Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Gud og Jesus

Jesus er ikke Gud / Gud er ikke Jesus

Gud og Jesus

Kom, lad os gå i rette med hinanden,
      siger Herren.
(Esajas 1:18)

”Én er jeres fader, han, som er i himlen”

I må ikke lade jer kalde rabbi; for én er jeres mester, og I er alle brødre. v9  Og I må ikke kalde nogen på jorden jeres fader; for én er jeres fader, han, som er i himlen. v10  I må heller ikke lade nogen kalde jer lærer; for én er jeres lærer, Kristus. I må ikke lade jer kalde rabbi; for én er jeres mester, og I er alle brødre. (Matthæusevangelie 23:8-1o)

”Faderen er større end jeg” !

I har hørt, at jeg har sagt til jer: Jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til Faderen, for Faderen er større end jeg.(Johannesevangeliet14:28)

”Min fader og jeres fader, min Gud og jeres Gud”

Jesus sagde til hende: »Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud.« .(Johannesevangeliet20:17)

”Jeg  gør intet af mig selv ”

Jesus sagde da til dem: »Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv; men som Faderen har lært mig, sådan taler jeg. .(Johannesevangeliet8:28)

”Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig”?

Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: »Eloí, Eloí! lamá sabaktáni?« – det betyder: »Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?« (Markusevangeliet 15:34)

Ingen kender den dag !

Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlen eller Sønnen, men kun Faderen. (Markusevangeliet 13:32)

Jesus udåndede

Og Jesus råbte med høj røst: »Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.« Da han havde sagt det, udåndede han. (Lukasevangeliet 23:46)

Forgæves dyrker de mig !

forgæves dyrker de mig,
      for det, de lærer, er menneskebud.«
(Matthæusevangeliet 15:9)

 

De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, (Lukasevangeliet 24:52)

Jesus gik frem i visdom og vækst

Og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker.( Lukasevangeliet 2:52)

 

Hvem er Gud ?      

Gud er Skaberen  / Maria fødte Jesus

Dette siger Herren,
      himlens skaber, han som er Gud,
      han som dannede jorden og frembragte den,
      han som grundfæstede den;
      han skabte den ikke i tomhed,
      men dannede den til beboelse:
      Jeg er Herren, der er ingen anden.

(Esajas 45:18)

Englen svarede hende: »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. (Lukasevangeliet 1:35)

 For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus ( 2:5)

 

 

Ved du det ikke,
      har du ikke hørt det:
      Herren er en evig Gud,
      skaberen af den vide jord.
      Han bliver ikke træt og udmattet,
      hans indsigt kan ingen udforske.

(Esajas 40:28)

 

Herren er en evig Gud /  Jesus udåndede

Herren er en evig Gud. (Esajas 40:28)

Og Jesus råbte med høj røst: »Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.« Da han havde sagt det, udåndede han. (Lukasevangeliet 23:46)

Gud er ånd / Jesus er ikke ånd

Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.« (Johannesevangeliet 4:24)

 Se på mine hænder og fødder – det er mig. Føl på mig og se; en ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har.« (Lukasevangeliet 24:39)

Helligånden kan ikke føre Gud / Helligånden førte Jesus

Jesus vendte tilbage fra Jordan fyldt af Helligånden, og ført af Ånden var han ude i ørkenen (Lukasevangeliet 4:1)

Gud er ikke et menneske / Jesus er et menneske

Gud er ikke et menneske, så han lyver,
      et menneskebarn, så han angrer.
      Når han har sagt noget, gør han det;
      når han har lovet noget, lader han det ske:

(Fjerde Mosebog  23:19)

Mennesket, den maddike menneskebarnet, den orm?

Hvordan kan et menneske være retfærdigt over for Gud?
      Hvordan kan en kvindefødt være uden skyld?
       v5  Selv månen lyser ikke klart,
      og stjernerne er ikke rene i hans øjne,
      
v6  hvor meget mindre da mennesket, den maddike,
      menneskebarnet, den orm
?

(Jobs Bog 25:4-6)

Mennesket Kristus Jesus

 For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus- (Paulus’Første Brev til Timotheus 2:5)

For han var en god mand, fyldt af Helligånd og tro. Og en stor skare blev vundet for Herren. (Apostelenes gerninger 11:24)

Israelitter, hør disse ord: Jesus fra Nazaret – en mand, der er udpeget af Gud for jer ved mægtige gerninger og undere og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt iblandt jer, sådan som I selv ved (Apostelenes gerninger 2:22)

Maria fødte Jesus

og Jakob til Josef, Marias mand. Hun fødte Jesus, som kaldes Kristus. (Matthæusevangeliet 1:16)

Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven (Paulus’ Brev til Galaterne 4:4)

En kvindefødt kan ikke være uden skyld

Hvordan kan et menneske være retfærdigt over for Gud?
      Hvordan kan en kvindefødt være uden skyld?
       v5  Selv månen lyser ikke klart,
      og stjernerne er ikke rene i hans øjne,
      
v6  hvor meget mindre da mennesket, den maddike,
      menneskebarnet, den orm?

( Jobs Bog 25:4)

Jesus har far, mor, brødre og søstre / Gud har ingen

Er det ikke tømrerens søn? Hedder hans mor ikke Maria og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? v56  Bor alle hans søstre ikke her hos os? Hvor har han så alt dette fra?« (Matthæusevangeliet 13:55-56)

Gud kan ikke fristes af det onde/Jesus blev fristed af Djævelen

Men ingen, som bliver fristet, må sige: »Jeg bliver fristet af Gud;« for Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. (Jakobs Brev 1:13)

 

Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen. v2  Og da han havde fastet i fyrre dage og fyrre nætter, led han til sidst sult. v3  Og fristeren kom og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød.« (Matthæusevangeliet 4:1, 8, 10, 11)

Jesus blev fristet af Djævelen.

v1  Jesus vendte tilbage fra Jordan fyldt af Helligånden, og ført af Ånden var han ude i ørkenen v2  i fyrre dage og blev fristet af Djævelen.( Lukasevangeliet ( 4:1-2)

 Gud sover ikke / Jesus sover

Han, som bevarer Israel,
falder ikke i søvn, han sover ikke.

(Salmernes Bog 121:4)

Gud bliver ikke sulten / Jesus blev sulten

Bliver jeg sulten, siger jeg det ikke til dig,
for jorden er min, med alt, hvad den rummer.

(Salmernes Bog 50:12)

Da Jesus tidligt om morgenen var på vej tilbage til byen, blev han sulten.( Matthæusevangeliet 21:18)

Gud bliver ikke træt og udmattet / Jesus blev træt

Ved du det ikke,
      har du ikke hørt det:
      Herren er en evig Gud,
      skaberen af den vide jord.
      Han bliver ikke træt og udmattet,
      hans indsigt kan ingen udforske.

(Esajas’ Bog 40:28)

Dér var Jakobskilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden; det var ved den sjette time.

v7  En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende: »Giv mig noget at drikke.«

 

Er Jesus ikke Gud?

