Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Hullerne i den Hellige

www:holesinholy.com

 

Hvor er sandheden?

Det er tale om samvittighed!

 

Mange af de vers i Bibelen synes at modsige hinanden. Hvorfor?

 

Uoverensstemmelserne fra Bibelen

 

Der findes utallige uoverensstemmelser i Bibelen. Er det Gud, der er kilden til disse uoverensstemmelser? Har Gud ”inspireret” den ene forfatter til at skrive det ene, og den anden forfatter til at skrive det andet?

 

Biblens fejl, modsigelser 0g forfalskninger

 

Hvis en bog skal være fra Gud, må den ikke indeholde selvmodsigelser.

Der er jo nogen sandhed i Biblen, men den er blevet ændret, omskrevet, forfalsket og revideret utallige gange. Det er ærligt og pinligt  at magten gennem historien har forandret Guds budskaber. Navene er ændret. Der er envidere fejl, uoverensstemmelser, kopier, mangel på sandheden, selvmodsigelse, redigering osv. Hvordan kan dem der nedskrev Bibelen var ”guddomligt inspireret” ?

 

Når Gud åbenbarer sig til en profet, er det i jeg-form. Bibelen er baseret på rygter og ikke skrifter af mennesker, som rent faktisk overværede de omtalte hændelser. Lukas herligør det:

 

v1  Eftersom mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som har fundet sted iblandt os, v2  sådan som det er blevet overleveret os af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og ordets tjenere, v3  har også jeg besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge, højtærede Theofilus,

LUKAS EVANGELIET 1:1-3)

 

”har også jeg besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge, højtærede Theofilus”

Han havde skrevet ”Lukasevangeliet” kun til Theofilus.

 

Er Bibelen Guds ord ellers Lukas' ord?

 

Selvmodsigelserne i Biblen

 

Hvis man kigger lidt på Bibelen, er der mange mange selvmodsigelser. Skulle Gud den Almægtige modsige sig Selv, eller er der tale om menneskelige fejl og forvanskning?

 

 

Modsigelser i Bibelen!

 

Det er en lille prøve bare for at vise, at den Gamle / Nye Testamente ikke kan være fuldstændig sande Guds ord, når det indeholder disse fejl. Der er stadig utallige modsætninger, som er vigtige og vedrører centrale spørgsmål i doktrin.

 

Lad Bibelen tale for sig selv!

 

En liste over modsigelser

fra Det Gamle / Nye Testamente (Bibelen)

 

Følgende dumme modsætninger kun går til at bevise, at Bibelen var faktisk ikke inspireret af den almægtige Gud, fordi Gud den Almægtige ikke ville modsige sig selv i sådan en latterlig, absurd og tåbelig måde!

 

Lots døtre blev gravide med ham /Lot varen retfærdig person!

 

Lots døtre blev gravide med deres far

 

v36  Sådan blev begge Lots døtre gravide med deres far.

Første Mosebog 19:36                      

 

Gud reddede den retfærdige Lot

 

v7  Men han reddede den retfærdige Lot, som døjede under frække menneskers udsvævende liv;

Andet Petersbrev 2:7

 

Dit køn skal ikke blottes

 

v26  Du må ikke gå op på mit alter ad trin, for at ikke dit køn skal blottes over det.

Anden Mosebog 20:26

 

Dit køn skal blottes, din skam komme til syne

 

v2  Tag håndkværnen, og mal mel!
      Tag sløret af,
      løft op i slæbet, blot dine ben,
      vad ud i floderne!
      
v3  Dit køn skal blottes,
      din skam komme til syne.
      Jeg tager hævn,
      jeg skåner ingen

Esajas' Bog 47:2-3

 

Herren vil blotte deres isse

 

v17  derfor vil Herren gøre Zions døtre skaldede
      og blotte deres isse.

Esajas' Bog 3:17

 

Du må ikke bryde et ægteskab

 

v13  Du må ikke begå drab.

v14  Du må ikke bryde et ægteskab.

Anden Mosebog 20:13-14

 

Kvinderne bliver voldtaget

 

v2  Da samler jeg alle folkeslag
      til krig imod Jerusalem;
      byen bliver indtaget,
      husene udplyndret,
      kvinderne voldtaget.
      Halvdelen af byen må gå i landflygtighed,
      men resten af folket skal ikke udryddes fra byen.

Zakarias' Bog 14:2

 

Gud forbyder utroskab / Gud siger til Hoseas: ”gift dig med en horkvinde og få horebørn”!

 

Du må ikke bryde et ægteskab

v14  Du må ikke bryde et ægteskab.

Anden Mosebog 20:14

 

 ”Gift dig med en horkvinde

 

v2  Her begynder Herrens tale ved Hoseas.

Herren sagde til Hoseas:
      
Gå hen og gift dig med en horkvinde
      og få horebørn,

      for landet horer sig
      bort fra Herren.

Hoseas' Bog 1:2

 

Der er eunukker for Himmeriget!

 

De har gjort sig selv uegnede til ægteskab for Himmerigets skyld

 

v12  Der er dem, der er uegnede til ægteskab fra moders liv, og der er dem, der er uegnede, fordi mennesker har gjort dem uegnede til det, og der er dem, der har gjort sig selv uegnede for Himmerigets skyld. Lad dem, der kan, rumme det!«

Matthæusevangeliet 19:12

 

Der er Gildinger , som have gildet sig selv for Himmeriges Riges Skyld

 

12 Thi der er Gildinger, som ere fødte således fra Moders Liv; og der er Gildinger, som ere gildede af Mennesker; og der er Gildinger, som have gildet sig selv for Himmeriges Riges Skyld. Den, som kan rumme det, han rumme det!"

Matthæus 19:12

 

De kastrerede vil modtage specielle belønninger

 

v4  For sådan siger Herren:
      De kastrerede,

      der holder mine sab batter
      og vælger min vilje
      og holder fast ved min pagt,
      
v5  for dem sætter jeg hånd og navn
      på murene i mit hus,
      som er bedre end sønner og døtre;
      
jeg giver dem et evigt navn,
      der aldrig slettes ud.

Esajas' Bog 56:4-5

 

Ingen, der har fået sit lem skåret af,

har adgang til Herrens forsamling

 

v2  Ingen, der har fået sine testikler knust eller sit lem skåret af, har adgang til Herrens forsamling.

Femte Mosebog 23:2

 

Incest (Blodskam) er ikke tilladt

 

Den Almægtige Gud forbyde brødre fra at gifte deres biologiske søstre

 

v17  Hvis en mand gifter sig med sin søster, hvad enten det er hans fars eller hans mors datter, og ser hendes køn, og hun ser hans, er det en modbydelighed. De skal udryddes for øjnene af deres landsmænd. Han har blottet sin søsters køn. Han skal bære sin straf.

v22  I skal omhyggeligt følge alle mine love og alle mine retsregler, så vil I ikke blive spyttet ud af det land, som jeg fører jer ind i, for at I kan bo der

Tredje Mosebog 20:17, 22

Forbandet være den,

der har samleje med sin søster

 

v22  Forbandet være den, der har samleje med sin søster, hvad enten hun er datter af hans far eller hans mor. Og hele folket skal sige amen.

Femte Mosebog 27:22

Abraham og hans søster, Sarai, er gift

Abraham og Sarai modtage Guds velsignelse af deres ægteskab

 

Hun er virkelig min søster!

 

v11  Abraham svarede: »Jo, jeg tænkte, der er nok ingen gudsfrygt her på stedet, og så vil de slå mig ihjel på grund af min kone. v12  Og hun er virkelig min søster! Hun er datter af min far, men ikke af min mor, og så blev jeg gift med hende

Første Mosebog 20:11-12

Den Almægtige Gud aldrig forbudt Abraham fra gifte sig med sin egen biologiske søster, Sarah!

 

Gud ville velsigne Sara

 

v15  Gud sagde til Abraham: »Din kone Saraj skal ikke længere hedde Saraj. Hendes navn skal være Sara. v16  Jeg vil velsigne hende, og jeg vil give dig en søn med hende. Jeg vil velsigne hende, og hun skal blive til folkeslag, ja, folkekonger skal nedstamme fra hende.«

Første Mosebog 17:15-16

v17  vil jeg velsigne dig og gøre dine efterkommere så talrige som himlens stjerner og som sandet ved havets bred. Dine efterkommere skal erobre deres fjenders porte.

Første Mosebog 22:17

 

Jeg vil forbande den, der forbander dig 

 

Gud talte direkte med Abraham

Det er vigtigt at vide, at i den samme bog (Første Mosebog) var den almægtige Gud, der  talte direkte med Abraham. For eksempel:

v1  Herren sagde til Abram: »Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. v2  Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse.
      
v3  Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig,
      og den, der forbander dig, vil jeg forbande.
      I dig skal alle jordens slægter velsignes.«

Første Mosebog 12:1-3

 

Er det faktisk ikke  en ophævelse af den tidligere lov! (dvs.v17  Hvis en mand gifter sig med sin søster, hvad enten det er hans fars eller hans mors datter, og ser hendes køn, og hun ser hans, er det en modbydelighed. De skal udryddes for øjnene af deres landsmænd. Han har blottet sin søsters køn. Han skal bære sin straf. Tredje Mosebog 20:17)

 

Almægtige Gud forbyde brødre fra at gifte sim med deres biologiske søstre. Men Han havde aldrig forbudt Abraham fra gifte sig med sin egen biologiske søster, Sarah!

 

Ingen er steget op til himlen undtagen Jesus / Elias og Enok steg op også til himlen 

 

Ingen er steget op til himlen

undtagen Menneskesønnen (Jesus)

 

v13  Ingen er steget op til himlen undtagen den, der steg ned fra himlen, Menneskesønnen.

Johannesevangeliet 3:13

 

Elias steg op til himlen

 

v11  Mens de gik og talte sammen, kom der pludselig en ildvogn med ildheste. Den skilte de to fra hinanden, og Elias steg op til himlen i en storm.

Anden Kongebog 2:11

 

Gud havde taget Enok bort

 

v24  Han vandrede med Gud. Så var han der ikke mere, for Gud havde taget ham bort.

Første Mosebog 5:24

 

v5  I tro blev Enok taget bort, for at han ikke skulle se døden, og han var der ikke mere, for Gud havde taget ham bort; for det er bevidnet, at før han blev taget bort, havde han behaget Gud.

Hebræerbrevet 11:5

 

Gud eller Satan?

 

v1  Herrens vrede flammede igen op mod Israel, og han lokkede David til at tirre folket og sagde: »Gå hen og hold folketælling i Israel og Juda!«

Anden Samuelsbog 24:1

v1  Satan trådte op mod Israel, og han lokkede David til at holde folketælling i Israel.

Første Krønikebog 21:1

 

Herren slog folket / 

Satan ramte Job med ondartede bylder

 

v33  Men endnu mens de havde kødet mellem tænderne og ikke havde tygget færdig, flammede Herrens vrede op mod folket, og Herren slog en mængde af dem ihjel.

Fjerde Mosebog 11:33

 

v7  Så forlod Satan Herren.

Satan ramte Job med ondartede bylder fra isse til fod.

Jobs Bog 2:7

 

Absaloms eneste datter hedder Ma'aka / Nej, hun hedder Tamar

Ma'aka eller Tamar?

 

v1  I Nebats søn kong Jeroboams attende regeringsår blev Abija konge over Juda. v2  Han regerede tre år i Jerusalem. Hans mor hed Ma'aka og var datter af Absalom.

Første Kongebog 15:1-2

v27  Absalom fik tre sønner og en datter, der hed Tamar. Hun var en smuk kvinde.

Anden Samuelsbog 14:27

 

Matthæus eller Levi?

 

Matthæus kaldes til discipel

v9  Og da Jesus gik videre derfra, så han en mand, som hed Matthæus, sidde ved toldboden, og han sagde til ham: »Følg mig!« Og han rejste sig og fulgte ham.

Matthæusevangeliet 9:9

 

v14  Da han gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved toldboden, og han sagde til ham: »Følg mig!« Og han rejste sig og fulgte ham.

Markusevangeliet 2:14

 

Hvem var far til Shela?

(Arpakshad  eller  Kenan?)

 

Arpakshad var far til Shela

 

v12  Da Arpakshad havde levet 35 år, fik han Shela.

Første Mosebog 11:12

 

Kenan var far til Shela

 

Arpakshad var bedstefar til Shela

v35  søn af Serug, søn af Re'u, søn af Peleg, søn af Eber, søn af Shela, v36  søn af Kenan, søn af Arpakshad, søn af Sem, søn af Noa, søn af Lemek,

Lukasevangeliet 3:35-36

 

Glemmer Gud?

 

Jakob eller Israel?

 

Nu skal du ikke længere hedde Jakob, men Israel

 

v10  og sagde til ham: »Dit navn er Jakob; men nu skal du ikke længere hedde Jakob. Dit navn skal være Israel.« Og han gav ham navnet Israel.

Første Mosebog 35:10

 

Gud selv benytter navnet "Jakob" på et senere tidspunkt

 

På et senere tidspunkt, selv Gud bruger navnet Jacob.

v2  Gud sagde til Israel i et nattesyn: »Jakob, Jakob!« Da han svarede ja,

Første Mosebog 46:2

 

Gud  angrer ikke / Gud angrer

 

Gud  angrer ikke

 

Gud er ikke et menneske, så han lyver,
      et menneskebarn, så han angrer.

      Når han har sagt noget, gør han det;
      når han har lovet noget, lader han det ske:
 Fjerde Mosebog 23:19    

v29  han, som er Israels herlighed, lyver ikke og angrer ikke, for han er ikke et menneske, så han angrer.«

Første Samuelsbog 15:29

 

Herren havde fortrudt,

at han havde gjort Saul til konge

 

v35  Til sin dødsdag så Samuel ikke Saul mere, for han var grebet af sorg over Saul. Herren havde fortrudt, at han havde gjort Saul til konge over Israel.

Første Samuelsbog 15:35

 

Gud  fortryder

 

v7  og sagde: »Menneskene, som jeg skabte, vil jeg udslette fra jordens overflade, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle, for jeg fortryder, at jeg skabte dem.«

Første Mosebog 6:7

 

Herren bliver ikke træt / Herren bliver træt!

 

Herren bliver ikke træt og udmattet

v28  Ved du det ikke,
      har du ikke hørt det:
      Herren er en evig Gud,
      skaberen af den vide jord.
      
Han bliver ikke træt og udmattet,
      hans indsigt kan ingen udforske

Esajas' Bog 40:28

 

Gud hvilede på den syvende dag 

 

v17  Den er et tegn mellem mig og israelitterne til evig tid; for på seks dage skabte Herren himlen og jorden, men på den syvende dag hvilede han og pustede ud.

Anden Mosebog 31:17

v11  For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den.

Anden Mosebog 20:11

v2  På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført.

Første Mosebog 2:2

 

Johannes spiste eller drak ikke / Han levede af græshopper og vildhonning

 

Johannes hverken spiste eller drak

 

v18  For Johannes kom, han hverken spiste eller drak, og folk siger: Han er besat.

Matthæusevangeliet 11:18

 

Johannes levede af græshopper og vildhonning

 

v6  Johannes gik klædt i kamelhår og havde et læderbælte om livet, og han levede af græshopper og vildhonning

Markusevangeliet 1:6

 

Tag ikke en stav!Tag en stav!

 

Tag ikke noget, hverken stav eller taske

 

v9  Skaf jer ikke guld eller sølv eller kobber i jeres bælter, v10  heller ikke en taske til rejsen eller to kjortler eller sko eller stav. For en arbejder er sin føde værd.

Matthæusevangeliet  10:9-10

v3  og han sagde til dem: »Tag ikke noget med jer på rejsen, hverken stav eller taske eller brød eller penge, heller ikke to kjortler hver.

Lukasevangeliet 9:3

 

Jesus forbød dem at tage noget bortset fra en stav

 

v8  og han forbød dem at tage noget med sig på rejsen bortset fra en stav, men ikke brød eller taske og heller ikke penge i bæltet;

Markusevangeliet 6:8

 

Gave de Jesus eddike eller vin?

