Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Blodsudgydelserne i Bibelen
Herren befaler I Bibelen:

“Dræb både mænd og kvinder, børn og spæde”

 

 

Er der tilladt at myrder uskyldige mennesker i Bibelen?

”Du må ikke slå ihjel”

En af Bibelens 10 grundlæggende søjler, “de ti bud”, siger:

  Du må ikke begå drab.(Anden Mosebog 20:13)

Denne ordre skulle være den grundlæggende søjle, der forhindrer de Bibelen tilhængere fra at begå mord på uskyldige mennesker.

Ingen morder har evigt liv i sig

v15  Enhver, som hader sin broder, er en morder, og I ved, at ingen morder har evigt liv i sig. (Første Johannesbrev 3:15)

 

v9  Ved I ikke, at uretfærdige ikke skal arve Guds rige? Far ikke vild! Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd, v10  eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige.(Første Korintherbrev 6:9-10).

 

v8  Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl; det er den anden død.« (Åbenbaring      21:8).

 Men Gud den Almægtige angiveligt befalede drab på hver eneste vejrtrækning skabning fra mennesker og dyr! Det er masse-slagtning af alt, der ånder (mennesker og dyr) og så alt undtagen de jomfrue piger! Ville enhver rask person gøre sådanne ting?

Gud giver ordre til at dræbe! 

Herren befaler I Bibelen:

“Dræb både mænd og kvinder, børn og spæde”

 

v2  Dette siger Hærskarers Herre: Jeg vil straffe amalekitterne for det, de gjorde mod israelitterne, da de spærrede vejen, dengang israelitterne drog op fra Egypten. v3  Ryk nu ud og slå amalekitterne og læg band på alt, hvad der tilhører dem. Skån ikke nogen, men dræb både mænd og kvinder, børn og spæde, okser og får, kameler og æsler.« v4  Så opbød Saul hæren og mønstrede den i Telaim; der var to hundrede tusind mand fodfolk foruden ti tusind judæere.

(Første  Samuelsbog 15:2-4)

Hvordan kan det være berettiget? Har den almægtige Gud selv ophævet sine egne ordre og beslutninger til at ikke dræbe uskyldige børn, mænd og kvinder? Han befaler: “Du må ikke begå drab”.(Anden Mosebog 20:13)

“Du må ikke lade en eneste beholde live”

 

v16  Men i de folks byer, som Herren din Gud vil give dig i eje, må du ikke lade en eneste beholde livet;

(Femte Mosebog 20:16).

Tilsyneladende er det en af  Bibelens grundlæggende søjler til at massakrere hver eneste mennesker og dyr fra den slagne fjende.

 

Jeg (Gud) vil udslette dem

 

v23 Min engel skal gå foran dig og føre dig til amoritterne, hittitterne, perizzitterne, kana'anæerne, hivvitterne og jebusitterne; dem vil jeg udslette. v24  Du må ikke tilbede deres guder og dyrke dem, og du må ikke følge deres skikke; du skal rive dem ned og knuse deres stenstøtter.

 (Anden Mosebog 23:23-24)

Han (Gud) straffer fædres skyld på børn

 

v7  Han bevarer troskab i tusind slægtled, tilgiver skyld og overtrædelse og synd; men han lader ikke den skyldige ustraffet; han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn

(Anden Mosebog  34:7)

Herren dræbte 185.000 mand

 

v35  Samme nat gik Herrens engel ud, og i assyrernes lejr dræbte han 185.000 mand; da det blev morgen, lå de alle døde.

(Anden Kongebog 19: 35)

Herren slog halvfjerds af dem ihjel,,

fordi de havde kigget på Herrens ark

v19  Men Herren slog nogle af mændene i Bet-Shemesh ihjel, fordi de havde kigget på Herrens ark; han slog halvfjerds af dem ihjel, og folk i Bet-Shemesh sørgede over, at Herren havde slået så mange af dem ihjel. (Første  Samuelsbog 6:19)

Herren dræbte alle førstefødte i Egypten

v29  Ved midnat dræbte Herren alle førstefødte i Egypten, lige fra den førstefødte hos Farao, som sidder på tronen, til den førstefødte hos fangen, som sidder i fangehullet; også alt det førstefødte af kvæget blev dræbt. v30  Den nat stod Farao og alle hans hoffolk op, ja, alle egypterne, og der lød et højt skrig i Egypten, for der var ikke det hus, hvor der ikke var en, der døde.