 

Jesus har aldrig hævdet at være Gud og sagde: "her er jeg, din Gud, og tilbede mig”!.

 Ingen af hans håndfuld ordsprog i Bibelen peger på hans guddommelighed. Jesus udtrykker altid for sin underkastelse til sin Gud og Skaber.

Jesus og Gud

Jesus aldrig hævdet, guddommelighed eller identitet til Gud. De er meget forskellige.

Jesus kender ikke den dag eller time

Det er kun Gud som kender den dag eller time. Jesus kender ikke den dag eller time

v32  Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlen eller Sønnen, men kun    Faderen.(Mark. 13:32).

»Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?«

Gud har forladt Jesus. De er ikke én.

v34  Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: »Eloí, Eloí! lamá sabaktáni?« – det betyder: »Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?« (Mark. 15:34).

v46  Og Jesus råbte med høj røst: »Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.« Da han havde sagt det, udåndede han. (Luke 23:46).

Jesus er en lærer

Én er jeres fader, han, som er i himlen

v8  I må ikke lade jer kalde rabbi; for én er jeres mester, og I er alle brødre. v9  Og I må ikke kalde nogen på jorden jeres fader; for én er jeres fader, han, som er i himlen. v10  I må heller ikke lade nogen kalde jer lærer; for én er jeres lærer, Kristus. (Matt. 23:8, 9).

Min fader og jeres fader, min Gud og jeres Gud

Gud er ikke kun Jesus´fader. Det forklarer han tydeligt.

v17  Jesus sagde til hende: »Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud.« v18  Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene: »Jeg har set Herren,« og at han havde sagt dette til hende. (John. 20:17, 18)

Gud er større end Jesus

Jesus siger aldrig at han er lige med Gud. Han fortæller at Gud er større end ham.

v28  I har hørt, at jeg har sagt til jer: Jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til Faderen, for Faderen er større end jeg. (John. 14:28).

”forgæves dyrker de mig”

v9  forgæves dyrker de mig,
      for det, de lærer, er menneskebud.«

(Matt. 15:9).

Hvorfor er Jesus ikke Gud ?

Jesus har lavet mirakler

Jesus har lavet mirakler og kristne betragter ham som Gud pga dem. Andre profeter har også udført de samme og mange andre slags mirakler. Det var faktisk for at stadfæste deres budskab til nogle stædige folk. De blev ikke betragtet som Gud pga deres mirakler og det siger ikke noget i sig selv.

Jesus helbredte syge / Elias helbredte for spedalskhed

v10  Elisa sendte et bud ud til ham med den besked: »Gå hen og bad dig syv gange i Jordan, så bliver din krop rask, og du bliver ren.«

v14  Så gik han ned og dyppede sig syv gange i Jordan, som gudsmanden havde sagt, og hans krop blev så rask som en lille drengs, og han blev ren.

(ANDEN KONGEBOG 5:10-14).

Elias slår en aramæisk hær ned med blindhed

Elisa i aramæerkrigen

v18  Da fjenderne kom ned mod Elisa, bad han til Herren: »Slå dog disse folk med blindhed!« og på Elisas bøn slog han dem med blindhed.

(ANDEN KONGEBOG 6:18).

Elias gjorde giftig mad spiselig

v40  Så øste de op for mændene; men ikke så snart havde de smagt på maden, før de råbte: »Gudsmand, der er død i gryden!« Og de kunne ikke spise det. v41  Han sagde: »Tag noget mel!« og det kom han i gryden. Så sagde han: »Øs op for folkene, så de kan spise.« Og nu var der ikke noget skadeligt i gryden.

(ANDEN KONGEBOG 4:40-41).

Elias gjorde urent vand rent i Jeriko

v21  gik han ud til kilden, kastede saltet i den og sagde: »Dette siger Herren: Jeg gør dette vand sundt; det skal ikke mere volde død eller abort.« v22  Vandet blev sundt, og det er det den dag i dag efter det ord, Elisa havde talt.

(ANDEN KONGEBOG 2:21-22).

Elias mættede hundrede mennesker med kun tyve brød

v42  Engang kom en mand fra Ba'al-Shalisha og bragte gudsmanden nogle brød af førstegrøden, tyve bygbrød og noget frisk korn i sin ransel. Han sagde: »Giv folkene det at spise!« v43  Hans tjener svarede: »Det er da ikke noget at sætte for hundrede mand!« Men han sagde: »Giv folkene det at spise, for dette siger Herren: De skal spise og få tilovers!« v44  Tjeneren satte det for dem, og de spiste og fik tilovers, som Herren havde sagt.

(ANDEN KONGEBOG 4:42-44).

Joshua fik solen til at stå stille

v12  På denne dag, da Herren gav amoritterne i israelitternes hånd, talte Josva til Herren; han sagde i israelitternes nærvær:
      »Sol, stå stille i Gibeon,
      og måne i Ajjalons dal!«
v13  Da stod solen stille, og månen standsede, til folket fik hævn over sine fjender. Det står i De Retskafnes Bog.

(JOSHUABOGEN 10:12-13).

 

Jesus oprejste de døde /

Profeten Ezekiel har levendegjort en hel død by

Profeten Ezekiel har levendegjort en hel død by, det er flere end Jesus har levendegjort.

Det døde folk bliver levende

v1  Herrens hånd kom over mig, og han førte mig ved sin ånd ud og stillede mig i dalen. Den vafuld af knogler.v4  Da sagde han til mig: »Du skal profetere om disse ben og sige til dem: I indtørrede ben, hør Herrens ord! v5  Dette siger Gud Herren til disse ben: Jeg giver jer livsånde, så I bliver levendev7  Jeg profeterede, som jeg havde fået befaling om, og mens jeg profeterede, lød der en raslen, og benene nærmede sig til hinanden. v8  Jeg så, hvordan der kom sener på dem, kød dækkede dem, og de blev trukket over med hud. Men de havde ingen livsånde i sig. v9  Så sagde han til mig: »Du skal profetere om livsånden. Du skal profetere, menneske, og sige til livsånden: Dette siger Gud Herren: Kom, livsånde, fra de fire verdenshjørner, og blæs ånde i disse dræbte, så de bliver levende.« v10  Da jeg profeterede, som han havde befalet mig, kom livsånden ind i dem, så de blev levende. De rejste sig op, en umådelig stor hær.

(EZEKIELBOG 37:1-14).

Elias oprejste også de døde

v20 ”Han råbte til Herren: »Herre min Gud! Vil du virkelig bringe ulykke over denne enke, som jeg har fundet husly hos, og slå hendes søn ihjel?« v21  Så kastede han sig tre gange over drengen og råbte til Herren: »Herre min Gud, lad livet vende tilbage i drengen!« v22  Herren hørte Elias' bøn, og livet vendte tilbage i drengen, så han blev levende.(FØRSTE KONGEBOG 17:20-22).

v32  Elisa kom ind i huset, og drengen lå død på sengen. v33  Så gik han ind, lukkede døren bag sig, så de var alene, og bad til Herren. v34  Derpå lagde han sig hen over drengen med sin mund mod hans, sine øjne mod hans, og sine hænder mod hans hænder, og han krummede sig sammen over ham, så barnet fik varme i kroppen. v35  Så gik han ned i huset, frem og tilbage, gik op igen og krummede sig sammen over drengen. Da nøs drengen syv gange og åbnede sine øjne.(ANDEN KONGEBOG 4:3235).

