Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Er Islam en kvindeundertrykkende religion?

 

Kvinden i Islam bliver respekteret og vist al mulig omsorg af både sine slægtninge og samfundet, som helhed. Hun har arvret. Hun kan drive sin forretning og hun må også gerne have ejendom. Det islamiske system, i samfundets interesse, har nået den rette blanding af frihed og sikkerhed, som kvinder – generelt set søger. Koranen beskytter kvinder, deres rettigheder og bestemte roller. De Islamiske love og sociale normer rummer fundamentale sandheder, der vil glæde enhver, der avender dem. De har bidraget til skabelsen af et stabilt samfund, i store dele af verden.    

 

Gensidig kærlighed, respekt og medlidenhed

Den muslimske kvinde har fuld åndelig og intellektuel lighed med manden, og hun bliver tilskyndet til at udøve sin tro, samt styrke sine intellektuelle evner, livet igennem. I sin omgang med mænd må begge parter udvise udvise mådehold i såvel optræden som påklædning, og en streng moralkodeks fordres, hvilket forhindrer unødig blanding af kønnene. Hun må ikke bortgiftes uden at være spurgt, og hun er i stand til at opnå skilsmisse Hendes forhold til sin mand skal hvile på gensidig kærlighed, respekt og medlidenhed.

Kvinder

 

 Muhammad (Fred være med ham) siger: ”Behandel kvinder venligt. Behandel kvinder godt”. Mænd må ikke prøve at forandre kvindens psyke, de er skabt anderledes. Mænd skal være tolerante og ikke bruge tvang over for kvinder .(Bukhari).

 

Kvindes stilling og rolle i det islamiske samfund

 

Kvindens åndelig lighed i Islam

 Kvinder eksisterer også i den muslimske verden. De har retten til uddannelse, deres egen ejendom, til være hjemmets værge, og at arbejde hvis omstændighederne tillader det. Kvinder har også sjæle ligesom mænd. De beder, drager på pilgrimsfærd til Mekkah. Paradis er ikke forbeholdt mænd. Mænd og kvinder, som udøver de islamiske principper, vil modtage ensartet belønning for deres anstrengelser......Sandelig muslimerne-både mænd og kvinder-

Sura 33 (Forbundsfællerne) vers 35

Til alle mænd og kvinder, der overgiver sig til Gud; der tror; der er lydige; der er sandfærdige; der er udholdende; der er ydmyge; der giver almisse; der faster; der værner om deres køn; der ofte ihukommer Gud, til dem har Gud beredt tilgivelse og en vældig løn.

Sura 16 (Bierne) vers 97

Enhver, der handler retfærdigt og er troende, mand eller kvinde, vil Vi lade leve et godt liv. Vi vil som gengæld give dem deres løn for de smukkeste handlinger, som de har udført.

 

(Koranen 33:35, 16:97)

 

Manden fosørger konen

 Det ligger i kvindens natur, at hun ønsker en stærk, klog, retfærdig og hensynsfuld ægtemand, som er stand til at sikre konen sit levebrød (det spiller ingen rolle om hun er rige eller fattig)og at tage vigtige beslutninger af hensyn til familiens gavn. I en sådan atmosfære kan begge parter finde tilfredsstillelse på alle ægteskabelige områder, hvoraf børneopdragelse har forrang. Det er nødvendigt for kvinders lykke at forsørge dem. Koranen siger at det er mandens ansvar at sikre konen sit levebrød. Derfor står manden et trin over sin kone. ”Kvinder har de samme rettigheder i forhold til deres mænd, som forventes i al sømmelighed af dem, men deres mænd står et trin over dem”. (Koranen 2:228) . På ægtemanden hviler det store ansvar for omsorgen for hans familie og for at finde den bedste mulige løsning på de problemer der opstår, i samråd med sin hutru. Kvinder kan være sikker på at blive forsvaret, imod den ydre verden og få en hjælpende hånd til at udfolde deres bedste sider. Familien er en vidunderlig institution og ingen andre institutioner har så langt båret en lignende ansvarlighed, lige så succesfuld, som familien.  Det er det ideale familieliv, som fremtræder i den muslimske verden.

”Vær venlig imod dine forældre og andre”

Enhver muslim skal være god, venlig, kærlig, barmhjertig, tålmodig, forstående, og opmuntrende i sin opførsel imod sine forældre, slægtninge, venner, bekendte og mennesker udenfor hjemmet. Koranen giver en klar vejledning til familien og karakterbygningen ”........

Sura 46 (Sandklitterne) vers 15

Vi har pålagt mennesket at være god mod sine forældre. Hans moder bar ham med ulyst, og hun fødte ham med ulyst. Svangerskabet med ham og afvænningen af ham tager tredive måneder. Når han så har nået sin manddoms alder og er blevet fyrre år, siger han: "Herre! Anspor mig til at være taknemmelig for den nåde, som Du har vist mig og mine forældre, og til at handle ret, til Dit velbehag! Giv mig held med mine efterkommere! Jeg omvender mig til Dig. Jeg er en af dem, der overgiver sig til Gud."

Sura 17 (Natterejsen) vers 23

Din Herre har bestemt, at I ikke må tjene andre end Ham og skal være gode mod jeres forældre. Hvis den ene eller begge når en høj alder under dit tag, må du ikke vrisse ad dem og skælde ud, men skal tale ærbødigt til dem! Sura 17 (Natterejsen) vers 24

Sænk af barmhjertighed ydmyghedens vinge for dem, og sig: "Herre, forbarm Dig over dem! Det er, som da de opdrog mig som lille!"

(Koranen 46:15, 17: 23-24).

