Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ErGud” omskåret?

Find en vej ud af mørket !

Hvem er Gud? (iføge Bibelen)

Gud er Ånd

v24  Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.«Johannesevangeliet 4:24


I er guder

v6  Jeg har sagt: I er guder,
I er alle sønner af den Højeste

Salmernes Bog 82:6

Du skal være gud for ham!

v16  Han skal tale til folket på dine vegne; han skal være mund for dig, og du skal være gud for ham. Anden Mosebog 4:16


Satan er Gud

v4  for dem, der ikke tror; deres tanker har denne verdens gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet om Kristi herlighed, Kristus, som er Guds billede. Paulus’ Andet Brev til Korinterne 4:4v19  De ender i fortabelse, bugen er deres gud, de sætter en ære i deres skam, de tænker kun på det jordiske. (Paulus’ Brev til Filipperne 3:19).

Gud er en skrædder


v21  Gud Herren lavede skindtøj til Adam og hans kvinde og gav dem det på.


Første Mosebog 3:21

Gud er læge


v17  Jeg heler dine sår,
      læger dig efter de slag, du fik,
      siger Herren

Jeremias’ Bog 30:17 

Gud er en frisør

v20  På den dag
      afrager Herren med en kniv,
      som han har lejet på den anden side floden
      – med assyrerkongen –
      hårene både på hovedet og på underkroppen;
      selv skægget fjerner den

Esajas’ Bog 7:20 

Gud er en slagter

v6  Herrens sværd er fuldt af blod,
      det er mættet med fedt,
      blod fra lam og bukke,
      fedt fra vædderes nyrer.
      For Herren holder slagtoffer i Bosra,
      en stor slagtning i edomitternes land

 Esajas’ Bog 34:6 

 

Gud er en landmand

v15  Nu gør jeg dig til en tærskeslæde,
      en ny, med mange tænder.
      Du skal tærske bjerge og knuse dem,
      høje skal du gøre til avner

 Esajas’ Bog 41:15 

Gud er en oplærer

v13  Alle dine sønner skal være oplært af Herren,
      dine sønner får stor lykke

 Esajas’ Bog 54:13 

Gud er en gartner

v8  Gud Herren plantede en have i Eden ude mod øst, og der satte han det menneske, han havde formet

Første Mosebog 2:8 

Gud er en sygeplejerske

v22  Gud glemte ikke Rakel; han bønhørte hende og åbnede hendes moderliv, v23  så hun blev gravid og fødte en søn; hun sagde: »Gud har fjernet min vanære.«

Første Mosebog 30:23 

Gud er en bryder

v25  Jakob var nu alene tilbage. En mand gav sig i kamp med ham, lige til det blev lyst

v29  Så sagde han: »Du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret«.

Første Mosebog 32:25, 29 

Gud er en erhvervsdrivende

v8  Jeg vil sælge jeres sønner og døtre til judæerne, og de skal sælge dem til et fjernt folk, til sabæerne.Herren har talt

Jeremias’ Bog 3:8 

Gud er en murer

v35  Men jeg vil lade en trofast præst fremstå, som skal handle efter mit ønske og min vilje. Til ham vil jeg bygge et hus, der står fast, og han skal altid have sin gang for min salvedes ansigt.

Første Samuelsbog 2:35 

v1  Valfartssang. Af Salomo.

Hvis ikke Herren bygger huset,
arbejder bygmestrene forgæves.
Hvis ikke Herren våger over byen,
våger vægteren forgæves

Salmernes Bog 127:1 

Guds handlinger

Gud kæmper med Jakob!

v28  Manden spurgte ham: »Hvad er dit navn?« Han svarede: »Jakob.« v29  Så sagde han: »Du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret«.

Første Mosebog 32:28 

Gud hvilede og pustede ud

God Week End!

v17  Den er et tegn mellem mig og israelitterne til evig tid; for på seks dage skabte Herren himlen og jorden, men på den syvende dag hvilede han og pustede ud.

