Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hrvatski

Hrvatski(HR)…..Croatian

 

 

Bog je jedan

Evanðelje po Ivanu 17:3 (Croatian Bible)

 3A vječni život jest spoznati tebe, jedinoga, istinitoga Boga i Isusa Krista, koga si ti poslao na zemlju.

Evanðelje po Marku 15:34-35 (Croatian Bible)

 34U tri ure Isus glasno poviče: 'Eloi, Eloi, lema sabahtani!

 35Neki od promatrača pomisle da zove proroka Iliju.

Poslanica Efežanima 4:6 (Croatian Bible)

 6Samo je jedan Bog Otac nad svima nama, koji prebiva u svima nama i djeluje kroz sve nas.

Prva poslanica Korinæanima 8:6 (Croatian Bible)

 6Ali mi znamo da postoji samo jedan Bog Otac koji je sve stvorio i za kojega postojimo. I jedan je Isus Krist po kojemu je sve stvoreno i po kojemu imamo život.

Prva poslanica Korinæanima 12:4-6 (Croatian Bible)

 4Duhovnih darova ima različitih, ali Sveti Duh koji sve njih daje isti je.

 5Služba ima različitih, ali Gospodin kojemu služimo je isti.

 6Iako djeluje na različite načine, isti je Bog koji čini sve u svima.

 4Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva; ona ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi se.

 5Nije nepristojna, ne traži svoje pravo, nije razdražljiva, ne pamti zlo;

 6ne raduje se nepravdi, nego istini.

Poslanica Rimljanima 3:30 (Croatian Bible)

 30Samo je jedan Bog i samo je jedan način da nas on prihvati. On nas pred sobom opravdava samo našom vjerom, bili mi židovi ili pogani.

Prva poslanica Timoteju 2:5 (Croatian Bible)

 5jedan je Bog i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Krist,

Poslanica Hebrejima 1:10 (Croatian Bible)

 10I još:
      'Gospodine, u početku si postavio
         temelje zemlji
      i nebesa su djelo tvojih ruku.

Prva poslanica Timoteju 1:17 (Croatian Bible)

 17Neka je slava i čast Bogu u vijeke vjekova. On je vječni, nevidljivi i besmrtni Kralj; jedini Bog. Amen.

Evanðelje po Marku 15:37 (Croatian Bible)

 37A Isus još jedanput glasno krikne i izdahne.

 

Isus je Bog

 

Jakovljeva poslanica 1:13 (Croatian Bible)

 13Neka nitko od vas u napasti ne kaže: 'Bog me napastuje.' Niti se Boga može napastovati da čini zlo, niti on koga napastuje.

Evanðelje po Luki 4:1-2 (Croatian Bible)

Evanðelje po Luki 4

Isusove kušnje

 1Isus je pun Svetoga Duha otišao s Jordana. Duh ga odvede u pustinju,

 2gdje ga je četrdeset dana kušao đavao. Sve te dane nije ništa jeo pa je po njihovu isteku bio vrlo gladan.

Evanðelje po Luki 4:1-2 (Croatian Bible)

Evanðelje po Luki 4

Isusove kušnje

 1Isus je pun Svetoga Duha otišao s Jordana. Duh ga odvede u pustinju,

 2gdje ga je četrdeset dana kušao đavao. Sve te dane nije ništa jeo pa je po njihovu isteku bio vrlo gladan.

Poslanica Galaæanima 6:7 (Croatian Bible)

 7Ne obmanjujte se - Bogu se ne možete izrugivati i olako proći. Što posijete, to ćete i žeti!

Evanðelje po Luki 22:63 (Croatian Bible)

 63Čuvari počnu Isusa tući i rugati mu se.

 

Prva poslanica Timoteju 1:17 (Croatian Bible)

Evanðelje po Luki 23:46 (Croatian Bible)

 46'Oče, predajem svoj duh u tvoje ruke!'[a] poviče Isus i izdahne.