Kvindens uddannelse, viden og intelligens

 Islam opmuntrer kvindens ønsker at studere. Muhammad Fred være.. bringer klarhed over emnet:

” Søgen efter viden er en pligt for alle muslimer – kvinder som mænd. Søg viden fra vugge til grav”.

Profeten mener at pige som drenge, mand som kvinde, skal stræbe efter at højne sin uddannelse, så langt som det er muligt. Kvinder såvel som mænd kan godt lære og undervise.

De berømte kvinder i Islam

 De muslimske kvinder fik uddannelsen og resutet er at utallige kvinder blev  kendte som skolastikere, forfattere, digtere, skriftkloge, lærere, læge, ingenør og på alle livets områder.. De store, berømte og lærde mænd på højden af deres berømmelse sad i kredsen omkring disse lærde kvinder i store forsamlinger. En af de kendteste kvinder i Islams historie er A’isha, profetns hustru, som er en sandsynligvis et af de meste pålidelige vidner til Hadith profet Muhammads optegnelser og handlinger. Hans ord, der har relation til kvindes liv, er blevet fotalt af A’isha. En af de berømteste mystikere i Islams historie, Rabi`a al Adawiyya var en kvinde. Der findes tusindsvis oplyste muslimske kvinder der anses for at være Islams fremtrædende lærde.De bruger deres akademiske eller anden uddannelse til samfundets nytt.

 

Den muslimske livsstil

De muslimske kvinder har altid været højt respekteret i det muslimske samfund. Den muslimske kvinde er ikke undertrykt. De lever ikke i skyggernes verden. De bor ikke i sultanens harem, som vises i Hollywoods filmer .Det islamiske familieliv hviler på hjem og opmuntrin, Eros og børn, indlevende dyder og tilflugtssted. Gavnen af familielivet er udstrakt til det hele humane samfund.

Islamisk ægteskab

(forbindelse imellem kønnene)

 

Familielivet

 Med et familieliv deler partner kærlighed,barmhjertighed,  gensidig fortrolighed, venlighed, selvopofrelse og søger trøst hos. De Familielivet i den muslimske verden, med alle dets aspekter, angår ikke alene mand, kone og børn, men også de øverige slægtninge. Det er så fast etableret af traditioner og religiøse love, at det ikke kan blive alvorligt berørt deraf.

 

Tvangsægteskab er ikke tilladt i Islam.

Tvangsægteskab er ikke tilladt i Islam. Familielivet er udklækningssted for menneskelige dyder – kærlighed, venlighed og barmhjertighed. Det islamiske ægteskab beskytter der kvinders og mands naturlige erotiske behov og kanaliserer det ind sunde baner. En ung pige kom til profeten og beklagede sig over, at hun var blevet gift, uden at blive adspurgt, befalede profeten, at hun var fristillet til at få ægteskabet opløst, hvis hun ønskede det. En pige og en drenge kan ikke giftes uden deres samtykke. Det er en aftale mellem de begge to. De tror på deres ansvarlighed for deres egne handlinger her på jorden; på genopstandelsens dag. Det såkaldte ”tvangsægteskaber” skaber mange vanskeligheder imens familielivet, efter det islamiske ægteskab, er det sikreste tilflugtssted imod såvel indre som ydre vanskeligheder. Med tvangækteskæbet er det umuligt at bevare det begær og den drift der ligger i enhver partner. De er ikke stand til at tage del i samfundslivet. Deres dagligeliv bliver forstyrret af tvangækteskæbet og det forstyrrer det hele samfund. Derfor er Tvangsægteskab ikke tilladt i Islam. Det kræver begge partners samtykke. 

 

Khulà (Skilsmisse på hutruens ønske)

 

En god og sund familie hjælper dens medlemmer til at se tingene i deres sande sammenhæng. Ægtesksbet giver manden og kvinden et sikker hjem. Hvis en kvinde er sikker på at hun ikke kan leve mere samme med sin mand på en eller anden grund, kan hun godt kræve skilsmisse til at få ægteskabet opløst. Skilsmisse på hutruens ønske hedder Khul´a. Enhver der vil kræve skilsmisse tilbageleverer medgift. En kvinde kom til profeten og fortalte, at skønt hendes mand var god, og hun ingen invendinger havde imod hans behandling, kunne hun ikke ham, og ville ikke leve sammen med ham længere. Profetem (Muhammad) fortalte hende at tilbagelevere sin mand den hav, han havde givet hende i medgift, som betingelse for hendes skilsmisse.

 

 

Islamisk ægteskab

 Familielivet er en gavnlig vugge for det humane samfund; forudsætningen for et sikkert, trygt, sundt og støttende hjem for både forældrede og de opvoksende børn. Børnene, som videreførere af den menneskelige race, må finde deres varme, tålmodighed og al mulig fremgang i deres alsidige opdragelse. Islam tager altid den naturlige ordning for mennesket i betragtning og påbyder ægteskab. Profet Muhammad har klargjort det: ” Ægteskab er en del af min sunnah (vej); den som viger bort fra min vej er ikke iblandt os”.

Islams holdning til ægteskabet

 Mand og kvinde, ligesom klæder, skal dække og beskytte hinanden. Koranen fotæller det i få smuuke ord:

”De ( jeres hustruer ) er jeres klæder og I er deres klæder...så foren jer med dem”.(Koranen 2:187)

Islam forklarer, hvordan de må finde fuldbyrdelse hos hinanden, i deres erotiske drifter, i deres behov for ømhed og børn, og i en gensidig udveksling af kærlighed og ømhed.    

Moren varetager omsorgen for børnene og på farens skuldre hviler det religiøse ansvar for familin. Forældrene elsker og respekterer hinanden og de er tålmodige og omsorgsfulde overfor børnene.

