Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Var Jesus Kristus kristen / muslim?

Er Jesus kristen / Muslim?

 

Kristendom, Jødedom og Islam

 

Ordene ”Kristendom” og ”Jødedom” er ikke ord Gud har valgt, som navn til kristnes og jødernes religion, det er menneskene selv, der har fundet på disse ord. Jødedommen har sit navn efter grunlæggeren Juda, og kristendommem har sit navn efter (Jesus) Kristus, selv om Jesus ikke er grundlæggeren, men i virkeligheden er Paulus. Muslim betyder, at underkaste sig Guds vilje. Islam er troen på den Ene Almægtige Skaber.Islam er ikke en ny religion der opstod for 1500 år siden. Islam blev til da Adam som det første menneske og profet blev skabt. Gud har ikke skabt tre religioner som Jødedom, Kristendom og Islam for at forvirre menneskerne. Han har skabt én religioner. v5  én Herre, én tro”.( Biblen, EFESERBREVET 4:5)

,Koranen 2:213  10:19   23:53-54)  

 

Hvem var Kristne?

 

Da diciplene  snakkede om Jesus Kristus, blev de hånet af deres modstanderne. De plejde at kalde dem ”kristne” som drilleriet, men Paulus fotalte dem at acceptere titlen ”kristen” som æret og ikke skamme sig. De blev første gang kaldt ”kristen” i Antiokia (Turkiet).

v14  Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige, for herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer. v15  Men ingen af jer må lide som morder eller tyv eller forbryder eller for at gå andres ret for nær; v16  men hvis nogen lider som kristen, skal han ikke skamme sig, men gøre Gud ære med det navn.(FØRSTE PETERBREV 4:14-16). Og det var i Antiokia, at man første gang kaldte disciplene kristne. (Biblen, Apost 11:26)

 

Var Moses Jøde?

 

Moses var ikke jøde, fordi Jødedommen har sit navn efter grunlæggeren Juda og opstod først senere. Da Moses levede, var jødedommen slet ikke etableret som religion eftersom grundlæggeren Juda endnu ikke var født. Moses var israelitter, men ikke jøde.(FØRSTE MOSEBOG 12:4-5).

 

Var Moses muslim?

 

Moses var Guds profet. Han troede på én Gud, den Ene Almægtige Skaber. Han underkastede sig Guds vilje, og derfor var han muslim. Hans budskab var Islam. v10  Der fremstod ikke senere i Israel nogen profet som Moses, som Herren omgikkes ansigt til ansigt. v11  Tænk blot på de tegn og undere, som Herren satte ham til at udføre i Egypten mod Farao og mod alle hans hoffolk og hele hans land, v12  eller på alt det, hans stærke hånd udrettede, alt det store og frygtindgydende, Moses gjorde for øjnene af hele Israel (FEMTE MOSEBOG 34:10-11).

 

Var fader til os alle, Abraham, jøde?

 

Kristne, muslimerne og jøder anser Abraham som deres fælles fader. Vi har Abraham til fader. (MATTHÆUUEVAGELIT 3:9). Hvem troede han på endelig ? Biblen svarer sådan:   v6  Det er som med Abraham: »Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed.« v7  Så skal I vide, at det er dem, som har troen, der er Abrahams sønner. (GLATERBREVET 3:6).  Derfor var det af tro, for at det kunne være af nåde, så at løftet kunne stå fast for alle hans efterkommere, ikke kun dem, som har loven, men også dem, som har Abrahams tro. Han er fader til os alle, (ROMERBREVET 4:16).Abraham var ikke jøde, ifølge Biblen:  v13  Der kom en flygtning og fortalte det til hebræeren Abram (FØRSTE MOSEBOG 14:149 . Ordet ”jøde” opstod i forbindelse med Juda som var længere ude end et barnebarn af Abraham. Abraham var født i ur, der ligger i Mesopotamien, Irak. v31  Så tog Tera sin søn Abram, sin sønnesøn Lot, der var søn af Haran, og sin svigerdatter Saraj, sin søn Abrams kone, og sammen forlod de Ur i Kaldæa for at drage til Kana'ans land. De kom til Karan, hvor de slog sig ned. (FØRSTE MOSEBOG 11:31).Koranen bekræfter også dette.” Abraham var ikke jøde, ej kristen, men han var gudhengiven(muslim) og havde underkastet sig Gud alene, og han var ikke én af afgudsdyrkerne”.(Koranen 3:67).

