Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Er Koranen Muhammads opfindelse?
Alle elsker sin egen mor meget!

 

Muhammad (fred være med ham) ikke var forfatter til Koranen. Han elskede sin mor amna og ville skrive sin mors navn (Amnah), men dette navn ikke står i Koranen. Der er et helt kapitel i Koranen om Mary (Sura Maryam, Mary), Jesus Kristus' mor.
Muhammad selv blev berigtiget ved Formaninger i Koranen.

Alle elsker sin egen mor meget!

Muhammad (fred være med ham) ikke var forfatter til Koranen. Han elskede sin mor amna og ville skrive sin mors navn (Amnah), men dette navn ikke står i Koranen. Der er et helt kapitel i Koranen om Mary (Sura Maryam, Mary), Jesus Kristus' mor.
Muhammad selv blev berigtiget ved Formaninger i Koranen.

Sura 66 (Forbudet) vers 1

Profet! Hvorfor forbyder du dig selv, hvad Gud har tilladt dig, i ønsket om at gøre dine hustruer tilpas? Gud er tilgivende og barmhjertig

 Han selv fik besked på at gøre alle sine domme ved at henvise til Koranen.

 

Satan kan ikke være forfatter til Koranen

 

Koranen fortæller folk til at søge tilflugt i Gud fra Satan før læsning af Koranen (Koranen 16:98), så Satan kan ikke være forfatter til Koranen, fordi han har fortrudt selv her.

 

Du skal søge tilflugt hos Gud mod  Satan

 

Sura 16 (Bierne) vers 98

Når du læser Koranen op, skal du søge tilflugt hos Gud mod den bortstenede Satan!

“Fanden er ikke god ved nogen.”

 

Et budskab fra Gud til  hele menneskeheden

 

Det, at være inspireret af Gud er forbeholdt profeter, ikke missionærer. Muhammad blev valgt til at genetablerede den guddommelige lov som Gud oprindeligt havde åbenbaret, og som er gældende for hele menneskeheden. Derfor begynder Koranen med at sige. Og slutter med det ord ”Mennesker”i det følgende vers: ( Det sidste kapital i den Hellige Koran 114 Sura ”An-Nas”: Som betyder ”Menneskeheden”)

Koranen og muslimerne

"Koran" betyder "oplæsning". Oplæsningen af Koranen er en del af daglig bøn. Koranen er skrevet meget omhyggeligt, med dobbelt kontrol af dens indhold. Koranen er den arabiske tekst og ikke en oversættelse. Den arabiske tekst er færdig. Nogle muslimer lære den udenad, og når enhver lille antal oprigtige muslimer samle, er det muligt at gentage Koranen fra deres indsamlede erindringer

Ærkeenglen Gabriel lærte Muhammad Koranen

(S.A,W)

Allah åbenbarede Koranen til profeten Muhammad. Da Muhammad var fyrre år gammel, kom ærkeenglen Gabriel til ham and lærte ham Koranen, da Muhammad ikke var i stand til at læse.Gabriel læste og Muhammad gentog de ord. Det skete mange gange i Muhammads liv. På denne måde blev der samlet Koranen.Guds ord blev lagt i Muhammads (S.A.W) mund gennem det næste 23 år af hans profetiske liv og han gentog dem for folket, som lærte versene udenad. Efterhånden som de hellige åbenbarede ord fra Gud voksede, blev de nedskrevet på palmefiber, skindstykker og dyreknogle. Før profetem Muhammad døde, ordnede han alle åbenbaringerne i rækkefølge. Autentisk og uforfalsket findes de den dag i dag nedskrevet i den Hellige Koran.

Læs den hellige Koran flere gange. Bibelen er et pulsepil, hvori de sidste brikker mangler. De brikker findes kun i Det Guds sidste Testamente, Koranen. For at forstå Det gamle Testamente, kræver det at man læser Biblen med Det Nye Testamente, for det er der – de fleste af profetier går i opfyldelse. På samme måde er det med Biblen, for at få fulde udbytte af den, kræver det, at man læser Guds Sidste Testamente Koranen. For det er netop i Koranen, at nogle af de bibelske profetier går i opfyldelse.