 

Arrangerede ægteskaber

 

I de muslimske lande er familielivet langt holbart og stabilt end i den gennemsnitlige europæiske familie. De arrangerede ægteskaber beviser, hvor godt de fungerer.De er mere succesrige end ”kærligheds ægteskaber”, som slutter ofte på skilsmisse. Man skal sætte stor pris på det i stedet for at stå som modstander. Når en pige når ægteskabsalderen, er det mest, at forældre eller slægtninge, med megen indsigt og erfaring spiller en vigtig rolle i valget af ægtemanden. De foreslår ægteskaber og de gør det på et bredt grundlag, der tager hensyn til familiens baggrund, uddannelse,m ambitioner, sym-og antipatier og mange andre ting. Men hun må tages med råd. Forældrene / slægtninge  hjælper bare ! Det er hende / ham, der siger ja eller nej til deres råd. De mulimske piger har et stort ord i valget af ægtemand. Det er sjældent, at en drenge eller en pige gifter sig imod forældrenes ønsker. De meddeler deres forældre, hvis de finder en til deres ægteskab. Så fejrer de alle bryllupet. Det er en tradition. En enke eller en fraskilt anses for at have tilstrækkelig modenhed og erfaring til at kunne træffe sine egne afgørelser. De gifter sig med hvem de ønsker.

Medgift

Når en muslim pige eller en kvinde er gift får hun medgift (mahr). Det er en gave fra brudgommen til bruden, og den forbliver hendes udvalgte ejendom, også selvom hun senere skulle blive skilt.

 (Koranen2:231)

Arveretten

 Kvinden er arveretten til ejendom i Islam. Hendes arv (penge, forretning,ejendom osv.) er en gavmild handling, der er for hende alene. Selvom hendes mand er pålagt forsørgerpligten for alle kvinder og børn i familien, har han ikke ret til nogen del af hendes arv. 

Jihad

Forberedelse til livet hedder Jihad. Jihad tilbyder så mange muligheder, at enhver kan finde et område, der er som skabt til lige netop hans / hendes sindelag evner. Jihad er en kamp imod alle de dårlige kræfter, der må – i tilspidsede situationer – føres med såvel sværdet som med pennen, med skovlen som med skalpelen, eller med selv eller symaskinen.

 

Forholdet mellem mand og kvinde i Islam!

 Muhammad (Fred være med ham) siger: ”Behandel kvinder venligt. Behandel kvinder godt”. Mænd må ikke prøve at forandre kvindens psyke, de er skabt anderledes. Mænd skal være tolerante og ikke bruge tvang over for kvinder .(Bukhari).

Den muslimske livsstil

De muslimske kvinder har altid været højt respekteret i det muslimske samfund. Den muslimske kvinde er ikke undertrykt. De lever ikke i skyggernes verden. De bor ikke i sultanens harem, som vises i Hollywoods filmer .Det islamiske familieliv hviler på hjem og opmuntrin, Eros og børn, indlevende dyder og tilflugtssted. Gavnen af familielivet er udstrakt til det hele humane samfund.

Familien

 Familien er en grundpillerne i det civiliserede samfund, med konflikterne i menneskets sind afspejler sig overalt i verden, i det fleste menneskelige relationer, især i omgang mellem kønnene.

Familielivet i Islam angår øverige slægininge

 Med et familieliv deler partner kærlighed,barmhjertighed,  gensidig fortrolighed, venlighed, selvopofrelse og søger trøst hos. De Familielivet i den muslimske verden, med alle dets aspekter, angår ikke alene mand, kone og børn, men også de øverige slægtninge. Det er så fast etableret af traditioner og religiøse love, at det ikke kan blive alvorligt berørt deraf.

Muhammad (Fred være med ham) siger:”Den bedste af jer, er ham som er mest kærlig over for sin familie, og jeg er det bedste ekseppel i behandling af min familie”.(Tirmizi).

”Alle skabte væsner er Guds familie. Så Gud elsker den person mest, som viser kærlighed til Hans familie”.(Shuab Al-Iman Baihaqi).

”Den meste perfekt af de troende, er ham som har den bedste adfærd og er venligst mod sin familie”.(Tirmizi).”Den som vender en kvinde imod hendes mand, er ikke en (mulim) af os.”.( Abu Daoud)

”Får du størst belønning for de penge, du bruger på din hustru, børn og familien”.(Muslim).

Privat liv

Mand må ikke være sammen (seksuelt) med sin kone og derefter offentligt udlevere det privat i denne handling”. (Muslim).

Islam respekterer enhver privat liv.

 

Hustru og børn

”Det er be dre at efterlade sine børn i velstand end i fattigdom og dermed tvinge dem til at bede om støtte. Hvad du bruger for Guds skyld, selv mad som du giver til din hustru vil Gud belønne dig for. (Bukhari). ”Vis venlighed til de øverige familie og godhed til dine forældres venner”.(Abu Daoud).

Forældre

Vær venlig imod dine forældre og andre!

Enhver muslim skal være god, venlig, kærlig, barmhjertig, tålmodig, forstående, og opmuntrende i sin opførsel imod sine forældre, slægtninge, venner, bekendte og mennesker udenfor hjemmet. Koranen giver en klar vejledning til familien og karakterbygningen ”

Koranen : Sura 46 (Sandklitterne) vers 15

Vi har pålagt mennesket at være god mod sine forældre. Hans moder bar ham med ulyst, og hun fødte ham med ulyst. Svangerskabet med ham og afvænningen af ham tager tredive måneder. Når han så har nået sin manddoms alder og er blevet fyrre år, siger han: "Herre! Anspor mig til at være taknemmelig for den nåde, som Du har vist mig og mine forældre, og til at handle ret, til Dit velbehag! Giv mig held med mine efterkommere! Jeg omvender mig til Dig. Jeg er en af dem, der overgiver sig til Gud."