(Anden Mosebog  12:29-30)

Herren  slog dem med rædsel og  bylder

v6  Herrens hånd lå tungt på ashdoditterne, og han slog dem med rædsel. Han ramte dem med bylder, både i selve Ashdod og i dens opland.

(Første Samuelsbog 5:6)

14.700 døde af plagen

v12  Aron tog fyrbækkenet, sådan som Moses havde befalet, og løb midt ind i forsamlingen, og da var plagen allerede brudt ud blandt folket. Han kom røgelsen på, og på den måde skaffede han folket soning. v13  Han stillede sig mellem de døde og de levende, og så standsede plagen. v14  14.700 døde af plagen; dertil kom de, der var døde på grund af Kora.

Fjerde Mosebog 17:

De blev dræbt af haglstenene

v11  Og da de under flugten for israelitterne var kommet til skrænten ved Bet-Horon, kastede Herren store sten ned over dem fra himlen hele vejen til Azeka, så de døde. De, der blev dræbt af haglstenene, var flere end dem, israelitterne dræbte med sværd.

Josvabogen 10:11

Herren sendte slanger, som bed folket

og mange israelitter døde

v6  Men Herren sendte slanger, som bed folket, og mange israelitter døde.

(Fjerde Mosebog 21:6)

Du skal hugge alle dens mænd ned med sværd.

v10  Når du nærmer dig en by for at angribe den, skal du først opfordre den til overgivelse. v11  Hvis den overgiver sig og åbner sine porte for dig, skal alle indbyggerne i den gøre hoveriarbejde. v12  Vil den ikke overgive sig til dig, men gør modstand mod dig, skal du belejre den, v13  og når Herren din Gud giver den i din magt, skal du hugge alle dens mænd ned med sværd. v14  Men kvinder og børn og dyrene og alt, hvad der er i byen, det du har røvet i den, kan du tage som krigsbytte; du må gøre dig til gode med det bytte fra dine fjender, som Herren din Gud har givet dig.

v15  På den måde skal du behandle alle de byer, som ligger meget langt borte og ikke hører med til de folks byer her. v16  Men i de folks byer, som Herren din Gud vil give dig i eje, må du ikke lade en eneste beholde livet; v17  du skal lægge band på dem, på hittitterne, amoritterne, kana'anæerne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne, sådan som Herren din Gud har befalet dig.

(Femte Mosebog 20:10-17)

 

Deres altre skal I rive ned

v12  Tag dig i agt for at slutte pagt med indbyggerne i det land, du rykker ind i, for at det ikke skal blive en snare for dig. v13  Deres altre skal I rive ned, deres stenstøtter skal I knuse, deres Ashera-pæle skal I hugge om. v14  Du må ikke tilbede nogen anden gud, for »Lidenskabelig« er Herrens navn, for han er en lidenskabelig Gud.

(Anden Mosebog 34:12-14)

I skal drive alle landets indbyggere bort

v51  Tal til israelitterne og sig til dem: Når I kommer over Jordan ind i Kana'an, v52  skal I drive alle landets indbyggere bort foran jer. I skal ødelægge alle deres billeder; alle deres støbte billeder skal I ødelægge, og alle deres offerhøje skal I tilintetgøre. v53  I skal erobre landet og bosætte jer i det, for jeg giver landet i jeres besiddelse.

v55  Hvis I ikke driver landets indbyggere bort foran jer, skal de, som I lader blive tilbage, blive en torn i øjet og en brod i siden på jer, og de skal ligge i krig med jer om det land, I bor i. v56  Det, jeg havde planlagt at gøre mod dem, vil jeg gøre mod jer.

Fjerde Mosebog 33:51-53, 55-56

 

Der skal lægges band på dem,

der ofrer til andre guder

v19  Den, der ofrer til andre guder, og ikke til Herren alene, skal der lægges band på.(Anden Mosebog 22:20)

 

Stene dem til døde

v2  Finder man hos dig, i en af de byer, som Herren din Gud giver dig, en mand eller kvinde, som gør noget, der er ondt i Herren din Guds øjne, og bryder pagten med ham.

v4  og du hører om det, så skal du undersøge det grundigt. Hvis det virkelig forholder sig sådan, at denne afskyelige handling har fundet sted i Israel, v5  skal du føre den mand eller kvinde, der har begået denne onde handling, ud til byporten, hvad enten det er en mand eller kvinde, og stene dem til døde.