Koranen, Sura 29 (Edderkoppen) vers 16

Og Abraham, da han sagde til sit folk: "Tjen Gud og frygt Ham! Det er bedst for jer, hvis I har viden.

 

Er Jesus kristen?

 

Der var ingen Kristendommen på det tidspunkt

 

Jesus vidste intet om kristendommen, da dengang var der ingen Kristendommen og ingen Kristen. 

Så hvordan kan Jesus være en kristen, da der ingen kristendommen var der på det tidspunkt !En jøder,  Paulus, var grundlæggeren af kristendommem efter Jesus Himmelfart, og de ville lide som kristen:”Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige, for herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer. v16  men hvis nogen lider som kristen, skal han ikke skamme sig, men gøre Gud ære med det navn”. (Biblen, 1- Peter 4:14, 16).

 

De kaldte første gang disciplene kristne i Antiokia

v26   Og det var i Antiokia, at man første gang kaldte disciplene kristne. (Biblen, Apost. 11:26)

 

Er Jesus Muslim (Fred være med ham)?

 

Jesus er muslim (Gudshengiven) ligesom profeterne før ham var det, fordi de underkastede sig Guds vilje. At være muslim betyder ”at overgive sig til Gud”. Jesus hedder Isa. Han er slægt med Muhammad, da de begge nedstammer fra profeten Abraham. Dette er et bevis på, at alle Guds profeter er brødre af ´en og samme religion Islam.  

 

Er Muhammad(F.v.m.h) Muslim?

 

Jesus var ikke kristen, men hans tilhængere var kristne. Moses var ikkr jøde, men hans tilhængere hedder jøder.Tværtimod Muhammad er de eneste profet, som selv er Muslim (ligesom profeterne) og hans tilhængere er også muslimer.

At være muslim betyder ”at overgive sig til Gud”:

Koranen Sura 22 (Al-Haj  ,Valfarten) vers 78

Kæmp for Gud, som Han fortjener det! Han har udvalgt jer og ikke pålagt jer noget besværligt i religionen. Jeres faders, Abrahams, trosbekendelse! Allerede tidligere kaldte Han jer for dem, der overgiver sig til Gud(Muslim), og nu i Koranen, for at Udsendingen kan være vidne for jer, og I kan være vidner for menneskene. Hold bøn, giv almisse, og hold fast ved Gud! Han er jeres skytsherre. Hvilken herlig skytsherre! Hvilken herlig hjælper!

 

Har det bevis på at Jesus er Muslim?

Jesus var omskåret ligesom muslimerne

 

Ifølge Bibelen: ” Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus”, (LUKASEVANGELIET 2:21).

 

2: Jesus hilste ligesom muslimerne hilser i dag

Ordene ”fred være med jer”, hedder As´salamu aleykum på arabisk

 

v23  Men Herren sagde til ham: »Fred være med dig! Vær ikke bange, du skal ikke dø!« (Dommerbogen 6:23)

 

v19  og han sagde: »Frygt ikke, du højtelskede mand! Fred være med dig! Vær stærk! Vær stærk!« Mens han talte til mig, fik jeg styrken tilbage, og jeg sagde: »Nu kan du tale, herre, for du har givet mig min styrke igen.« ( Daniels bog 10:19 osv).

 

Muslimerne hilser i dag med ordene ”fred være med jer”, hedder As´salamu aleykum på arabisk. Kristne hilser ikke sådan i dag. Det beviser at Jesus var muslim og ikke kristen.  

 

3: Jesus bad til Gud ligesom muslimerne beder i dag

 

”Han ( Jesus ) faldt ned på sit ansigt og bad”. (Biblen, MATTHÆUSEVANGELIET 26:39, MARKUSEVANGELIET 14:35)

 

4:Jesus tilbad Gud og tjente ham alene

 

” Da svarede Jesus ham” Vig bort, Satan ! For der stå skrevet. Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. (Biblen, MATTHÆUSEVANGELIET 4:10).

 Det står også skrevet i Korane:

Sura 29 (Edderkoppen) vers 16

Og Abraham, da han sagde til sit folk: "Tjen Gud og frygt Ham! Det er bedst for jer, hvis I har viden.