Djela apostolska 3:13 (Croatian Bible)

 13Učinio je to Abrahamov, Izakov i Jakovljev Bog, Bog naših predaka, i tako proslavio svojega Slugu Isusa. A vi ste toga Isusa predali da ga uhite i odrekli ste ga se pred Pilatom kad ga je već odlučio osloboditi.

Djela apostolska 4:27 (Croatian Bible)

 27To se dogodilo u ovomu gradu! Herod Antipa i Poncije Pilat urotili su se s izraelskim narodom protiv tvojega svetog Sluge Isusa, tvojega Pomazanika.

Djela apostolska 4:30 (Croatian Bible)

 30Pruži svoju moćnu ruku da se događaju iscjeljenja, čudesa i znamenje u imenu tvojega svetog Sluge Isusa.'

Evanðelje po Ivanu 6:14 (Croatian Bible)

 14Kad su ljudi shvatili kakvo je silno čudo Isus učinio, povikali su: 'On je zaista Prorok[a] koga očekujemo!'

Bog je poslao Isusa

Evanðelje po Ivanu 4:34 (Croatian Bible)

 34Isus im tada objasni: 'Moja je hrana činiti volju onoga koji me poslao i dovršiti njegovo djelo.

Evanðelje po Ivanu 7:16 (Croatian Bible)

 16Nato im Isus reče: 'Moja pouka nije od mene, nego od Boga koji me je poslao.

Evanðelje po Marku 9:37 (Croatian Bible)

 37'Tko radi mene prihvati ovakvo dijete, mene je prihvatio. A tko prihvaća mene, prihvaća mojega Oca koji me je poslao.'

Evanðelje po Mateju 10:40 (Croatian Bible)

 40Tko prihvati vas, prihvatio je mene. A tko prihvati mene, prihvatio je Oca koji me je poslao.

Evanðelje po Mateju 15:24 (Croatian Bible)

 24On reče: 'Poslan sam da pomognem židovima, izgubljenim ovcama Izraela, a ne drugim narodima.'

 

Isus je bio prorok

Evanðelje po Luki 13:31-33 (Croatian Bible)

Isus tuži nad Jeruzalemom

 31Odmah zatim neki mu farizeji dođu reći: 'Otiđi odavde jer te Herod hoće ubiti!'

 32On im reče: 'Idite i recite toj lisici da ću ja izgoniti zloduhe i iscjeljivati danas i sutra, a trećega ću dana završiti što imam.

 33Danas, sutra i prekosutra valja mi nastaviti put jer ne priliči da prorok bude ubijen izvan Jeruzalema.

Evanðelje po Mateju 15:24 (Croatian Bible)

 24On reče: 'Poslan sam da pomognem židovima, izgubljenim ovcama Izraela, a ne drugim narodima

Evanðelje po Mateju 21:11 (Croatian Bible)

 11Mnoštvo je odgovaralo: 'To je Isus, prorok iz Nazareta u Galileji.

Poslanica Hebrejima 3:1 (Croatian Bible)

Isus je veći od Mojsija

 1Braćo sveta, vi koji ste dionici nebeskoga poziva, promotrite zato Apostola i Velikog svećenika naše vjere - Isusa.

Evanðelje po Ivanu 6:14 (Croatian Bible)

 14Kad su ljudi shvatili kakvo je silno čudo Isus učinio, povikali su: 'On je zaista Prorok[a] koga očekujemo!

Evanðelje po Mateju 21:46 (Croatian Bible)

 46htjeli su ga uhvatiti, ali bojali su se mnoštva koje je Isusa smatralo prorokom.

 

Isus je Musliman

kršćanima

Djela apostolska 11:26 (Croatian Bible)

 26Pronađe ga i odvede u Antiohiju. Obojica su ondje ostali godinu dana i na crkvenim sastancima poučavali veliko mnoštvo ljudi. Ondje su se vjernici prvi put prozvali kršćanima.

Prva Petrova poslanica 4:14 (Croatian Bible)

 14Radujte se ako vas vrijeđaju zbog Kristova imena jer u vama prebiva Duh slave, Božji Duh.

