Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Du har aldrig læst den før!

Akazjz er 42 år gammel, imens hans far Joram er 40 år. Kong Salomo havde 700 hustruer og 3OO medhustruer. Hvor er din elskov smuk, min søster, min brud! De skal æde deres eget skarn og drikke deres egen urin. Du skal bage det bygkager ved menneskeskarn. Gud kaster Skarn i Ansigtet på jer. Ravnene bragte ham brød og kød morgen og aften. Vi kogte min søn og spiste ham. Tvangsægteskab: Hans svigerinde skal spytte ham i Ansigtet hvis han ikke vil gifte sig med hende. Alle af mandkøn lod sig omskære, men Dinas brødre slog alle mænd ihjel. Forhuderne som en gave. En anden mand skal tage hendes mødom. Elsk en kvinde, som er en anden mands elskerinde. Hun skal hore med jordens kongeriger. Dyrene parrede sig foran grenene, fik de stribet, spættet og broget afkom. Træerne taler og bevæger sig. Hundene skal æde Jeroboams slægt. Er jeg et hundehoved? Æslet taler til Bileam. Herren giver hans arvelod til ørkens sjakaler. (Den Hellige Bible)

Read more...

Utroværdig
an image

Kong Salomo havde 700 hustruer og 3OO medhustruer.(Bibelen, Første Kongebog 11:3 )Akazjz er 42 år gammel, imens hans far Joram er 40 år.(Anden Krønikebog 21:5, 20).Hvor er din elskov smuk, min søster, min brud! (Højsangen 4:9-10).De skal æde deres eget skarn og drikke deres egen urin.( Esajas 36:12).En anden mand skal tage hendes mødom.( 5 Mosebog 28:30) KLIK HER...

Pornografi i Biblen
an image

"Ordet "onanism" betyder "onani". Det var afledt af navnet Onan, som havde onaneret.( Første Mosebog 38:8-9) "da hun begærede de horebukke, hvis lem var som æslers, og som tømte deres sæd ud som heste."(Bibelen, Ezekiels Bog 23:1-21).Lad os beruse os i elskov, til morgenen for min mand er ikke hjemme! Her er beviset på, at min datter var jomfru.( 5 Mosebog 22:13-18). Lots døtre blev gravide med deres far.( Første Mosebog 19:30-38). KLIK HER...

Biblen og Æresdrab
an image

Salomo har 700 hustruer og 300 medhustruer! Æresdrab i Bibelen. Han skar sin medhustru i tolv stykker. At brænde kvinder i Biblen ! "lighed" og "ligeret" i Bibelen. Kvinden blev skabt for mandens skyld! Kvinden skal underordne under sin mand! En kvinde må ikke lade sig skille fra sin mand! Kvinderne skal tie i deres menighedsforsamlinger. En kvinde må ikke være en lærer! Biblen og homoseksualitet :Du må ikke have samleje med en mand. Homoseksuelle skal lide døden. Biblen og utroskab.I Bibelen er en kvinde laverestående end manden. KLIK HER...

Er Biblen blevet ændret?
an image

Der findes forskellige slags Biblen i verden og de ligner ikke hinanden. Der opstår et spørgmål: Hvilken Bibelen er det, der er Guds ord? Hvorfor er de protestantiske og katolske bibler anderledes? Katolikkerne mener, at andre kristne har ødelagt Bibelen ved at fjerne 7 bøger fra den. Mattæus, Lukas,Markus og Johannes har ikke skrevet de fire evangelier. Faderen, Ordet og den Hellige Ånd er udeladt i de nye oversættelser. Utallige vers findes ikke der i de gamle Bibler(i de ældste håndskrifter). KLIK HER...

Selvmodsigelserne i Bibelen!
an image

Mange af de vers i Bibelen synes at modsige hinanden. Hvorfor? Lots døtre blev gravide med ham (Første Mosebog 19:36), men Lot var en retfærdig person (Andet Petersbrev 2:7). Herren lokkede David til at tirre folket (Anden Samuelsbog 24:1).Satan lokkede David til at holde folketælling.(Første Krønikebog 21:1). Akazja var toogtyve år, da han blev konge(Anden Kongebog 8:26). Akazja var toogfyrre år, da han blev konge (Anden Krønikebog 22:2). KLIK HER...