At være forældre har en stor status og værdi indenfor islam. Gud siger:

Koranen : Sura 17 (Natterejsen) vers 23-24

Din Herre har bestemt, at I ikke må tjene andre end Ham og skal være gode mod jeres forældre. Hvis den ene eller begge når en høj alder under dit tag, må du ikke vrisse ad dem og skælde ud, men skal tale ærbødigt til dem

Sænk af barmhjertighed ydmyghedens vinge for dem, og sig: "Herre, forbarm Dig over dem! Det er, som da de opdrog mig som lille!"

Islams grunsætninger er overbevisning og god opførsel, der begynder i hjemmet, sammen med ens nærmeste slægtninge. I Islam står kærlighed, respekt og taknemmelighed mod forældrene (forbundet med taknemmelihed mod Gud) er en alvorlig religiøs forpligtelse.

Koranen : Sura 31 (Luqman) vers 14

Vi har pålagt mennesket at tage vare på sine forældre, for hans moder bar ham møjsommeligt, og siden varede det to år at afvænne ham: "Vær taknemmelig mod Mig og mod dine forældre! Hos Mig ender alting

”Forældre skal behandle alle børn lige”.(Bukhari og Muslim).

Mor

Muhammad har udtalte i en Hadith:”Paradis ligger for moderens fødder”. Det tydeligør at paradis venter på dem, der skatter og respekterer deres mødre.Bortset fra rollen som hustru, har den muslimske kvinde en vigtig rolle som mor.

 

”Vær venlig mod din ( vantro ) moder”

En Muslim skal være venlig mod forældrene, uanset hvilke religion de tilhører også selv om de er ateister.

”Din moder har stor krav på din bedste respekt og kærlighed og den næste er din fader og dernæste dine slægtninge, i den rækkefølge der er dig næmest”(Bukhari og Muslim)

”Gud forbyder alle jer at være ulydige mod jeres mødre”.(Bukhari og Muslim).

Slægtninge

”Behandel jeres blodbeslægtede godt”. (Bukhari og Muslim).

”Den der kun foretager pligtbesøg hos sin familie, opfylder ikke kravet om familieskab. Men den som ignorerer fejl beg ået af hans slægtninge, tilgiver dem, besøger dem og knytter dem tæt til hinanden, opfylder familieskabets forpligtelser”.(Bukhari). Når nogen er død, skal hans/hendes familie tage sig af hans/hendes børn, financielt, moralsk, socialt og lign. Disse børn er kød af deres kød og ben af deres ben. Det er moralsk og juridisk forpligtet til at enære dem.

”Den som bryder blodets bånd, vil ikke komme til paradis”.(Bukhari og Muslim).

 

Sex udenfor ægteskabet

Islam råder alle mennesker til at blive gift, hvis de kan, så deres naturlige drift kan få en retmæssig og legal fuldbyrdelse.Sex udenfor ægteskab er en forbrydelse i Islam, som tyveri og mord, der straffes efter loven.

Islam fremhæver særlige metoder til at nedsætte de sexuelle fristelser, udenfor ægteskab.

 

Kvindens figur må ikke fremhæves

 Mænd og kvinder skal respektere hinanden

Sura 24 (Lyset) vers 30-31

Sig til de troende mænd, at de skal holde øjnene for sig selv og vogte over deres køn. Det er mere renfærdigt for dem. Gud er fuldt vidende om, hvad de laver. Sig til de troende kvinder, at de skal holde øjnene for sig selv og vogte over deres køn; de må ikke fremvise deres pryd, bortset fra det deraf, der er synligt, og de skal lægge deres hovedslør hen over deres halsudskæring. De må kun fremvise deres pryd for deres ægtemænd, deres fædre og deres svigerfædre, deres sønner og deres ægtemænds sønner, deres brødre og deres brødres og søstres sønner, deres kvinder, deres slavinder, mandlige tjenere uden kønsdrift og børn, der intet ved om kvinders private kropsdele. De må ikke stampe med fødderne, så man får nys om den pryd, som de holder skjult. Omvend jer alle til Gud, I troende! Måske vil det gå jer godt!

Koranen 24:30-31).I nærvæærelse af sin mand må en muslimsk kvinde bære hvad hun ønsker. I nærvæærelse af hendes nærmeste familie kan hun godt vise arme, hals og hoved. (Koranen 24:31).Men når andre end hendes nærmeste familie er tilstede eller når hun går ud, forventes hun at være klædt på en sådan måde, at klædningen dækker hele hendes krop, og ikke viser figurens omrids. I europa er hensigten med påklædningen synses at fremhæve kroppen. Der hvert år koncentrerer hele opmærksomheden på at udstille endnu en erogen zone for offentlig blik ! Man kan se de forskellige klæder designet for at udstille eller fremhæve de intime dele af en kvindes krop og være vidne til det ! Modsætningen til den moder går det i den muslimske påklædning ud at skjule kroppen...(Koranen 33:59).Mænd og kvinder skal sænke deres blikke, når de er nødt til at færdes offentligt. 

De blandede selskaber er forbudt

 Social adspredelse i islams kultur, foregår normalt, enten sammen med familien, i snævre grupper af familiens venner, eller blandt mænd og kvinder, i separate grupper.  I europa er der vant til blandede selskaber med dans og nydelse af spiritus. Dans mellem mænd og kvinder er ikke tilladt. Intagelse alkohol er forbudt.  Dette lyde trist og kedeligt, men familiekredsen er stor, følelsen af samhørighed så stærk og gæstfrihed så indbydende og varm, at alkohol og tilstedeværelsen af det andet køn anses for unødvendige ingredienser i fornøjelsen. Derfor er der de sociale funktioner mellem muslimer enten familieanliggende eller festligheder med mænd eller kvinde i separate grupper.    