Sura 3 (Amrams slægt) vers 79-80

Det tilkommer intet menneske, at han, når Gud har givet ham Skriften, dømmekraften og profetien, derpå siger til menneskene: "Vær tjenere af mig foruden af Gud!" Vær I hellere rabbinere, idet I underviser i Skriften og studerer! Og heller ikke, at han befaler jer at tage engle og profeter til herrer. Befaler han jer at være vantro, når I allerede har overgivet jer til Gud?

Jesus tror på En Gud ligesom muslimerne

v3  Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus Kristus. (Johannesevangeliet17:3)

Koranen, Sura 3 (Amrams slægt) vers 2

Gud, der er ingen anden gud end Ham, Den Levende og Den Bestandige

 

 

5: Jesus kaldte Gud ligesom muslimerne

”Alaha” står på Aramæisk for Allah

 

Kristne kalder ikke sådan i dag. Jesus med høj røst: ” Eloí, Eloí! Lamá sabaktáni ?” – det betyder:”Min Gud, min Gud ! Hvorfor har du forladt mig ?” (Biblen,MARKUSEVANGELIET15:34)

”Alaha” står på Aramæisk for Allah.

 

 

6: Jesus Spiste aldrig svinekød ligesom muslimerne

Svinet er urent, du må ikke spise svinekød

Han holdte og opfyldte Moseloven:

v17  Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. v18  Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket

(Matt. 5:17-18)

v2  og sagde: »De skriftkloge og farisæerne sidder på Moses' stol. v3  Alt det, de siger til jer, skal I derfor gøre og overholde, men I skal ikke gøre, som de gør, for de gør ikke selv, hvad de siger. (Biblen, MATTHÆUSEVANGELIET 23:1

Der står skrevet i Bibelen(Torah, Moseloven):

,der siger” Svinet....skal være jer urent. Deres kød må I ikke spise”.(5. Mosebog 14:8).

Kristne spiser svinekød. Derfor var Jesus muslim og ikke kristen.

 

7: Jesus tror på Torah (åbenbarrede på Moses)

 

Muslimerne tror på Torah (af  Moses):

Koranen, Sura 3 (Amrams slægt) vers 3

Han har sendt Skriften med sandheden ned til dig til bekræftelse af det, der var før den. Han har sendt Toraen og Evangeliet ned.

 Jesus tror på Torah også. Jesus sagde til sit folk: v17  Men himmel og jord skal snarere forgå end en eneste tøddel af loven falde væk (Biblen,Lukasevageliet 16:17). 

 

8: Jesus lavede Jihad (han varv ikke fredens prins)

 

Ligesom muslimerne, for at forsvare sig mod overgreb lavede Jesus Jihad.

v35  Så sagde han til dem: »Dengang jeg udsendte jer uden pung og taske og sko, manglede I da noget?« »Nej, ingenting,« svarede de. v36  Da sagde han til dem: »Men nu skal den, der har en pung, tage den med, og ligeså tasken; og den, der ikke har et sværd, skal sælge sin kappe og købe sig et

 (Lukas evang.22:35-36)

 

9: Jesus kæmpede for opretholdelsen af Sharia

( på det tidspunkt Moseloven)

 

Ligesom mulimerne kæmpede Jesus for opretholdelsen af Sharia(Moseloven, Torah).

 

10: Jesus kæmpede for retfærdighed

 

Med og uden svæedet i hånd ligesom muslimerne kæmpede Jesus for retfærdighed.

 

11: Jesus profeterede selv om profeten Muhammah(S.A.W)

.

 Jesus profeterede (i følge Bibelen, Johannesevageliet 14.16, 25, 26 og 16:7-9 ) om profeten Muhammad og muslimerne accepterede Muhammad som profeten. Det gør kristne ikke i dag.

v16  og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid:

v25  Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. v26  Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.( Bibelen, Johannesevageliet 14.16, 25, 26 og 16:7-9 )

v7  Men jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. v8  Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. v9  Om synd: at de ikke tror på mig; v10  om retfærdighed: at jeg går til Faderen, og I ser mig ikke længere; v11  om dom: at denne verdens fyrste er dømt.

Koranen Sura 61 (Slagordnen) vers 6

Da Jesus, Marias søn, sagde: "Israels børn! Jeg er Guds udsending til jer, kommet for at bekræfte det, der var før mig, Toraen, og for at bringe det gode budskab om en udsending, der kommer efter mig, hvis navn skal være højt lovprist." Da han gav dem de klare beviser, sagde de: "Dette er åbenlys trolddom."