De handler uret og afviser Vore tegn

 

Koranen melder sig flere gange som en tilstrækkelig tegn.

 

Sura 29 (Edderkoppen) vers 49

Nej! Det er tydelige tegn i hjertet på dem, der har viden. Kun de, der handler uret, afviser Vore tegn.


Der findes ingen uoverensstemmelse i Koranen

 

I modsætning til Bibelen, som har masser af selvmodsigelser, vil man ikke være i stand til at finde så meget som bare én selvmodsigelse i Koranen. Det er da en udfording til folk som ikke tror.

”Spekulerer de ikke over Koranen ? Havde den været fra nogen anden end Gud, havde den sandelig været fyldt med modsigelser.”(Koranen 4:82)

Selve ord i Koranen er budskabet i Koranen. Taleren er Gud, ikke hans talsmand omarbejdning spørgsmål i hans egne ord. En anden direkte udfordring er fundet på Koranen.( 4:82)

Grunder de da ikke over Koranen? Hvis den kom fra nogen anden end Gud, ville de have fundet megen uoverensstemmelse i den.

 

Gud udskifter ét tegn med et andet

Sura 16 (Bierne) vers 101

Når Vi udskifter ét tegn med et andet; Gud ved dog bedst, hvad Han sender ned - så siger de: "Du finder på det!" Nej! De fleste af dem har ingen viden.


 

Er koranen Guds ord?

 

Muhammad s.a.w.s var analfabet. Hans store mirakel er Koranen,der er det sidste budskab fra Skaberen  til sit væsen. Han reciterede Koranen, som sommetider var åbenbaret i rim. Da profeterne Moses(Fred være med ham), Jesus(Fred være med ham) m.fl. var borte, var deres mirakler ligeledes borte. Men selvom profeten Muhammad(Fred være med ham)  desværre ikke er blandt os længere, består Koranen stadig som et stort mirakel.

 

Gud udfordrer!

Kom med en sura (vers), hvis I (Koranens fjender) siger sandheden!

Sura 2 (Koen) vers 23

”Tvivler I på det, som Vi har sendt ned til Vor tjener, så kom med en sura magen til, og indkald de vidner, I har, ud over Gud, hvis I siger sandheden”

Gud fortalte Muhammad at udfordre at hvis hele menneskeheden, hedninge, kristne, jøder og andre slog sig sammen og kunne digte noget, der bare ligner det mindste kapital fra Koranen, så kunne de forkaste Koranen.(Koranen 17:88). I over 1400 år har mennesket ikke været i stand til at gøre det eller at ændre så meget som et komma i Koranen. De bevisliggøre at Koranen er Guds ord.Man kan godt læse i dag også disse opfordringerne i Koranen.Hvis Koranen ikke er Guds ord, er der stadivæk udfordringen til at acceptere.

Hvor er de kristne arabere og andre intellektuelle i den kristne verden? Hvorfor gør de ikke acceptere denne åbne udfordring?

Tør nogen at komme frem ? Er hele mennekeheden magtløse ? Så er det et klart bevis på at Koranen udelukkende  er Guds ord !

 

Kan Koranen ændres?

Gud vogter over Koranen

BIBELEN : I sandhed, den er blevet ændret og revideret utallige gange.

Gud vil bevare Koranen. Den bedste forklaring af Koranen er Koranen selv. Der er ikke nogen vers i Koranen, der blev ændret.

Koranen, Sura 15 (al-Hidjr) vers 9

”Vi har sendt påmindelsen ned, og Vi vogter over den.”

Det kan bevises at Koranen ikke kan ændres. Gud selv siger i Koranen :”Sandelig, Vi har selv åbenbaret formaningen, og Vi vil visselig selv bevare den mod fordærv og forglemmelse”. (Koranen 15:9). Har Gud ikke bevaret Koranen? Har vi ikke det samme Koranen gennem hundredevis år? Findes der en anden Koran?