Manden blev levende i berøring med Elisas knogler

v20  Elisa døde, og man begravede ham. År efter år trængte strejfskarer fra Moab ind i landet. v21 Elias levendegjorde manden efter sin død også. Jesus gjorde det kun i sit liv. Er det ikke mere end Jesus har gjort ? Da nogle folk engang var ved at begrave en mand, og de pludselig fik øje på en strejfskare, kastede de manden i Elisas grav, og da manden kom i berøring med Elisas knogler, blev han levende og rejste sig op.(ANDEN KONGEBOG 13:20-21).

Jesus fløj op til himmelen

/ Profeten Elias fløj også op til himmelen

Jesus fløj op til himmelen. Profeten Elias fløj op til himmelen i en ildevogn med ildeheste.(ANDEN KONGEBOG 2:11).

Gud havde taget Enok bort

v22  Efter at Enok havde fået Metusalem, vandrede han i 300 år med Gud og fik sønner og døtre. v23  Enok levede i alt 365 år. v24  Han vandrede med Gud. Så var han der ikke mere, for Gud havde taget ham bort

 (FØRSTE MOSEBOG 5:22-24).

Jeg gør intet af mig selv!

v28  Jesus sagde da til dem: »Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv; men som Faderen har lært mig, sådan taler jeg.(John. 8:28).

Er det ikke uretfærdigt?

Det steg op til Gud, men det gør ikke dem eller Jesus guddommelig. Muslimerne tror også at Jesus steg op til Gud. De anser ham som en profet.

Jesus har lavet mirakler og kristne betragter ham som Gud pga dem. Andre profeter har også udført de samme mirakler. Hvorfor betragter ikke kristne dem som Gud ? Er det ikke uretfærdigt?

Guds sønner og Djævelens sønner

v8  Den, der gør synden, er af Djævelen, for Djævelen har syndet fra begyndelsen. Derfor blev Guds søn åbenbaret: for at tilintetgøre Djævelens gerninger.

v9  Enhver, som er født af Gud, gør ikke synd; for Guds sæd bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. v10  Derved bliver det åbenbart, hvem der er Guds børn, og hvem der er Djævelens børn: enhver, som ikke gør retfærdighed, er ikke af Gud, lige så lidt som den, der ikke elsker sin broder. (FØRSTE JOHANNESBREV 3:8-10)

Er Jesus Guds Søn?

(Har Gud behov for en søn?)

Kristne siger at Jesus er Guds søn, fordi han ikke havde nogen jordisk fader. Jesus havde jo en moder, Maria. Hvad med Adam ifølge Biblen ? Adam havde hverken en moder eller en fader. Af den grund bliver han ikke betragtet som guddommelig. Muslimerne tror ikke på, at Jesus er Guds søn. Jesus selv bliver omtalt som:

Guds søn

v6  og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned. For der står skrevet:
      Han vil give sine engle befaling,
      og de skal bære dig på hænder,
      så du ikke støder din fod på nogen sten.«

(MATTHÆUSEVAGELIET  4:6)

En bestemmelse ifølge det ortodokse katekismus er, at ”Jesus er Guds énbarn søn, født men ikke skabt, og dette finder sin baggrund i følgende:

v16  For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. (Johannesevageliet 3:16).

Det engelske ord ”only begotten søn” er blevet slettet i de nye oversættelser af bibel-revisorerne. Det var en anden af de mange tilføjelser i den hellige Bibel. Det udeladte engelske ord ”begotton søn” står som ”enbårne” i danske bibler. Gud avler ikke! Nu bringer kristendommen deres bibel en grad nærmere til sandheden bekræftet i Koranen.

”Han har ikke avlet, og Han er ikke avlet”.

(Koranen Sura 112 (Den rene tro) vers 3)

88: De siger: "Den Barmhjertige har taget sig en søn."

89: I har gjort noget afskyeligt!

90: Derved er himlene nær ved at kløves, jorden ved at revne og bjergene ved at synke i grus:

91: At de tillægger Den Barmhjertige en søn!

92: Det passer sig ikke for Den Barmhjertige at tage sig en søn. Han har opregnet dem og talt, hvor mange de er.

93: Der findes ingen i himlene og på jorden, der ikke kommer til Den Barmhjertige som tjener.

94: Han har opregnet dem og talt, hvor mange de er.

(Koranen, Sura 19 (Maria) vers 88-94)

Jesus er menneskesøn

v21  For Menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham; men ve det menneske, som Menneskesønnen forrådes af. Det var bedre for det menneske, om det aldrig var født.«

(Biblen, MARKUSEVANGELIT 14.21)

Jesus er Davids søn

v30  Og se, to blinde, der sad ved vejen, hørte, at Jesus kom forbi, og de råbte: »Forbarm dig over os, Herre, Davids søn!«

(MATTHÆUSEVAGELIET 20:30)

 ”Guds Søn” er ikke af Gud

Hvis søn er Jesus da ? Ved Guds søn menes, at pågældende person har en speciel nærhed til Gud, ikke at vedkommende skulle være af Gud. Nogle gange bruges ordet ”søn” til en kær og nær person.

Vær frimodig, søn!

Jesus bruger ordet søn til en lam, som ikke var hans søn.

” Og se, der kom nogle til ham med en lam, der lå på en seng. Da Jesus så deres tro, sagde han til den lamme: »Vær frimodig, søn, dine synder tilgives dig”.(biblen, MATTHÆUSEVAGELIET 9:2).

Man kan også lægge mærke til, at Jesus siger.....(opstod)... ”Mine brødre”Det betyder ikke, at de bogstavelig talt er hans brødre, men hans nære venner, hans disciple. Derfor skal man heller ikke forstå ordene Guds søn bogstaveligt.

Jesus har ingen far

Bibelen beskriver Jesus´fødsel uden far:

v26  Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, v27  til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. v28  Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: »Herren er med dig, du benådede!« v29  Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. v30  Da sagde englen til hende: »Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. v31  Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. v32  Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; v33  han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige.« v34  Maria sagde til englen: »Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand.« v35  Englen svarede hende: »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn.

(Lukasevangeliet 1: 26-35).

