Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Kristendom mod islam, men hvorfor?
Had at hade! Elsk at elske!

Had avler had.Hade,det kan mangen mand skade

”Enhver, som hader sin broder, er en morder”

v15 Enhver,som hader sin broder, er en morder,og I ved, at ingen morder har evigt liv i sig.(Bibelen:Første Johannesbrev 3:15).Lad os bekæmpe mod had og formidle budskabet om kærlighed og broderskab til befolkningerne.

Der skal være frihed til forskellighed

I Danmark er vi ligesom en familie. Vi skal leve i harmoni med hinanden. Selv om der i enhver familie kan opstå uenigheder og stridigheder, så har vi meget tilfælles, der kan knytte os sammen. Der skal være frihed til forskellighed!

Muslimerne elsker Jesus, men Kristne hader dem, Jøder hader Jesus, men Kristne elsker dem

Muslimerne elsker Jesus, men Kristne hader dem. Jøder hader Jesus.De er imod Jesus og Maria. De taler og skriver dårligt om Jesus og Maria, men Kristne elsker dem. Hvorfor ? Er det rimeligt ?

Kristne, Jøder og Muslimerne er fætre

Den kristne, jøder og Muslimerne er fætre. De er i samme båd. De tror på én og samme Gud. Abraham betragtes af både jøder, kristne og muslimer som værende deres Stamfader, som et forbillede for menneskers tro.  De

hører til samme familie, er fætre og kusiner. De har også en fælles erkendelse af, at det er vigtigt at leve sit liv i hengivenhed overfor Gud og kæmpe imod det onde. Hvorfor kæmper de mod hinanden?Lad dem samarbejde, der baserer sig på trofasthed mod sandheden, ærlig respekt på denne områder hvor de er enige, og tolerance der, hvor de har forskellige opfattelser.

Kristne, Jøder og Muslimerne er ens

Al religion er det samme, fordi Sandheden er Én. Sandheden er at Skaberen kun er tilbedelse værdig, som står der i Bibelen:” én Herre, én tro, v6  “én Gud og alles fader”.(EFESERBREVET 4:6).

Muslimerne er det eneste ”ikke kristen” folk, som tror på Jesus(Fred være med ham). De tror også, ligesom kristne, at Jesus er Kristus. (Koranen 4:171).”Sig O”Bogens folk”(kristne og jøder) Lad os blive enige om, hvad vi har tilfælles.At vi tilbeder ingen ud over Gud (Allah)” (Koranen3:64)

Er der nogen fornuftig grund til at forene!

 Skal vi ikke gøre ende på de forhold der nu er årsag til så mange konflikter,lidelser,ondskab, vold, lovløshed, sult, sygdom og sorg i verden?

Vi ønsker det bedste for Danmark.

Gud bevar Danmark og danskere!

Der er mange til fælles

 

Er der kun én Gud ?

(ifølge Bibelen)

 

Troen på Gud

 

Troen på Gud ligger i vores bevidsthed og underbevidsthed.

Troen på Gud er indgroet i karakteren af manden. Så længe mennesket eksisteret på jorden, kendskabet til den almægtige Gud også eksisterede ved det.

 

I Gud har folk tillid til! Hvis der ikke var Gud, ville det være nødvendigt at opfinde ham.

 

Gud forttæller selv i Bibelen at ”Gud er èn”

 

I dag er der i verden tre religioner, man kalder for monoteistiske. Det betyder, at de tror på en og samme Gud. Guds enhed er i det centrale i Kristendom, jødedom og Islam.

 

Gud forttæller selv i Bibelen :

 

Jeg er den første, og jeg er den sidste, der er ingen anden Gud end mig. (Biblen, ESAJA’ BOG 44:6).

 

”Før mig blev der ikke dannet nogen gud, efter mig vil der ingen være; jeg, kun jeg, er Herren, der er ingen anden frelser end mig”. (Biblen, ESAJAS’ BOG 43:10).