 

De rakte Jesus eddike

 

v36  Også soldaterne kom hen og hånede ham; de rakte ham eddike

Lukasevangeliet 23:36

 

v29  Der stod et kar fyldt med eddike. De satte så en svamp fyldt med eddiken på en isopstængel og stak den op til hans mund. v30  Da Jesus havde fået eddiken, sagde han: »Det er fuldbragt.« Og han bøjede hovedet og opgav ånden.

Johannesevangeliet 19:29-30

 

De gave ham vin

 

v23  De ville give ham vin krydret med myrra, men han tog det ikke.

Markusevangelie 15:23

 

v34  gav de ham vin at drikke, som var blandet med malurt, men da han smagte det, ville han ikke drikke det.

Matthæusevangeliet 27:34

 

Er Jesus Guds søn? / Stifter han så fred?

 

Guds børn stifter fred

 

v9  Salige er de, som stifter fred,
      for de skal kaldes Guds børn.

      
v10  Salige er de, som forfølges

Matthæusevangeliet 5:9

 

Jeg (Jesus) er ikke kommet for at bringe fred

v34  Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men sværd.

Matthæusevangeliet 10:34

 

Adam spiste den forbudne frugt, men han levede 930 år

 

”Den dag du spiser træet til kundskab om godt og ondt, skal du dø!”

 

v17  Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø!«

Første Mosebog 2:17

v5  Adam levede i alt 930 år, så døde han.

Første Mosebog 5:5

 

Den vidunderlige beregninger!

 

70 eller 75?

v27  De sønner, Josef havde fået i Egypten, var to. I alt kom halvfjerds af Jakobs slægt til Egypten.

Første Mosebog 46:27

4  Josef sendte bud efter sin far Jakob og hele slægten, i alt femoghalvfjerds mennesker.

Apostlenes Gerninger 46:27

 

22 år eller 42 år?

v26  Akazja var toogtyve år, da han blev konge, og han regerede ét år i Jerusalem. Hans mor hed Atalja og var efterkommer af Israels konge Omri.

Anden Kongebog 8:26

v2  Akazja var toogfyrre år, da han blev konge, og han regerede ét år i Jerusalem. Hans mor hed Atalja og var datter af Omri.

Anden Krønikebog 22:2

 

Ellevte år eller tolvte år?

 

v29  Akazja var blevet konge over Juda i Jorams, Akabs søns, ellevte år.

Anden Kongebog 9:29

v25  I Akabs søn kong Joram af Israels tolvte regeringsår blev Akazja konge; han var søn af Judas konge Joram.

Anden Kongebog 8:25

 

Nul "0" bruges ikke i Bible

 

Nul "0"bruges ikke i Bible. Jøderne har ikke brugt nul (0) i den gamle Teastament.Det var araberne, som indførte nul i Mellemøsten og Europa århundreder senere. Jøderne beskrev deres tal i ord i deres litterære værker og ikke skrive dem i talord.

 

700 eller 70000?

 

v18  Men aramæerne måtte flygte for israelitterne, og David dræbte syv hundrede vognheste og fyrre tusind ryttere. Også deres hærfører Shobak slog han ihjel.

Anden Samuelsbog 10:18

v18  Men aramæerne måtte flygte for israelitterne, og David dræbte syv tusind vognheste og fyrre tusind mand fodfolk. Også deres hærfører Shofak slog han ihjel.

Første Krønikebog 19:18

 

2000 eller 3000 bat?

 

v26  Det var en håndsbredde tykt, dets kant var lavet som kanten af et lotusblomst-bæger; det rummede to tusind bat.

Første Kongebog 7:26

 

v5  Det var en håndsbredde tykt, dets kant var lavet som kanten af et lotusblomst-bæger; det rummede tre tusind bat.

Anden Krønikebog 4:5                    

 23,000 eller 24,000?

 

v6  Næste morgen ofrede de brændofre og bragte måltidsofre, og folket satte sig ned og spiste og drak; og de rejste sig for at danse.

v35  Og Herren slog folket med plager, fordi de havde lavet kalven, den Aron havde lavet.

Anden Mosebog 32:6, 35

 

v8  og gik efter israelitten ind i brudeteltet og stak lansen gennem dem begge, både den israelitiske mand og kvinden, lige gennem underlivet. Så standsede plagen, der havde ramt israelitterne.

v9  Fireogtyve tusind døde af plagen.

Fjerde Mosebog 25:9

 

v7  Bliv heller ikke afgudsdyrkere, sådan som nogle af dem blev det – som der står skrevet: »Folket satte sig ned og spiste og drak; og de rejste sig for at danse.« v8  Lad os heller ikke bedrive utugt, sådan som nogle af dem gjorde det, og på én dag blev der dræbt treogtyve

Første Korintherbrev 10:7-8

 

603.550 mænd eller 7000 mænd?

 

v45  Alle israelitter i deres fædrenehuse fra tyve år og opefter, der blev mønstret, alle våbenføre mænd i Israel, v46  alle de mønstrede udgjorde 603.550.

Fjerde Mosebog 1:45-46

v37  Israelitterne brød nu op fra Ramses og drog mod Sukkot, omkring 600.000 mand foruden deres familier.

Anden Mosebog 12:37

 

v15  Så mønstrede han guvernørernes krigere, 232 mand, og derefter mønstrede han hele hæren, alle israelitterne, 7000 mand.

Første Kongebog 20:15

 

800.000 våbenføre mænd eller 1.100.000 våbenføre mænd?

I Juda 500.000 eller 470.000?

 

v9  Joab meddelte kongen det tal, mønstringen havde givet: I Israel var der 800.000 våbenføre mænd, i Juda 500.000.

Anden Samuelsbog 24:9

v5  meddelte han David det tal, mønstringen havde givet: I hele Israel var der 1.100.000 våbenføre mænd, i Juda 470.000.

1 Krønikebog 21:5

 

50 sekel sølv eller 600 sekel guld ?

v24  Men kongen svarede: »Nej, jeg vil betale dig, hvad den koster. Til Herren min Gud vil jeg ikke bringe brændofre, som jeg ikke har betalt.« Så købte David tærskepladsen og okserne for halvtreds sekel sølv

Anden Samuelsbog 24:24

 

v24  Men kong David svarede Ornan: »Nej, jeg vil betale den fulde pris. Jeg vil ikke tage noget af dit og give det til Herren og bringe brændofre, som jeg ikke har betalt.« v25  Så gav han Ornan seks hundrede sekel guld for stedet. v26  Dér byggede David et alter for Herren og bragte brændofre og måltidsofre. Og da han råbte til Herren, svarede han ham med ild, som han sendte ned fra himlen over brændofferalteret. v27  Og Herren sagde til englen, at han skulle stikke sværdet i skeden.

v28  Da David nu så, at Herren havde bønhørt ham på jebusitten Ornans tærskeplads, bragte han slagtofre dér.

Første Krønikebog 21:24-28

 

En besat mand ellerto besatte mænd?

 

Der kom en mand hen imod ham

 

v1  Så kom de over til den anden bred af søen til gerasenernes land. v2  Og da Jesus steg ud af båden, kom der i det samme en mand hen imod ham fra gravhulerne; han var besat af en uren ånd.

Markusevangeliet 5:1-2

 

To besatte kom hen imod Jesus

 

v28  Da Jesus var kommet over til den anden bred til gadarenernes land, kom to besatte hen imod ham; de kom fra gravhulerne og var så farlige, at ingen kunne komme forbi ad den vej.

Matthæusevangeliet 8:28

 

Efter seks dage eller efter otte dage?

 

v2  Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var helt alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem,

Markusevangeliet 9:2

 

v28  Omtrent otte dage efter at Jesus havde sagt dette, skete det, at han tog Peter og Johannes og Jakob med sig og gik op på bjerget for at bede. Lukasevangeliet 9:28

 

En blind mand eller to blinde mænd?

 

v35  Da Jesus nærmede sig Jeriko, sad der en blindmand ved vejen og tiggede.v36  Han hørte, at en skare kom forbi, og spurgte, hvad der var på færde. v37  De fortalte ham: »Det er Jesus fra Nazaret, som kommer forbi.« v38  Da råbte han: »Jesus, Davids søn, forbarm dig over mig!«

Lukasevangeliet 18:35-38

 

v30  Og se, to blinde, der sad ved vejen, hørte, at Jesus kom forbi, og de råbte: »Forbarm dig over os, Herre, Davids søn!«

Matthæusevangeliet 20:30

 

Sendte han en af sine folk eller sine folk?  

 

v2  Da tiden var inde, sendte han en af sine folk for at få sin del af vingårdens høst af vinbønderne.

Markusevangeliet 12:2

 

v34  Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst.

Matthæusevangeliet 21:34

 

Ti  tjenere eller tre tjenere?

 

v13  Han kaldte ti af sine tjenere til sig, gav dem ti pund og sagde: Arbejd med dem, indtil jeg kommer tilbage.

Lukasevangeliet 19:13

 

v14  Det er som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; v15  én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver efter hans evne; så rejste han.

Matthæusevangeliet 25:14-15

 

Abraham havde den eneste søn / Hanhavde to sønner

 

Abraham bragte til at ofre sin eneste søn, Isak

 

v17  I tro bragte Abraham Isak som offer, da han blev sat på prøve, og var rede til at ofre sin eneste søn, skønt han havde fået løfterne,

Hebræerbrevet 11:17

 

Abraham fik to sønner

(Isak og Ishmael)

 

v22  Der står jo skrevet, at Abraham fik to sønner, én med trælkvinden og én med den frie kvinde.

Galaterbrevet 4:22

 

Hagar fødte Abram en søn (Ismael)

 

v15  Hagar fødte Abram en søn, og Abram gav sin søn, som Hagar fødte, navnet Ismael.v16  Abram var seksogfirs år, da Hagar fødte Ismael.

Første Mosebog 16:15-16

 

Sara fødte Abraham en søn (Isak) 

 

v1  Herren tog sig af Sara, sådan som han havde sagt, og det, han havde lovet, gjorde han for hende. v2  Sara blev gravid, og hun fødte Abraham en søn i hans alderdom, ved den tid, Gud havde sagt til ham. v3  Abraham gav sønnen, som Sara havde født ham, navnet Isak,

Første Mosebog 21: 1-3

 

Ismael var ældre end Isak

 

v5  Abraham var hundrede år, da han fik sin søn Isak.

Første Mosebog 21:5

Abram var seksogfirs år, da Hagar fødte Ismael.

Første Mosebog 16:16

 

Det betyder at Ismael var 14 år ældre end Isak (100 år - 86 år) og Isak var ik

 

Gud er ikke forvirringens Gud / Herren forvirrede sproget der på hele jorden

 

Gud er ikke forvirringens Gud

 

v33  for Gud er ikke forvirringens, men fredens Gud.

Første Korintherbrev 14:33

 

Herren forvirrede sproget der på hele jorden

 

v9  Derfor hedder den Babel, for dér forvirrede Herren sproget på hele jorden, og derfra spredte Herren menneskene ud over hele jorden.

Første Mosebog 11:9

 

Hele jorden havde samme sprog

Der var kun ét sprog, før Babelstårnet.

v1  Hele jorden havde samme sprog og samme tungemål.

Første Mosebog 11:1

 

Folkene udgik hver med sit sprog

 

Der var mange sprog, før Babelstårnet.

v5  Fra disse udgik folkene på de fjerne øer. Det var Jafets sønner, land for land, hver med sit sprog, slægt for slægt og folkeslag for folkeslag.

Første Mosebog 10:5

v20  Det var Kams sønner, slægt for slægt, sprog for sprog, land for land og folkeslag for folkeslag.

Første Mosebog 10:20

v31  Det var Sems sønner, slægt for slægt, sprog for sprog, land for land og folkeslag for folkeslag.

Første Mosebog 10:31

 

ke den eneste søn af Abraham som blev sagt i Hebræerbrevet 11:17.

Aron døde på bjerget Hor / Arons døde i Moser

 

Gud viser ingen partiskhed

 

Gud behandler alle ens .. Men Guds foretrækker Abel's tilbud og har ingen respekt for Kains.

 

v7  Lad jer nu styre af frygt for Herren. Pas på, hvad I gør! For hos Herren vor Gud er der ingen uret; han er ikke partisk og lader sig ikke bestikke.«

Anden Krønikebog 19:7

v11  For Gud gør ikke forskel på nogen.

Romerbrevet 2:11

 

v34  Så tog Peter ordet og sagde: »Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen,

Apostlenes Gerninger 10:34

 

v4  Også Abel bragte en offergave, fedtstykkerne af sit småkvægs førstefødte. Herren tog imod Abels offergave, v5  men Kains offergave tog han ikke imod. Så blev Kain meget vred og gik med sænket hoved.

Første Mosebog 4:4-5

 

Omskærings pagt er evig / det betyder ikke noget

 

Jeg opretter en evig pagt

med dig og dine efterkommere

 

v7  Jeg opretter min pagt med dig og dine efterkommere i slægt efter slægt, en evig pagt: Jeg vil være din og dine efterkommeres Gud.

Første Mosebog 17:7

Man er omskåret eller ej, betyder det ikke noget

 

15  For om man er omskåret eller ej, betyder ikke noget, men det gør en ny skabelse.

Galaterbrevet 6:15

 

Jesus var født i Judæa i kong Herodes' dage /  Jesus var født i  kejser Augustus

 

Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage

 

v1  Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle

Matthæusevangeliet 2:1

 

v1  Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden.

v7  og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget.

Lukasevangeliet 2:1, 7

 

Jesus blev taget til Egypten efter sin fødsel / Jesus var i Jerusalem og ikke i Egypten

 

De tog barnet Jesus med sig

og drog til Egypten

 

v13  Da de var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for Josef og siger: »Stå op, tag barnet og dets mor med dig og flygt til Egypten, og bliv dér, indtil jeg siger til. For Herodes vil søge efter barnet for at slå det ihjel.« v14  Og han stod op, og mens det endnu var nat, tog han barnet og dets mor med sig og drog til Egypten. v15  Og dér blev han, indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: »Fra Egypten kaldte jeg min søn.«

Matthæusevangeliet 2:13-15

 

Jesus var i Jerusalem og ikke i Egypten

 

De tog Jesus med op til Jerusalem

 

v21  Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv.

Simeon og Anna

v22  Da deres renselsesdage i henhold til Moseloven var gået, tog de ham med op til Jerusalem for at bære ham frem for Herrenv23  – som der står skrevet i Herrens lov: »Alt det første af mandkøn, der kommer ud af moderlivet, skal helliges Herren« – v24  og for at bringe offer, sådan som det er foreskrevet i Herrens lov, et par turtelduer eller to dueunger.

Lukasevangeliet  2:21-24

 

Hor eller Moser?

Aron døde på bjerget Hor

 

v38  På Herrens befaling gik præsten Aron op på bjerget Hor og døde dér i det fyrretyvende år, efter at israelitterne var draget ud af Egypten, på den første dag i den femte måned.

Fjerde Mosebog 33:38

 

Arons døde i Moser

 

v6  Israelitterne brød op fra Be'erot-Bene-Ja'akan og drog til Moser. Dér døde Aron, og dér blev han begravet, og hans søn Eleazar blev præst efter ham. v7  Derfra brød de op og drog til Gudgoda, og fra Gudgoda til Jotbata, et land med bække.

Femte Mosebog 10:6

 

Kan nogen være usynlig for Gud?

 

v13  Ingen skabning kan være usynlig for ham, alt ligger blottet og åbent for hans øjne, og ham står vi til regnskab for

Hebræerbrevet 4:13

 

Er der ikke Herrens øjne alle vegne?

 

v3  Herrens øjne er alle vegne,
de overvåger onde og gode

Ordsorogenes Bog 15:3

 

v17  for mine øjne er rettet mod deres færd; den kan ikke skjules for mig, og deres skyld kan ikke gemmes for mig.

Jeremias' Bog 16:17

 

Herren vil ned og se!