Prva Petrova poslanica 4:16 (Croatian Bible)

 16Ali ne stidite se trpjeti zato što ste kršćani, nego zahvaljujte Bogu što se tako možete nazivati.

 

Evanðelje po Ivanu 17:3 (Croatian Bible)

 3A vječni život jest spoznati tebe, jedinoga, istinitoga Boga i Isusa Krista, koga si ti poslao na zemlju.

Poslanica Efežanima 4:5 (Croatian Bible)

 5Samo je jedan Gospodin, jedna je vjera, jedno krštenje.

Prva poslanica Korinæanima 8:4-5 (Croatian Bible)

 4Smijemo li, dakle, jesti meso žrtvovano idolima? Svi znamo da idol zapravo nije Bog i da postoji samo jedan Bog.

 5Neki vjeruju da ima mnogo bogova na nebu i na zemlji - jer zaista ima mnogo takozvanih bogova.

Poslanica Filipljanima 3:5 (Croatian Bible)

 5Obrezan sam kao dijete od osam dana, rođen u židovskoj obitelji čiste krvi iz Benjaminova plemena. Pravi pravcati židov. Pripadnik farizeja.

'Mir vama!'

Evanðelje po Luki 24:36-37 (Croatian Bible)

 36Dok su oni o tome razgovarali, Isus odjednom stane među njih. 'Mir vama!' reče im.

 37Zbunjeni i prestrašeni, mislili su da vide duha.

Evanðelje po Ivanu 20:19 (Croatian Bible)

Isus se pojavljuje pred učenicima

 19Te su se večeri prvoga dana u tjednu učenici sastali iza zaključanih vrata zbog straha od židovskih vođa kad odjednom među njih stane Isus. Pozdravi ih: 'Mir vama!

Evanðelje po Ivanu 20:21 (Croatian Bible)

 21Isus im opet reče: 'Mir vama! Kao što je mene poslao Otac, tako i ja šaljem vas.'

Evanðelje po Mateju 6:16 (Croatian Bible)

 16Kad postite, ne mrštite se kao licemjeri, koji izobliče lice kako bi ljudi opazili da poste. Zaista vam kažem, drugu nagradu osim te neće dobiti.

Evanðelje po Mateju 2:4 (Croatian Bible)

 4Kralj sazove svećeničke poglavare i pismoznance da se raspita gdje se Krist treba roditi.

Evanðelje po Mateju 5:27-29 (Croatian Bible)

O preljubu

 27'Čuli ste da u Mojsijevu zakonu piše: "Ne čini preljuba!'

 28A ja vam kažem: Tko samo i pogleda ženu s požudom, već je u svojem srcu s njom počinio preljub.

 29Ako te tvoje desno oko navodi na grijeh, iskopaj ga i baci. Bolje ti je da samo jedan dio tvojeg tijela bude uništen nego da sav budeš bačen u pakao.

Poslanica Hebrejima 13:4 (Croatian Bible)

 4Poštujte svoj brak i budite jedni drugima vjerni u braku. Bog će sigurno osuditi sve bludnike i preljubnike.

Vinom

Poslanica Efežanima 5:18 (Croatian Bible)

 18Ne opijajte se vinom jer će vas to odvesti u propast, nego pustite da vas ispuni i nadzire Sveti Duh.

Prva poslanica Korinæanima 5:11 (Croatian Bible)

 11Mislio sam da se ne družite s ljudima koji sebe nazivaju kršćanima, a bludnici su, ili lakomci, ili idolopoklonici, ili klevetnici, ili pijanci, ili varalice.

Prva poslanica Korinæanima 6:10 (Croatian Bible)

 10ni lopovi, ni lakomci, ni pijanci, ni psovači, ni varalice neće baštiniti Božjeg kraljevstva.

Prva Petrova poslanica 4:2-4 (Croatian Bible)

 2i da ostatak tjelesnog života proživite prema Božjoj volji, a ne ugađajući ljudskim požudama.

 3Dosta je što ste prije živjeli u onome u čemu uživaju bezbožni ljudi: u razvratu, požudama, pijančevanju, razuzdanim gozbama, pijankama i zločinačkim idolopoklonstvima.