Er "GUD" omskåret?
an image

I er guder. Satan er Gud.Gud er en skrædder. Gud er læge. Gud er en sygeplejerske. Gud er en bryder. Gud er en erhvervsdrivende. Sover Gud? Gud fortryder.Gud hvilede og pustede ud. Glemmer Gud? Gud dufter. Gud siger: "Ve mig for min lidelse". Gud har været vred på i halvfjerds år. Guds hoved. Guds ryg. Herrens øjne, ører og ansigt. Guds højre hånd og Hans vinger. Guds lænder.Er "Gud" omskåret? (Allah forbid !). Kristne siger at Jesus er Gud. Jesus er omskåret ifølge Bibelen. Er Gud omskåren? KLIK HER...

Er Jesus ikke GUD?
an image

Jesus er ikke Gud / Gud er ikke Jesus. Maria fødte Jesus.En kvindefødt kan ikke være uden skyld.Herren er en evig Gud. Jesus udåndede. Døde " Gud " ? Guds sønner og Djævelens sønner. Er Jesus Guds Søn? (Har Gud behov for en søn?). Guds utallige sønner. Guds "førstefødte" sønner. Jesus sagde: "Min fader og jeres fader, min Gud og jeres Gud". Jesus mener at vi alle er Guds sønner. Jesus er menneskesøn. Jesus er født i sommeren i følge Biblen. KLIK HER...

Islam, Kristne og Muslimerne
an image

Islam er en Gud givet navn! Islam betyder også fred Islam er fred mellem Skaberen og hans skabninger. Islam er ikke en ny religion. Profeterne bragte det samme budskab: det er, den samlede afgivelse af menneskeheden til Gud. Denne konklusion på arabisk kaldes islam. Budskabet fra Gud til enhver person. Følg ikke i Satans fodspor! Hvorfor fornægter folk Islams budskab? Islam er skildret i mørke og dystre farver !At dræber et menneske er ligesom at dræbe alle mennesker. Muslimer tror på Gud, Hans engle, Hans bøger og Hans sendebud. Islam indeholder ingen modstridende mysterier. Der findes kun én gud. Jesus var kun en udsending. "Kom med jeres bevis!"Europa har fået "islamofobi" KLIK HER...

Blodudgydelserne i Biblen
an image

Du må ikke begå drab.(Anden Mosebog 20:13).Herren befaler I Bibelen: "Dræb både mænd og kvinder, børn og spæde". Herren slog halvfjerds af dem ihjel.Du skal stene ham til døde, du skal hugge indbyggerne med sværd.I skal dræbe Gamle, unge mænd og piger, kvinder og børn.I skal dræbe enhver kvinde der ikke er en jomfru.Hug indbyggerne ned med sværd, også kvinder og børn.Dræb alle, undtagen de jomfruelige piger!Dræbte tusind mand med en æselkæbe.Deres koner vil blive voltaget. David slog to hundrede filistre ihjel og leveret deres forhuder til kongen. KLIK HER...

Hvem respekterer Jesus?
an image

Muslimerne eller Kristne! Daværende OG NUVÆRENDE KRISTENDOM. Kun til Israels hus. Troen frelser ikke uden gerningerne. :Omskærelsen. Svinekød. Loven. Fred. Spirtuel fremgang ved faste og bøn. Jesus'(Fred være med ham)herkomst. Er der 26 eller 41 stamfædre til "Guds søn" Jesus(Fred være med ham) ?I dag fæster man ikke længere i Europa. Engang var Danmark et katolsk land, hvor det, at faste var en helt naturlig ting og en vigtig del af religionen. I 1500-tallet efter reformationen blev fasten afskaffet. Kan man godt afskaffe fasten uden Gods tilladelse ? Hvem har Gud inspireret til at afskaffe fasten ? Er religionen Gudlavede eller mandlavede ? Bestem selv ! KLIK HER...