(Femte Mosebog 17:2, 4, 5)

 

Du skal stene ham til døde,

du skal hugge indbyggerne med sværd

v6  Men den profet eller den, der har drømmesyner, skal lide døden, for han har prædiket frafald fra Herren jeres Gud, som førte jer ud af Egypten og udfriede dig af trællehuset. Han har villet lede dig bort fra den vej, som Herren din Gud har befalet dig at vandre ad. Du skal udrydde det onde af din midte.

v9  da skal du ikke give efter for ham og ikke lytte til ham. Vis ham ingen barmhjertighed, og skån ham ikke, dæk ikke over ham, v10  men slå ham ihjel! Du skal være den første, der løfter hånden mod ham, når han skal dræbes; derefter skal resten af folket løfte hånden. v11  Du skal stene ham til døde, for han har forsøgt at lede dig bort fra Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

v16  skal du hugge indbyggerne i den by ned med sværd; med sværdet skal du lægge band på den og på alt, hvad der er i den, også på dyrene. v17  Og alt byttet fra byen skal du samle på torvet, og så skal du brænde byen sammen med alt byttet som et heloffer til Herren din Gud; den skal være en evig ruinhøj og må ikke genopbygges,

(Femte Mosebog 13: 6, 9-11, 16, 17 )

v14  Før den mand, der udtalte forbandelsen, uden for lejren; alle, der hørte det, skal lægge hænderne på hovedet af ham, og så skal hele menigheden stene ham. v15  Og du skal sige til israelitterne: Hvem som helst, der forbander sin Gud, må selv bære straffen for sin synd. v16  Den, der bespotter Herrens navn, skal lide døden; hele menigheden skal stene ham. Hvad enten det er en fremmed eller en af landets egne, skal han lide døden, fordi han bespottede navnet.

(Tredje Mosebog 24:14-16)

 

I skal plyndre Egypten

v21  Og jeg vil lade egypterne fatte velvilje for dette folk, så I ikke kommer til at drage tomhændet bort.

v22  Hver kvinde skal bede sine nabokoner og de kvinder, hun har boende i huset, om ting af sølv og guld og om klæder. Det skal I give jeres sønner og døtre at bære. På den måde skal I plyndre Egypten.«(Anden Mosebog 3:21-22)

v35  Israelitterne gjorde, som Moses havde sagt, og bad egypterne om ting af sølv og guld og om klæder. v36  Herren havde ladet egypterne fatte velvilje for folket, så de lod dem få, hvad de bad om. På den måde plyndrede de Egypten.

(Anden Mosebog 12:35-36)

 

I skal dræbe Gamle, unge mænd og piger, kvinder og børn

v5  Og til de andre hørte jeg ham sige: »Gå bag efter ham igennem byen, og hug ned uden barmhjertighed og skånsel! v6  Gamle, unge mænd og piger, kvinder og børn skal I dræbe og udrydde; men ingen, som har et kryds i panden, må I komme nær. I skal begynde i min helligdom.« Og de begyndte med de gamle mænd foran templet.

Ezekiels Bog  9:5-7 

Der skal dræbes både mænd og kvinder, unge og gamle, okser, får og æsler

v21  Med sværdet lagde de band på alle, der var i byen, både mænd og kvinder, unge og gamle, okser, får og æsler. v22  Men til de to mænd, der havde spioneret i landet, sagde Josva: »Gå ind i skøgens hus, og før kvinden og alle, der hører hende til, ud derfra, sådan som I tilsvor hende.«v23  Spionerne gik ind og førte Rahab ud sammen med hendes far og mor og brødre og alle, der hørte hende til; alle hendes slægtninge førte de ud og anbragte dem uden for Israels lejr.