Koranen fortæller også næsten den samme historie:

Han sagde: "Jeg er blot din Herres udsending, kommet for at skænke dig en uskyldsren dreng." Koranen, Sura 19 (Maria) vers 19

Hun sagde: "Hvordan skulle jeg få en dreng, når intet menneske har berørt mig? Jeg er ingen skøge!" Sura 19 (Maria) vers 20

"Herre!" sagde hun. "Hvordan kan jeg få et barn, når ingen mand har berørt mig?" Han sagde: "Sådan er det. Gud skaber, hvad Han vil. Når Han har besluttet en sag, da siger Han blot til den: ’Bliv til!’, og så er den til. Koranen, Sura 3 (Amrams slægt) vers 47

"Sådan er det!" sagde han. "Din Herre siger: ’For Mig er det en let sag. Vi vil gøre ham til et tegn for menneskene og til barmhjertighed fra Os. Det er en afgjort sag’." Sura 19 (Maria) vers 21

Jesus og Adam

Med Jesus er det hos Gud som med Adam. Han skabte ham af jord. Derpå sagde Han til ham: "Bliv til!", og så var han til. Koranen, Sura 3 (Amrams slægt) vers 59

Guds bror?

 En nylig konverterede til islam, Shakir Thoning skriver i sin bog ”Åbne Bøgerne”: ”Hvis vi antager at jesus er Guds søn, fordi han ikke havde nogen jordisk fader, kunne Melkisedek så være Guds bror ”? Melkisedek er uden fader, moder og stamtavle, ifølge Biblen:

”For denne Melkisedek, konge i Salem...Salems konge, det vil sige freds konge, uden fader, uden moder, uden stamtavle, uden begyndelsen på sine dage og uden slutning på sit liv, ligestillet med Guds søn han blev med at være præst bestandig”. (Brevet til Hebræerne 7:1-3). 

Guds ”førstefødte” sønner

Der findes altid den første søn, som hedder den ”førstefødte søn”. Men Gud siger i Biblen, at Israel (Jakob) er min førstefødte søn, David er min ”førstefødte søn”og Efraim er min ”førstefødte søn” osv. Man kan undre sig over hvordan David og Efraim, Israel osv. kan være ”førstefødt” ?

”Israel (Jakob) er min førstefødte søn”. (2. Mosebog 4:22).

”Min førstefødte søn er Efraim”. (Jeremias´ bog 31:9).

 ”...Du (David) er min søn, jeg har født dig i dag”.

”Jeg gør ham til førstefødt, den største blandt jordens konger”.(Salmernes bog 89:28).

Jesus er Guds ” førstefødte ”. Gud sagde til Jesus:

” Du er min søn, jeg har født dig i dag ....og når han igen fører sin førstefødte ind i verden, siger han ”. (Brevet til Hebræerne 1:5 – 6).

Hvem er Guds egentlige ”førstefødte søn?

Guds utallige sønner

Jesus er den enestefødte (enebarn), ifølge Jehover's Vidner. Men Gud har mange sønner og døtre ifølge Biblen.

Adam er Guds søn.

v37  søn af Metusalem, søn af Enok, søn af Jered, søn af Mahalal'el, søn af Kenan, v38  søn af Enosh, søn af Set, søn af Adam, søn af Gud.

(LUKASEVAGELIET 3:38).

Jakob er Guds søn.

v22  Så skal du sige til Farao: Dette siger Herren: Israel er min førstefødte søn.

Solomon er Guds søn.

v10  Han skal bygge et hus for mit navn; han skal være min søn, og jeg vil være hans fader. Jeg vil grundfæste hans kongetrone i Israel til evig tid.‹

(1. KRØNIKEBOG 22:10).

 Davids er Guds førstefødte søn.

v28  Jeg gør ham til den førstefødte,
den øverste blandt jordens konger

(Salmernes bog 89.28).

Efraim er Guds førstefødte søn

v9  Grædende kommer de,
      jeg leder de tryglende
      og fører dem til bække
      ad den jævne vej, hvor de ikke snubler.
      Jeg er Israels fader,
      Efraim er min førstefødte

(Jeremias´bog 31:9)  

Gud har utallige sønner og døtre

Gud siger: ”...Hold ikke tilbage! Bring mine sønner fra det fjerne, Mine døtre fra jordens ende”.(Esajas' Bog  43:6-7).

Vi er alle Guds sønner

Vi er alle Guds sønner, ifølge Biblen:

 v14  For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn (ROMERBREVET 8:14).

Hvis vi stifter fred, skal vi kaldes Guds sønner:

”Salige er de som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn”.( MATTHÆUSEVAGELIET 5:9).

Jesus mener at vi alle er Guds sønner  

v17  Jesus sagde til hende: »Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud.«  (JOHANNESEVANGELIET 20:17).

Er Jesus et menneske ?

Biblen har beviser på at Jesus Kristus var et menneske:

Jesus er født af en kvinde

Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven.(Biblen, GALATERBREVET 4:4)

Jesus er født i sommeren i følge Biblen

”Jul” i sommeren!

Jesus er født i sommeren, fordi der var hyrder, som lå ud på marken og holdt nattevagt over deres hjorde. De kan ikke ligge ud på marken i vinteren (december).

v8  I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord.

(Lukas evangeliet 2:8).

Jehovas Vidner fejrer ikke jul, da de siger det som en hedensk skik.

Jesus spiste sammen med toldere og syndere

Mens Jesus sad til bords i huset, kom der mange toldere og syndere og sad til bords med ham og hans disciple.(Biblen, Mat  9:10)

Jesus var Træt

Dér var Jakobskilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden; det var ved den sjette time. (Biblen, Joh 4:6)

Jesus græd bitterligt

Og han gik udenfor og græd bitterligt.(Biblen, Luk 22:62). Jesus brast i gråd Jesus brast i gråd. (Biblen, Jo 11:35)

De spyttede på Jesus og slå ham

Så gav nogle sig til at spytte på ham og dække hans ansigt til og slå ham med knytnæve og sige til ham: »Profetér så!« Og vagtfolkene gik løs på ham med stokke.(Biblen, Mar 14:65)

De hånede Jesus

Flettede en krone af torne og satte den på hans hoved, gav ham en kæp i højre hånd og faldt på knæ foran ham, hånede ham og sagde: »Hil dig, jødekonge!« flettede en krone af torne og satte den på hans hoved, gav ham en kæp i højre hånd og faldt på knæ foran ham, hånede ham og sagde: »Hil dig, jødekonge!«(Biblen,Mat 27:29)

Jesus råbte med høj røst

Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: »Elí, Elí! lemá sabaktáni?« – det betyder: »Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?«( Biblen, Matt 27:46)

 

Jesus døde. ( Døde ” Gud ” ?)

Men Jesus råbte atter med høj røst og opgav ånden.(Biblen, Mat 27:50)

Beviser det ikke nok at Jesus var et menneske ?

Gud og Jesus

Jesus skelnede mellem ham og Faderen (Gud) og det beviser Bibelen også:

Jesus er ikke Gud / Gud er ikke Jesus

Forskellen mellem Gud og Jesus

For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus (Biblen, FØRSTE TIMOTHEUSBREV 2:5)

Da Jesus bragte de klare beviser, sagde han: "Jeg er kommet til jer med visdommen og for at forklare jer noget af det, hvorom I er uenige. Frygt Gud og adlyd mig!