Eloha, Alaha, Allah, Allon

 

Moses kaldte Den Almægtige Gud på hebraisk "ELOHA",
Jesus i, Aramæisk "Alaha".

Muslimerne kalder deres Skaber, den almægtige Gud, som "Allah".

Ordet "Allah" for Gud er frit anvendes i arabisk bibler og Koranen.

 

De gamle fønikiske kaldte deres Gud - Allon - (bemærk ligheden mellem Allah og Allon)

 

Ado, Adonai, Adonis, Odin

 

Kana'anæerne  kaldte deres Gud - Ado. Israelitterne vendte Ado i Adonai .Husk nyde Ligheden mellem den jødiske Adonai og hedenske Adonis! Adonis var en "smuk godling elsket af Venus "i den græske Pantheon. Det er meget interessant, at vikingerne havde været at tilbede deres gud Odin. I den gamle nordiske mytologi Odin og Thor var guder.

 

Atnatu

 

Den aborigine af South Australia kalder sin Gud "Atnatu", som bogstaveligt betyder "den ene uden en anus"(endtarm) Ie det ene uden det ekskretionsorganerne systemet eller dets enden, (De tror, at Gud er absolut fri for alle behov. Han har brug for hverken mad eller drikke, derfor har han ikke hverken "input" eller "output").

 

Gud,God, Gott, Deus, Dieu, Dio, Dios, Dia, Duw!

 

Den anglo-saksiske og de germanske i deres eget og andre beslægtede europæiske sprog kalder deres genstand for tilbedelse "Gud" eller ord af lignende lyd og import, dvs. Gud i engelsk,  Gott på tysk og i afrikaans (det sprog, efterkommere af den Hollander mennesker i Sydafrika); Gud på dansk, svensk og norsk.

 

I Latin - dominerede sprog i Vesteuropa, hvor den latinske havde været dominerende i læring og diplomati i århundreder, den øverste anvende udtryk for Gud er Deus: Deus på portugisisk, Dieu på fransk, Dios på spansk, Dio på italiensk, Dia med skotsk og irsk og  Duw på walisisk.

Det er en stor overraskelse, at i alle de ovennævnte sprog, Deus og alle de lignende klingende ord betyder himlen.

 

Hvem er Gud?

 

”Herren er en evig Gud, skaberen af de vide jord ”, (Biblen, ESAJAS’ BOG40:28).

 

Gud har skabt alt dette her.” Du, Herre, grundlagde i begyndelsen jorden, himlen er dine hænders værk”.(Biblen, Brevet til Hebræerne 1:10).

 

v24 Dette siger Herren, der løskøber dig,
han som dannede dig fra moders liv:
Jeg, Herren, har skabt alt.
Jeg alene har spændt himlen ud,
jeg har bredt jorden ud, hvem var med mig?
(ESAJAS 44:24).

 

v18 Dette siger Herren,
himlens skaber, han som er Gud,
han som dannede jorden og frembragte den,
han som grundfæstede den;
han skabte den ikke i tomhed,
men dannede den til beboelse:
Jeg er Herren, der er ingen anden. (ESAJAS’BOG 45:18)

 

v39 Og du skal i dag vide og lægge dig på sinde, at det er Herren, der er Gud oppe i himlen og nede på jorden; der er ingen anden.(FEMTE MOSEBOG 4:39).

Kristne, Jøder og muslimerne tror på Gud

Herren er en evig Gud

 ”Herren er en evig Gud, skaberen af de vide jord ”, (Biblen, ESAJAS’ BOG40:28).

 

Gud har skabt alt dette her.” Du, Herre, grundlagde i begyndelsen jorden,himlen er dine hænders værk”.(Biblen, Brevet til Hebræerne 1:10).

 

Moses prædikede monoteisme (Guds enhed)

 Moses sagde til sit folk:”Hør, Israel! Herren er Én”.(Femte   Mosebog 6:4).

 

Jesus lægger vægt på monoteisme  

(Guds enhed, ikke”Treenigheden”)

 

Jesus prædikede monoteisme ligesom profeterne før ham.