(Josvabogen 6:21-23)

Du skal lægge band på dem

v1  Når Herren din Gud fører dig til det land, du skal ind og erobre, og han driver store folkeslag væk foran dig, hittitterne, girgashitterne, amoritterne, kana'anæerne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne, syv folk, der er større og mægtigere end du, v2  og Herren din Gud overgiver dem til dig, og du besejrer dem, da skal du lægge band på dem. Du må ikke slutte pagt med dem og ikke vise dem barmhjertighed. v3  Du må ikke bringe dig i familie med dem; du må ikke give dine døtre til deres sønner, og du må ikke lade dine sønner gifte sig med deres døtre, v4  for det vil få dine sønner til at vige fra mig og dyrke andre guder. Da vil Herrens vrede flamme op imod jer, og han vil hurtigt udrydde dig.

v5  Nej, sådan skal I gøre med dem: Deres altre skal I rive ned, deres stenstøtter skal I knuse, deres Ashera-pæle skal I hugge om, deres gudebilleder skal I brænde. v6  For du er et helligt folk for Herren din Gud; dig har Herren din Gud udvalgt af alle folk på jorden som sit ejendomsfolk.

(Femte Mosebog 7:1-5).

 

I skal dræbe enhver kvinde

der ikke er en jomfru

 

Hug indbyggerne ned  med sværd,

også kvinder og børn

Alle mænd og på enhver kvinde, der har haft samleje med en mand

 

v10  Da sendte menigheden tolv tusind af de mest erfarne krigere af sted med denne befaling: »Drag ud, og hug indbyggerne i Jabesh i Gilead ned med sværd, også kvinder og børn.v11  Sådan skal I gøre: I skal lægge band på alle mænd og på enhver kvinde, der har haft samleje med en mandv12  Blandt indbyggerne i Jabesh i Gilead fandt de fire hundrede unge piger, der var jomfruer og ikke havde haft samleje med en mand. Dem førte de til lejren i Shilo i Kana'an.

(Dommerbogen 21:10-11)

 

Du hugge alle dens mænd ned med sværd.

Du skal tage kvinder og børn og dyrene som krigsbytte

v13  og når Herren din Gud giver den i din magt, skal du hugge alle dens mænd ned med sværd. v14  Men kvinder og børn og dyrene og alt, hvad der er i byen, det du har røvet i den, kan du tage som krigsbytte; du må gøre dig til gode med det bytte fra dine fjender, som Herren din Gud har givet dig.

(Femte Mosebog 20:16)

 

Dræb alle, undtagen de jomfruelige piger!

 

Det ironiske er imidlertid denne lov synes at have været ophævet i det følgende vers, når den jomfruelige piger blev skånet:

Dræb nu alle drenge og alle kvinder,

der har haft samleje med en mand

 

Alle piger derimod, der ikke har haft samleje med en mand, skal I lade leve hos jer

 

v8  Blandt dem, der blev dræbt, var Midjans konger, Evi, Rekem, Sur, Hur og Reba, fem midjanitiske konger. Også Bileam, Beors søn, dræbte de med sværd. v9  Israelitterne tog midjanitternes kvinder og børn til fange, og alt deres kvæg, alle deres hjorde og alle deres rigdomme tog de som krigsbytte.v17  Dræb nu alle drenge og alle kvinder, der har haft samleje med en mand.v18  Alle piger derimod, der ikke har haft samleje med en mand, skal I lade leve hos jer.v52  Alt guldet, der blev ydet som afgift til Herren fra tusindførerne og hundredførerne, vejede 16.750 sekel. v53  – De enkelte krigere havde plyndret hver for sig. – v54  Moses og præsten Eleazar tog imod guldet fra tusindførerne og hundredførerne, og de bragte det hen til Åbenbaringsteltet, for at det skulle bringe israelitterne i erindring for Herrens ansigt.(Fjerde Mosebog 31:8, 9, 17, 18, 54, 55)

 

Alle mændene  skal så stene ham til døde

v21  Alle mændene i hans by skal så stene ham til døde. Du skal udrydde det onde af din midte. Hele Israel skal høre om det og blive bange.

Femte Mosebog 21:21

Æd jeres egne sønner og døtre!

v29  I skal æde kødet af jeres egne sønner og døtre.

Tredje Mosebog 26:29

De skal æde hinandens kød

v7   Jeg vil standse Judas og Jerusalems forehavender på dette sted; jeg lader dem falde for sværdet foran deres fjender og giver dem i hænderne på dem, der stræber dem efter livet, og deres lig giver jeg til føde for himlens fugle og jordens dyr. v8  Jeg gør denne by til ødemark, til noget man pifter hånligt ad; alle, der kommer forbi, skal gyse og pifte hånligt over alle dens sår. v9  Jeg giver dem kødet af deres sønner og døtre at æde; de skal æde hinandens kød i den nød og trængsel, som deres fjender og de, der stræber dem efter livet, forvolder dem.