 

v20  Og Herren sagde: »Der lyder et højt skrig fra Sodoma og Gomorra; deres synd er meget stor. v21  Nu vil jeg gå ned og se, om deres handlinger virkelig svarer til det skrig, som har nået mig, eller om de ikke gør; det vil jeg vide.«

Første Mosebog 18:20-21

 

Er Gud ikke allestedsnærværende?

 

Er Gud overalt?Ser Han det hele? Er der noget, der er skjult fra ham

 

v13  Ingen skabning kan være usynlig for ham, alt ligger blottet og åbent for hans øjne, og ham står vi til regnskab for.

Hebræerbrevet 4:13

v3  Herrens øjne er alle vegne,
de overvåger onde og gode.

Ordsprogenes Bog 15:3

v17  for mine øjne er rettet mod deres færd; den kan ikke skjules for mig, og deres skyld kan ikke gemmes for mig.

Jeremias' Bog 16:17

v24  Hvem kan skjule sig på steder,
      hvor jeg ikke kan få øje på ham?
      siger Herren.

      Er det ikke mig, der fylder
      både himmel og jord?
      siger Herren.

 

Jeg har hørt de profeter

 

v25  Jeg har hørt de profeter, der profeterer løgn i mit navn, sige: »Jeg har drømt, jeg har drømt!«

Jeremias' Bog 23:24-25

 

Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer

 

Israelitterne nødt til at markere deres huse med blod, for Gud at se, hvilke huse de har, og "gå over" dem

v13  Men blodet skal I have som mærke på husene, hvor I er. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår egypterne.

Anden Mosebog 12:13

”Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer.”

Er Gud ikke allestedsnærværende?

 

Herren spurgte Kain: »Hvor er din bror Abel?«

 

v9  Da spurgte Herren Kain: »Hvor er din bror Abel?« Kain svarede: »Det ved jeg ikke. Skal jeg vogte min bror?«

Anden Mosebog 4:9

Herren spurgte Kain: »Hvor er din bror Abel?«

Er Herrens øjne ikke alle vegne?

 

Kan nogen skjule sig på steder, hvor Herren ikke kan få øje på ham?

 

Gud er almægtig

 

v37  thi intet er umuligt for Gud.«

Lukasevangeliet 1:37

v1  Da Abram var nioghalvfems år, viste Herren sig for ham og sagde til ham: »Jeg er Gud den Almægtige! Du skal vandre for mit ansigt og være udadlelig.

Første Mosebog 17:1

 

v11  Din er storheden, magten, herligheden, glansen og pragten, Herre, ja alt i himlen og på jorden; dit er riget, Herre, og du er ophøjet som overhoved over alle. v12  Rigdom og ære kommer fra dig, du hersker over alt, i din hånd er kraft og styrke, det står i din magt at give storhed og styrke til alle.

Første Krønikebog 29:11-12

 

v11  Han sagde til ham: »Jeg er Gud den Almægtige. Bliv frugtbar og talrig! Et folk, ja, en mængde folkeslag skal nedstamme fra dig, og konger skal fremstå af dit eget kød og blod.

Første Mosebog 35:11

 

Er Gud ikke Almægtig?

 

”Jeg er Gud den Almægtige”.

Første Mosebog 17:1, 35:11

 

Forband Meroz, De kom ikke Herren til hjælp

 

v23  Forband Meroz, sagde Herrens engel,
      forband dog dens indbyggere!
      
De kom ikke Herren til hjælp,
      kom ikke Herren til hjælp som helte.

Dommerbogen 5:23

 

Herren var med judæerne, men de kunne ikke fordrive dem

 

v19  Herren var med judæerne, så de erobrede bjerglandet. Men de kunne ikke fordrive dem, der boede i slettelandet; de havde nemlig jernvogne.

Dommerbogen 1:19

 

Ingen har nogen sinde set Gud

 

v12  Ingen har nogen sinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os.

Første Johannesbrev 4:10

 

v18  Ingen har nogen sinde set Gud; den Enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk.

Johannesevangeliet 1:18

 

Intet menneske kan se Gud og beholde livet

 

v20  Men han sagde: »Du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet.«

Anden Mosebog 33:20

 

Intet menneske har set eller kan se Gud

 

v16  han, den eneste, som har udødelighed og bor i et utilgængeligt lys, og som intet menneske har set eller kan se. Ham være ære og evig magt! Amen.

Første Timotheusbrev 6:16

 

De har set Gud

 

jeg har set Gud ansigt til ansigt

og har reddet livet

 

v31  Jakob kaldte stedet Penuel, »for jeg har set Gud ansigt til ansigt og har reddet livet«.

Første Mosebog 32:31

 

Herren talte med Moses ansigt til ansigt

 

v11  Og Herren talte med Moses ansigt til ansigt, som det ene menneske taler med det andet. Derpå vendte Moses tilbage til lejren. Den unge mand Josva, Nuns søn, der var i hans tjeneste, veg ikke fra teltet.

Anden Mosebog 33:11

 

Jeg taler ansigt til ansigt med min tjener Moses

 

v7  Sådan gør jeg ikke med min tjener Moses,
      han er den betroede i hele mit hus,
      
v8  med ham taler jeg ansigt til ansigt,
      ligefremt og ikke i gåder,
      han får Herrens skikkelse at se.
      Hvor vover I da
      at tale mod min tjener Moses?«

Fjrede Mosebog 12:7-8

 

Jeg så Herren stå på alteret

 

v1  Jeg så Herren stå på alteret; han sagde:
      Slå til søjlehovederne,
      så dørtærsklerne ryster,
      og det falder sammen over hovedet på dem alle;
      dem, der bliver tilbage, dræber jeg med sværdet.
      Ingen af dem kan flygte,
      ingen af dem kan undslippe

Amos' Bog 9:1

 

Du bor hos dette folk Herre,

og at du viser dig ansigt til ansigt,

 

v14  Og hvad nu, hvis de fortæller det til indbyggerne i dette land? De har jo hørt, at du bor hos dette folk, Herre, og at du viser dig ansigt til ansigt, at din sky står over dem, og at du går foran dem i en skysøjle om dagen og i en ildsøjle om natten.

Fjrede Mosebog 14:14

 

De skuede Gud og spiste og drak

 

v9  Moses gik op sammen med Aron, Nadab og Abihu og halvfjerds af Israels ældste, v10  og de så Israels Gud. Under hans fødder var der som et flisegulv af safirer, så rent og klart som himlen selv. v11  Disse fornemme israelitter lagde han ikke hånd på. De skuede Gud og spiste og drak.

Anden Mosebog 24:9-11

 

Dette lod Herren mig se

 

v7  Dette lod Herren mig se: Der stod en mand på en mur med et blylod i hånden. v8  Herren spurgte mig: »Hvad ser du, Amos?« Jeg svarede: »Et blylod,« og Herren sagde: »Nu sænker jeg et blylod i mit folk Israel; jeg vil ikke længere bære over med det.«

Amos' Bog 7:7-8

 

Jeg viste mig for Abraham, for Isak som Gud

 

v2  Gud talte til Moses og sagde til ham: »Jeg er Herren! v3  Jeg viste mig for Abraham, for Isak og for Jakob som Gud den Almægtige, men under mit navn Jahve gav jeg mig ikke til kende for dem.

Anden Mosebog 6:2-3

 

Herren viste sig for Abram

 

v7  Herren viste sig for Abram og sagde: »Jeg vil give dine efterkommere dette land.« Dér byggede Abram et alter for Herren, som havde vist sig for ham.

Første Mosebog 11:7

 

Herren viste sig ved Mamres Ege for Abraham

 

v1  Engang viste Herren sig ved Mamres Ege for Abraham, mens han sad i teltåbningen på den varmeste tid af dagen.

Første Mosebog 18:1

 

Nu har jeg set dig med egne øjne

 

v5  Jeg havde hørt rygter om dig,
      men nu har jeg set dig med egne øjne;
       v6  derfor kalder jeg alt tilbage og angrer
      i støv og aske.

Jobs' Bog 42:5

 

Herren viste sig for ham

 

v2  Herren viste sig for ham og sagde: »Du må ikke drage ned til Egypten. Bliv i det land, jeg giver dig besked om;

Første Mosebog 26:2

 

Gud har vist sig for mig

 

v16  Gå nu og kald Israels ældste sammen, og sig til dem: Herren, jeres fædres Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, har vist sig for mig og sagt: ›Jeg er opmærksom på jer og på det, der er overgået jer i Egypten,

Anden Mosebog 3:16

 

Det er rimeligt at låne penge på renter /Det er forkert at låne penge uden renter

 

v23  Hvorfor anbragte du da ikke mine penge i en bank? Så kunne jeg have fået dem igen med rente, når jeg kom tilbage. v24  Og til sine folk sagde han: Tag pundet fra ham og giv det til ham med de ti. v25  – De sagde til ham: Herre, han har jo ti pund. – v26  Jeg siger jer: Enhver, som har, til ham skal der gives, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. v27  Men mine fjender dér, som ikke vil have mig til konge, før dem herhen og hug dem ned for mine øjne.«

Luke 19:23-27

 

v27  Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage.

Matthæusevangeliet 25:27

 

Gud frister ikke nogen / Gud sætter Israel, Moses og Abraham på prøve

 

Gud tillader ikke at fristes over evne  

 

v13  De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under.

Første Korintherbrev 10:13

 

Gud sætter Israel på prøve

 

v22  for med dem kan jeg sætte Israel på prøve og se, om de følger Herrens vej, sådan som deres fædre gjorde, eller de ikke gør det.«

Dommerbogen 2:22

 

Gud sætter Moses på prøve

 

v2  Husk, hvordan Herren din Gud nu i fyrre år har ladet dig vandre i ørkenen, for at ydmyge dig og sætte dig på prøve, så han kunne få at vide, om du har i sinde at holde hans befalinger eller ej.

Femte Mosebog 8:2

 

Gud satte Abraham på prøve

 

v1  Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve. Han sagde: »Abraham!« og da Abraham svarede ja, v2  sagde han: »Tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Morija-landet. Dér skal du bringe ham som brændoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om.«

Første Mosebog 22:1-2                       

 

Elsk jeres fjender!

 

v39  Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til.

v44  Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, Matthæusevangeliet 5:39, 44

 

Gud udrydder dem, der hader ham

 

v9  Derfor skal du vide, at Herren din Gud er den eneste Gud, den trofaste Gud, som i tusind slægtled bevarer pagten og troskaben mod dem, der elsker ham og holder hans befalinger, v10  men som omgående gengælder dem, der hader ham, og udrydder dem. Han tøver ikke, men gengælder omgående den, der hader ham.

Femte Mosebog 7:9-10 

 

Den profet skal dø!

 

v20  Men den profet, der formaster sig til at tale noget i mit navn, som jeg ikke har befalet ham at sige, eller som taler i andre guders navn, den profet skal dø!« v21  Måske tænker du: »Hvor kan vi vide, at det, han taler, er noget, Herren ikke har sagt?« v22  Hvis en profet taler i Herrens navn og hans ord ikke indtræffer og går i opfyldelse, da er det et ord, som Herren ikke har talt. I formastelighed har profeten talt; fra ham behøver du ikke at frygte noget.

Femte Mosebog 18:20-22

 

Herren har lokket og udslettet profeten

 

v9  Men bliver profeten lokket til at tale selv, så er det mig, Herren, der har lokket denne profet. Jeg løfter min hånd mod ham og udsletter ham af mit folk, Israel.

Ezekiels Bog 14:9

 

En mand kan blive skilt fra sin kone, og han / hun kan godt gifte sig igen / Skilsmisse er forkert, og at gifte sig igen, er at begå utroskab

 

En mand kan blive skilt fra sin kone, blot fordi hun mishager ham, og både han og hans kone kan gifte sig igen

 

v1  Hvis en mand gifter sig med en kvinde, men bliver ked af hende, fordi han finder noget skændigt hos hende, og han udfærdiger et skilsmissebrev, giver hende det og sender hende bort, v2  og hvis hun så, når hun har forladt hans hus, går hen og bliver gift med en anden, v3  og hendes anden mand fatter modvilje mod hende og udfærdiger et skilsmissebrev til hende, giver hende det og sender hende bort, eller hendes anden mand, som har giftet sig med hende, dør, v4  da må hendes første mand, som sendte hende bort, ikke gifte sig med hende igen, efter at hun nu er blevet uren. For det afskyr Herren, og du må ikke bringe skyld over det land, Herren din Gud vil give dig i eje.

v5  Når en mand lige har giftet sig, skal han ikke gøre krigstjeneste, og man kan heller ikke pålægge ham andre forpligtelser. Et år skal han være fritaget til gavn for sit hus og til glæde for sin hustru.

Femte Mosebog 24:1-5

 

Skilsmisse og utroskab

Skilsmisse er forkert, og at gifte sig igen, er at begå utroskab

 

"Enhver, der skilt fra sin kone og gift med en anden kvinde, begår ægteskabsbrud mod hende, og hvis hun skiller sig fra sin mand og gifter sig med en anden, begår hun ægteskabsbrud.«." Mener Jesus.

 

v11  og han (Jesus) sagde til dem: »Den, der skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud mod hende; v12  og hvis hun skiller sig fra sin mand og gifter sig med en anden, begår hun ægteskabsbrud.«

Markusevangeliet 10:11.12

 

Må sønner lide døden for deres fædres synd eller ej?

 

Sønner må ikke lide døden for deres fædres synd

 

v16  Fædre må ikke lide døden for deres sønners synd, og sønner må ikke lide døden for deres fædres synd. Kun for sin egen synd skal man lide døden.

Femte Mosebog 24:16

 

v4  Men deres børn dræbte han ikke, for der står i loven, i Moses' bog, at Herren befaler: »Fædre skal ikke dø for deres sønners synd, og sønner skal ikke dø for deres fædres synd. Kun for sin egen synd skal man dø.«

Anden Krønikebog 25:4

 

v6  Men mordernes børn dræbte han ikke, for der står i Moses' lovbog, at Herren befaler: »Fædre må ikke lide døden for deres sønners synd, og sønner må ikke lide døden for deres fædres synd. Kun for sin egen synd skal man lide døden.«

Anden Kongebog 14:6

 

Døden kom til alle mennesker,

fordi  ét menneske (Adam) syndede

 

v12  Derfor: Synden kom ind i verden ved ét menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede. v19  For ligesom de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, sådan skal også de mange blive retfærdige ved én enestes lydighed.

Romerbrevet 5:12, 19

 

Det er muligt at holde loven

 

v11  For det, jeg i dag befaler dig, er dig hverken ufatteligt eller fjernt.v12  Det er ikke i himlen, så man måtte sige: »Hvem vil stige op til himlen og hente det ned til os og forkynde det for os, så vi kan følge det?« v13  Det er heller ikke på den anden side af havet, så man måtte sige: »Hvem vil drage over til den anden side af havet og hente det til os og forkynde det for os, så vi kan følge det?« v14  Nej, ordet er dig ganske nær, i din mund og i dit hjerte, så du kan følge det.

Livets og dødens vej

v15  Se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken. v16  Hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og elsker Herren din Gud, vandrer ad hans veje og holder hans befalinger og love og retsregler, da skal du leve og blive talrig, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, du skal ind og tage i besiddelse.

Femte Mosebog 30:11-16

 

Det er umuligt at holde loven

 

v20  For af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt over for ham; det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse.

Retfærdighed ved tro på Jesus Kristus

v21  Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne, v22  Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel; v23  for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud

Romerbrevet 3:20-23

 

”Jeg, Herren, øver trofasthed,
      ret og retfærdighed
på jorden”

 

v23  Nej, den, der er stolt, skal være stolt af dette,
      at han har indsigt og kender mig.
      For jeg, Herren, øver trofasthed,
      ret og retfærdighed på jorden;

      det er, hvad jeg ønsker, siger Herren

Jeremias' Bog 9:24

 

Gud vil udrydde både retfærdige de uretfærdige

 

v8  Du skal sige til Israels land: Dette siger Herren: Nu kommer jeg over dig! Jeg trækker mit sværd af skeden og udrydder både dine retfærdige og dine uretfærdige.