Ægteskabet er vigtig i samfundet

Der er dem, der er uegnede til ægteskab fra moders liv, og der er dem, der er uegnede, fordi mennesker har gjort dem uegnede til det, og der er dem, der har gjort sig for selv uegnede.(Bibelen.)

Islamisk ægteskab

 Familielivet er en gavnlig vugge for det humane samfund; forudsætningen for et sikkert, trygt, sundt og støttende hjem for både forældrede og de opvoksende børn. Børnene, som videreførere af den menneskelige race, må finde deres varme, tålmodighed og al mulig fremgang i deres alsidige opdragelse. Islam tager altid den naturlige ordning for mennesket i betragtning og påbyder ægteskab. Profet Muhammad har klargjort det: ” Ægteskab er en del af min sunnah (vej); den som viger bort fra min vej er ikke iblandt os”.

Islams holdning til ægteskabet

Mand og kvinde, ligesom klæder, skal dække og beskytte hinanden. Koranen fotæller det i få smuuke ord:

”De ( jeres hustruer ) er jeres klæder og I er deres klæder...så foren jer med dem”.(Koranen 2:187)

Islam forklarer, hvordan de må finde fuldbyrdelse hos hinanden, i deres erotiske drifter, i deres behov for ømhed og børn, og i en gensidig udveksling af kærlighed og ømhed.    

Moren varetager omsorgen for børnene og på farens skuldre hviler det religiøse ansvar for familin. Forældrene elsker og respekterer hinanden og de er tålmodige og omsorgsfulde overfor børnene.

Islamisk ægteskab (forbindelse imellem kønnene)

Arrangerede ægteskaber

I de muslimske lande er familielivet langt holbart og stabilt end i den gennemsnitlige europæiske familie. De arrangerede ægteskaber beviser, hvor godt de fungerer.De er mere succesrige end ”kærligheds ægteskaber”, som slutter ofte på skilsmisse. Man skal sætte stor pris på det i stedet for at stå som modstander. Når en pige når ægteskabsalderen, er det mest, at forældre eller slægtninge, med megen indsigt og erfaring spiller en vigtig rolle i valget af ægtemanden. De foreslår ægteskaber og de gør det på et bredt grundlag, der tager hensyn til familiens baggrund, uddannelse,m ambitioner, sym-og antipatier og mange andre ting. Men hun må tages med råd. Forældrene / slægtninge  hjælper bare ! Det er hende / ham, der siger ja eller nej til deres råd. De mulimske piger har et stort ord i valget af ægtemand. Det er sjældent, at en drenge eller en pige gifter sig imod forældrenes ønsker. De meddeler deres forældre, hvis de finder en til deres ægteskab. Så fejrer de alle bryllupet. Det er en tradition. En enke eller en fraskilt anses for at have tilstrækkelig modenhed og erfaring til at kunne træffe sine egne afgørelser. De gifter sig med hvem de ønsker.

 

Tvangsægteskab

 Tvangsægteskab er ikke tilladt i Islam. Familielivet er udklækningssted for menneskelige dyder – kærlighed, venlighed og barmhjertighed. Det islamiske ægteskab beskytter der kvinders og mands naturlige erotiske behov og kanaliserer det ind sunde baner. En ung pige kom til profeten og beklagede sig over, at hun var blevet gift, uden at blive adspurgt, befalede profeten, at hun var fristillet til at få ægteskabet opløst, hvis hun ønskede det. En pige og en drenge kan ikke giftes uden deres samtykke. Det er en aftale mellem de begge to. De tror på deres ansvarlighed for deres egne handlinger her på jorden; på genopstandelsens dag. Det såkaldte ”tvangsægteskaber” skaber mange vanskeligheder imens familielivet, efter det islamiske ægteskab, er det sikreste tilflugtssted imod såvel indre som ydre vanskeligheder. Med tvangækteskæbet er det umuligt at bevare det begær og den drift der ligger i enhver partner. De er ikke stand til at tage del i samfundslivet. Deres dagligeliv bliver forstyrret af tvangækteskæbet og det forstyrrer det hele samfund. Derfor er Tvangsægteskab ikke tilladt i Islam. Det kræver begge partners samtykke.

Medgift

Når en muslim pige eller en kvinde er gift får hun medgift (mahr). Det er en gave fra brudgommen til bruden, og den forbliver hendes udvalgte ejendom, også selvom hun senere skulle blive skilt.

 

Skilsmisse

”I Guds øjne er skilsmisse den handling, der mishager ham mest af de tilladte handlinger”.(Abu Daoud).

 