Jeremias' Bog 19:7-9

Mødre må koge deres børn

v10  Med egne hænder må mødre
nu koge deres børn;
det er blevet deres føde,

for mit folks datter er lemlæstet.

Klagesangene 4:10

Kvinder skal æde deres børn

v20  Se, Herre, og mærk dig,
mod hvem du gør dette.
Skal kvinder æde deres livsfrugt,
de børn, de selv bragte til verden?
Skal præst og profet
dræbes i Herrens helligdom?

Klagesangene 2:20

Dræbte tusind mand med en æselkæbe

v15  Han opdagede en frisk æselkæbe og rakte hånden ud efter den, tog den og dræbte tusind mand med den. v16  Han sagde:
      »Med en æselkæbe
      har jeg banket dem sønder og sammen,
      med en æselkæbe
      har jeg dræbt tusind mand.«

Dommerbogen 15:15.16

 

De henrettede dem på bjerget for Herrens ansigt

 

v9  Dem udleverede han til gibeonitterne, som henrettede dem på bjerget for Herrens ansigt. Således omkom de alle syv på én gang; de blev dræbt i de første dage af høsten, i begyndelsen af byghøsten.

 

Anden Samuelsbog 21:9

 

Deres koner vil blive voltaget

 

v16  Deres småbørn knuses
      for øjnene af dem,
      husene udplyndres,
      og kvinderne voldtages.

Esaja's Bog 13:16

v1  Samaria pådrog sig skyld,
      da de trodsede deres Gud.
      De skal falde for sværdet,
      deres småbørn bliver knust,
      deres gravide kvinder får maven sprættet op.

Hoseas' Bog 14:1

 

Deres gravide kvinder får maven sprættet op

 

Samaria pådrog sig skyld,
      da de trodsede deres Gud.
      De skal falde for sværdet,
      deres småbørn bliver knust,

deres gravide kvinder får maven sprættet op

Hoseas' Bog 14:1

En søn skal ikke bære straffen

for sin fars synd

v20  Men det menneske, der synder, skal dø. En søn skal ikke bære straffen for sin fars synd, og en far skal ikke bære straffen for sin søns synd. Den retfærdiges retfærdighed skal virke tilbage på ham selv, og den uretfærdiges uretfærdighed skal virke tilbage på ham selv.

Ezekiels Bog 18:20

Men sønner, og selv diende spædbarn spædbørn, blev dræbt i versene ovenfor!

 

De æder mit folks kød

 

v2  Men I hader det gode
      og elsker det onde;
      I flår huden af folk
      og kødet af deres knogler.«
       v3  
De æder mit folks kød,
      river huden af dem,
      knækker deres knogler
      og lægger dem som kød i en gryde,
      som kødstykker i et kogekar.

Mikas Bog 3:2-3

Jeg vil udrydde Alle mænd i Akabs slægt

 

v8  Hele Akabs hus skal gå til grunde. Alle mænd i Akabs slægt vil jeg udrydde i Israel, rub og stub.

Anden Kongebog 9:8

 

Kongen dræbte hele Bashas hus

 

v10  I Judas konge Asas syvogtyvende regeringsår gik Zimri ind og slog ham ihjel og blev konge efter ham. v11  Da han var blevet konge og havde sat sig på tronen, dræbte han hele Bashas hus. Han lod ikke en eneste mand blive tilbage, hverken af hans slægtninge eller af hans venner.

Første Kongebog 16:10-11

 

 Da greb Herrens ånd ham,

 han slog tredive mænd ihjel

 

v19  Da greb Herrens ånd ham, og han gik ned til Ashkalon og slog tredive mænd ihjel. Han tog deres tøj og gav klæderne til dem, der havde løst gåden. I vrede gik han op til sin fars hus.

Dommerbogen 14:19

 

Elias slagtede Ba'al-profeterne

 

v40  Elias sagde til dem: »Grib Ba'al-profeterne! Ingen må undslippe!« Så greb de dem, og Elias førte dem ned til Kishonbækken og slagtede dem dér.