Ezekiels Bog 21:8

 

Jeg vil ødelægge dem uden skånsel, uden barmhjertighed og nåde

 

v13  skal du sige til dem: Dette siger Herren: Jeg vil fylde alle indbyggerne i dette land, kongerne, der sidder på Davids trone, præsterne og profeterne og alle Jerusalems indbyggere, så de bliver berusede. v14  Jeg vil knuse dem mod hinanden, både fædre og sønner, siger Herren; jeg vil ødelægge dem uden skånsel, uden barmhjertighed og nåde.

Jeremias' Bog 13:13-14 

 

Der er ingen retfærdig, ikke en eneste

 

v10  – som der står skrevet:
      
Der er ingen retfærdig,
      ikke en eneste.

Romerbrevet 3:10

 

Alle har syndet

og har mistet herligheden fra Gud

 

v23  for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud,

Romerbrevet 3:23

 

Ingen er retfærdig / De er retfærdig

 

Vi har syndet

 

v8  Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. v9  Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed. v10  Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os.

Første Johannesbrev 1:8-10

 

Den, der gør retfærdigheden, er retfærdig

 

v6  Enhver, som bliver i ham, synder ikke; enhver, som synder, har ikke set ham og kender ham ikke.

v7  Kære børn, lad ingen føre jer vild. Den, der gør retfærdigheden, er retfærdig, ligesom han er retfærdig. v8  Den, der gør synden, er af Djævelen, for Djævelen har syndet fra begyndelsen. Derfor blev Guds søn åbenbaret: for at tilintetgøre Djævelens gerninger.

 

Enhver, som er født af Gud, gør ikke synd

 

v9  Enhver, som er født af Gud, gør ikke synd; for Guds sæd bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud.

Første Johannesbrev 3:6-9

 

En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er

 

De var retfærdige!

 

v16  Bekend derfor jeres synder for hinanden, og bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er.

Jakobsbrevet 5:16

 

Noa var en retfærdig mand

v1  Herren sagde til Noa: »Gå ind i arken med hele din familie, for dig har jeg fundet retfærdig i denne slægt.

Første Mosebog 7:1

 

Gud sagde: ”min tjener Job er en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand

v1  Der boede en mand i landet Us; han hed Job. Han var en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holdt sig fra det, der var ondt.

v8  Herren spurgte ham: »Lagde du mærke til min tjener Job? Hans lige findes ikke på hele jorden; han er en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holder sig fra det, der er ondt.«

Jobs Bog 1:1, 8

v3  Herren spurgte ham: »Lagde du mærke til min tjener Job? Hans lige findes ikke på hele jorden; han er en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holder sig fra det, der er ondt. Han holder stadig fast ved sin retsindighed; uden grund fik du mig overtalt til at ødelægge ham.«

Jobs Bog 2:3

 

Zakarias og  Elisabeth er retfærdige for Gud og levede uangribeligt efter alle Herrens bud og forskrifter

v5  I de dage, da Herodes var konge over Judæa, var der i Abijas skifte en præst ved navn Zakarias. Hans hustru var af Arons slægt og hed Elisabeth. v6  De var begge retfærdige for Gud og levede uangribeligt efter alle Herrens bud og forskrifter,

Lukasevangeliet 1:6

 

Herren er god mod alle

v8  Herren er nådig og barmhjertig,
sen til vrede og rig på troskab.
v9  Herren er god mod alle,
hans barmhjertighed gælder alle hans skabninger.

Salmernes Bog 145:8-9

 

Kærlighedens og fredens Gud

 

v11  I øvrigt, brødre, glæd jer! Bring alt i den rette stand, tag imod formaning, vær enige, hold fred! Og kærlighedens og fredens Gud vil være med jer.

Andet Korintherbrev 13:11

 

Deres småbørn bliver knust,
      
deres gravide kvinder får maven sprættet op

v1  Samaria pådrog sig skyld,
      da de trodsede deres Gud.
      De skal falde for sværdet,
      deres småbørn bliver knust,
      deres gravide kvinder får maven sprættet op
.

Hoseas' Bog 14:1

 

Herren slog halvfjerds mænd  ihjel,

fordi de havde kigget på Herrens ark

 

v19  Men Herren slog nogle af mændene i Bet-Shemesh ihjel, fordi de havde kigget på Herrens ark; han slog halvfjerds af dem ihjel, og folk i Bet-Shemesh sørgede over, at Herren havde slået så mange af dem ihjel.

Første samuels Bog 6:19

 

Gud er retfærdig og retskaffen, uden svig 

v4  Han er klippen, hvis gerning er fuldkommen,
      alle hans veje er rette,
      en trofast Gud uden svig,
      retfærdig og retskaffen
.

Femte Mosebog 32:4

 

Herren har en hævndag

v15  Men Herren sagde til ham: »Nej, hvis nogen slår Kain ihjel, skal det hævnes syv gange.« Og han satte et mærke på Kain, for at ingen, der mødte ham, skulle slå ham ihjel.

Første  Mosebog 4:15

v8  For Herren har en hævndag,
      et gengældelsens år i striden for Zion
.

Esajas' Bog 34:8

 

Herren er Kriger

v3  Herren er kriger,
      Jahve er hans navn.

3 HERREN er en Krigshelt, HERREN er hans Navn!

Anden Mosebog 15:3

v13  Herren drager ud som en helt,
      som en kriger vækker han sin lidenskab;
      han skriger, han udstøder kampråb,
      over for fjenderne bryster han sig af sin styrke.

Esajas' Bog 42:13

 

Vor Gud er en fortærende ild

v29  For vor Gud er en fortærende ild.

Hebræerbre 12:29

 

Er Han kærlighedens og fredens Gud???

Og kærlighedens og fredens Gud vil være med jer.

Andet Korintherbrev 13:11

Er Herren god mod alle???

 

v9  Herren er god mod alle,
hans barmhjertighed gælder alle hans skabninger.

Salmernes Bog 145:8-9

 

Gud elsker os!

Gud er kærlighed

v8  Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed.

Første Johannesbrev 4:8

v16  Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os.

Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham.

Første Johannesbrev 4:16

 

Gud gør os stumme og døve

Gud bestemmer, hvem der vil blive stumme, døve, blinde

v11  Da sagde Herren til ham: »Hvem gav mennesket en mund? Hvem gør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke mig, Herren?

Anden Mosebog 4:11

 

Er Gud jaloux?

 

v9  Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig;


Femte Mosebog 5:9

 

v24  For Herren din Gud er en fortærende ild, en lidenskabelig Gud.

Femte Mosebog 4:24

 

v15  for Herren din Gud, som bor hos dig, er en lidenskabelig Gud. Pas på, at Herren din Guds vrede ikke flammer op imod dig, så han udrydder dig fra jordens overflade.

Femte Mosebog 6:15

 

v19  Herren vil ikke tilgive ham, men Herrens vrede og lidenskab vil flamme op mod den mand, og hele den forbandelse, som er skrevet i denne bog, skal hvile over ham, og Herren vil udslette hans navn under himlen.

Femte Mosebog 29:19

 

v21  De har ægget min vrede med noget, der ikke er Gud,
      vakt min trods med deres tomme guder.
      Derfor vil jeg ægge deres vrede med noget, der ikke er et folk,
      vække deres trods med et tåbeligt folk.

Femte Mosebog 32:21

 

v5  Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig;


Anden Mosebog 20:5

 

Gud er kærlighed

v8  Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed.

Første Johannesbrev 4:8

Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham.

Første Johannesbrev 4:16

 

Mord og drab

"Gud er kærlighed". Men Guds Ånd er (til tider) mord og drab.

Gud udrydder dig fra jordens overflade


Pas på, at Herren din Guds vrede ikke flammer op imod dig!

 

v15  for Herren din Gud, som bor hos dig, er en lidenskabelig Gud. Pas på, at Herren din Guds vrede ikke flammer op imod dig, så han udrydder dig fra jordens overflade.

Femte Mosebog 6:15

 

I skal forfølge jeres fjender

 

v7  I skal forfølge jeres fjender, og foran jer skal de falde for sværdet. v8  Fem af jer skal forfølge hundrede, og hundrede af jer skal forfølge ti tusind, og foran jer skal jeres fjender falde for sværdet.

Tredje Mosebog 26:7-8

 

Herrens glødende vrede kommer over jer

v2  før I jages bort
      som flyvende avner,
      før Herrens glødende vrede
      kommer over jer
,
      før Herrens vredes dag
      kommer over jer.

      før Herrens vredes dag
      kommer over jer.

Sefanias' Bog 2:2        


Herrens glødende vrede vender sig ikke fra os

v8  Derfor skal I klæde jer i sæk,
      I skal klage og jamre,
      for Herrens glødende vrede
      vender sig ikke fra os.

Jeremias´Bog 4:8

 

Min vrede står i flammer, den skal brænde til evig tid

 

v4  Du må give afkald på det land,
      jeg gav dig i eje.
      Jeg vil lade dig trælle for dine fjender
      i et land, du ikke kender,
      for min vrede står i flammer,
      den skal brænde til evig tid.

Jeremias´Bog 17:4

 

Denne by har den vakt min vrede og harme, så jeg nu vil fjerne den fra mine øjne

 

v30  Helt fra deres ungdom har israelitterne og judæerne kun gjort, hvad der er ondt i mine øjne; ja, israelitterne har krænket mig med deres handlinger, siger Herren. v31  Lige fra den dag denne by blev bygget til i dag, har den vakt min vrede og harme, så jeg nu vil fjerne den fra mine øjne

Jeremias´Bog 32:30-31

 

 

Dræb nu alle drenge og alle kvinder,

der har haft samleje med en mand

 

v17  Dræb nu alle drenge og alle kvinder, der har haft samleje med en mand. v18  Alle piger derimod, der ikke har haft samleje med en mand, skal I lade leve hos jer.

Fjerde Mosebog 31:17-18                       

 

Du må ikke lade en eneste beholde livet

du skal lægge band på dem

 

v16  Men i de folks byer, som Herren din Gud vil give dig i eje, må du ikke lade en eneste beholde livet; v17  du skal lægge band på dem, på hittitterne, amoritterne, kana'anæerne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne, sådan som Herren din Gud har befalet dig.

Femte Mosebog 20:16-17

 

Josva lagde han band  på hver levende sjæl

 

v40  Således besejrede Josva hele landet: Bjerglandet, Sydlandet, Lavlandet og Skråningerne og alle kongerne dér. Der var ingen, der overlevede; hver levende sjæl lagde han band på, sådan som Herren, Israels Gud, havde befalet.

Josvabogen 10:40                       

 

Da Herrens ånd greb ham, slog han tredive mænd ihjel!

 

v19  Da greb Herrens ånd ham, og han gik ned til Ashkalon og slog tredive mænd ihjel. Han tog deres tøj og gav klæderne til dem, der havde løst gåden. I vrede gik han op til sin fars hus.

Dommerbogen 14:19

 

I skal dræbe Gamle, unge mænd og piger, kvinder og børn

 

v5  Og til de andre hørte jeg ham sige: »Gå bag efter ham igennem byen, og hug ned uden barmhjertighed og skånsel! v6  Gamle, unge mænd og piger, kvinder og børn skal I dræbe og udrydde; men ingen, som har et kryds i panden, må I komme nær. I skal begynde i min helligdom.« Og de begyndte med de gamle mænd foran templet. v7  Derpå sagde han: »Gør templet urent, fyld forgårdene med dræbte, og gå så ud og hug ned i byen.«

Ezekiels Bog 9:5-7    

 

 

”Tag folkets overhoveder og henret dem!”

 

v3  Da Israel indlod sig med Ba'al-Peor, flammede Herrens vrede op mod Israel, v4  og Herren sagde til Moses: »Tag folkets overhoveder og henret dem for Herren i fuld åbenhed, så vil Herrens glødende vrede vende sig fra Israel.«

Fjerde Mosebog 25:3-4

 

Herrens vrede og lidenskab vil flamme op

 

v19  Herren vil ikke tilgive ham, men Herrens vrede og lidenskab vil flamme op mod den mand, og hele den forbandelse, som er skrevet i denne bog, skal hvile over ham, og Herren vil udslette hans navn under himlen.

Femte Mosebog 29:19                       

 

De har ægget min vrede

 

v21  De har ægget min vrede med noget, der ikke er Gud,
      vakt min trods med deres tomme guder.
      Derfor vil jeg ægge deres vrede med noget, der ikke er et folk,
      vække deres trods med et tåbeligt folk.

Femte Mosebog 32:21

 

Gud harmes hver dag

 

v12  Gud er en retfærdig dommer,
en Gud, der harmes hver dag.

Salmernes Bog 7:11

 

Han sendte sin glødende vrede mod dem

en flok af ulykkesengle

 

v49  Han sendte sin glødende vrede mod dem,
harme, forbandelse og trængsel,
en flok af ulykkesengle.

Salmernes Bog 78:49

 

Er Gud kærlighed?

 

v8  Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed.

Første Johannesbrev 4:8

 

Åndens frugt er kærlighed

 

v22  Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, v23  mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod!

Galaterbrevet 5:22-23                       

 

Vi holder Guds bud og bringer de brændofre til Herren

 

v11  Hver morgen og hver aften bringer de brændofre til Herren, brænder vellugtende røgelse og lægger skuebrødene frem på det rene bord, og hver aften tænder de guldlysestagen med dens lamper, for vi holder Herren vor Guds bud, men I har svigtet ham.

Andet Krønikebog 13:11                       

 

Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

 

v13  Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Andet Korintherbrev 13:13

 

Er Gud kærlighed?

 

Er Gud kærlighed? / Er Gud vred?

v16  Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os.

Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham.

Første Johannesbrev 4:16

 

Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede

 

v6  Og Herren gik forbi ham og råbte: »Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed.

Anden Mosebog 34-6

v3  Herren er sen til vrede, men stor i kraft
      og lader ingen ustraffet.

Nahums Bog 1:3

 

9 Smoke went up from His nostrils,
      And devouring fire from His mouth;
      Coals were kindled by it.

 10 He bowed the heavens also, and came down
      With darkness under His feet.

 

Er Gud vred?

De rystedes, for han var vred

v7  I min nød råbte jeg til Herren,
      jeg råbte til min Gud.
      Han hørte mig fra sit tempel,
      mit råb nåede hans ører.

v8  Da rystede og skælvede jorden,
      himlens grundvolde rokkede,
      de rystedes, for han var vred.
      
v9  Røg stod ud af hans næse,
      fortærende ild af hans mund,
      gløder flammede op fra ham

Anden Samuels Bog 22:7-10

Herren er en lidenskabelig og hævnende Gud

 

v2  Herren er en lidenskabelig og hævnende Gud,
      Herren tager hævn og er fuld af harme,
      Herren tager hævn over sine fjender,
      han vredes på sine modstandere.
       Nahums Bog 1:2

 

Jeg giver min harme mod dem frit løb

 

v12  Den, som er langt borte, skal dø af pest, den, som er nær ved, skal falde for sværd, og den, som bliver tilbage og overlever, skal dø af sult; jeg giver min harme mod dem frit løb

Ezekiels Bog 6:12 

 

Gud bliver ikke ved at være vred

 

v18  Hvilken gud er som du,
      der tilgiver skyld
      og bærer over med synd
      hos den rest, du ejer?
      Du, som ikke bliver ved at være vred,
      men holder af at vise godhed;

Mikas Bog 7:18

 

Guds vrede varer et øjeblik

 

v6  For hans vrede varer et øjeblik,
hans nåde hele livet;
om aftenen slår gråden sig ned,
om morgenen er der jubel.

Salmernes Bog 30:6

 

Herrens vrede varede for fyrre år  

 

v13  Og Herrens vrede flammede op mod Israel, og han lod dem flakke rundt i ørkenen i fyrre år, indtil hele det slægtled, der havde gjort, hvad der var ondt i Herrens øjne, var omkommet.

