagde han: »Nej, brødre, I må ikke handle ondt! v8  Jeg har to døtre, som ikke har ligget med nogen mand. Dem vil jeg føre ud til jer, så I kan gøre med dem, hvad I har lyst til. Men disse to mænd må I ikke gøre noget; de er gæster under mit tag.« Første Mosebog 19:6-8

Det er profets ord.

 

De historiske dokumente:

 

v1  Engang gik Samson til Gaza. Der så han en skøge, og han gik ind til hende.

Dommerbogen 16:1

v35  Jesus brast i gråd.

Johannesevangeliet 11:35

 

Det er en form for vidnesbyrd og der er historiske dokumenter. Det er hverken Guds ord eller en profets ord. Det er en tredjepersons fortællen, en historiker der observerer en hændelse og nedskriver det i datid.Disse tre former for vidnesbyrd beviser at hele Biblen ikke er Guds ord

 

Hvilken Bibel er Guds ord?

 

Der findes forskellige slags Biblen i verden og de ligner ikke hinanden. Der opstår et spørgmål: Hvilken Bibelen er det, der er Guds ord ? Er det katolikkernes Bibel eller protesternes Bibel osv. ?

Katolikkerne beskylder protesterne for at ændre Biblen ved at slette 7 bøger fra den ! De andre sekt har også samme beskylder mod hinanden. Hvilken Bibel skal accepteres som Guds ord og hvorfor ? Hvem bestemmer det ? Hvem har myndiggjort ham/hende for det ? 

 

Hvem har skrevet Bibelen?

 

”Det er menneskeligt at fejle”. Bibelen er fyldt med fejl. Det oplyser at Bibelen er menneskeskabte værket.Bibelen er ikke Guds sande ord til menneskene.

I år 581 før Kristen tidsregning blev jødernes tempel total ødelagt, og dermed forsvandt nogle af de ældste kopier af Torahrn. Forskellige skribenter forsøgte at rette op på det, men det blev aldrig det samme, fordi skribenternes arbejde var påvirket af tid og sted samt deres egne personalige meninger. Resultatet af disse ændringer er noget de færreste bibelske lærde vil benægte.

I Jehovas vidners engelsksprogede udgave af tidsskriftet ”Awake” (Vågn op) fra 8. September 1957 stod der på forsiden, at der var 50.000 fejl i Bibelen. Det er muligt at der er blevet rettet op på mange af disse fejl, men igen, hvor mange er vi nede på nu ? 40.000, 30.000, 20.000, 10.000 eller 1000 ?

Hvor mange fejl i Bibelen indrømmer de lige nu ? Hvem havde lavet disse fejl ? Menneske eller Gud ? Glem ikke at ”Det er menneskeligt at fejle”.

Et flertal af kristne(katolikkern, protesterne osv.) læser ” King James Version”(KJV) idag. Det er en protestansk Bibel. Er den Bibel fejlfri ? ”Revised(revidered) standard version” af Biblen afslører King James Versions defekt tilstand i forordet: King James Version har alvorlige fejl...Disse fejl er så mange og så grove, at der er behov for revision”.

 

Kritik af Bibelen er helt i orden

 

Bibelen er ikke 100 procent korrekt. Den er fuld af fejl. De kristne finder sig i kritik af Bibelen, men tåler ikke kritik, når det kommer af ”ikke-kristne” folk. Dog kritik af Bibelen er helt i orden, da de kistne har altid gjort det .

 

Har det bevis på at Bibelen er blevet ændret?

 

Katolikkernes mener, at andre kristne har ødelagt Bibelen ved at fjerne 7 bøger fra den. (Det der er fjernet, er bl.a. Tobits bog, Barkus bog, Judits bog osv. Disse bøger hedder apokryfe.). De er meget skeptiske over for deres gerninger.

 Paul siger selv:

v4  I finder jer jo kønt i, at der kommer nogen og prædiker en anden Jesus end ham, vi prædikede, og at I får en anden ånd end den, I fik, og et andet evangelium end det, I tog imod.

Andet Korintherbrev 11:4. Det mener, at det er accepteret at have et andet evangelium eller at have et andet syn på Jesus.

Tværtimo afviser Bibelen Paulus ideen:

v18  Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog, v19  og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog.

Johannes Åbenbaring 22:18-19

Hvem har lægget noget til Biblen eller taget bort fra denne ? Er kristne modige nok til at læse det, hvad der står i Biblen?

 

Har de kristne ændret Bibelen?

 

Hvorfor er de protestantiske og katolske bibler anderledes?

 

De bibler bruges af katolikker og protestanter er ikke det samme.

Katolikkerne mener, at andre kristne har ødelagt Bibelen ved at fjerne 7 bøger fra den. Katolikker og protestanter bruger ordet "Apokryfe skrifter" forskelligt. Der er OT bøger, der anses for tvivlsomme af alle kristne kirker, herunder den katolske tro. Der findes andre bøger, kaldet "kanoniske" af Katolikker, der betragtes som en del af den kanon af Katolikker, og betragtes som apokryf af andre kristne kirker. Man vil ikke finde de apokryfiske bøger i de Prtestanske bibler.

