Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Jesus(fred være med ham)og Maria(fred være med hende)i Koranen

 

Koranen siger, at Gud valgte Maria, rensede hende og satte hende over alle kvinder i verden. (Koranen 3:42-43).Jesus(fred være med ham) blev mirakuløst født af Jomfru Maria (fred være med hende). Englene bragte hende den glade nyhed om Jesus’ fødsel. Dette er bedst beskrevet i de smukke vers fra Koranen.

Jesus’(fred være med ham) mirakuløse jomfrufødsel

Den Hellige Ånd Gabriel (fred være med ham) kom til Maria (fred være med hende) i skikkelse af en mand. Han bragte nyheden til hende om en søn. Hun undfangede barnet på mirakuløs vis. 

”Se! Sagde englene: Oh Maria! Gud giver dig glade nyheder ved et ord fra Ham; Hans navn er Messias, Marias søn Jesus, strålende i denne verden og i denne kommende, en af dem der står Gud nær. Han vil tale til mennesket fra sin vugge og i sin manddom og han er blandt de retfærdige. Hun sagde: Min Herre ! Hvordan kan jeg få et barn, når ingen dødelig har rørt mig ? Han sagde; Gud skaber, hvad Han vil. Hvis Han beslutter en sag, siger Han blot ”bliv til” og den ”er” .(Koranen 3:45-49)

Maria søgte vak fra sin familie, til et øde sted

Maria trak sig tilbage til et fjernt sted.

 

(Koranen 119:16-34)

Folk beskyldte Maria og Jesus(fred være med dem)forsvarede hende i vuggen 

Jesus(fred være med ham)havde ingen fader. Han blev mirakuløst født af jomfru Maria(fred være med hende). Efter barnet var født, bragte hun det til sit folk. De beskyldte hende for at være uren. Som svar pegede hun på barnet, hvorpå de sagde, at de ikke kunne tale med et nyfødt barn ! Men barnet svarede således:

”Han sagde: Jeg er Guds tjener: Han har givet mig skrifterne og har gjort mig til profet. Han har velsignet mig hvor jeg er og har pålagt mig bønner og almisser, så længe jeg lever. Og Han har gjort mig pligtopfyldende mod min mor og har ikke gjort mig hovmodig og elendig. Fred være med mig, den dag jeg blev født og den dag jeg dør og den dag jeg genopstår. Sådan var Marias søn, Jesus: Dette er sandheden, men de oprørske tvivler derpå”. (Koranen 19:3034).  

Jesus(fred være med ham) udøvede mirakler ved Guds vilje

Gud sendte Jesus (fred være med ham) profeten, med indlysende tegn og mirakler, for at vejlede menneskeheden om den rette vej. Han kunne kurere de spedalske, helbrede de blinde, og vække de døde til live. Han lavede mirakler selv med almindelige ting såsom mad, der på mirakuløs vis kom ned fra himlen og således forsynede hans disciple. (Koranen 5: 112-115). Koranen nævner dette flere steder: ”Og Han (Gud) vil lære ham (Jesus) de Hellige Skrifter og Visdommen, Toraen, og Evangeliet og Han vil gøre ham til et sendebud til Israels børn (idet han siger): Lyt efter ! Jeg kommer til jer med et tegn fra jeres Herre. Jegformer for jer af ler noget, der ligner en fugl og jeg puster livsånden i den og den bliver levende, med Guds vilje. Jeg helbreder de blinde og spedalske og jeg opvækker de døde, med Guds vilje. Og jeg siger til jer, hvad I spiser og opbevarer i jeres huse. Se! Heri er der sandelig tegn og advarsler for jer, hvis I er troende. Jeg bekræfter hvad der var forbudt for jer. Jeg er kommet til jer med et tegn fra jeres Herre, så gør jeres pligt overfor Gud og adlyd mig. Gud er min Herre, så tilbed Ham. Det er det direkte vej.”(Koranen 3:45-51).  

 

Jesus fik Guds ord (Evangeliet)

Muslimer tror på at Jesus fik Guds ord ”Gode Nyheder”(Injil, evangeliet). Gud siger i Koranen:

 ”Vi gav ham Evangeliet, hvori der er retledning og lys og en bekræftelse af det, som var åbenbaret før det i Toraen – en retledning og formaning til de, som adlyder Gud”.(Koranen 5:49). Han Jesus) sagde:Se ! Jeg er Guds tjener: Han har givet mig skrifterne og har gjort mig til profet”.(Koranen 19:30).

Jesus er Kristus

Koranen forklarer at Jesus er Mesias,  Kristus: ”Hans navn er Messias (Kristus), Marias søn Jesus”.(Koranen 3:45). ”De (jøderne) siger: Vi slog Messias (Kristus), Marias søn, Guds budbringer ihjel”.(Koranen 4:157)

Jesus(fred være med ham) forudsagde Muhammads(fred være med ham) komme

 Jesus fortalte folk om en sidste profets komme, efter ham selv. Koranen meddeler om det:” Og da Marias søn, Jesus, sagde: Israels børn ! Se ! Jeg er Guds sendebud til jer, jeg bekræfter det, der var åbenbaret før mig i Toraen og jeg bringer gode nyheder om et sendebud, som kommer efter mig, hvis navn er Den Lovpriste (Ahmad). Men da han var kommet med de klare beviser, sagde de: dette er ren magi”.(Koranen 61:6).

Jesus fortalte folk om en stor persons komme, efter ham selv ifølge Bibelen

Man undrer sig at lære at de forskellige kristne sekter har brugt forskellige for denne kommende person, trøster, advokat osv. Alle disse ord tilhørere til Muhammad selv, f.eks. Muhammad bliver kaldt i Koranen 21:107, en barmhjertighed til alle skabninger og derfor ordet ”trøster”nødvendigvis henviser til Muhammad, ifølge muslimerne.Kirke fortolker den lovede”trøster” som Helligånden. Men dette synpunkt holder ikke, når ordet betragtes i dets originale sammenhæng, med den betydning, som forskellige kristne sekter har givet det.