Koranen, Sura 43 (Pomp og pragt) vers 63

Kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. (Esajas 1:18)

”Én er jeres fader, han, som er i himlen”

I må ikke lade jer kalde rabbi; for én er jeres mester, og I er alle brødre. v9  Og I må ikke kalde nogen på jorden jeres fader; for én er jeres fader, han, som er i himlen. v10  I må heller ikke lade nogen kalde jer lærer; for én er jeres lærer, Kristus. I må ikke lade jer kalde rabbi; for én er jeres mester, og I er alle brødre. (Matthæusevangeliet  23:8-1o)

”Faderen er større end jeg”!

I har hørt, at jeg har sagt til jer: Jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til Faderen, for Faderen er større end jeg.(Johannesevangeliet14:28)

”Min fader og jeres fader, min Gud og jeres Gud”

Jesus sagde til hende: »Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud.« .(Johannesevangeliet20:17)

”Jeg  gør intet af mig selv”

Jesus sagde da til dem: »Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv; men som Faderen har lært mig, sådan taler jeg. .(Johannesevangeliet 8:28)

”Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig”?

Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: »Eloí, Eloí! lamá sabaktáni?« – det betyder: »Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?« (Markusevangeliet 15:34)

Ingen kender den dag!

Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlen eller Sønnen, men kun Faderen. (Markusevangeliet 13:32)

Jesus udåndede

Og Jesus råbte med høj røst: »Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.« Da han havde sagt det, udåndede han. (Lukasevangeliet 23:46)

Udånder Gud?

Forgæves dyrker de mig!

forgæves dyrker de mig,
      for det, de lærer, er menneskebud.
« (Matthæusevangeliet 15:9)

De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, (Lukasevangeliet 24:52)

Jesus gik frem i visdom og vækst

Og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker.( Lukasevangeliet 2:52).

Hvem er Gud?      

Hvad siger Jesus og Bibelen om Gud?

Gud er Skaberen /Maria fødte Jesus

Dette siger Herren,
      himlens skaber, han som er Gud,
      han som dannede jorden og frembragte den,
      han som grundfæstede den;
      han skabte den ikke i tomhed,
      men dannede den til beboelse:
      Jeg er Herren, der er ingen anden.

(Esajas 45:18)

Har Jesus skabt Maria, hvis han er Gud? Nej, tværtimod, det er Maria, som fødte Jesus.

Englen svarede hende: »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. (Lukasevangeliet 1:35)

 Gud bliver ikke træt og udmattet / Jesus bliver træt

Ved du det ikke,
      har du ikke hørt det:
      Herren er en evig Gud,
      skaberen af den vide jord.
      Han bliver ikke træt og udmattet,
      hans indsigt kan ingen udforske.

(Esajas 40:28)

Dér var Jakobskilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden; det var ved den sjette time.

v7  En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende: »Giv mig noget at drikke.«

(Johannesevangeliet 4:6-7)

Herren er en evig Gud / Jesus udåndede

Herren er en evig Gud. (Esajas 40:28)

Og Jesus råbte med høj røst: »Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.« Da han havde sagt det, udåndede han. (Lukasevangeliet 23:46)

Gud er ånd / Jesus er ikke ånd

Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.« (Johannesevangeliet 4:24)

 Se på mine hænder og fødder – det er mig. Føl på mig og se; en ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har.« (Lukasevangeliet 24:39)

Helligånden kan ikke føre Gud / Helligånden førte Jesus

Jesus vendte tilbage fra Jordan fyldt af Helligånden, og ført af Ånden var han ude i ørkenen (Lukasevangeliet 4:1)

Gud er ikke et menneske/Jesus er et menneske

Gud er ikke et menneske, så han lyver,
      et menneskebarn, så han angrer.
      Når han har sagt noget, gør han det;
      når han har lovet noget, lader han det ske:

(Fjerde Mosebog  23:19)

Mennesket, den maddike menneskebarnet, den orm?

Hvordan kan et menneske være retfærdigt over for Gud?
      Hvordan kan en kvindefødt være uden skyld?
      
v5  Selv månen lyser ikke klart,
      og stjernerne er ikke rene i hans øjne,
       v6  hvor meget mindre da mennesket, den maddike,
      menneskebarnet, den orm?

(Jobs Bog 25:4-6)

Mennesket Kristus Jesus”

 For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus- (Paulus’Første Brev til Timotheus 2:5)

For han var en god mand, fyldt af Helligånd og tro. Og en stor skare blev vundet for Herren. (Apostelenes gerninger 11:24)

Israelitter, hør disse ord: Jesus fra Nazaret – en mand, der er udpeget af Gud for jer ved mægtige gerninger og undere og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt iblandt jer, sådan som I selv ved (Apostelenes gerninger 2:22)

Maria fødte Jesus

og Jakob til Josef, Marias mand. Hun fødte Jesus, som kaldes Kristus. (Matthæusevangeliet 1:16)

Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven (Paulus’ Brev til Galaterne 4:4)

En kvindefødt kan ikke være uden skyld

Hvordan kan et menneske være retfærdigt over for Gud?
      Hvordan kan en kvindefødt være uden skyld?
      
v5  Selv månen lyser ikke klart,
      og stjernerne er ikke rene i hans øjne,
       v6  hvor meget mindre da mennesket, den maddike,
      menneskebarnet, den orm?

( Jobs Bog 25:4)

Jesus har forældre og søskende / Gud har ingen

Er det ikke tømrerens søn? Hedder hans mor ikke Maria og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? v56  Bor alle hans søstre ikke her hos os? Hvor har han så alt dette fra?« (Matthæusevangeliet 13:55-56)

Gud kan ikke fristes af det onde/Jesus blev fristed af Djævelen

Men ingen, som bliver fristet, må sige: »Jeg bliver fristet af Gud;« for Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. (Jakobs Brev 1:13)

Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen

v2  Og da han havde fastet i fyrre dage og fyrre nætter, led han til sidst sult. v3  Og fristeren kom og sagde til ham: »Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød.« (Matthæusevangeliet 4:1, 8, 10, 11)

Jesus blev fristet af Djævelen.

v1  Jesus vendte tilbage fra Jordan fyldt af Helligånden, og ført af Ånden var han ude i ørkenen v2  i fyrre dage og blev fristet af Djævelen.( Lukasevangeliet ( 4:1-2)

 Gud sover ikke / Jesus sover

Han, som bevarer Israel,
falder ikke i søvn, han sover ikke.

(Salmernes Bog 121:4)

Gud bliver ikke sulten / Jesus blev sulten

Bliver jeg sulten, siger jeg det ikke til dig,
for jorden er min, med alt, hvad den rummer.

(Salmernes Bog 50:12)

Da Jesus tidligt om morgenen var på vej tilbage til byen, blev han sulten.( Matthæusevangeliet 21:18)

Er Jesus (Fred være med ham) ikke Gud?

Kristne tror at Jesus er Gud. Det er meget svært for en kristen, at have tanker om Gud uden, at Jesus skal stå i forgrunden. De kristne henviser til JOHANNESEVANGELIET 10:30

JOHANNESEVANGELIET 10:30, hvor Jesus sagde. ”Jeg og Gud er ét”  og det er et åbent snyderi , fordi, det betyder at Jesus er ikke Gud , men han taler i Guds navn at bevise at han og Gud har samme mål. Han forklarer det: ” ingen kan rive dem (dvs. hans får) ud af min.