Første Kongebog 18:40

 

David lod hverken mænd eller kvinder i live

 

v8  David og hans mænd gjorde indfald hos geshuritterne, girzitterne og amalekitterne. Det var den befolkning, der boede i det område, som strækker sig fra Telam helt til Shur og til Egypten. v9  Når David hærgede deres land, lod han hverken mænd eller kvinder i live. Men får og køer, æsler og kameler og klæder tog han, og så vendte han tilbage til Akish.

Første Samuelsbog 27:8-9

 

v2  Han slog også moabitterne, og han målte dem med en snor; han lod dem lægge sig ned på jorden og målte af; to snorlængder skulle man dræbe, og én hel snorlængde skulle man lade blive i live. Moabitterne blev Davids skatskyldige undersåtter. v3  Endvidere slog David Sobas konge Hadad'ezer, Rehobs søn, da han var draget ud for at genoprette sit herredømme ved Eufratfloden.

Anden Samuelsbog 8:2-3

v18  Men aramæerne måtte flygte for israelitterne, og David dræbte syv hundrede vognheste og fyrre tusind ryttere. Også deres hærfører Shobak slog han ihjel. v19  Da alle Hadad'ezers vasalkonger så, at de var slået af israelitterne, sluttede

Anden Samuelsbog 10:18

 

v29  David samlede hele hæren og drog mod Rabba, angreb den og indtog den. v30  Fra Milkoms hoved fjernede han guldkronen, der vejede en talent, og en ædelsten. Den blev anbragt på Davids hoved. Fra byen tog han et vældigt bytte, v31  indbyggerne førte han med sig, og han satte dem til at arbejde med sav, jernhakke og jernøkse eller overførte dem til arbejdet ved teglstensformene. Således gik han til værks over for alle ammonitternes byer. Derefter vendte han tilbage til Jerusalem med hele hæren.

Anden Samuelsbog 12:29-31

Filisterne i Bibelen

Han slog seks hundrede filistre ihjel

v31  Efter ham kom Shamgar, Anats søn, og han slog seks hundrede filistre ihjel med en oksedriverstav. Også han frelste Israel.

Dommerbogen 3:31

 

v20  Joabs bror Abishaj stod i spidsen for de tredive. Han svang sit spyd over tre hundrede faldne og blev berømt blandt de tredive;

Første Krønikebog 11:20

 

Filisterne 'forhuder: David medgift

 

David slog to hundrede filistre ihjel 

og leveret deres forhuder til kongen

v25  Så sagde Saul: »I skal sige til David, at kongen ikke bryder sig om anden brudekøbssum end hundrede filisterforhuder som hævn over kongens fjender.« Det var Sauls plan, at David skulle falde for filistrenes hånd. v26  Hans folk fortalte David, hvad Saul havde sagt, og han var tilfreds med vilkårene for at blive kongens svigersøn. Inden tiden var gået, v27  brød David op med sine mænd og drog ud og slog to hundrede filistre ihjel. Og David kom med deres forhuder, som blev leveret til kongen i fuldt tal, så han kunne blive kongens svigersøn. Saul gav ham sin datter Mikal til hustru.

Første Samuelsbog 18:25-27

Var David en helt?

Gud roser David

v8  jeg rev kongedømmet fra Davids hus og gav det til dig. Men du har ikke været som min tjener David, som holdt mine befalinger og fulgte mig af hele sit hjerte, så han kun gjorde, hvad der var ret i mine øjne.

Første Kongebog 14:8

David roser sig selv!

 

v20  Han førte mig ud i det åbne land,
han befriede mig, for han holder af mig.

v21  Herren lønnede mig for min retfærdighed,
han gengældte mig mine hænders renhed.
v22  For jeg har fulgt Herrens veje
og ikke forbrudt mig mod min Gud.
v23  Alle hans bud har jeg for øje,
hans love har jeg ikke tilsidesat.
v24  Jeg er retskaffen i hans øjne,
og jeg tager mig i agt for synd.

Salmernes Bog 18:20-24

 

Er de retfærdige profeter eller mordere?

 

v33  alle dem, som ved tro besejrede riger, øvede retfærdighed, fik løfter opfyldt, stoppede løvers gab, v34  slukkede voldsom ild, undgik truende sværd, blev styrket, når de var svage, blev stærke i krig og slog fjendtlige hære på flugt

Hebræerbrevet 11:32-34

Religion af sværdet!

Jesus er kommet for at bringe fred på jorden,  men sværd

v34  Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd. v35  Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, v36  og en mand får sine husfolk til fjender.