Fjerde Mosebog 32:13

 

Alt levende, der rørte sig på jorden, omkom

 

v21  Alt levende, der rørte sig på jorden, omkom, fugle, kvæg, vilde dyr, alt hvad der vrimlede på jorden, og alle menneskene.

Første Mosebog 7:21

 

Gud ændrer ikke sin sind


 

v17  Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven, fra lysenes fader, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge.

Jakobsbrevet 1:17

 

Gud ændrer sin sind

 

v20  Herren svarede: »På din bøn vil jeg tilgive dem.

Fjerde Mosebog 14:20

 

Gud angrer ikke

 

Når Gud har sagt noget, gør han det; når han har lovet noget, lader han det ske:

 

v19  Gud er ikke et menneske, så han lyver,
      et menneskebarn, så han angrer.
      Når han har sagt noget, gør han det;
      når han har lovet noget, lader han det ske:

       v20  ›Jeg har hentet ham til at velsigne,
      han skal velsigne, jeg opgiver det ikke!‹
       v21  Der ses ingen elendighed i Jakob,

Fjerde Mosebog 23:19-20

 

Gud fortryder


 

v6  Da fortrød Herren, at han havde skabt menneskene på jorden. Han var bedrøvet

Første Mosebog 6:6

 

Herren havde fortrudt

 

v35  Til sin dødsdag så Samuel ikke Saul mere, for han var grebet af sorg over Saul. Herren havde fortrudt, at han havde gjort Saul til konge over Israel.

Første Samuels' Bog 15:35

 

Herren fortrød

 

v16  Men da englen rakte sin hånd ud mod Jerusalem for at ødelægge byen, fortrød Herren ulykken og sagde til englen, som bragte ødelæggelse blandt folket: »Det er nok, træk din hånd tilbage!« Herrens engel var da ved jebusitten Aravnas tærskeplads.

Anden Samuelsbog 24:16

 

Et par eller syv par?

 


 

v2  Af alle de rene dyr skal du tage syv par, han og hun, og af dem, der ikke er rene, skal du tage ét par, han og hun. v3  Også af himlens fugle skal du tage syv par, han og hun, for at de kan have efterkommere på jorden. v4  Om syv dage lader jeg det regne på jorden i fyrre dage og fyrre nætter, og jeg udsletter alle levende væsener, som jeg har skabt, fra jordens overflade.« v5  Noa gjorde, ganske som Herren havde befalet ham. v6  Noa var 600 år, da vandfloden kom over jorden.

Første Mosebog 7:2-5

 

Du skal du bringe ét par

af alle levende væsener ind i arken

 

v19  Af alle levende væsener skal du bringe ét par ind i arken, for at de kan overleve sammen med dig; de skal være han og hun. v20  Af alle slags fugle, al slags kvæg og af alle slags krybdyr på jorden skal ét par gå ind til dig for at overleve. v21  Du skal tage noget af alt, der kan spises, og samle det hos dig; det skal du og de have til føde.« v22  Noa gjorde, ganske som Gud havde befalet ham.

Første Mosebog  6:19-22

 

Kom par for par til Noa i arken!


 

v8  De rene dyr og de, der ikke var rene, og fuglene og alle krybdyr på jorden v9  kom par for par til Noa i arken, han og hun, sådan som Gud havde befalet Noa.

Første Mosebog 7:8-9

 

Par for par alle der havde livsånde

 

v14  både de og alle slags vilde dyr, al slags kvæg, alle slags krybdyr, der kryber på jorden, og alle slags fugle, alle vingede fugle. v15  Par for par kom de til Noa i arken, alle der havde livsånde. v16  Af alle levende væsener kom de, han og hun, sådan som Gud havde befalet ham, og Herren lukkede efter ham

Første Mosebog  7:14-16

 

Du skal tage syv par  af alle de rene dyr og ét par der ikke er rene

 

v2  Af alle de rene dyr skal du tage syv par, han og hun, og af dem, der ikke er rene, skal du tage ét par, han og hun. v3  Også af himlens fugle skal du tage syv par, han og hun, for at de kan have efterkommere på jorden. v4  Om syv dage lader jeg det regne på jorden i fyrre dage og fyrre nætter, og jeg udsletter alle levende væsener, som jeg har skabt, fra jordens overflade.« v5  Noa gjorde, ganske som Herren havde befalet ham. v6  Noa var 600 år, da vandfloden kom over jorden

Første Mosebog 7:2-5

Gud hader en, der sår splid mellem brødre

 

v16  Der er seks ting, Herren hader,
og syv, han afskyr:
v17  hovmodige øjne, løgnagtig tunge,
hænder, der udgyder uskyldigt blod,
v18  et hjerte, der udtænker onde planer,
fødder, der løber rask i ondt ærinde,
v19  et falsk vidne, der udspreder løgne,
og en, der sår splid mellem brødre.

Ordsprogenes Bog 6:16-19

 

Herren forvirrede sproget på hele jorden

 

v7  Lad os stige derned og forvirre deres sprog, så de ikke forstår hinanden.« v8  Så spredte Herren dem derfra ud over hele jorden, så de måtte holde op med at bygge byen. v9  Derfor hedder den Babel, for dér forvirrede Herren sproget på hele jorden, og derfra spredte Herren menneskene ud over hele jorden.

Første Mosebog 11:7-9

 

Gud har ikke givet befaling om brændofre

og slagtofre

 

v21  Dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud: Tag både jeres brændofre og jeres slagtofre, og spis selv kødet! v22  Jeg gav ikke jeres fædre befaling om brændofre og slagtofre, dengang jeg førte dem ud af Egypten

Jeremias' Bog 7:21-22

 

Bringe mig min gave, min offerspise

Bestemmelser om de daglige ofre og festofrene

 

v1  Herren talte til Moses og sagde: v2  Giv israelitterne befaling om at sørge for at bringe mig min gave, min offerspise, en liflig duft, til den fastsatte tid

Fjerde Mosebog 28:1-2

 

En liflig duft for Herren

 

v27  Som brændoffer, en liflig duft for Herren, skal I bringe to tyrekalve, en vædder og syv årgamle lam.

Fjerde Mosebog 28:27-29

Nogen af jer vil bringe Herren en gave

 

Brændofferet

v1  Herren kaldte på Moses og talte til ham fra Åbenbaringsteltet. Han sagde: v2  Tal til israelitterne og sig til dem: Når nogen af jer vil bringe Herren en gave, skal den gave, I bringer, være et stykke kvæg, enten hornkvæg eller småkvæg.

v6  Så skal han flå brændofferdyret og skære det ud

Tredje Mosebog 1:1, 2, 6

 

”Jeg (Gud) vil komme til dig og velsigne dig”

 

v24  Du skal lave mig et alter af jord, og på det skal du bringe dine brændofre og dine måltidsofre, dine får og dine køer. Hvor som helst jeg lader mit navn nævne, vil jeg komme til dig og velsigne dig

Anden Mosebog 20:24

 

Du skal slagte tyren for Herrens ansigt

v11  og du skal slagte den for Herrens ansigt ved indgangen til Åbenbaringsteltet.

Anden Mosebog 29:11

 

Det daglige brændoffer, slægt efter slægt,

for Herrens ansigt, jeg vil åbenbare mig for jer

 

v42  Det er det daglige brændoffer, slægt efter slægt, for Herrens ansigt, ved indgangen til Åbenbaringsteltet, dér hvor jeg vil åbenbare mig for jer og tale til dig.

Anden Mosebog 29:42

 

Gud lover Abraham hele Kana'an

til "evig ejendom."

v8  Det land, hvor du nu bor som fremmed, hele Kana'an, vil jeg give dig og dine efterkommere til evig ejendom, og jeg vil være deres Gud

Første Mosebog 17:8

Abrams udvandring til Kana'an

v1  Herren sagde til Abram: »Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig.

Første Mosebog 12:1

 

Gud lovede Abraham at give ham landet

 

»Brødre og fædre! Hør på mig! Herlighedens Gud viste sig for vor fader Abraham i Mesopotamien, før han slog sig ned i Karan, v3  og sagde til ham: ›Forlad dit land og din slægt, og drag til det land, jeg vil vise dig.‹ v4  Da forlod han kaldæernes land og slog sig ned i Karan, og da hans far var død, førte Gud ham bort derfra til det land, som I nu bor i. v5  Gud gav ham ikke ejendom i det, ikke så meget som en fodsbred, men lovede at give Abraham og hans efterkommere landet til ejendom, skønt han var barnløs.


Apostelenes Gerninger 7:2-5

 

Abrahams død og begravelse

 

v7  Dette er tallet på Abrahams leveår: 175 år. v8  Abraham døde i en høj alder, gammel og mæt af dage, og gik til sin slægt. v9  Hans sønner Isak og Ismael begravede ham i Makpelas hule på hittitten Efrons, Sohars søns, mark øst for Mamre. v10  Det var den mark, Abraham havde købt af hittitterne. Dér ligger Abraham og hans kone Sara begravet.

Første Mosebog 25:7-10

 

Abraham døde med Guds løfte uopfyldt

 

v8  I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje, og han drog af sted uden at vide, hvor han kom hen.

v13  Med troen i behold døde alle disse uden at have fået løfterne opfyldt; de havde kun set og hilst deres opfyldelse i det fjerne, og de bekendte, at de var fremmede og udlændinge på jorden.

Hebræerbrevet 11:8, 13

 

Gud og Vin


 

lade være med at drikke vin

v21  Det rigtige er at lade være med at spise kød eller drikke vin eller gøre noget, som din broder tager anstød af.

Romerbrevet 14:21

 

I Vin er der Ryggesløshed                        

 

18 Og drikker eder ikke drukne i Vin, i hvilket der er Ryggesløshed, men lader eder fylde med Ånden,

Efeserne 5:18 (Dette er Biblen pÃ¥ dansk)

 

Ingen præst må drikke vin, når han er kommet ind i den indre forgård

 

v21  Ingen præst må drikke vin, når han er kommet ind i den indre forgård.

Ezekiels' Bog 44:21

 

»Vinkrukker skal fyldes med vin!«

 

v12  Du skal sige sådan til dem: Dette siger Herren, Israels Gud: »Vinkrukker skal fyldes med vin!« Når de så svarer dig: »Vi ved da godt, at vinkrukker skal fyldes med vin!«, v13  skal du sige til

dem: Dette siger Herren: Jeg vil fylde alle indbyggerne i dette land, kongerne, der sidder på Davids trone, præsterne og profeterne og alle Jerusalems indbyggere, så de bliver berusede.

Jeremiahs Bog 13:12-13

 

Gud vil velsigne din vin og din olie

 

v12  Når I hører disse retsregler og omhyggeligt følger dem, vil Herren din Gud bevare den pagt og troskab, han tilsvor dine fædre

v13  Han vil elske dig og velsigne dig og gøre dig talrig; han vil velsigne frugten af dine moderliv og frugten af din jord, dit korn, din vin og din olie, dine oksers afkom og dine fårs tillæg på den jord, som han lovede dine fædre at give dig.

Femte Mosebog 7:13

 

Gud give dig vin i overflod
      

v28  Gud give dig
      himlens dug
      og jordens frugtbarhed,
      korn og vin i overflod.

 

Vinen tager mit folks forstand

 

v11  Vinen tager mit folks forstand.

Hoseas' Bog 4:11

 

Du må ikke stjæle

v15  Du må ikke stjæle.

Anden Mosebog 20:15

Du må ikke begære din næstes hustru

v17  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.«

Anden Mosebog 20:17

 

Du må ikke undertrykke din næste eller udplyndre ham

v13  Du må ikke undertrykke din næste eller udplyndre ham. Du må ikke holde din daglejers løn tilbage til næste dag.

Tredje Mosebog 19:13

Du skal hugge alle mænd ned med sværd

v13  og når Herren din Gud giver den i din magt, skal du hugge alle dens mænd ned med sværd.

v16  Men i de folks byer, som Herren din Gud vil give dig i eje, må du ikke lade en eneste beholde livet;

v17  du skal lægge band på dem, på hittitterne, amoritterne, kana'anæerne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne, sådan som Herren din Gud har befalet dig.

Femte Mosebog 20:13, 16, 17

 

Kvinder og børn og dyrene og alt, du har røvet

kan du tage som krigsbytte

 

v14  Men kvinder og børn og dyrene og alt, hvad der er i byen, det du har røvet i den, kan du tage som krigsbytte; du må gøre dig til gode med det bytte fra dine fjender, som Herren din Gud har givet dig.

v15  På den måde skal du behandle alle de byer, som ligger meget langt borte og ikke hører med til de folks byer her.

Femte Mosebog 20:14, 15

 

I skal plyndre Egypten

 

v20  Derfor vil jeg række hånden ud og ramme egypterne med alle de undere, jeg vil gøre blandt dem, og så vil han lade jer gå. v21  Og jeg vil lade egypterne fatte velvilje for dette folk, så I ikke kommer til at drage tomhændet bort. v22  Hver kvinde skal bede sine nabokoner og de kvinder, hun har boende i huset, om ting af sølv og guld og om klæder. Det skal I give jeres sønner og døtre at bære. På den måde skal I plyndre Egypten.«

Anden Mosebog 3:20-22

 

Gud er kærlighed.

 

Guds kærlighed og menneskers indbyrdes kærlighed

 

v7  Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. v8  Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed.

Første Johannesbrev 4:8, 16

 

Kærlighedens og fredens Gud

 

v11  I øvrigt, brødre, glæd jer! Bring alt i den rette stand, tag imod formaning, vær enige, hold fred! Og kærlighedens og fredens Gud vil være med jer.

Andet Korintherbrev 13:11               

 

Lad mig bare tilintetgøre dem i min vrede!

 

v9  Og Herren sagde til Moses: »Nu har jeg set, at dette folk er et stivnakket folk; v10  lad mig bare tilintetgøre dem i min vrede! Men dig vil jeg gøre til et stort folk.«

Anden Mosebog 32:9-10

 

Jeg vil dræbe alle førstefødte i Egypten

 

v12  Samme nat vil jeg gå gennem Egypten, og jeg vil dræbe alle førstefødte i Egypten, både af mennesker og af kvæg, og iværksætte mine straffedomme over alle Egyptens guder. Jeg er Herren

Anden Mosebog 12:12

 

Herren dræbte alle førstefødte i Egypten

 

v29  Ved midnat dræbte Herren alle førstefødte i Egypten, lige fra den førstefødte hos Farao, som sidder på tronen, til den førstefødte hos fangen, som sidder i fangehullet; også alt det førstefødte af kvæget blev dræbt.

Anden Mosebog 12:29

 

Herrens hånd skal ramme dit kvæg på marken med en frygtelig pest

 

v3  skal Herrens hånd ramme dit kvæg på marken, dine heste, æsler, kameler, køer og får, med en frygtelig pest. v4  Men Herren vil holde Israels kvæg adskilt fra Egyptens; ingen af israelitternes dyr skal dø.« v5  Og Herren fastsatte et tidspunkt og sagde: »I morgen vil Herren gøre dette i landet.« v6  Næste dag gjorde Herren det, og alt egypternes kvæg døde. Men ikke et eneste af israelitternes dyr døde.

Anden Mosebog 9:3-6

 

Mennesker og dyr fik udslæt,

der brød ud i bylder

 

v9  og så skal det blive til en støvsky over hele Egypten; den vil fremkalde udslæt, der bryder ud i bylder på mennesker og dyr overalt i Egypten.« v10  De tog så ovnsoden og mødte op hos Farao. Moses kastede det op i luften, så mennesker og dyr fik udslæt, der brød ud i bylder. v11  Mirakelmagerne kunne ikke møde op hos Moses på grund af udslættet, for mirakelmagerne fik udslæt ligesom alle de andre egyptere.

Anden Mosebog 9:9-11

Egypterne satte efter Moses med Faraos hær

 

v9  Egypterne satte efter dem med alle Faraos heste og vogne, hans ryttere og hans hær, og de indhentede dem, hvor de havde slået lejr ved havet, ved Pi-ha-Kirot ud for Ba'al-Sefon.Anden Mosebog 14:9

 

Har Gud givet loven direkte eller gennem englene?