Hvis mand og hustru beslutter sig til ikke længere at leve sammen, hvad grunden så end måtte være, er der ingen lænker, der tvinger dem til at blive boende sammen. De kan skilles i fred og hver af dem må da søge fuldbyrdelse, med hvem som helst. Hvis en hustru finder sin mands ”hemmelighedskræmmeri”, kan hun altid forlange skilsmisse. Ellers hvis en mand tror, at han ikke længere kan finde sig i nogle dårlige vaner, eller lignende, hos sin kone, er der ingen grund til at han byder hende dårlig behandling – han kan ganske enkelt blive separeret fra hende. Det samme gælder naturligvis hustruen. Hvis en hustru ikke kan acceptere, at hendes mand tager en anden hustru, kan hun også forlange skilsmisse. På denne måde, vil det menneskelige samfund blive langt renere og sundere, hjem vil ikke være så miserable steder for børn at være og ingen af ægtefællerne er dømt til livslang ulykkelighed. Af alle de ting Gud har tilladt, er skilsmisse den han synes mindst om. Fremgangsmåden ved den islamiske er sådan, at den opmuntrer til skilsmisse, hvor det er muligt. Profeten Muhammad  siger: ”Af alle de ting Allah (Gud) har tilladt, er skilsmisse den mest agskyvækkende for Allahs åsyn”. ( Abu Daood ). Selvom skilsmisse er besluttet er der krævet en god og venlig behandling. Der er en række love og regler om skilsmisse, som er meget mærkbare, så som den økonomiske situation for en fraskilt kvinde og hendes børn mv. Efter skilsmisse skal kvinde vente i en tre (månedlig) måneders period for at klargøre, hvorvidt den fraskilt kvinde er gravid eller ej og de to kan også få hjælp til forsoning (af familien eller andre ) og en bedre forståelse. Hvis de forsones kan de genoptage de ægteskabelige forbindelser til hver en tid, og uden vanskeligheder af nogen art, hvorefter skilsmisse automatiske ophæves. Hendes mand forbliver ansvarlig for hendes underhold og han har ikke lov til at jage hende ud af huset i denne period, men hun kan forlade det, hvis hun vil.

Sura 4 (Kvinderne) vers 35

Frygter I et brud mellem to, så tilkald en opmand fra hans familie og én fra hendes. Hvis de begge ønsker udbedring, vil Gud skabe forlig mellem dem. Gud er vidende og indsigtsfuld.

(Koranen 4:35)

Denne meget stærke tradition er også ansvarlig for den kendsgerning, at skilsmisse, hvor nødvendig den er i bestemte tilfælde, praktiseres uhyre sjældent i muslimske familier.

Sura 2 (Koen) vers 229

Skilsmisse kan finde sted to gange. Derefter skal man beholde sin hustru med ret og rimelighed eller lade hende gå med det gode. Det er jer ikke tilladt at tage noget af det, som I har givet dem, med mindre begge parter frygter ikke at kunne overholde Guds bud. Hvis I frygter ikke at kunne overholde Guds bud, så begår de to ingen overtrædelse ved, at hun løskøber sig dermed. Dette er Guds bud, og dem må I ikke overtræde. De, der overtræder Guds bud, handler uret.

(Koranen2:229)

 

På denne måde kan hendes medgift, og andre gaver aldrig tages tilbage igen.

Sura 2 (Koen) vers 231

Når I har skilt jer fra kvinderne, og de har nået afslutningen på deres ventetid, så skal I enten beholde dem med ret og rimelighed eller lade dem gå med ret og rimelighed. I må ikke holde på dem for at gøre fortræd, så at I begår en overtrædelse. Enhver, der gør dette, handler uret mod sig selv. Driv ikke spot med Guds tegn! Tænk på Guds nåde imod jer og på, hvad Han har sendt ned til jer af Skriften og Visdommen for dermed at formane jer! Frygt Gud! I skal vide, at Gud ved alt!

(Koranen2:231)

 

Khulà (Skilsmisse på hutruens ønske)

 En god og sund familie hjælper dens medlemmer til at se tingene i deres sande sammenhæng. Ægtesksbet giver manden og kvinden et sikker hjem. Hvis en kvinde er sikker på at hun ikke kan leve mere samme med sin mand på en eller anden grund, kan hun godt kræve skilsmisse til at få ægteskabet opløst. Skilsmisse på hutruens ønske hedder Khul´a. Enhver der vil kræve skilsmisse tilbageleverer medgift. En kvinde kom til profeten og fortalte, at skønt hendes mand var god, og hun ingen invendinger havde imod hans behandling, kunne hun ikke ham, og ville ikke leve sammen med ham længere. Profetem (Muhammad) fortalte hende at tilbagelevere sin mand den hav, han havde givet hende i medgift, som betingelse for hendes skilsmisse.

Koranen : Sura 2 (Koen) vers 229

Skilsmisse kan finde sted to gange. Derefter skal man beholde sin hustru med ret og rimelighed eller lade hende gå med det gode. Det er jer ikke tilladt at tage noget af det, som I har givet dem, med mindre begge parter frygter ikke at kunne overholde Guds bud. Hvis I frygter ikke at kunne overholde Guds bud, så begår de to ingen overtrædelse ved, at hun løskøber sig dermed. Dette er Guds bud, og dem må I ikke overtræde. De, der overtræder Guds bud, handler uret.


Kvindens åndelig lighed i Islam

Kvinders situation blev markant forbedret i den muslimske verden. De har frihed. De har retten til uddannelse, deres egen ejendom, til være hjemmets værge, og at arbejde hvis omstændighederne tillader det. Kvinder har også sjæle ligesom mænd. De beder, drager på pilgrimsfærd til Mekkah. Paradis er ikke forbeholdt mænd. Mænd og kvinder, som udøver de islamiske principper, vil modtage ensartet belønning for deres anstrengelser......Sandelig muslimerne-både mænd og kvinder- (Koranen

Koranen: Sura 33 (Forbundsfællerne) vers 35


Til alle mænd og kvinder, der overgiver sig til Gud; der tror; der er lydige; der er sandfærdige; der er udholdende; der er ydmyge; der giver almisse; der faster; der værner om deres køn; der ofte ihukommer Gud, til dem har Gud beredt tilgivelse og en vældig løn.

Koranen: Sura 16 (Bierne) vers 97

Enhver, der handler retfærdigt og er troende, mand eller kvinde, vil Vi lade leve et godt liv. Vi vil som gengæld give dem deres løn for de smukkeste handlinger, som de har udført

Koranen: Sura 40 (Den Tilgivende) vers 13

Han er den, der lader jer se sine tegn og sender underhold ned til jer fra himlen. Kun den, der angrer, vil lade sig påminde.