Det, min far har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive ud af min faders hånd. Jeg og fader er ’et”. ( JOHANNESEVANGELIET 28-31).

Gud og Jesus er meget forskellige

Der bliver det forklaret meget grundigt i Biblen at Gud er kun én, og der er ikke to, tre eller flere guder: v16 ”Eller ved I ikke, at den, der binder sig til en skøge, er ét legeme med hende? – det hedder jo: »De to skal blive ét kød.« v17  Men den, der binder sig til Herren, er én ånd med ham”.(FØRSTE KORINTERBREV 6:16-17).

Ingen har set Guds skikkelse

Kristne ofte citerer et vers til at bekræfte at Gud er en treenig gud. ”Den der har set mig, har set Faderen”.(JOHANNESEVANGELIET 14:9). Biblen bekræfter det modsatte. v37  Og Faderen, som har sendt mig, han har selv vidnet om mig. I har aldrig hørt hans røst og heller ikke set hans skikkelse”.(JOHANNESEVANGELIET 5:37).

v20  Men han sagde: »Du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet.« (ANDEN MOSEBOG 33:20).

v5  Jeg er Herren, der er ingen anden, der er ingen anden Gud end mig. Jeg væbner dig, skønt du ikke kender mig, (ESAJAS’BOG 45:5).

PAULUS  kendt intet til at Gud skulle være en treenig gud. Han skrev at Gud (og heller ikke Jesus) var frelser.”Det er godt og værdsat hos Gud, vor frelser”.(FØRSTE TIMOTEUSBREV 2:5).

Kristendommen synes at lede menneskerne væk fra Gud, men Gud var, er og bliver altid der ! Biblen lægger vægt på det:  

v18”  Ingen har nogen sinde set Gud; den Enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk”.(JOHANNESEVANGELIET 1:18). Det er mærkeligt at den sætning” som selv er Gud” findes ikke i andre oversættelser. Ordet ”søn” står skrevet frem for ”Gud”. Det Danske Bibelselskab har valgt at kalde Jesus for Gud frem for andre oversættelser, der kalder ham  for Søn. Kristne grunder også i dette vers; v1  ”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. v2   Han var i begyndelsen hos Gud. v3  Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er”.(JOHANNESEVANGELIET 1:1-3).I DANIELS BOG 9:25 er ”ordet” synonym med Jeremias og ikke Jesus, dog Jeremias ikke var med at skabe universet. Kristne henviser også dette vers: v13” Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden”.(JOHANNES’ ÅBENBARING).Det er klar at det er Gud , der refereres til og ikke Jesus. Selv om er der en lille fodnote under verset med teksten:jævnfør Johns åbenbaring 1:8 , Og der står det tydeligt, at det er Gud der refereres til og ikke Jesus. Gud og Jesus er meget forskellige.

Jesus græder / Gud græder ikke

Vi læser i Biblen at Jesus græder. ”Jesus brast i gråd” (Biblen,JOHANNESEVANGELIET 11:36), lige modsat, Gud græder ikke.

Jesus har forældre og søskende

Vi ser videre at Jesus har forældre og søskende v55 ” Er det ikke tømrerens søn? Hedder hans mor ikke Maria og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? v56  Bor alle hans søstre ikke her hos os?” (Biblen,MATTHÆUS EVANGELIET 13:55).

Lige omvendt, Gud har ingen forældre eller søskende. Han er den eneste sande Gud.

Gud er skaberen / Jesus er født

Man kan konstatere at Gud er skaberen; ” Herren er en evig Gud, skaberen af den vide jord.! (Biblen,ESAJA’ BOG 40:28), tværtimod, Jesus er født og han er ikke skaberen. v1  Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem

(Biblen, Matthæus evangeliet 2:1).Paulus skriver til Galaterne: ”

Jesus blev forbandelsen

Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld – der står jo skrevet: »Forbandet er enhver, der hænger på et træ«(Biblen, GALATERBREVET3:13).

Det beviser at Jesus blev forbandelsen, men på den anden side Gud kan aldrig blive en forbandelse.

Jesus ved ikke om ”dommedagen”

Jesus ved ikke om ”dommedagen”,derimod  det  gør Faderen, Gud. ” Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlen eller Sønnen, men kun Faderen”.(Biblen, MARKUSEVANGELIT 13:329).

Som blev sagt i begyndelsen er Gud og Jesus  meget forskellige. En stor forskel kan ses på dem som følgende:

Er en kvindefødt skyldig?

v4  Hvordan kan et menneske være retfærdigt over for Gud?Hvordan kan en kvindefødt være uden skyld?.(Biblen, JOB BOG 25:4)

Er Jesus født af en kvinde (Maria) ?

v4  Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde (Biblen, GALATERBREVET 4:4).

Derimod  Gud er uskyldig, fordi Gud ikke er født af en kvinde. Tværtimod,  han har skabt alle de mænd og kvinder på jorden.

Gud er ikke et menneske

”Gud er ikke et menneske”. (Biblen, FJERDE MOSEBOG v32 ) 

Jesus var et menneske

v22  Israelitter, hør disse ord: Jesus fra Nazaret – en mand, der er udpeget af Gud for jer .(Biblen, APOSTLENESGERNINGER 2:22).For han (Jesus) var en god mand, fyldt af Helligånd og tro. (Biblen, APOSTLENES GERNINGER 11:24).

 Et menneske er en maddike, en orm !

v6  hvor meget mindre da mennesket, den maddike, menneskebarnet, den orm?(Biblen, JOBS BOG 25:6).

Gud bliver ikke træt

Herren er en evig Gud, skaberen af den vide jord. Han bliver ikke træt og udmattet,(ESAJAS’ 40:28)

Jesus bliver træt

Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. (Biblen, John 4:6)

Gud lader sig ikke spotte

”Gud lader sig ikke spotte”. (Biblen, GALATERBREVET 6:7)

De hånede Jesus

v30  Og de spyttede på ham og tog kæppen og slog ham i hovedet. v31  Da de havde hånet ham, tog de kappen af ham.(Biblen, Mat 27:30)

Gud bliver ikke sulten

”Bliver jeg sulten, siger jeg det ikke til dig, for jorden er min, med alt, hvad den rummer”.
(Biblen, SALMERNES BOG 50:12)

Jesus bliver sulten og spiser mad (Bibelen)

Mens Jesus sagde til bords i huset (MATTHÆSEVENGELIT 9:10). v42  De gav ham et stykke stegt fisk, v43  og det tog han og spiste, mens de så det. (LUKASEVANGELIET 24:42-43). 

Jesus og Maria tog føde til sig (Koranen)

Messias, Marias søn, var kun en udsending som andre udsendinge, der var før ham, og hans mor kun en sandfærdig kvinde. Begge tog de føde til sig. Se, hvorledes Vi tydeliggør tegnene for dem, og se, hvor forløjede de er!