 

Jesus sagde:

” og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og  ham du har udsendt, Jesus Kristus”. (Biblen, JOHANNESEVANGELIET 17:3).

 

”...det første bud er, :Hør Israel, Herren, vor Gud, Herren er én.”(Markusevangeliet 12:29).

 

Hvad mener Jesus egentlig, hvis han henviser til sig selv som Herren ?

Min lære er ikke min egen,

men hans, som har sendt mig

V14 Først midt under festen gik Jesus op på tempelpladsen og begyndte at undervise. V15 Jøderne undrede sig og sagde: »Hvordan kan han have forstand på Skriften, når han ikke er oplært i den?« v16 Jesus svarede dem: »Min lære er ikke min egen, men hans, som har sendt mig. V17 Den, der vil gøre hans vilje, skal erkende, om min lære er fra Gud, eller om jeg taler af mig selv. V18 Den, der taler af sig selv, søger sin egen ære. Men den, der søger hans ære, som har sendt ham, han er sanddru, og der er ingen uret hos ham.(Johannesevangeliet 7:14-18)

 

Han (Jesus) svarede ham: v17 »Hvorfor spørger du mig om det gode? Én er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene!« (Biblen, MATTHÆUSEVANGELIET 19:17).

 

I Den reviderede (Danske) Oversættelse af 1871 står der skrevet: ”Ingen er god, uden Den som er Gud”. ( St. Matthæus’ Evangelium 19:17 ).

 

I den nye danske oversættelse ( 1993 ) ordet ” Gud”er blevet slettet af bibel-revisorerne, uden et ord undskyldning.

 Kan man slette ” Guds ord ” ?

 

Jesus står imod det:

”Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå.

(LUKASEVAGELIET 21:33).

Muhammad prædikede monoteisme

 

Der står skrevet i Koranen:

Sig: "Han er Gud, én. (Koranen, Sura 112, Den rene tro, vers 1).

 

Dette er et budskab til menneskene, for at de kan tage ved lære derved; for at de kan vide, at Han er én gud, og for at de forstandige kan lade sig påminde. Koranen: Sura 14 (Abraham) vers 52

 

Gud siger: "Tag jer ikke to guder! Han er én gud. For Mig alene skal I ræddes! Koranen:"Sura 16 (Bierne) vers 51

 

Paulus prædikede monoteisme (Guds enhed)

 

Den nuværende Kristendoms reformer Paulus skriver:

v6 Men for os er der kun én Gud, Faderen;
fra ham er alle ting, og vi til ham.
Og for os er der kun én Herre, Jesus Kristus;
ved ham er alle ting, og vi ved ham.

(FØRSTE KORINTHERBREV 8:6).

 

Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle”.” v6 Men for os er der kun én Gud, Faderen; (FØRSTE KORINTHERBREV 12:6).

 

V17 Evighedernes konge, den uforgængelige, usynlige, eneste Gud være ære og pris i evighedernes evigheder! Amen.(Biblen, FØRSTE TIMOTHEUSBREV 1:17).

 

Den nuværende Kristendoms grundlægger Paulus tror på én Gud og det prædikerer han også:

 

 

v30 så sandt som Gud er én og gør den omskårne retfærdig af tro og den uomskårne retfærdig ved den samme tro

(Biblen, ROMERBREVET 3:30).

 

v5 For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus.( Biblen, FØRSTE TIMOTHEUSBREV 2:5).

 

Den samme religion!

 

”Det var den samme religion, alle tidligere profeter prædikede.”

Til religion har Han forordnet jer det, som Han pålagde Noah; det, som Vi har åbenbaret for dig, og som Vi pålagde Abraham, Moses og Jesus: Ret jer efter religionen, og del jer ikke op deri! De, der sætter andre ved Guds side, finder det, som du kalder dem til, svært. Gud udvælger, hvem Han vil, dertil og retleder den, der angrer, dertil.