 

Gud gav loven direkte til Moses (uden at bruge en mellemmand)

 

De ti bud

v1  Gud talte alle disse ord: v2  »Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset

v22  Herren sagde til Moses: Dette skal du sige til israelitterne: I har selv oplevet, at jeg har talt til jer fra himlen.

Anden Mosebog 20:1, 22

 

Loven blev givet ved engle, gennem en formidler

 

v19  Hvad skulle så loven? Den blev føjet til for overtrædelsernes skyld, men den skulle kun være gyldig, indtil det afkom, som havde fået løftet, var kommet. Den blev givet ved engle, gennem en formidler.

Glaterbrevet 3:19

 

Du må ikke lave dig noget gudebillede

Gud forbyder fremstilling af enhver gudebilleder

 

v4  Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden.

Anden Mosebog 20:4

 

Du skal lave to keruber af guld

Gud påbyder foretagelse af to gudebilleder

 

v18  og du skal lave to keruber af guld til de to ender af sonedækket; som udhamret arbejde skal du lave dem.

Anden Mosebog 25:18

 

Herren har befalet: "Du skal ikke gøre noget arbejde på sabbatten"
Ingen arbejde skal ske på sabbatten, ikke engang at tænde en brand. Budet er permanent, og døden er nødvendig for overtrædelser.

 

Overholdelse af sabbatten

 

v1  Moses kaldte hele israelitternes menighed sammen og sagde til dem: Dette er, hvad Herren har befalet jer at gøre: v2  I seks dage må der udføres arbejde, men den syvende dag skal være hellig for jer; I skal holde fuldstændig hvile for Herren. Enhver, der udfører arbejde på den dag, skal lide døden. v3  I må ikke tænde ild på sabbatsdagen, hvor I end bor.

Anden Mosebog 35:1-3

 

På seks dage skabte Herren himlen og jorden og den syvende dag hvilede han

 

v8  Husk sabbatsdagen og hold den hellig. v9  I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; v10  men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Da må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. v11  For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den.

Anden Mosebog 20:8-11

 

v15   I seks dage må der udføres arbejde, men på den syvende dag skal der være fuldstændig hvile; den er hellig for Herren. Enhver, der udfører arbejde på sabbatsdagen, skal lide døden. v16  Israelitterne skal holde sabbatten, så de fejrer sabbat slægt efter slægt som en eviggyldig pagt. v17  Den er et tegn mellem mig og israelitterne til evig tid; for på seks dage skabte Herren himlen og jorden, men på den syvende dag hvilede han og pustede ud.

Anden Mosebog 31:15-17

 

Var sabbatsbudet midlertidigt?

Grundlæggeren af den nye kristendom Paulus siger at sabbatsbudet var midlertidig

v14  Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset; v15  han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus.

Advarsel mod menneskebud

v16  Lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad eller drikke, eller på grund af fester eller nymåne eller sabbatter.

Kolossenserbrevet 2:14-16

 

Én regner den ene dag for vigtigere end andre dage

V5 Én regner den ene dag for vigtigere end andre dage, en anden regner alle dage for lige vigtige. Enhver skal stå fast ved sin overbevisning

Romerbrevet 14:5

 

Mennesket blev ikke for sabbattens skyld

 

Jesus' disciple blev kritiseret for at bryde sabbatten. Han siger, at Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld

 

v27  Og Jesus sagde til dem: »Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. v28  Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbatten.«

Markusevangeliet 2:27-28

 

I må ikke kalde nogen på jorden jeres fader

v9  Og I må ikke kalde nogen på jorden jeres fader; for én er jeres fader, han, som er i himlen.

Matthæusevangeliet 23:9

 

Ær din far og din mor!

Ordet "far" er ofte brugt i Bibelen ved hensyn til den bioligiske

 

v16  Ær din far og din mor, sådan som Herren din Gud har befalet dig, for at du må få et langt liv, og det må gå dig godt på den jord, Herren din Gud vil give dig.

Femte Mosebog 5:16

 

Den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden

 

v4  For Gud har sagt: ›Ær din far og din mor!‹ og: ›Den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden.‹ v5  Men I siger: Hvis nogen siger til sin far eller sin mor: Det, du skulle have haft som hjælp af mig, skal være tempelgave! v6  så behøver han ikke at ære sin far. I har sat Guds ord ud af kraft af hensyn til jeres overlevering.

Matthæusevangeliet 15:4-6

 

v19  ær din far og din mor!‹ og: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹ «

Matthæusevangeliet 19:19

 

v10  Moses har jo sagt: ›Ær din far og din mor!‹ og: ›Den, der forbander sin far eller sin mor, skal lide døden.‹

Markusevangeliet 7:10

 

v20  Du kender budene: ›Du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor!‹ «

Lukasevangeliet 18:20

v12  Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

Anden Mosebog 20:12

 

Anden Mosebog 20:12

 

Min discipel skal hade sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre

 

v26  »Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min discipel

Lukasevangeliet 14:26

 

Jesus er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor

 

v35  Jeg er kommet for at sætte splid mellem en mand og hans far, en datter og hendes mor, en svigerdatter og hendes svigermor, v36  og en mand får sine husfolk til fjender. v37  Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd, og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd.

Matthæusevangeliet 10:35-37

 

Splid med søn, og søn med far, mor med datter, og datter med mor, svigermor med sin svigerdatter

v51  Mener I, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden? Nej, siger jeg, ikke fred, men splid. v52  Fra nu af vil fem i samme hus være i splid, tre mod to og to mod tre, v53  far i splid med søn, og søn med far, mor med datter, og datter med mor, svigermor med sin svigerdatter, og

Lukasevangeliet 12:51-53

 

Gud forbyder drab

 

v17  Du må ikke begå drab.

Femte Mosebog 5:17

 

v13  Du må ikke begå drab.

Anden Mosebog 20:13

v11  For han, som sagde: »Du må ikke bryde et ægteskab,« sagde også: »Du må ikke begå drab;« selv om du ikke bryder et ægteskab, men begår drab, er du dog blevet en lovovertræder.

Jakosbrevet 2:11

v19  Du kender budene: ›Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, du må ikke begå røveri, ær din far og din mor!‹ «

Markusevangeliet 10:19

 

v20  Du kender budene: ›Du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor!‹ «

Lukasevangeliet 18:20

v9  Budene: »Du må ikke bryde et ægteskab; du må ikke begå drab; du må ikke stjæle; du må ikke begære,« og et hvilket som helst andet bud, sammenfattes jo i dette bud: »Du skal elske din næste som dig selv.«

Romerbrevet 13:9

 

Gud ordrer drab

 

Guds befalinger: Slå både broder, ven og nabo ihjel

 

v27  Han sagde til dem: »Dette siger Herren, Israels Gud: Spænd hver især jeres sværd om lænden, og gå lejren rundt fra den ene port til den anden, og slå både broder, ven og nabo ihjel.«

Anden Mosebog 32:27

 

Du skal lægge band på dem og ikke vise dem barmhjertighed

 

v2  og Herren din Gud overgiver dem til dig, og du besejrer dem, da skal du lægge band på dem. Du må ikke slutte pagt med dem og ikke vise dem barmhjertighed.

Femte Mosebog 7:2

 

Den profet skal lide døden

 

v6  Men den profet eller den, der har drømmesyner, skal lide døden, for han har prædiket frafald fra Herren jeres Gud, som førte jer ud af Egypten og udfriede dig af trællehuset. Han har villet lede dig bort fra den vej, som Herren din Gud har befalet dig at vandre ad. Du skal udrydde det onde af din midte.

Femte Mosebog 13:6

 

Du skal hugge alle mænd ned med sværd

 

v13  og når Herren din Gud giver den i din magt, skal du hugge alle dens mænd ned med sværd. v14  Men kvinder og børn og dyrene og alt, hvad der er i byen, det du har røvet i den, kan du tage som krigsbytte; du må gøre dig til gode med det bytte fra dine fjender, som Herren din Gud har givet dig.

v15  På den måde skal du behandle alle de byer, som ligger meget langt borte og ikke hører med til de folks byer her.

Femte Mosebog 20:13-15

 

En gudsrædsel kom over de omkringliggende byer

og så brød de op. Men en gudsrædsel kom over de omkringliggende byer, så ingen forfulgte Jakobs sønner

Første Mosebog 35:5

 

Herrens engel dræbte han 185.000 mænd

 

v35  Samme nat gik Herrens engel ud, og i assyrernes lejr dræbte han 185.000 mand; da det blev morgen, lå de alle døde

Anden Kongebog 19:35

 

Liv for liv, øje for øje, tand for tand

 

v21  Vis ingen barmhjertighed! Liv for liv, øje for øje, tand for tand, hånd for hånd, fod for fod!

Femte Mosebog 19:21

 

v23  Men støder der en ulykke til, skal du betale med liv for liv, v24  øje for øje, tand for tand, hånd for hånd, fod for fod, v25  brandsår for brandsår, flænge for flænge, skramme for skramme.

Anden Mosebog 21:23-25

 

v20  brud for brud, øje for øje, tand for tand. Den legemsskade, man påfører en anden, skal man selv påføres.

Tredje Mosebog 24:20

 

Slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til

 

v38  I har hørt, at der er sagt: ›Øje for øje og tand for tand.‹ v39  Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til. v40  Og vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen. v41  Og vil nogen tvinge dig til at følge ham én mil, så gå to mil med ham. v42  Giv den, der beder dig; og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig.Om fjendekærlighedv43  I har hørt, at der er sagt: ›Du skal elske din næste og hade din fjende.‹ v44  Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer,

Matthewevangeliet 5:38-44

 

v27  Men til jer, som hører mig, siger jeg: Elsk jeres fjender, gør godt mod dem, der hader jer. v28  Velsign dem, der forbander jer, bed for dem, der mishandler jer. v29  Slår nogen dig på den ene kind, så vend også den anden til. Tager nogen din kappe, så lad ham tage kjortlen med.

Lukasevangeliet 6:27-29                                

 

Gud forbyder drab på uskyldige

 

v7  Hold dig fra løgnagtige sager, og vold ikke uskyldiges og retfærdiges død; for jeg frikender ikke den skyldige.

Anden Mosebog 23:7

 

Gud befaler drab på uskyldige mennesker

Gud ordrer eller godkender den komplette udryddelse af befolkningsgrupper, som omfatter også uskyldige kvinder eller børn.

 

Dræb både mænd og kvinder, børn og spæde

 

v3  Ryk nu ud og slå amalekitterne og læg band på alt, hvad der tilhører dem. Skån ikke nogen, men dræb både mænd og kvinder, børn og spæde, okser og får, kameler og æsler.«

Første Samuelsbog 15:3

 

Hug indbyggerne også kvinder og børn

 

De fandt  fire hundrede unge piger, der var jomfruer og ikke havde haft samleje med en mand. Dem førte de til lejren i Shilo i Kana'an

 

v10  Da sendte menigheden tolv tusind af de mest erfarne krigere af sted med denne befaling: »Drag ud, og hug indbyggerne i Jabesh i Gilead ned med sværd, også kvinder og børn. v11  Sådan skal I gøre: I skal lægge band på alle mænd og på enhver kvinde, der har haft samleje med en mand.« v12  Blandt indbyggerne i Jabesh i Gilead fandt de fire hundrede unge piger, der var jomfruer og ikke havde haft samleje med en mand. Dem førte de til lejren i Shilo i Kana'an.

Dommerbogen 21:10-12

 

Du skal lægge band på dem og ikke vise dem barmhjertighed

 

v2  og Herren din Gud overgiver dem til dig, og du besejrer dem, da skal du lægge band på dem. Du må ikke slutte pagt med dem og ikke vise dem barmhjertighed.

Femte Mosebog 7:2

 

v17  Dræb nu alle drenge og alle kvinder, der har haft samleje med en mand. v18  Alle piger derimod, der ikke har haft samleje med en mand, skal I lade leve hos jer.

Fjerde Mosebog 31:17-18

 

v17  Dræb nu alle drenge og alle kvinder, der har haft samleje med en mand.

Fjerde Mosebog 31:17

 

De havde tilføjet dem det fuldstændige

 

v20  Da Josva og israelitterne havde tilføjet dem det fuldstændige og endelige nederlag – kun enkelte af dem undslap og nåede ind i de befæstede byer –

Josvabogen 10:20                       

 

Han lagde band på hver levende sjæl

 

v40  Således besejrede Josva hele landet: Bjerglandet, Sydlandet, Lavlandet og Skråningerne og alle kongerne dér. Der var ingen, der overlevede; hver levende sjæl lagde han band på, sådan som Herren, Israels Gud, havde befalet.

Josvabogen  10:40 

 

De brændte byen ned med alt, hvad der var i den

 

v21  Med sværdet lagde de band på alle, der var i byen, både mænd og kvinder, unge og gamle, okser, får og æsler. v22  Men til de to mænd, der havde spioneret i landet, sagde Josva: »Gå ind i skøgens hus, og før kvinden og alle, der hører hende til, ud derfra, sådan som I tilsvor hende.« v23  Spionerne gik ind og førte Rahab ud sammen med hendes far og mor og brødre og alle, der hørte hende til; alle hendes slægtninge førte de ud og anbragte dem uden for Israels lejr. v24  Men byen brændte de ned med alt, hvad der var i den; kun sølvet og guldet og tingene af bronze og jern lagde de i skatkammeret i Herrens tempel. v25  Men skøgen Rahab og hendes fars slægt og alle, der hørte hende til, lod Josva blive i live. Hun kom til at bo blandt israelitterne og gør det den dag i dag, fordi hun skjulte de mænd, Josva havde sendt ud for at udspionere Jeriko.

v26  Dengang udtalte Josva denne forbandelse: »Forbandet af Herren være den mand, der går i gang med at genopbygge denne by, Jeriko. Det skal koste ham hans førstefødte søn at lægge grunden og hans yngste søn at sætte porten i.«

v27  Herren var med Josva, og rygtet om ham nåede ud over hele landet.

Josvabogen 6:21-27

 

De kastede en stor stendynge op over ham

v22  Da sendte Josva nogle mænd af sted. De løb hen til teltet og fandt det gemt i hans telt, med sølvet nederst. v23  De tog det ud fra teltet og bragte det til Josva og alle israelitterne og lagde det frem foran Herren. v24  Josva og hele Israel tog Akan, Zeras søn, og sølvet, kappen og guldbarren, hans sønner og døtre, okser, æsler og får, hans telt og alt, hvad der tilhørte ham, og de førte dem op i Akors dal.

v25  Josva sagde: »Hvorfor har du styrtet os i ulykke? I dag vil Herren styrte dig i ulykke.« Derpå stenede hele Israel ham. De brændte dem og stenede dem. v26  Så kastede de en stor stendynge op over ham; den ligger der den dag i dag. Da vendte Herren om fra sin glødende vrede. Derfor hedder dette sted den dag i dag Akors dal.

Josvabogen 7:22-26

Der blev dræbt tolv tusind mænd og kvinder

 

v22  Imens var de, der havde indtaget byen, kommet ud mod mændene fra Aj, der nu både foran sig og bag sig havde israelitter, som huggede dem ned. Der var ingen, der overlevede eller undslap. v23  Kun Ajs konge tog de levende til fange, og de førte ham til Josva.

v24  Da israelitterne på åben mark havde dræbt alle de indbyggere fra Aj, som havde forfulgt dem ud i ørkenen, og da alle til sidste mand var faldet for sværdet, vendte alle israelitterne tilbage til Aj og huggede indbyggerne ned med sværd. v25  Den dag blev der dræbt i alt tolv tusind mænd og kvinder, alle indbyggerne i Aj.