 

Manden fosørger konen / familien

Dreng / pige forholdt udlukker i det muslimske kultur. De har en anden livsform. Manden er ansvarlig for kvindens og børnenes underhold. Kvinden er ansvarlig for hjemmets omsorg og for børnenes tidligste opdragelse. I den muslimske verden er isolering af kvinder en vigtig handling, for at styrke hjemmet og samtidig reducere muligheden for promiskuitet

Koranen : Sura 33 (Forbundsfællerne) vers 32


I, Profetens kvinder! I er ikke som hvem som helst af kvinder. Hvis I er gudfrygtige, vær da ikke så myge i talen, at den, der bærer en sygdom i hjertet, bliver optændt! Før sømmelig tale!

 I de fleste muslimske lande kvinder almindeligvis bliver hjemme, og kunne viser sig ude, af tvingende grunde. Der i praksis gives utallige nauncer af afsondrethed og separation i de forskellige muslimske lande. De kvinder kan frit gå ud og fortage deres daglige gøremål. De kan deltage studier. De kan udføre et bestemt slags arbejde, såsom medicin, børnpasning, undervisning osv.


Det ligger i kvindens natur, at hun ønsker en stærk, klog, retfærdig og hensynsfuld ægtemand, som er stand til at sikre konen sit levebrød (det spiller ingen rolle om hun er rige eller fattig)og at tage vigtige beslutninger af hensyn til familiens gavn. I en sådan atmosfære kan begge parter finde tilfredsstillelse på alle ægteskabelige områder, hvoraf børneopdragelse har forrang. Det er nødvendigt for kvinders lykke at forsørge dem. Koranen siger at det er mandens ansvar at sikre konen sit levebrød. Derfor står manden et trin over sin kone.

”Kvinder har de samme rettigheder i forhold til deres mænd, som forventes i al sømmelighed af dem, men deres mænd står et trin over dem”. (Koranen 2:228) .

På ægtemanden hviler det store ansvar for omsorgen for hans familie og for at finde den bedste mulige løsning på de problemer der opstår, i samråd med sin hutru. Kvinder kan være sikker på at blive forsvaret, imod den ydre verden og få en hjælpende hånd til at udfolde deres bedste sider. Familien er en vidunderlig institution og ingen andre institutioner har så langt båret en lignende ansvarlighed, lige så succesfuld, som familien.  Det er det ideale familieliv, som fremtræder i den muslimske verden.

 

Kvindens uddannelse, viden og intelligens

 Islam opmuntrer kvindens ønsker at studere. Muhammad Fred være.. bringer klarhed over emnet:

” Søgen efter viden er en pligt for alle muslimer – kvinder som mænd. Søg viden fra vugge til grav”.

Profeten mener at pige som drenge, mand som kvinde, skal stræbe efter at højne sin uddannelse, så langt som det er muligt. Kvinder såvel som mænd kan godt lære og undervise.

De berømte kvinder i Islam

De muslimske kvinder fik uddannelsen og resutet er at utallige kvinder blev  kendte som skolastikere, forfattere, digtere, skriftkloge, lærere, læge, ingenør og på alle livets områder.. De store, berømte og lærde mænd på højden af deres berømmelse sad i kredsen omkring disse lærde kvinder i store forsamlinger. En af de kendteste kvinder i Islams historie er A’isha, profetns hustru, som er en sandsynligvis et af de meste pålidelige vidner til Hadith profet Muhammads optegnelser og handlinger. Hans ord, der har relation til kvindes liv, er blevet fotalt af A’isha. En af de berømteste mystikere i Islams historie, Rabi`a al Adawiyya var en kvinde. Der findes tusindsvis oplyste muslimske kvinder der anses for at være Islams fremtrædende lærde.De bruger deres akademiske eller anden uddannelse til samfundets nytt.

Polygami eller ”sidespring”(skjulte polygami)?

Hemmelighedskrammeri er der ingen hemmelighed i Europa og i andre lande nu

Polygami:”sidespring”(skjulte polygami) er der ingen hemmelighed i Europa og i andre lande nu. Islam påtvinger ikke nogen polygami, som en daglig praksis. Man skal anskue monogami som regelen, og polygami som untagelsen i Islam, en mulig løsning på nogle problemer, der kendes i alle kulturer. En art polygami er kendt og er udbredt i Europa (Amerika og andre lande). Forskellen er, at mens den europæiske eller amerikanske mand ikke har nogen juridiske forpligtelser mod sin anden, tredje eller fjerde elskerinde og deres evt. Børn har den muslimske mand, helt legale forpligtelser mod sine koner og deres børn. Er det ikke lettere, at dele en mand (når det er en etablerte og officiel godkendt ordning), end at holde det i det skjulte, sammen med forsøget på at narre den første hustru ? Snyder de ikke ? 

 

Er polygami ikke en positiv, nyttig og værdifuld funktion i nogle omstændigheder?

 

Polygamis og andre islamiske love og principper er blevet forhånet, overset eller fordrejet til forskellige tider og steder ; det er ikke principperne og lovenes fejl, men menneskets egoisme, som af og til fører det til at forvrænge, ignorere og spotte alt hvad det ikke synes om, og at afvise sandheden. Er det lovens skyld ellers menneskenes fejl, hvis polygami har været misbrugt ? Findes der ikke lovbryder ? Polygami er ikke i sammenhæng med et harems funktion. Polygami er en handling, der ikke må bedømmes alene, uden tænke på dets praktiske og eventuelle gavn. 