KORANEN, Sura 5 (Bordet) vers 75

Gud er ånd

Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.(JOHANNESEVANGELIET 4:24).

Jesus var ikke ånd

De blev bange og forfærdede og troede, det var en ånd, de så. v38  Men han (Jesus) sagde til dem: »Hvorfor er I rystede, og hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte? v39  Se på mine hænder og fødder – det er mig. Føl på mig og se; en ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg (Jesus) har.(Biblen, Luk 24:37)

Gud råber til ingen!

v1  Af David.

Til dig, Herre, råber jeg...Vis Herren, I guds' sønner, vis Herren ære og hæder! (Biblen, SALMERNES’ BOG 28:1. 29.1-2).

Jesus råber til Gud !

v46  Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: »Elí, Elí! lemá sabaktáni?« – det betyder»Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?«

Jesus beder til Gud

Gud beder til ingen, derimod beder Jesus til Gud.

v36 ” Da kom Jesus med dem til et sted, der hedder Getsemane, og han sagde til disciplene: »Sæt jer her, mens jeg går derhen og beder.«v37  Så tog han Peter og de to Zebedæussønner med sig. Og han blev grebet af sorg og angst. v38  Da sagde han til dem: »Min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg sammen med mig!« v39  Og han gik lidt længere væk, faldt ned på sit ansigt og bad.(MATTHÆUSEVAGELIET 26:36-39).Og det skete, da han var et sted og bad. (Biblen, Luka 11.1).

v8 Men Jesus svarede ham: »”Der står skrevet: ›Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene”.(LUKASEVANGELIET 4:8). 

Tjen Gud!

Vantro er de, der siger: "Gud er Messias, Marias søn." Messias sagde: "Israels børn! Tjen Gud, min Herre og jeres Herre!" Enhver, der sætter nogen ved Guds side, vil Gud nægte adgang til Haven. Hans herberg bliver Ilden. De, der handler uret, vil ikke have nogen til at hjælpe sig.

Koranen, Sura 5 (Bordet) vers 72

Kan Gud bo på jorden?

”Bor Gud da hos menneskerne på jorden? Nej, himlen og himlenes himmel kan ikke rumme dig; hvor meget mindre da dette hus, som jeg har bygget”(ANDEN KRØNIKEBOG 6:18).

Gud kan ikke bo på jorden,hvorimod Jesus havde boet på jorden. Derfor er han ikke Gud.

Gud er evig

v17  Evighedernes konge, den uforgængelige, usynlige, eneste Gud være ære og pris i evighedernes evigheder! Amen.(Biblen, FØRSTE TIMOTHEUSBREV 1:17).

v10  Men Herren er den sande Gud, han er den levende Gud og den evige konge;”(Biblen, JEREMIAS’ BOG 10:10).

Gud kan ikke dø!

Død er det modsatte af liv.

v12  Herre, har du ikke været til fra ældgammel tid? Min hellige Gud, lad os ikke dø! (Biblen,HABAKKUKS BOG 1:12).

v28  De skiftes ud, men du er den samme, dine år får aldrig ende.(SALMERNES BOG 102:28)

Jesus døde 

Døde Gud?

v50  Men Jesus råbte atter med høj røst og opgav ånden.(MATTÆUSEVANGELIET 27:50).

v46  Og Jesus råbte med høj røst: »Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.« Da han havde sagt det, udåndede han. (Biblen, LUKASEVAGELIET 23:46).

Jesus prædikede altid monoteisme. Det er ikke tilfældighed at Jesus forklarede: ”...det første bud er: Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er én”.( MARKUSEVANGELIT . 12:29).

Læg mærke til, at det er det første bud. Og hvad mener Jesus egentlig, hvis han henviser til sig selv som Herren ?

 

Hvem har givet Jesus magten ?

v18  Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden.(MATTHÆUSEVANGELIET 8:18).Der er en , der har givet Jesus den magt. Hvem kan det være, hvis Jesus selv er Gud ?

ErGudomskåren ?

Er Jesus Gud ? Er det ikke mærkeligt at ”Gud” skulle omskæres ?

”Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus” (LUKASEVAGELIET 2.21)

Kan” Gud” omskæres ?

Jesus er Guds tjener

v13 ”Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud, vore fædres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, som I forrådte ”.(Biblen, APOSTLENES GERNINGER 3:13). v30  

ræk din hånd ud til helbredelse, så der sker tegn og undere ved din hellige tjener Jesus navn.«( Biblen, APOSTLENES GERNINGER 4:30).

v27  Ja, i sandhed, de har slået sig sammen i denne by mod din hellige tjener Jesus, som du har salvet.( Biblen, APOSTLENES GERNINGER 4:27).

Han er kun en tjener, som Vi har vist nåde og gjort til et eksempel for Israels børn. Sura 43 (Pomp og pragt) vers 59

Han sagde: "Jeg er Guds tjener. Han har givet mig Skriften og gjort mig til profet!

Sura 19 (Maria) vers 30

Messias vil ikke føle sig hævet over at være Guds tjener, lige så lidt som englene, der står Ham nær. De, der føler sig hævet over at tjene Ham og er hovmodige, dem vil Han alle føre til sig i samlet flok. Sura 4 (Kvinderne) vers 172

Er Jesus Guds tjener og Gud på samme tid ?

v16 Sandelig, sandelig siger jeg jer: En tjener er ikke større end sin herre, og en udsending ikke større end den, der har sendt ham.(Biblen,JOHANNESEVANGELIET 13.16).

Jesus er Guds tjener og Gud har sendt ham. Han kan ikke være tjener og Gud på samme tid. Han er også ikke større end Gud.

Gud har sendt Jesus

Jesus forklarer gange på gange at Gud har sendt mig. Bibelen forklarer det tydeligt.  Jesus råbte: »Den, der tror på mig, tror ikke på mig, men på ham, som har sendt mig.(Biblen,JOHANNESEVANGELIET 12:44).

v34  Jesus sagde til dem: »Min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig, og fuldføre hans værk.(JOHANNESEVAGELIET 4:34).

v37  »Den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig; og den, der tager imod mig, tager ikke imod mig, men tager imod ham, som har sendt mig.«(MARKUS 9:37).

v16  Jesus svarede dem: »Min lære er ikke min egen, men hans, som har sendt mig. (JOHANNESEVAGELIET 7:16).

v3  Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. (Biblen, JOHANNESEVAGELIET 17:3).

”Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig”. (JOHANNESEVAGELIET 8:42).

v37  Og Faderen, som har sendt mig, han har selv vidnet om mig. JOHANNESEVAGELIET 5:3 7). v30  Jeg kan intet gøre af mig selv; som jeg hører, dømmer jeg, og min dom er retfærdig, for jeg søger ikke at gøre min egen vilje, men hans vilje, som har sendt mig. (JOHANNESEVAGELIET 5:30).