Josvabogen 8:22-25

 

Alle, der var i byen, huggede de ned med sværd

 

v8  Og Herren gav dem i israelitternes hånd; de slog dem og forfulgte dem helt til det store Sidon, til Misrefot-Majim og til Mispe-dalen i øst og huggede dem ned; der var ingen, der overlevede. v9  Josva gjorde med dem, som Herren havde sagt til ham: Han skar haserne over på deres heste og brændte deres vogne. v10  Derefter vendte Josva om og indtog Hasor og huggede dens konge ned med sværd. – Hasor var tidligere førende blandt alle disse kongedømmer. – v11  Alle, der var i byen, huggede de ned med sværd og lagde band på dem, så ikke en levende sjæl blev tilbage; og Josva brændte Hasor ned.

v12  Alle disse kongebyer med deres konger indtog Josva; han slog dem med sværd og lagde band på dem, sådan som Herrens tjener Moses havde befalet. v13  Men ingen af de byer, der lå på deres høje, brændte israelitterne ned, bortset fra Hasor; kun den brændte Josva ned. v14  Alt det, israelitterne røvede i disse byer, og dyrene tog de med sig som krigsbytte. Men alle menneskene huggede de ned med sværd, indtil de havde udryddet dem; de lod ikke en levende sjæl tilbage. v15  Det, Herren havde befalet sin tjener Moses, havde Moses befalet Josva, og det gjorde Josva. Han undlod ikke at gøre noget af det, Herren havde befalet Moses.

Josvabogen 11:8-15

 

 vilje var at forhærde dem

 

v20  For det var Herrens vilje at forhærde dem, så de indlod sig i krig med Israel. Israelitterne skulle lægge band på dem og udrydde dem uden at vise nåde, sådan som Herren havde befalet Moses

Josabogen 11:20

v9  Derfor skal du vide, at Herren din Gud er den eneste Gud, den trofaste Gud, som i tusind slægtled bevarer pagten og troskaben mod dem, der elsker ham og holder hans befalinger, v10  men som omgående gengælder dem, der hader ham, og udrydder dem. Han tøver ikke, men gengælder omgående den, der hader ham.

Femte Mosebog 7:9-10

 

Gud lyver ikke

 

v2  med håb om evigt liv, som Gud, der ikke lyver, har lovet for evige tider siden –

Titusbrevet 1:2

 

Herren har lagt en løgneånd i munden på alle dine profeter

v21  Men så trådte en ånd frem, stillede sig foran Herren og sagde: Jeg vil lokke ham! Da Herren spurgte ham hvordan, v22  svarede han: Jeg vil gå ud og blive en løgneånd i munden på alle hans profeter. Herren sagde: Du er i stand til at lokke ham, gå ud og gør det! v23  Altså er det en løgneånd, Herren har lagt i munden på alle dine profeter her, for Herren truer dig med ulykke.«

Første Kongebog 22:21-23

 

Gud husker ikke længere på deres synd

 

v34  Ingen skal længere belære sin landsmand og sin broder og sige: »Kend Herren!« For alle kender mig, fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd

Jeremiahs' Bog 31:34

 

v27  Og ligesom det er menneskenes lod at dø én gang og derefter dømmes,

Heræerbrevet 9:27

 

Gud straffer fædres skyld på børn, børnebørn

 

v7  Han bevarer troskab i tusind slægtled, tilgiver skyld og overtrædelse og synd; men han lader ikke den skyldige ustraffet; han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn.« Anden Mosebog 34:7

Anden Mosebog 34:7

 

 Alt sammen noget, der skal bruges og forgå

 

v20  Når I med Kristus er døde fra verdens magter, hvorfor underkaster I jer så påbud, som om I levede i verden: v21  Tag ikke, smag ikke, rør ikke! v22  – alt sammen noget, der skal bruges og forgå – det er kun menneskers påbud og lære.

Kolossensernsbrevet 2:20

 

Bringe en årgammel ged som syndoffer

 

v24  hvis det altså er uforsætligt, og uden at menigheden ved af det, så skal hele menigheden bringe en tyrekalv som brændoffer, en liflig duft for Herren, sammen med det tilhørende afgrødeoffer og drikoffer i overensstemmelse med forordningen, samt en gedebuk som syndoffer. v25  På den måde skaffer præsten hele israelitternes menighed soning, så de får tilgivelse; det var jo uforsætligt, og de har bragt deres gave, et offer til Herren, og deres syndoffer for Herrens ansigt for deres uforsætlige synds skyld. v26  Hele israelitternes menighed får tilgivelse, også de fremmede, der bor som gæst blandt jer; hele folket hæfter jo for den uforsætlige synd.

v27  Hvis et menneske synder uforsætligt, skal han bringe en årgammel ged som syndoffer. v28  Præsten skal skaffe det menneske, der har syndet uforsætligt, soning for Herrens ansigt; han skal skaffe ham soning, så han får tilgivelse.

Fjerde Mosebog 15:24-28

Love om aflæggelse af løfter (ed)

 

Gud påbyder foretagelse af løfter (ed).

 

v3  Når en mand aflægger løfte til Herren eller med ed forpligter sig til afholdenhed, må han ikke bryde sit ord; han skal gøre, ganske som han har lovet.

Fjerde Mosebog 30:2

 

Jesus forbyder at sværge og siger, at det udspringer af det onde.

 

Om at sværge

v33  I har også hørt, at der er sagt til de gamle: ›Du må ikke sværge falsk,‹ og: ›Du skal holde, hvad du har svoret Herren.v34  Men jeg siger jer: I må slet ikke sværge, hverken ved himlen, for den er Guds trone, v35  eller ved jorden, for den er hans fodskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by. v36  Du må heller ikke sværge ved dit hoved, for du kan ikke gøre et eneste hår hvidt eller sort. v37  Men i jeres tale skal et ja være et ja og et nej være et nej. Hvad der er ud over det, er af det onde.

Matthæusevangeliet 5:33-37

 

Vrede er en synd

 

v22  Men jeg siger jer: Enhver, som bliver vred på sin broder, skal kendes skyldig af domstolen; den, der siger: Raka! til sin broder, skal kendes skyldig af Det store Råd; den, der siger: Tåbe! skal dømmes til Helvedes ild

Matthæusevangeliet 5:22

 

En vred Gud!

 Han er en lidenskabelig Gud.Hans vrede udrydder dig fra jordens overflade  

v15  for Herren din Gud, som bor hos dig, er en lidenskabelig Gud. Pas på, at Herren din Guds vrede ikke flammer op imod dig, så han udrydder dig fra jordens overflade

Femte Mosebog 6:15

v7  Husk det, og glem ikke, at du vakte Herren din Guds vrede i ørkenen! Fra den dag du drog ud af Egypten, til I kom til dette sted, har I trodset Herren. v8  Ved Horeb vakte I Herrens vrede, og Herren blev så vred på jer, at han ville udrydde jer.

Femte Mosebog 9:7-8

 

v20  Herren vil skille ham ud fra alle Israels stammer og ramme ham med ulykke i overensstemmelse med alle forbandelserne i den pagt, som er skrevet i denne lovbog.

Femte Mosebog 29:20

 

v21  De har ægget min vrede med noget, der ikke er Gud,
      vakt min trods med deres tomme guder.
      Derfor vil jeg ægge deres vrede med noget, der ikke er et folk,
      vække deres trods med et tåbeligt folk

Femte Mosebog 32:21

 

Guds skaberværk

Hvem blev skabt først?
(Dag / nat eller solen?)

Han skabte Dag / nat på den første dag, men Gud skabte Solen på den fjerde dag

 

Den første dag blev der aften morgen

 

v3  Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys. v4  Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. v5  Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften, og det blev morgen, første dag.

Første Mosebog 1:3-5

 

Den  fjerde dag blev der aften morgen

 

v14  Gud sagde: »Der skal være lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år, v15  og de skal være lys på himmelhvælvingen til at oplyse jorden!« Og det skete; v16  Gud skabte de to store lys, det største til at herske om dagen, det mindste til at herske om natten, og stjernerne.v17  Gud satte dem på himmelhvælvingen til at oplyse jorden, v18  til at herske om dagen og om natten og til at skille lys fra mørke. Gud så, at det var godt. v19  Så blev det aften, og det blev morgen, fjerde dag.

Første Mosebog 1:14-19

 

Er det ikke ligesom at sætte vognen foran hesten?

 

Hvem blev skabt først?
(mand eller træer?)

Mennesket blev skabt først

 

v26  Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« v27  Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.

Første Mosebog 1:26-27


 

Træer blev skabt først

 

v11  Gud sagde: »Jorden skal grønnes: Planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal være på jorden.« Og det skete; v12  jorden frembragte grønt, alle slags planter, der sætter frø, og alle slags træer, der bærer frugt med kerne. Gud så, at det var godt

Første Mosebog 1:11-12


 

Hvem blev skabt først?
(mand eller fugle?)

 

Første skabte Gud mennesket

 

v7  Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen.

Første Mosebog 2:7

 

Så formede Gud Herren alle de himlens fugle

 

v18  Gud Herren sagde: »Det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham.« v19  Så formede Gud Herren alle de vilde dyr og alle himlens fugle af jord, og han førte dem til mennesket for at se, hvad han ville kalde dem, og det, mennesket kaldte de levende væsener, blev deres navn.

Første Mosebog 2:18-19

 

Første skabte Gud alle slags vingede fugle

 

v20  Gud sagde: »Vandet skal vrimle med levende væsener, og fugle skal flyve over jorden oppe under himmelhvælvingen!« Og det skete; v21  Gud skabte de store havdyr og alle slags levende væsener, der rører sig og vrimler i vandet, og alle slags vingede fugle. Gud så, at det var godt.

Første Mosebog 1:20-21

 

Gud skabte mennesket efter de vingede fugle

 

v24  Gud sagde: »Jorden skal frembringe alle slags levende væsener, kvæg, krybdyr og alle slags vilde dyr!« Og det skete; v25  Gud skabte alle slags vilde dyr, al slags kvæg og alle slags krybdyr. Gud så, at det var godt.

v26  Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« v27  Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.

Første Mosebog 1:24-27


 

Hvem blev skabt først?
(mennesker eller dyr?)

 

Første skabte Gud mennesket

v7  Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen.

Første Mosebog 2:7

 

Efter mennesket skabte Gud alle slags vilde dyr, kvæg, krybdyr

 

v18  Gud Herren sagde: »Det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham.« v19  Så formede Gud Herren alle de vilde dyr og alle himlens fugle af jord, og han førte dem til mennesket for at se, hvad han ville kalde dem, og det, mennesket kaldte de levende væsener, blev deres navn.

Første Mosebog 2:18-19

 

Første skabte Gud alle slags vilde dyr, kvæg, krybdyr og bagefter mennesket

 

v24  Gud sagde: »Jorden skal frembringe alle slags levende væsener, kvæg, krybdyr og alle slags vilde dyr!« Og det skete; v25  Gud skabte alle slags vilde dyr, al slags kvæg og alle slags krybdyr. Gud så, at det var godt.

v26  Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« v27  Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.

Første Mosebog 1:24-27

 

Hvem blev skabt først?
(mand eller kvinde?)

 

v7  Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen.

Første Mosebog 2:7

 

Gud byggede en kvinde af Adams ribben

 

v21  Da lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam, og mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til med kød. v22  Af det ribben, Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam.

Første Mosebog 2:21-22

 

v26  Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« v27  Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem.

Første Mosebog 1:26-27

 

Var Gud ikke tilfreds med sin skabning?

 

Gud var tilfreds

 

Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen, den sjette dag

Første Mosebog 1:31

 

Var Gud ikke tilfreds

Gud var bedrøvet. Han fortrød.

 

v5  Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. v6  Da fortrød Herren, at han havde skabt menneskene på jorden. Han var bedrøvet

Første Mosebog 6:5-6

 

Var Gud utilfreds med sin skabning? Det er i modstrid med begrebet alvidenhed.

 

Guds barmhjertighed gælder alle hans skabninger

 

Herren er god mod alle

 

v8  Herren er nådig og barmhjertig,
sen til vrede og rig på troskab.
v9  Herren er god mod alle,
hans barmhjertighed gælder alle hans skabninger.

Salmernes Bog 145:8-9                      

 

Herren slog halvfjerds af mændene ihjel  

 

v19  Men Herren slog nogle af mændene i Bet-Shemesh ihjel, fordi de havde kigget på Herrens ark; han slog halvfjerds af dem ihjel, og folk i Bet-Shemesh sørgede over, at Herren havde slået så mange af dem ihjel.

Første Samuelsbog 6:19

 

Enhver, der udfører arbejde på en sabbat, skal lide døden

v2  I seks dage må der udføres arbejde, men den syvende dag skal være hellig for jer; I skal holde fuldstændig hvile for Herren. Enhver, der udfører arbejde på den dag, skal lide døden.

Anden Mosebog 35:2

 

v14 I skal holde sabbatten, for den er hellig for jer. Den, som vanhelliger den, skal lide døden; enhver, som udfører arbejde på den, skal udryddes fra sit folk.

Anden Mosebog 35:14

 

v15 I seks dage må der udføres arbejde, men på den syvende dag skal der være fuldstændig hvile; den er hellig for Herren. Enhver, der udfører arbejde på sabbatsdagen, skal lide døden.

Anden Mosebog 35:15

 

Jesus lavede dyndet på en sabbat

 

v14  Det var sabbat den dag, Jesus lavede dyndet og åbnede hans øjne.

Johannesevageliet 9:14

v22  Derfor: Moses har givet jer omskærelsen – egentlig går den ikke tilbage til Moses, men helt til fædrene – og I omskærer mennesker selv på en sabbat. v23  Når et menneske kan omskæres på en sabbat, for at Moses' lov ikke skal brydes, hvorfor er I så vrede på mig, fordi jeg gjorde et helt menneske rask på en sabbat? v24  Døm ikke efter det ydre, men fæld en retfærdig dom!«

Johannesevageliet 7:22-24

Jesus begyndte at undervise i synagogen på en sabbat

 

v1  Så tog Jesus af sted derfra og kom til sin hjemby, og hans disciple fulgte med ham. v2  Og da det blev sabbat, begyndte han at undervise i synagogen; og de mange tilhørere blev slået af forundring og spurgte: »Hvor har han alt det fra? Hvad er det for en visdom, der er givet ham? Og hvad er det for mægtige gerninger, der sker ved hans hænder? v3  Er det ikke tømreren, Marias søn og bror til Jakob og Joses og Judas og Simon? Bor hans søstre ikke her hos os?« Og de blev forarget på ham.

Markusevangeliet 6:1-3


 

Adams synd årsager døden

 

Fædre skal ikke dø for deres sønners synd, og sønner skal ikke dø for deres fædres synd


 

v4  Men deres børn dræbte han ikke, for der står i loven, i Moses' bog, at Herren befaler: »Fædre skal ikke dø for deres sønners synd, og sønner skal ikke dø for deres fædres synd. Kun for sin egen synd skal man dø.«

Anden Krønikebog 25:4

 

v16  Fædre må ikke lide døden for deres sønners synd, og sønner må ikke lide døden for deres fædres synd. Kun for sin egen synd skal man lide døden.

Femte Mosebog 24:16

 

v20  Men det menneske, der synder, skal dø. En søn skal ikke bære straffen for sin fars synd, og en far skal ikke bære straffen for sin søns synd. Den retfærdiges retfærdighed skal virke tilbage på ham selv, og den uretfærdiges uretfærdighed skal virke tilbage på ham selv.

Ezekiels Bog 18:20

 

v6  Men mordernes børn dræbte han ikke, for der står i Moses' lovbog, at Herren befaler: »Fædre må ikke lide døden for deres sønners synd, og sønner må ikke lide døden for deres fædres synd. Kun for sin egen synd skal man lide døden.«

Anden Kongebog 14:6

 

Det er muligt at holde loven

 

v11  For det, jeg i dag befaler dig, er dig hverken ufatteligt eller fjernt.

Femte Mosebog 30:11

 

Det er urimeligt at låne penge på renter
Det er forkert at låne penge på renter

 

Du må ikke låne ham penge mod rente

v37  Du må ikke låne ham penge mod rente og ikke yde ham føde mod åger.

Tredje Mosebog 25:37

 

Man må ikke låne penge ud mod renter

 

v5  den som ikke låner penge ud mod renter
og ikke lader sig bestikke i sager mod uskyldige.

Den, der overholder dette,
skal aldrig vakle.