 

Et tankvækkende spørgsmål!

 

Hvordan kan Jesus være en kristen, da der ingen kristendommen var der på det tidspunkt ? Han var og er muslim. Islam som Guds budskab har altid været der, det har bare heddet noget andet.

Hvem er profeterne?

Sura 2 (Koen) vers 213

Menneskene var engang ét fællesskab. Så sendte Gud profeterne til at bringe det gode budskab og advare, og sammen med dem sendte Han Skriften med sandheden ned til at dømme mellem menneskene i det, hvorom de var uenige. Kun de, der havde fået den, blev i gensidig oprørskhed uenige om den, efter at de klare beviser var kommet til dem. Derpå ledte Gud med sin tilladelse dem, der tror, til det af sandheden, hvorom de havde været uenige. Gud leder, hvem Han vil, til en lige vej.

Er alle Guds profeter muslimer?

Gud er én og religion er også én

 

Alle Guds profeter er brødre af én og samme religion, nemlig Islam dvs. de underkastede sig Guds vilje. Gud er én og religion er også en.

v5  én Herre, én tro, én dåb; v6  én Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle.

(Biblen, EFESERBREVET 4:6)

 

Koranen, Sura 10 (Jonas) vers 19

Menneskene var kun ét fællesskab, men så blev de uenige. Hvis ikke et ord fra din Herre på forhånd var udtalt, så var det, hvorom de var uenige, blevet afgjort imellem dem.

Koranen 10:19).

Islam er ikke en ny religion

 

Islam er ikke en ny religion.Islam starter med Adam og bliver fuldent med Muhammad. Menneskerne har lavet Guds religion om. Derfor har Gud sendt profet efter profet for at rette op på menneskers misforståelser, lede dem tilbage til Guds religion og at frygte, elske og tilbede Gud osv.

 

Har det bevis på at alle Guds profeter var muslimer

 

Gud har ikke behov for at vi beder til Ham. Han ønsker blot vores fromhed som automatisk opstår når vi oprigtigt beder til Ham.Profeterne bad til Gud ligesom muslimerne beder til Gud i dag, idet de kristnes bønner er hele forskellige end det.

 

Profeterne kastede sig mod jorden med ansigtet

Det gør muslimerne også

 

Muslimerne kaster sig ned på ansigtet og det gjorde profeterne også. v3  Abram kastede sig ned, og Gud talte til ham (FØRSTE MOSEBOG 17.3). v6  Moses og Aron forlod forsamlingen og gik hen til indgangen til Åbenbaringsteltet; de kastede sig ned, og Herrens herlighed viste sig for dem. (FJERDE MOSEBOG 20:6).  v14  Han svarede: »Nej, jeg er fører for Herrens hær. Nu er jeg kommet.« Da kastede Josva sig til jorden og sagde til ham: »Hvad har min herre at sige til sin tjener?« (JOSVABOGEN 5:14). Imens var Elias gået op på toppen af Karmel. Dér krummede han sig sammen mod jorden med ansigtet nede mellem knæene (FØRSTE KONGEBOG 18:42).

Biblen fremviser Jesus’ bøn: v39  Og han gik lidt længere væk, faldt ned på sit ansigt og bad(MATTHÆUSEVAGELIET 26:39).Det gentages gang på gang i Biblen.

 

Profeterne vaskede sig inden de bad  ligesom muslimerne

 

At være ren, og vaske sig, har altid været en dyd i næsten alle religioner. Det findes også i Biblen: v5  Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. (JOHANNES EVANGELIET 13:5). v18  Du skal lave et bronzebækken og et bronzefodstykke til det til afvaskning, og du skal stille det mellem Åbenbaringsteltet og alteret og komme vand i. v19  Aron og hans sønner skal vaske deres hænder og fødder i det; v20  når de går ind i Åbenbaringsteltet, skal de vaske sig med vand (ANDEN MOSEBOG 30:18-21). v18  Du skal lave et bronzebækken og et bronzefodstykke til det til afvaskning, og du skal stille det mellem Åbenbaringsteltet og alteret og komme vand i. v19  Aron og hans sønner skal vaske deres hænder og fødder i det; v20  når de går ind i Åbenbaringsteltet, skal de vaske sig med vand. Muslimerne vasker sig inden de beder.