Hvad der findes af had i deres hjerte, trækker Vi ud. Floderne vil rinde for deres fod, og de vil sige: "Lovet være Gud, som har ledt os til dette! Vi var ikke blevet retledt, hvis ikke Gud havde retledt os. Vor Herres udsendinge bragte sandheden." Der vil blive råbt til dem: "Dette er Haven. Den har I fået i arv for det, som I gjorde." KORANEN, Sura 7 (De høje stader) vers 43

Folk forguder mennesker!

Det bekræfter at Jesus ikke var Gud. Jesus vidste godt at folk havde tendens til at forgude mennesker. Det var den eneste årsag at Jesus prøvede at fortælle folk om Gud, og ikke om sig selv.” men han forbød dem strengt at røbe hvem han var.”  .(Biblen

v12  Men han pålagde dem meget strengt, at de ikke måtte røbe ham.

MARKUSEVAGELIET 3:12,

v30  Og han forbød dem at sige dette om ham til nogen.

MARKUSEVAGELIET 8:30

v16  Men han pålagde dem strengt, at de ikke måtte røbe ham,

MATTÆUSEVANGELIET 12:16

v30  Og deres øjne åbnedes. Men Jesus talte strengt til dem og sagde: »Se til, at ingen får det at vide.«

MATTÆUSEVANGELIET 9:30,

« v13  Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: »Jeg vil, bliv ren!« Og straks forlod spedalskheden ham. v14  Han forbød ham at sige det til nogen,

LUKASEVANGELIET 5:13-14

v56  Og hendes forældre blev ude af sig selv, men han forbød dem at sige til nogen, hvad der var sket.

(LUKASEVANGELIET 8:56 ).

Kom, lad os gå i rette med hinanden!siger Herren.(Esajas' 1:18).

Jesus er ikke Gud / Gud er ikke Jesus

Gud og Jesus

Kom, lad os gå i rette med hinanden,
      siger Herren.
(Esajas 1:18)

”Én er jeres fader, han, som er i himlen”

I må ikke lade jer kalde rabbi; for én er jeres mester, og I er alle brødre. v9  Og I må ikke kalde nogen på jorden jeres fader; for én er jeres fader, han, som er i himlen. v10  I må heller ikke lade nogen kalde jer lærer; for én er jeres lærer, Kristus. I må ikke lade jer kalde rabbi; for én er jeres mester, og I er alle brødre. (Matthæusevangelie 23:8-1o)

”Faderen er større end jeg” !

I har hørt, at jeg har sagt til jer: Jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til Faderen, for Faderen er større end jeg.(Johannesevangeliet14:28)

”Min fader og jeres fader, min Gud og jeres Gud”

Jesus sagde til hende: »Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud.« .(Johannesevangeliet20:17)

”Jeg  gør intet af mig selv ”

Jesus sagde da til dem: »Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv; men som Faderen har lært mig, sådan taler jeg. .(Johannesevangeliet8:28)

”Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig”?

Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst: »Eloí, Eloí! lamá sabaktáni?« – det betyder: »Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?« (Markusevangeliet 15:34)

Ingen kender den dag !

Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlen eller Sønnen, men kun Faderen. (Markusevangeliet 13:32)

Jesus udåndede

Og Jesus råbte med høj røst: »Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.« Da han havde sagt det, udåndede han. (Lukasevangeliet 23:46)

Forgæves dyrker de mig !

forgæves dyrker de mig,
      for det, de lærer, er menneskebud.«
(Matthæusevangeliet 15:9)

 

De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, (Lukasevangeliet 24:52)

Jesus gik frem i visdom og vækst

Og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker.( Lukasevangeliet 2:52)

 

Hvem er Gud ?      

Gud er Skaberen  / Maria fødte Jesus

Dette siger Herren,
      himlens skaber, han som er Gud,
      han som dannede jorden og frembragte den,
      han som grundfæstede den;
      han skabte den ikke i tomhed,
      men dannede den til beboelse:
      Jeg er Herren, der er ingen anden.

(Esajas 45:18)

Englen svarede hende: »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. (Lukasevangeliet 1:35)

 For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus ( 2:5)

Ved du det ikke,
      har du ikke hørt det:
      Herren er en evig Gud,
      skaberen af den vide jord.
      Han bliver ikke træt og udmattet,
      hans indsigt kan ingen udforske.

(Esajas 40:28)

 

Herren er en evig Gud /  Jesus udåndede

Herren er en evig Gud. (Esajas 40:28)

Og Jesus råbte med høj røst: »Fader, i dine hænder betror jeg min ånd.« Da han havde sagt det, udåndede han. (Lukasevangeliet 23:46)

Gud er ånd / Jesus er ikke ånd

Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed.« (Johannesevangeliet 4:24)

 Se på mine hænder og fødder – det er mig. Føl på mig og se; en ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har.« (Lukasevangeliet 24:39)

Helligånden kan ikke føre Gud / Helligånden førte Jesus

Jesus vendte tilbage fra Jordan fyldt af Helligånden, og ført af Ånden var han ude i ørkenen (Lukasevangeliet 4:1)

Gud er ikke et menneske / Jesus er et menneske

Gud er ikke et menneske, så han lyver,
      et menneskebarn, så han angrer.
      Når han har sagt noget, gør han det;
      når han har lovet noget, lader han det ske:

(Fjerde Mosebog  23:19)

Mennesket, den maddike menneskebarnet, den orm?

Hvordan kan et menneske være retfærdigt over for Gud?
      Hvordan kan en kvindefødt være uden skyld?
       v5  Selv månen lyser ikke klart,
      og stjernerne er ikke rene i hans øjne,
      
v6  hvor meget mindre da mennesket, den maddike,
      menneskebarnet, den orm
?

(Jobs Bog 25:4-6)

Mennesket Kristus Jesus

 For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus- (Paulus’Første Brev til Timotheus 2:5)

For han var en god mand, fyldt af Helligånd og tro. Og en stor skare blev vundet for Herren. (Apostelenes gerninger 11:24)

Israelitter, hør disse ord: Jesus fra Nazaret – en mand, der er udpeget af Gud for jer ved mægtige gerninger og undere og tegn, som Gud gjorde gennem ham midt iblandt jer, sådan som I selv ved (Apostelenes gerninger 2:22)

Maria fødte Jesus

og Jakob til Josef, Marias mand. Hun fødte Jesus, som kaldes Kristus. (Matthæusevangeliet 1:16)

Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven (Paulus’ Brev til Galaterne 4:4)

En kvindefødt kan ikke være uden skyld

Hvordan kan et menneske være retfærdigt over for Gud?
      Hvordan kan en kvindefødt være uden skyld?
       v5  Selv månen lyser ikke klart,
      og stjernerne er ikke rene i hans øjne,
      
v6  hvor meget mindre da mennesket, den maddike,
      menneskebarnet, den orm?

( Jobs Bog 25:4)

Jesus har far, mor, brødre og søstre / Gud har ingen

Er det ikke tømrerens søn? Hedder hans mor ikke Maria og hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? v56  Bor alle hans søstre ikke her hos os? Hvor har han så alt dette fra?« (Matthæusevangeliet 13:55-56)

 

Det beviser at Jesus ikke er Gud