 4Zato se oni sada čude što se s njima više ne odajete raskalašenosti pa vas vrijeđaju.

Poslanica Galaæanima 5:19-22 (Croatian Bible)

 19Očito je kakvim djelima vodi stara, grešna narav tijela: bludnosti, nečistoći, razvratu,

 20idolopoklonstvu, vračanju, neprijateljstvu, svađi, ljubomori, srdžbi, spletkarenju, razdorima i strančarenju,

 21zavisti, pijankama, razuzdanim zabavama i sličnima. Još jednom ću vam ponoviti: koji tako čine, neće baštiniti Božjega kraljevstva.

 22Ali kada Sveti Duh nadzire naš život, donosi drukčiji rod: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrotu, vjernost,

Poslanica Rimljanima 13:13 (Croatian Bible)

 13živimo pristojno kao ljudi koji žive na svjetlu dana - bez razuzdanih zabava i opijanja, bez preljuba i razvrata, bez svađe i ljubomore!

Poslanica Rimljanima 14:21 (Croatian Bible)

 21Dobro je ne jesti meso ili ne piti vino, ili ne činiti bilo što zbog čega bi se tvoj brat mogao spotaknuti.

Evanðelje po Luki 1:15 (Croatian Bible)

 15Bit će on doista velik u očima Gospodnjim. Neće piti vina ni drugoga opojnog pića. Bit će ispunjen Svetim Duhom još od majčine utrobe.

Prva poslanica Korinæanima 11:5-6 (Croatian Bible)

 5A žena sramoti svojega muža[a] ako se moli ili prorokuje gologlava. To je isto kao da je obrijala glavu.

 6Ako odbije na glavi nositi pokrivalo, neka ošiša svu kosu. A kako je sramota da žena bude kratke kose ili obrijane glave, treba nositi pokrivalo.

Evanðelje po Mateju 4:10 (Croatian Bible)

 10'Odlazi, Sotono!' reče mu Isus. 'U Svetome pismu piše:
      "Klanjaj se samo Bogu i njemu jedinome služi!''

Evanðelje po Marku 15:34-35 (Croatian Bible)

 34U tri ure Isus glasno poviče: 'Eloi, Eloi, lema sabahtani!

35Neki od promatrača pomisle da zove proroka Iliju


Muhammed (S.A.W) u Bibliji

Evanðelje po Ivanu 16:7 (Croatian Bible)

 7No za vas je uistinu bolje da ja odem jer ako ja ne odem, neće vam doći Utješitelj. Ako pak odem, doći će jer ću vam ga poslati.

Evanðelje po Ivanu 14:16 (Croatian Bible)

 16a ja ću moliti Oca i on će vam poslati drugog Utješitelja[a] koji vas nikad neće ostaviti:

Evanðelje po Ivanu 16:8 (Croatian Bible)

 8Kad dođe, on će dokazati svijetu zabludu s obzirom na grijeh, pravednost i sud.

Evanðelje po Ivanu 16:13 (Croatian Bible)

 13Kad dođe Duh Istine, uputit će vas u cjelokupnu istinu. On neće iznositi vlastite misli, nego će vam prenijeti ono što je čuo. Objavit će vam i ono što će se dogoditi.

Evanðelje po Ivanu 14:30-31 (Croatian Bible)

 30Nemam više mnogo vremena govoriti vam jer se približava zli knez ovoga svijeta. On nada mnom nema vlast,

 31ali ja ću dragovoljno učiniti ono što Otac od mene traži kako bi svijet spoznao da ja volim Oca. Ustanite! Hajdemo odavde!'

Evanðelje po Ivanu 1:20-21 (Croatian Bible)

 20On je otvoreno priznao: 'Ja nisam Krist.'

 21'A tko si onda?' pitali su ga. 'Jesi li Ilija?''Nisam

 

Evanðelje po Ivanu 8:32 (Croatian Bible)

 32Upoznat ćete istinu, a istina će vas osloboditi.'