Muhammad sand profet?
an image

Hvem står side med side ved kristne om Jesus? Gud siger: 'Bliv til!', og så er den til. Er Jesus Kristus (fred være med ham)? Jesus (fred være med ham) og muslimer. Profeten Muhammads (Fred og velsignelse være med ham) liv og hans traditioner. Muhammad er ikke Gud, men Hans sendebud!. Hvad siger ikke-muslimer om Muhammad? Det var ikke sværdet, der vandt. Findes der nogen mand der er større end Muhammad (Fred og velsignelse være med ham). Hvem er "Profeten" ifølge Bibelen? Jøderne ventede på opfyldelsen af profitien"En lige som Moses" KLIK HER...

Er Jesus kristen/muslim?
an image

Jesus vidste intet om kristendommen, da dengang var der ingen Kristendommen og ingen Kristen. v26 Og det var i Antiokia, at man første gang kaldte disciplene kristne. (Biblen, Apost. 11:26). Jesus var omskåret ligesom muslimerne. Jesus hilste ligesom muslimerne hilser i dag. Jesus bad til Gud ligesom muslimerne beder i dag. Jesus Spiste aldrig svinekød ligesom muslimerne. Jesus profeterede selv om profeten Muhammah(S.A.W). KLIK HER...

Kristendom vs Islam
an image

Kristne, Jøder og Muslimerne er fætre. De tror på Gud ." Enhver, som hader sin broder, er en morder".(Bibelen:Første Johannesbrev 3:15). Muslimerne er det eneste "ikke kristen" folk, som tror på Jesus. De kristne er velige over for de muslimer, ifølge Koranen 5:82."du finder, at de, der er mest venligt stemt over for dem, der tror, er dem, der siger: "Vi er kristne.". Foren! "Sig O bogens folk ! Lad os blive enige om, hvad vi har tilfælles. At vi tilbeder ingen ud over Gud (Allah)".(Koranen 3:64). KLIK HER...

Muhammad i Bibelen!
an image

Er Muhammad (Fred og velsignelse være med ham) en sand profet? Hvem står side med side ved kristne om Jesus? Er Jesus Kristus? Muhammad er ikke Gud, men Guds sendebud. Muhammad har den uomstridte indflydelse på millioner af hjerter af menneskeheden med sin frygtløshed, retfærdighed og absolutte tillid til Gud og sin egen mission.. KLIK HER...

Jesus og Marie i Koranen
an image

Jesus'(fred være med ham) mirakuløse jomfrufødsel. Maria søgte vak fra sin familie, til et øde sted. Folk beskyldte Maria og Jesus(fred være med dem)forsvarede hende i vuggen. Jesus(fred være med ham) udøvede mirakler ved Guds vilje. Jesus fik Guds ord (Evangeliet).Muslimer tror på at Jesus fik Guds ord "Gode Nyheder"(Injil, evangeliet). Gud siger i Koranen:"Vi gav ham Evangeliet, hvori der er retledning og lys og en bekræftelse af det, som var åbenbaret før det i Toraen - en retledning og formaning til de, som adlyder Gud".(Koranen 5:49). Jesus(fred være med ham) forudsagde Muhammads(fred være med ham) komme. KLIK HER...

Koran Muhammads opfindelse?
an image

Muhammad (fred være med ham) ikke var forfatter til Koranen. Satan kan ikke være forfatter til Koranen. Kom med en sura (vers), hvis I (Koranens fjender) siger sandheden!(Koranen, Sura 2 (Koen) vers 23). Koranen er et budskab fra Gud til hele menneskeheden. Der findes ingen uoverensstemmelse i Koranen. Koranen kan ikke ændres? Gud vogter over Koranen. Findes der en anden Koran? Har Gud ikke bevaret Koranen? Findes der et skrift, der er bedre end Koranen? Koranen, Sura 28 (Historien) vers 49-50 KLIK HER...

Islam og Kvinder
an image

Gensidig kærlighed, respekt og medlidenhed. Manden fosørger konen. "Vær venlig imod dine forældre og andre". Tvangsægteskab er ikke tilladt i Islam. Khulà er en Skilsmisse på hutruens ønske. Kvinden er arveretten til ejendom i Islam. Familielivet i Islam angår øverige slægininge. Kvindens figur må ikke fremhæves. De blandede selskaber er forbudt. Polygami eller "sidespring"(skjulte polygami)? Hemmelighedskrammeri er der ingen hemmelighed i Europa og i andre lande nu. KLIK HER...

Flere artikler
an image

Flere artikler bliver skrevet løbende.