1: I de krigs tider er der mange uvægerlig enke, hvis mænd er blevet dræbt i krigen. I 1. Og 2. Verdenskrig mistede millioner af kvinder deres mænd og blev efterladt uden nogen intægt eller beskyttelse, til sig selv eller deres børn. Hvilke muligheder er der tilbage for sådanne kvinder, der ikke har noget håb om at få en mand ?. Vil de vælge,  A: en kysk og barnløs jomfrustand. B: at blive en eller andens elskerinde, en art uofficiel anden-hustru, men uden de legale rettigheder. C: den lovlige families sikkerhed. Mange af dem hellere dele en ægtemand, end slet ingen at have under disse omstændigheder. 

2: Der er flere kvinder en mænd nu ! Der findes også homoseksuelle mænd, der aldrig vil gifte sig med kvinder.Må polygami ikke anses som det mindste af to onder.Er det ikke et positivt og nyttigt arrangement ?

3: Hvis den først hustru er kronisk syg eller invalid og hendes mand kan ikke klare denne situation, må hun smides ud af hjemmet ? Er det hun selv, som er skyldig for det ? Kan han ikke gifte sig, hvis parterne kan enes om et andet ægteskab ?  

4: En hustru kan ikke få børn, mens hendes mand ønsker at få nogle. Hun er ikke skyldig  for sin barnløshed. Der findes en udvej til at blive skilt, men det gider hun ikke. Dette kan undgåes, hvis parterne kan enes om et andet ægteskab.

5: Manden elsker en anden kvinde og ægteskabet har ikke været heldige. Denne situation er så gammelkendt, at den ofte omtales som den ”evige trekant”. Den første hustru ønsker ikke skilsmiss og hun accepterer at ægte den anden . Er et polygamt ægteskab ikke bedre, end at skulle stå overfor skilsmisse, eller et udenoms-ægteskabeligt forhold med alt, hvad det måtte indebære ? Polygami kan man ikke ses sammenhæng med et harems funktion.I nogle omstændigheder foretrækkermere ægteskabmed mere end en kone, frem for andre muligheder. Det kan være en løsning for alle tre parter.  

Det er de kvinder der bestemmer selv i polygami!

Hvis en kvinde ikke kan lige polygami, hvorfor vælger hun at blive den anden hustru ved siden af den første ? Kvinderne kan nægte til det da. Hvis en hustru ikke kan acceptere, at hendes mand tager en anden hustru, kan hun altid forlange skilsmisse, og er ikke tvunget til at tolerere, hvad hun måske finder uacceptabelt.

 

Hemmelighedskrammeri

 

Harmonerer det ikke bedre med menneskeværdighed, i disse sager, ikke at anvende nogen form for hemmelighedskrammeri?

Ægtemanden behøver ikke at fortælle utrolige løgnehistorier, når han ønsker at træffe sin veninde; hustruen behøver ikke at foregive, at hun ikke ved, hvadhustruen behøver ikke at foregive, at hun ikke ved, hvad der foregår bag hendes ryg.   

Hvis man ikke vender ryggen til sandheden, opdages det hurtigt at det organisatoriske princip i ordningen med begrænset polygami er til gavn for såvel kvinder som mænd.

 

Polygami accepteres men hvorfor ikke polyandri?

Hvorfor har Islam forbudt polyandri og ikke polygami ? Hvis en mand under særlige omstændigheder (f.eks. hans kone bliver invalid og seksuelt inaktiv) har tilladelse til at tage en anden hustru, kan en kvinde også have yderligere en mand, hvis hendes mand kommer i den samme situation ? Svaret: 1, Der rejser en række problemer om en kvinde, der har mere end mand (polyandri). Et af dem er om arv. Er det deres eget barn eller det er en anden mands barn ? 2: Kønssygdomme stammer fra en kvinde, der er blevet besøgt af mere end en mand. Så længe, der er en mand-en kvinde-forholdet vil der heller ikke kunne opstå kønssygdomme. Men har en kvinde sexuelle forbindelser, med mere end en mand er mulighedrene for fremkomsten af kønssygdomme stærkt forøgede. Det er tingenes natur, og en krænkelse af denne vil forstyrre hele livsrytmen. 3: Det er besværligt nok for en kvinde at tage sig en mand, uden at skulle påtage sig yderligere af den slags. En mand turde være mere end nok. 4: Sociologisk set kan familieinstitutionen kun fungere effektivt i tilfælde af polygami, mens det fuldstændigt ville smuldre under polyandri og at have polyandriske familier i en materiakalsk struktur ville der være en ændring i hele det sociale grundlag. 5: polygami ligger i mandens natur imens polyandri ligger ikke i kvindens natur. Det er muligt for en mand, at have sexuelle forbindelser til alle sine hustruer, hvis han har mere end en, og være i stand til at besvangre dem. Men hvis hustru har mere end en ægtemand, kan hun kun blive besvangret af en af dem. 6: Når en kvinde er gravid (eller har menstration),er hun ikke tilgængelig for sexuelt samkvem, i perioder.Tvungen monogami er unaturligt, eftersom sexuelt samkvem er ikke muligt med hustruen, under dele af graviditeten. 6: Faren for illigitime sexuelle forhold er meget større, hvis mulighederne for et passende ægteskab med en anden hustru nægtes. Hvis situationen er denne i forholdet en mand / en kvinde, hvad ville problemet så ikke blive i en-kvinde / mange-mænd-forhold ? Islam har forbudt polyandri, ikke af forkærlighed til manden, men til gavn for såvel mand som kvinde som for hele det humane samfund.

Livet har en mening for muslimerne

Dette liv hovedsagligt skal bruges som forberedelse til det næste.

Synede det enkelte menneske, på ingen måde kunne det tilstå dette til præsten/Imam i kirken eller moskeen.