Matthæusevangeiet 10:34-36

 

Hug mine fjender ned or mine øjne  

 

v27  Men mine fjender dér, som ikke vil have mig til konge, før dem herhen og hug dem ned for mine øjne.«

Lukasevangeliet 19:27

 

Vor Gud er en fortærende ild

v29  For vor Gud er en fortærende ild.

Hebræerbrevet 12:29

Herren er hævnens Gud!

v1  Herre, du hævnens Gud,
du hævnens Gud, træd frem i stråleglans!

Salmernes Bog 94:1

 

Ødelæggelse af Israel

Herren dræber med sværdet

v1  Jeg så Herren stå på alteret; han sagde:
      Slå til søjlehovederne,
      så dørtærsklerne ryster,
      og det falder sammen over hovedet på dem alle;
      dem, der bliver tilbage, dræber jeg med sværdet.
      Ingen af dem kan flygte,
      ingen af dem kan undslippe.

Amos'Bog 9:1

Jeg forfølger og tilintetgør dem med sværdet

 

v37  Jeg knuser Elam foran deres fjender,
      foran dem, som stræber dem efter livet.
      Jeg bringer ulykke over dem,
      min glødende vrede, siger Herren.
      Jeg forfølger dem med sværdet,
      indtil jeg har tilintetgjort dem.

Jeremias' Bog 49:37

 

Lærer Bibelen fred eller krig?

 

Jeg er ikke kommet for at bringe fred på jorden

 

v51  Mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej, siger jeg, ikke fred, men splid.

Lukasevangeliet 12:51

 

v34  Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd.

Matthæusevangeiet 10:34

 

Had!

 

v26  »Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel.

Lukasevangeliet 14:26

Jesus med sine disciple

 

v23  Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter: »Vig bag mig, Satan! Du vil bringe mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil.«

Matthæusevangeiet 16:23

v31  Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde: »Du lidettroende, hvorfor tvivlede du?«

Matthæusevangeiet 14:31

v35  Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, v36  og en mand får sine husfolk til fjender.

Matthæusevangeiet 10:35-36

 

Jesus skal dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre

v8  Da skal den lovløse åbenbares; ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt.

Anden Thessalonikerbrevet 2:8

v13  Han er klædt i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord. v14  Hærene i himlen fulgte ham på hvide heste og var klædt i lysende rene linnedklæder. v15  Ud af hans mund står et skarpt sværd, som han kan slå folkeslagene med, og han skal vogte dem med et jernscepter og træde Gud den Almægtiges harmes og vredes vinperse. v16  På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet: Kongernes Konge og Herrernes Herre.

Johannes' Åbenbaring

 

Det Største blodbad af de europæiske kristne

 

Vi må ikke glemme, at den største Blodsudgydelserne og terrorisme, der fandt sted i hele verden sket af kristne. Den Første og den andenVerdens Krig  beviser det. Kristne kriges mod kristne, men den ene djævel ikke mod den anden. 

De europæiske og amerikanske kristne bogstaveligt talt ville udslette nationer ud af jordens overflade, hvis deres interesser er truet.
Vi må heller ikke glemme at de afrikanske slaver, der blev kraftigt bragt til USA af europæerne og blev tvunget til at omfavne den polytheist trinitarisk hedenske kristendommen til mindst tjene deres frihed. Sidst og absolut ikke mindst, må vi ikke glemme de indfødte amerikanere (Red indianerne), og hvordan den hvide kristen mand bogstaveligt dræbte mere end 90% af befolkningen i hele lander. Er de europæiske og amerikanske kristne ikke de største terrorister i denne verden, man nogensinde har kendt? De har ødelagt den fred i verden.

 

Hvordan vover de præster prædike Jesus' Bjergprædiken?

 

“De, som stifter fred kaldes Guds børn”

Salige er de, som stifter fred,
      for de skal kaldes Guds børn.

Matthæusevangeiet 5:9

 

Er de kristne fredsstiftere i dag?

 

Stop krigene ellers denne smukke verden vil blive destrueret!

Krige ønsker ikke én mand alene. 

Bedre er uret fred end retfærdige krig.

Man vinder ofte mere med pennen end med sværdet!

Freden føder, krigen øder.

Jesus (fredens prins) har lært fred og ikke krig.

Elsk fred, hvis du elsker Jesus!