Anden Mosebog 31:17 

Sover Gud?

v65  Da vågnede Herren som en, der har sovet,
som krigeren, der er overvældet af vin

Salmernes Bog 78:65 

Gud fortryder

Da fortrød Herren, at han havde skabt menneskene på jorden. Han var bedrøvet. v7  og sagde: »Menneskene, som jeg skabte, vil jeg udslette fra jordens overflade, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle, for jeg fortryder, at jeg skabte dem.«

(Første Mosebog 6: 6, 7).

Der er ingen ret

v6  skal I vide, at det er Gud, der krænker mig
      og kaster sit garn over mig.       v7  Jeg skriger: Vold! men får ikke svar.
      Jeg råber om hjælp, men der er ingen ret.
       v8  Han spærrer min vej, så jeg ikke kan komme frem;
      han lægger mørke over mine stier

Jobs Bog 19:6-8 

Gud har været vred på i halvfjerds år

v12  Da sagde Herrens engel: »Hærskarers Herre, hvor længe skal det vare, før du viser barmhjertighed mod Jerusalem og Judas byer, som du nu har været vred på i halvfjerds år?

Zakarias’ Bog 1:12 

Glemmer Gud?

v20  Hvorfor glemmer du os for evigt?
Hvorfor svigter du os for altid?

Klagesangene 5:20 

v2  Hvor længe vil du dog glemme mig, Herre?
Hvor længe vil du skjule dit ansigt for mig
?

Salmernes Bog 13:1 

Gud siger: ”Ve mig for min lidelse”

v19  Ve mig for min lidelse,
      mit sår vil ikke læges.
      Jeg sagde: Det er min sygdom,
      den skal jeg bære

Jeremias’ Bog 10:18-22

Guds billede

v26  Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.«

Første Mosebog 1:26 

Gud dufter

v21  Da Herren indåndede den liflige duft, sagde han til sig selv: »Jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskene, som kun vil det onde fra ungdommen af. Jeg vil aldrig mere udrydde alt levende, sådan som jeg nu har gjort

(Første Mosebog 8: 21)

Guds hoved

v17  Han iførte sig retfærdighed som brynje
      og satte frelsens hjelm på hovedet;
      han klædte sig i hævnens klæder
      og hyllede sig i lidenskabens kappe

Esajas’ Bog 59:17 

Herrens øjne, ører og ansigt

v16  Herrens øjne hviler på de retfærdige,
hans ører hører deres råb om hjælp.
v17  Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt,
han vil udslette deres navn på jorden

Salmernes Bog 34:16-17 

v17  Lyt nu, vor Gud, til din tjeners bøn og tryglen! Lad dit ansigt lyse over din ødelagte helligdom, for din egen skyld, Herre!

Daniels Bog 9:17 

Guds øjne og øre

v18  Min Gud, vend dit øre til og lyt! Luk dine øjne op, og se den ødelæggelse, der har ramt os og den by, dit navn er udråbt over.

Daniels Bog 9:18 

v16  Herrens øjne hviler på de retfærdige,
hans ører hører deres råb om hjælp.
v17  Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt,
han vil udslette deres navn på jorden


Salmernes Bog 34:15-16 

Guds højre hånd og Hans vinger

v19  Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd.

Markusevangeliet 16:19 
vis din underfulde troskab!
Med din højre hånd frelser du dem,
der søger tilflugt for deres modstandere.
v8  Vogt mig som din øjesten,
skjul mig i dine vingers skygge
Salmernes Bog 17:7 
Guds lænder
v3  Derfor ryster mine lænder
      og skælver,
      veerne kommer over mig
      som over en fødende,
      jeg kan ikke høre af angst,
      jeg kan ikke se af rædsel
Esajas’ Bog 21:3 
Guds ryg
v23  Derefter tager jeg min hånd væk, så du får mig at se fra ryggen. Mit ansigt må ingen se
Anden Mosebog 33:23 
ErGud” omskåret? (Allah forbid !)
v21  Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv.(Lukasevangeliet 2:21)
Kristne siger at Jesus er Gud. Jesus er omskåret ifølge Bibelen.

Er Gud omskåren?