 

Hvorfor er protestanter og katolikker uenige skarpt på Bibelen?

 

DE APOKRYFISKE BØGER (Ifølge de kristne)

 

”Apokryfisk” betyder :”skjult”. De reformerete kirkesamfund giver ikke de apokryfiske bøger plads i den hellige Skrifter: derimod hører de med til den romersk-katolske Bibel, og her er de ligestillede med de øvrige gammeltestamentlige skrifter. I de Lutherske kirker-og således også i den danske folkekirke – hører de med til den hellige Skrifter, men på den af Luther angivne plads.

 

Hvad er der forskellen mellem protestantiske og Katolske bibler?

 

Udtrykket "Apokryfe skrifter" henviser til de syv katolske tvivlsomme bøger, som blev afvist af protestanter, som fjernede dem fra deres Bibelen. Den katolske Bibel har syv bøger og dele af to andre i Det Gamle Testamente, som ikke findes i protestantiske bibler. Disse bøger hedder apokryfe.

Martin Luther optog ”DE APOKRYFISKE BØGER” i sin bibeloversættelse som bøger, der ikke kan regnes for ligestillede med den hellige Skrifts kanoniske bøger, men dog er gode og nyttige at læse.

Disse APOKRYFISKE BØGER er fjernet fra Den Protestanske Bibel:

Tobits Bog, Judits Bog, Visdommens Bog, Siraks Bog, Baruks Bog, Første Makkabæerbog, Anden Makkabæerbog, , Jeremias' Brev, Manasses Bøn, Tilføjelser til Daniels og Tilføjelser til Esters.

Katolikkerne er meget skeptiske over for andre kristnes gerninger. Hvorfor betragter ikke alle kristne disse bøger som værende Guds ord? Er der noget på vegen ? Fejler de noget?

Et flertal af kristne (katolikkern, protesterne osv.) læser ” King James Version”(KJV) idag. Det er en protestansk Bibel. Er den Bibel fejlfri? ”Revised(revidered) standard version” af Biblen afslører King James Versions defekt tilstand i forordet: ”King James Version har alvorlige fejl...Disse fejl er så mange og så grove, at der er behov for revision”.

 

Hvem skal man tro: katolikker eller protestanter?

 

Hvem skal vi tro: Katolsk hvem deres Bibelen indeholder 73 bøger, eller protestanter hvem deres Bibelen indeholder 66 bøger.

 

Hvorfor kom ikke der Helligånden og underviste kristne?

 

v25  Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. v26  Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.

Johannesevangeliet 14:25-26

Hvorfor advarer Helligånden ikke de kristne om de syv apokryfe bøger i deres bibel, hvis de vers forudsiger om den kommende Ham efter Jesu blade, til at undervise kristne alt?

 

Hvem bespotter der?

 

v18  Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog, v19  og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog.

Johannes' Åbenbaring 22:18

Hvem bespotter der, hvis det er blasfemi at tage endnu en del fra Bibelen? Er de dem, der har tilføjet disse syv bøger fra starten, eller dem som slettet dem?

 

Hvem har skrevet de fire evangelier?

 

”Mattæusevangeliet”:

 

Har Mattæus skrevet det evangelium, der bærer hans navn? Biblen lader os vide. ”Da Jesus gik videre, så han en mand, ved navn Mattæussidde ved toldboden, og han siger til ham: Følge efter mig. Og han stod op og fulgte efter ham”.(Matt. evang.9:9)

Hvordan er det muligt for Mattæus at være vidnesbyrd til Jesus sigen og gøren, når han først selv kommer ind i historien senere? Han kan jo ikke være to steder samtidig. Hvem har skrevet om Jesus i versene før Mattæus Evang. 9:9 ? Hvem er ”ham” og ”han”?

Det begrunder, at det er en anden, der har skrevet om Mattæus.

 

”Johannesevangeliet”:

 

Lad os se om Johannes har skrevet det evangelium, der bærer hans navn!


”Den, der har set det, har vidnet om det, for at også I skal tro – og hans vidnesbyrd er sandt, og han ved, at han taler sandt.”(John 19:35).

Hvem er den og han? Det tydeliggør at det er en anden, der har skrevet det, og han henviser det til Johannes som vidnesbyrd.

 

Kommer katten ikke ud af sakken?

 

Oghansvidnesbyrd er sandt og han ved, at han taler sandt.” Hvad afslør det ? Kommer katten ikke ud af sakken ? Ville Johannes skrive sådan om sig selv ?”Der var iblandt hans disciple én, som sad til bords ved Jesus side, ham som Jesus elskede.”(John. Evang. 13:23). ”Den discipel, Jesus elskede, siger så til Peter...”(John evang. 27:7).”Så løber hun af sted og kommer til Simon Peter og den anden ham  Jesus elskede. ”(John. Evang 20:2).”Da Jesus nu så sin moder og den discipel, han elskede...” .(John. Evang. 19:26). 