 

Profeterne tog deres sko af inden de bad

 ligesom muslimerne

 

Stedet, hvor man beder, skal være rent, og derfor tager man sine sko af i et badehus. Det er ikke tilladt, at have sko eller andet udendørs fodtøj på i en moske´. Muslimerne tager deres sko af inden de beder, det gjorde profeterne også.  Gud har selv påbudt sin profet Moses det.

ANDEN MOSEBOG  3:59

 

Profeterne ville bede flere gange om dagen

ligesom muslimerne

 

Hvorfor beder muslimer til Gud? Det er fordi, det er pålagt dem af Skaberen. En bøn er som et møde med sin Skaber.  Den holder deres tro stærk. Menneskene bliver mindet om, at dere er noget der er større end dem. Det gør at man ikke bliver for stolt og får for høje tanker om sig selv.Det skaber kærlighed til Skaber og mennesket. Man skal bare ikke tale om kærlighed, men bevise det  praktisk.Det gør muslimerne. De beder flere gange i døgnet.Det havde gjort profeterne også ifølge Bibelen tydeliggøre det:

v17  Jeg vil råbe til Gud,
og Herren skal frelse mig.
v18  Aften og morgen og middag
vil jeg klage og stønne,
og han skal høre mig

Salmernes bog 55:17-18

v62  Ved midnat står jeg op og takker dig
for dine retfærdige bud.

Salmernes bog 119:62

Findes der nogle BILLEDER OG STATUER i bedhuse (i moskéerne, kirkerne)?

 

Der findes ingen billeder eller statuer, engle eller andre personligheder i moskéerne. At afbillede levende væsener er der forbudt i Islam.

I de jødiske synagoger er der heller ingen billeder eller andre udskårne ting, der forestiller noget levende væsen.

Derimod i kirkerne finder man masser af statuer og billeder af disciple, engle og andre personligheder. Selvom Bibelen forbyder det.

v1  I må ikke lave jer afguder; gudebilleder og stenstøtter må I ikke opstille, og sten med relieffer må I ikke anbringe i jeres land og tilbede, for jeg er Herren jeres Gud.

Tredje Mosebog 26:1

Dødsstraf for afgudsdyrkelse

v21  Du må ikke plante noget træ som Ashera-pæl ved siden af et alter, du bygger for Herren din Gud. v22  Du må heller ikke opstille nogen stenstøtte. Den slags hader Herren din Gud.

FEMTEMOSEBOG: 16:21-22

v15  Forbandet være den, der laver et udskåret eller støbt gudebillede – noget Herren afskyr, noget en håndværker har lavet – og opstiller det i hemmelighed. Og hele folket skal svare amen

FEMTEMOSEBOG: 27:15

 

 

Profeterne hilste med at sige”Fred være med jer.

Ordene ”fred være med jer”, hedder As´salam-u-aleykumpå arabisk

 

v23  Men Herren sagde til ham: »Fred være med dig! Vær ikke bange, du skal ikke dø!« (Dommerbogen 6:23)

 

v19  og han sagde: »Frygt ikke, du højtelskede mand! Fred være med dig! Vær stærk! Vær stærk!« Mens han talte til mig, fik jeg styrken tilbage, og jeg sagde: »Nu kan du tale, herre, for du har givet mig min styrke igen.« ( Daniels bog 10:19 osv).

v6  og sig så til min broder: Fred være med dig, fred være med dit hus, og fred være med alt, hvad der er dit. (1-Samuelsbog, 25:6)

 

Muslimerne hilser i dag med ordene ”fred være med jer”, hedder As´salamu aleykum på arabisk. Kristne hilser ikke sådan i dag. Det beviser at Jesus var muslim og ikke kristen.

Gud har gennem tiderne nedsendt profeter til mennesketfor at lære dem høfdlighed,venlighed, gavmildhed, gæstfrihed osv. Profeterne hilste med at sige”Fred være med jer” (As´salam-u-aleykum på det arabiske sprog).

Muslimerne hilser i dag med ordene ”fred være med jer”, hedder As´salamu aleykum på arabisk. Kristne hilser ikke sådan i dag. Det beviser at Jesus var muslim og ikke kristen.