Salmarnes Bog 15:5

 

Vi har hørt Guds røst 

 

v24  og sagde: »Nu har Herren vor Gud ladet os se sin herlighed og sin storhed, og vi har hørt hans røst inde fra ilden. I dag har vi oplevet, at Gud taler med mennesker, og at de alligevel bevarer livet.

Femte Mosebog 5:24

 

I har aldrig hørt Guds røst

v37  Og Faderen, som har sendt mig, han har selv vidnet om mig. I har aldrig hørt hans røst og heller ikke set hans skikkelse,

Johannesevangeliet 5:37

 

Præsten må ikke rive sine klæder itu

 

v10  Den præst, der står over sine brødre, han, på hvis hoved salvningsolien er udgydt, og som er indsat i sit embede til at bære præstedragten, må ikke lade sit hår hænge løst, og han må ikke rive sine klæder itu.

Tredje Mosebog 21:10

 

Ypperstepræsten flængede sine klæder

 

v65  Da flængede ypperstepræsten sine klæder og sagde: »Han har spottet Gud! Hvad skal vi nu med vidner? Nu har I selv hørt bespottelsen.

Matthæusevangeliet 26:65

v63  Da flængede ypperstepræsten sine klæder og sagde: »Hvad skal vi nu med vidner?

Markusevangeliet 14:63

 

Sladder Bibelen?

 

Afsluttende formaninger og løftet om Kristi komme

Ja, jeg kommer snart.‹ Salig er den, der holder fast ved profetiens ord i denne bog.«

Johannes' Åbenbaring 22:7

Bibelen forudsiger at Jesus snart vil vender tilbag. (fra 1800 til 2000 år siden). Hvor hurtigt er 2000 år i Bibelen?

Er det Guds ord?

 

Er jorden ikke rund?

 

Jorden har ikke fire hjørner. Jorden er ikke som et kvadrat eller et rektangel. Den er rund næsten som et bold.

 

De fire verdenshjørner?

 

v8  og gå ud og forføre folkeslagene i alle de fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til krig, talrige som havets sand.

Johannes' Åbenbaring 20:8

 

Ingen er steget op til himlen undtagen Jesus

 

v13  Ingen er steget op til himlen undtagen den, der steg ned fra himlen, Menneskesønnen.

Johannesevangeliet 3:13  


 

Elias steg op til himlen i en storm

v11  Mens de gik og talte sammen, kom der pludselig en ildvogn med ildheste. Den skilte de to fra hinanden, og Elias steg op til himlen i en storm.

Anden Kongebog 2:11

Havde Elias kommet?

 

Elias skal vende tilbage, før de sidste dage af verden men Jesus insisterer på, at Elias allerede er kommet.

 

v23  Se, jeg sender
      profeten Elias til jer
,
      før Herrens dag kommer,
      den store og frygtelige.

Malakias¨Bog 3:23

 

Hvem er Johannes Døber ifølge Jesus?

 

Jesus sagde, at Johannes Døber var Elias

 

v12  men jeg siger jer: Elias er allerede kommet, og de kendte ham ikke, men gjorde med ham, som de ville. Sådan skal også Menneskesønnen lide for deres hånd.« v13  Da forstod disciplene, at han talte til dem om Johannes Døber.

Matthæusevangeliet 17:12-13

v11  Så spurgte de ham: »Hvorfor siger de skriftkloge, at Elias først skal komme?« v12  Han svarede dem: »Elias skal komme først og genoprette alt. Hvordan kan der så stå skrevet om Menneskesønnen, at han skal lide meget og være foragtet? v13  Jo, jeg siger jer: Elias er allerede kommet, og de gjorde med ham, som de ville, sådan som der står skrevet om ham.«

Markusevangeliet  9:11-13

 

v11  Sandelig siger jeg jer: Blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber. Men den mindste i Himmeriget er større end han. v12  Fra Johannes Døbers dage indtil nu er Himmeriget blevet stormet, og de fremstormende river det til sig. v13  For alle profeterne og loven har indtil Johannes været forudsigelser.v14  Og om I vil tage imod det: Han er Elias, som skulle komme. v15  Den, der har ører, skal høre!Matthæusevangeliet 11:12-14

 

Var Johannes Døber Elias?

 

Johannes Døber fastholdt,at han ikke var Elias


 

v19  Dette er Johannes' vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham: »Hvem er du?«

v21  »Hvad er du da?« spurgte de ham, »er du Elias?« »Det er jeg ikke,« svarede han. »Er du Profeten?« »Nej,« svarede han.

Johannesevangeliet 1:19, 21

   

En officer sendte nogle af jødernes ældste

 

v3  Da han havde hørt om Jesus, sendte han nogle af jødernes ældste hen til ham for at bede ham om at komme og frelse tjenerens liv.


v6  Jesus gik så med dem. Men da han var næsten fremme ved huset, sendte officeren nogle venner ud for at sige til ham: »Herre, gør dig ingen ulejlighed, for jeg er for ringe til, at du går ind under mit tag. v7  Derfor regnede jeg mig heller ikke for værdig til at komme selv. Men sig blot et ord og helbred min tjener!

Lukasevangeliet 7:3,6,7

 

Den officer kom selv til Jesus og han sendte ingen af jødernes ældste

 

v5  Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen og bad ham:v6  »Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt.« v7  Han sagde til ham: »Jeg vil komme og helbrede ham.«

Matthæusevangeliet 8:5-7

 

En eller to engle?

To engle i hvide klæder sidder dér

 

1  Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven v12  og ser to engle i hvide klæder sidde dér, hvor Jesu legeme havde ligget, én ved hovedet og én ved fødderne.


Johannesevangeliet 20:11-12

 

En ung mand i hvide klæder sidder dér

 

v5  Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede.

Markusevangeliet 16:5

 

En eller to personer?

 

v6  Men han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham!

Markusevangeliet 16:6

 

v13  De sagde til hende: »Kvinde, hvorfor græder du?« Hun svarede: »De har flyttet min Herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham.«

Johannesevangeliet 20:13

 

 

Hvor havde Kristus steget op fra?


Jesus blev båret op til himlen af Betania 

 

v50  Han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. v51  Idet han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen.

Lukasevangeliet 24:50-51

 

Jesus var blevet taget op til himlen fra Oliebjerget

 

v9  Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. v10  Som de nu stirrede mod himlen, mens han fór bort, se, da stod der to mænd i hvide klæder hos dem. v11  De sagde: »Hvorfor står I og ser op mod himlen, galilæere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen.« v12  Så vendte de tilbage til Jerusalem fra Oliebjerget, som ligger tæt ved Jerusalem, kun en sabbatsvej derfra.

Apostelenes' Gearninger 1:9-12

 


Hvor havde Jesus Kristus prædiket sin første prædike? På bjerget eller på en slette?

Bjergprædikenen

v1  Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. v2  Og han tog til orde og lærte dem:


Saligprisningerne

v3  »Salige er de fattige i ånden,
      for Himmeriget er deres.

Matthæusevangeliet 5:1-2

 

Jesus gik ned, stod stille på en slette og prædikeret

 

v17  Sammen med dem gik han ned, og han stod stille på en slette; og der var en stor skare af hans disciple og en stor mængde mennesker fra hele Judæa og Jerusalem og fra kystlandet ved Tyrus og Sidon.

 

Saligprisningerne og veråbene

v20  Og han løftede sit blik, så på sine disciple og sagde:
      »Salige er I, som er fattige,
      for Guds rige er jeres.

Lukasevangeliet 6:17, 20

 

Hvor Fanden tog Jesus med til først?


 

Djævelen tog Jesus med til den hellige by

v5  Da tog Djævelen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde v6  og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned. For der står skrevet:
      Han vil give sine engle befaling,
      og de skal bære dig på hænder,
      så du ikke støder din fod på nogen sten.«
v7  Jesus sagde til ham: »Der står også skrevet: ›Du må ikke udæske Herren din Gud.‹ « v8  Igen tog Djævelen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed

Matthæusevangeliet 4:5-8

 

Djævelen førte Jesus højt op

 

v5  Så førte Djævelen ham højt op og viste ham i ét nu alle jordens riger v6  og sagde til ham: »Dig vil jeg give al denne magt og herlighed, for den er overgivet til mig, og jeg giver den, til hvem jeg vil. v7  Hvis du altså tilbeder mig, skal alt dette være dit.« v8  Men Jesus svarede ham: »Der står skrevet: ›Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.‹ « v9  Derpå førte Djævelen ham til Jerusalem, stillede ham på templets tinde og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned herfra.

Lukasevangeliet 4:5-9

 

Hvad havde Jesus instrueret sine disciple til at tage?


 

v10  heller ikke en tasketil rejsen eller to kjortlereller skoeller stav. For en arbejder er sin føde værd.

Matthæusevangeliet 10:10

v8  og han forbød dem at tage noget med sig på rejsen bortset fra en stav, men ikke brød eller taske og heller ikke penge i bæltet; v9  dog skulle de have sandaler på, men de måtte ikke tage to kjortler med.

Markusevangeliet 6:8-9

 

Skarlagenrød eller purpurkappe?

 

v28  Og de klædte ham af og hængte en skarlagenrød soldaterkappe om ham,

Matthæusevangeliet 27:28

v2  Og soldaterne flettede en krone af torne og satte den på hans hoved, og de hængte en purpurkappe om ham,

Johannesevangeliet 19:2 

 

De hørte / hørte ikke røsten

 

Paulus'rejseledsagere hørte røsten og stod målløse

 

v7  Hans rejseledsagere stod målløse; nok hørte de røsten, men de så ingen.

Apostelenes' Gearninger 9:7

Paulus'rejseledsagere hørte ikke røsten

 

v9  Mine ledsagere så nok lyset, men hørte ikke røsten, der talte til mig.

v14  Vi faldt alle til jorden, og jeg hørte en røst tale til mig på hebraisk: Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Det bliver hårdt for dig at stampe mod brodden.

Apostelenes' Gearninger 22:9, 26:14

 

Er de frelst ved tro eller gerninger?

 

I er frelst ved tro. Det skyldes ikke gerninger

 

v8  For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. v9  Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af.

Efeserbrevet 2:8-9

Mennesket bliver gjort retfærdigt af gerninger, og ikke af tro alene

 

v24  I ser altså, at mennesket bliver gjort retfærdigt af gerninger, og ikke af tro alene

Jakobsbrever 2:24

 

At døbe eller ej?

Gå og døb folkeslagene!

Jesus sagde klart:

v19  Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,

Matthæusevangelit 28:19

 

Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde evangeliet


v17  For Kristus sendte mig ikke for at døbe, men for at forkynde evangeliet, dog ikke med talekunstens visdom, for at Kristi kors ikke skal blive til tom tale.

Første Korintherbrev 1:17

 

Min datter er lige død

 

 han talte til dem om dette, kom der en synagogeforstander og kastede sig ned for ham og sagde: »Min datter er lige død. Men kom og læg din hånd på hende, så vil hun leve.« Matthæusevangeliet 9:18

 

Min lille datter ligger for døden

 

v23  og bad ham indtrængende: »Min lille datter ligger for døden. Ville du blot komme og lægge hænderne på hende, så hun kan blive frelst og leve.«

Markusevangeliet 5:23

 

v42  for hans eneste datter lå for døden; hun var omkring tolv år. Mens Jesus var på vej derhen, trængtes skarerne omkring ham.

Lukasevangeliet 8:42

 

Simon bar korset 


Korsfæstelsen

v26  Da de førte Jesus ud, greb de fat i en mand, som kom ude fra marken, og han hed Simon og var fra Kyrene; ham lagde de korset på, for at han skulle bære det bag efter Jesus.

Lukasevangeliet 23:26

 

Jesus bar selv korset

 

v16  Da udleverede han Jesus til dem, for at han kunne blive korsfæstet.

Korsfæstelsen

Så tog de Jesus med sig;

v17  han bar selv korset og gik ud til det sted, som kaldes Hovedskalsted, og som på hebraisk hedder Golgata,

Johannesevangeliet 19:17

 

Herrens ører hører de retfærdiges råb om

hjælp

 

v16  Herrens øjne hviler på de retfærdige,
hans ører hører deres råb om hjælp.

Salmernes Bog 34:15

 

Hvorfor har God forladt mig?

 

v2  Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?

Salmernes Bog 22:2

 

Judas hængte sig

v5  Så kastede han sølvpengene ind i templet, forlod stedet og gik hen og hængte sig.

Matthæusevangeliet 27:5

 

Judas styrtede på hovedet ned

 

v18  Han købte sig en mark for de penge, han havde fået for sin ugerning, men han styrtede på hovedet ned og sprængtes, så alle hans indvolde væltede ud.

Apostlenes Gerninger 1:18

 

Er det muligt?

 

Judas styrtede på hovedet ned og  alle hans indvolde væltede ud. Er det muligt?

Hvordan væltede hans indvolde ud lige ved at falde ned på jorden?

 

Jesus sad på æslet og føllet på samme tid!

 

v1  Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted v2  og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. v3  Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.« v4  Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger:
      
v5  Sig til Zions datter:
      Se, din konge kommer til dig,
      sagtmodig, ridende på et æsel
      og på et trækdyrs føl.

v6  Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. v7  De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå.


Matthæusevangeliet 21:1-7

 

Jesus satte sig kun op på  føllet(stakkels føllet!)

 

v2  og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor; når I kommer ind i den, vil I straks finde et føl, som står bundet, og som intet menneske endnu har siddet på. Løs det, og bring det herhen. v3  Og hvis nogen spørger jer, hvorfor I gør det, skal I sige: Herren har brug for det og sender det straks tilbage hertil igen.« v4  Så gik de, og de fandt et føl bundet ved en dør ud til gaden, og de løste det. v5  Nogle af dem, som stod der, spurgte: »Hvad er det, I gør? I løser jo føllet!« v6  Men de svarede sådan, som Jesus havde sagt, og så lod de dem gå. v7  De bragte så føllet hen til Jesus og lagde deres kapper på det, og han satte sig op på det.

Markusevangeliet 11:2-7

 

Sad der Jesus på æslet og føllet på samme tid eller Jesus satte sig kun op på  føllet?(Jesus satte sig op på  føllet. stakkels føllet!). Ville, at der var "som middel til forebyggelse af dyremishandling"!

 

Er disse modsætninger Guds ord?

 

Disse er meget små beviser af tusindvis af andre modsigelser. Der er stadig snesevis af flere modsætninger, som er vigtige og vedrører centrale spørgsmål i doktrin.

Er disse modsætninger Guds ord?

 

Gud og de Bibelske modsigelser!

 

Føjer nogen noget til dem,

vil Gud tilføje ham de plager

 

v18  Jeg vidner for enhver, der hører profetordene i denne bog: Føjer nogen noget til dem, vil Gud tilføje ham de plager, der er skrevet om i denne bog, v19  og trækker nogen noget fra ordene i denne profetiske bog, vil Gud fratage ham hans del i livets træ og i den hellige by, som der er skrevet om i denne bog.

Johannes' Åbenbaring 22:18-19

 

Hvem er ansvarlig for disse utallige fejl, forfalskninger og modsigelser i Bibelen?

 

Bibelen er blevet ændret, omskrevet, forfalsket og revideret utallige gange.

 

Hvem er ansvarlig for disse utallige fejl, forfalskninger og modsigelser i Bibelen?

 

Bibelen er blevet ændret, omskrevet, forfalsket og revideret utallige gange.


Der findes utallige uoverensstemmelser, modsigelser fejl, 0g forfalskninger i Bibelen. Hvis en bog skal være fra Gud, må den ikke indeholde selvmodsigelser!

Hvem er ansvarlig for disse modsætninger, modsigelser, fejl 0g forfalskninger ? Gud eller forfatterne af Bibelen?

 

Er Bibelen mænds ord?

 

Har Gud ”inspireret” den ene forfatter til at skrive det ene, og den anden forfatter til at skrive det andet?

 

Er Bibelen Guds ord?

 

Er det Gud, der er kilden til disse utallige uoverensstemmelser?

 

Ville Gud den Almægtige modsige sig selv i sådan en latterlig, absurd og tåbelig måde!