 

Kan man godt tro på det?

 

Og kan man godt tro på det? ” Der er også mange andre ting, Jesus har gjort; hvis der skulle skrives om dem én for én, tror jeg ikke, at hele verden kunne rumme de bøger, som så måtte skrives.(John. Evang. 21:15).

Hvad er det for en underlig discipel ? Lyver han ikke ? Overdriver han ikke?  

 

Hvem fik Lukas til at skrive sit evangelium?

 

Dedikation til Theofilus   

 

Lukas var ikke inspireret, men det forekom ham en god ide at skrive sin bog. Luke sender ikke sit budskab til verden, men kun til hans nære ven, Theofilus. Lukasevangeliet ser ikke mere end et personligt brev. Han var ikke et øjenvidne til Jesus (fred være med ham).

v1  Eftersom mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som har fundet sted iblandt os, v2  sådan som det er blevet overleveret os af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og ordets tjenere,v3  har også jeg besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge, højtærede Theofilus, v4  for at du kan vide, hvor pålideligt det er, som du er blevet undervist i.

Lukasevangeliet 1:3-4

Har Matthew skrivet sit evangelium?

 

Har Johannes skrivet sit evangelium?

”Vi ved, at hans vidnesbyrd er sandt”

v24  Det er den discipel, som vidner om dette, og som har skrevet dette, og vi ved, at hans vidnesbyrd er sandt.

Johannesevangeliet 21:24

 

Paulus 'åbenbaring eller Guds?

 

Saint Paul er den egentlige grundlægger af moderne kristendom


v2  Se, jeg, Paulus, siger jer, at hvis I lader jer omskære, vil Kristus intet gavne jer.

Galaterbrevet 5:2

v12  Til de øvrige siger jeg, ikke Herren: Har en broder en ikke-troende hustru, og hun gerne vil blive boende sammen med ham, skal han ikke skille sig af med hende.

Første Korintherbrev 7:12

 

Taler Gud i disse vers?
Er det Guds ord?

 

v1  Hvorfor står du så langt borte, Herre?
Hvorfor skjuler du dig i trange tider?

Salmernes Bog 10:1

v47  Hvor længe vil du dog skjule dig, Herre?
Hvor længe skal din harme brænde som ild?

Salmernes Bog 89:47

v18  jeg siger: Mit livsmod er tabt,
jeg har intet håb til Herren.
Klagesangene 3:18

 

Jeg forstår ikke mine handlinger!

 

v15  For jeg forstår ikke mine handlinger. Det, jeg vil, det gør jeg ikke, og det, jeg hader, det gør jeg.

Romerbrevet 7:15

 

Versene er udeladt

 

Den opstandne Jesus og disciplene

Markusevangeliet 16:9-20. Denne slutning findes ikke i de ældste håndskrifter.  

Følgende kortere slutning findes i enkelte håndskrifter i stedet for 16,9-20: Alt, hvad der var pålagt dem, berettede de i korthed til dem, der var sammen med Peter. Derefter udsendte Jesus selv ved dem fra øst til vest det hellige og uforgængelige budskab om den evige frelse. Amen.

 

Disse vers  findes ikke der i Bibler

Markusevangeliet 9:44, Verset findes ikke i de ældste håndskrifter)

Markusevangeliet 9:46, Verset findes ikke i de ældste håndskrifter)

Matthæusevangeliet 17:21, Verset findes ikke i de ældste håndskrifter)

Johannesevangeliet 5:3-4, Verset findes ikke i de ældste håndskrifter)

De er bare fire eksempler ud af utallige vers, der ikke findes i de ældste håndskrifter, men står i de nye håndskrifter.

 

Faderen, Ordet og den Hellige Ånd er udeladt

i de nye oversættelser.

 

Thi de ere tre som vidne (i himmelen Faderen: , Ordet og den Hellige Aand og disje tre ere eet. St: Johannes' almindelige Brev 5:7,  Den reviderede Bibel af 1871

v7  For der er tre, som vidner: v8  Ånden og vandet og blodet, og de tre bliver til ét.

Første Johannesbrev 5:7-8

 

"Har de kristne ændre Bibelen"?

 

Læs venligst Bibelen igen og igen og spørge dig selv:
"Har de kristne ændre Bibelen"?
Det er tale om samvittighed!

 

Sig sandheden og kun sandheden!

 

I de amerikanske og de andre kristanske lands retssale lægger man hånden på Bibelen, og sværger ved Guds navn, at man siger sandheden og kun sandheden.

Hvis det var muligt at sætte Bibelens egen loyalitet og troværdighed for en domstol i retten, ville den lide et stort nederlag pga. Dens selvmodsigelser, uoverensstemmelser,  fejl, 0g forfalskninger. Især taget i betragtning, at vidnerne (andenhåndsvidner) var ørevidner og ikke øjenvidner.Vil nogen mennesker være i stand til at vinde en retssag, hvis det var på dette lave niveau ? Ikke med mindre retten selv var korrupt.

Når sandhed og løgn mødes, så har løgnen tabt.