 

Én Gud, én tro!

 

Saint Paul støtter ideen:

 v5 én Herre, én tro,  v6 én Gud og alles fader”.( Biblen,   EFESERBREVET 4:6).

Én Gud, én tro?

 

Den nuværende Kristendoms grundlægger Paulus skriver: ” Men for os er der kun én Gud. (Biblen, FØRSTE KORINTHEBREV 8:6).

He mener: "v5 én Herre, én tro,  v6 én Gud og alles fader”.(Biblen, EFESERBREVET 4:6)

 

Gud siger: "Tag jer ikke to guder! Han er én gud. For Mig alene skal I ræddes!"Koranen, Sura 16 (Bierne) vers 51

 

Kun én God!

 

(ifølge Bibelen)

Bibelen prædikede monoteisme (Guds enhed)

V4 Hvad angår det at spise kød, som har været ofret til afguderne, så ved vi, at der ikke findes nogen afgud i verden, og at der kun er én Gud.

Første Korintherbrev 8:4

v29 Jesus svarede: »Det første bud er: ›Hør Israel! Herren vor Gud, Herren er én, v30 og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke.‹

Markusevangeliet 12:29-30

Jesus beder til èn Gud

v32 Så kom de til et sted, der kaldes Getsemane, og han sagde til sine disciple:

»Sæt jer her, mens jeg beder

Marksevangeliet 14:32

v16 Men han trak sig tilbage til øde steder og bad.

Lukasevangeliet 6:16

v16 Men han trak sig tilbage til øde steder og bad.

Lukasevangeliet 24:19-20

v35 Du har fået det at se, for at du skulle vide, at det er Herren, der er Gud, og at der ikke er nogen anden end ham.

V39 Og du skal i dag vide og lægge dig på sinde, at det er Herren, der er Gud oppe i himlen og nede på jorden; der er ingen anden

(FEMTEMOSEBOG 4:35, 39).

 

v22 På den måde har du vist, at du er stor, Gud Herre. Der er ingen som du, ja, der er ingen Gud uden dig, efter alt hvad vi har hørt med egne ører.

(Anden Samuelsbog 7:22).

v22 Salomo stillede sig foran Herrens alter over for hele Israels forsamling, bredte sine hænder ud mod himlen og bad:

 

v23  Herre, Israels Gud, der er ingen Gud som du oppe i himlen eller nede på jorden, en Gud, der bevarer pagten og troskaben mod dine tjenere, når de af hele deres hjerte vandrer for dit ansigt.

(Første Kongebog 8:23).

 

v20  Herre, der er ingen som du, ja, der er ingen Gud uden dig, efter alt hvad vi har hørt med egne ører.

(Første Krønikebog 17:20).

 

v6  Himlen priser dit under, Herre,
din trofasthed i de helliges forsamling.

(Salmernes Bog 89:6).

 

v5  Hvem er som Herren, vor Gud,
i himmel og på jord,

(Salmernes Bog 113:5).

 

v4 Jeg er Herren din Gud,
lige siden du var i Egypten.
Du kender ingen anden Gud end mig,
der er ingen anden frelser end mig.

(Hoseas' Bog 13:4).

 

v10 I er mine vidner, siger Herren,
min tjener, som jeg har udvalgt,
for at I må forstå og tro på mig
og indse, at det er mig.
Før mig blev der ikke dannet nogen gud,
efter mig vil der ingen være;

v11 jeg, kun jeg, er Herren,
der er ingen anden frelser end mig.
(Esajas' Bog 10:11).

 

v6 Dette siger Herren, Israels konge,
han som løskøber det, Hærskarers Herre:
Jeg er den første, og jeg er den sidste,
der er ingen anden Gud end mig

(Esajas' Bog 44:6).

 

v18Dette siger Herren,
himlens skaber, han som er Gud,
han som dannede jorden og frembragte den,
han som grundfæstede den;
han skabte den ikke i tomhed,
men dannede den til beboelse:
Jeg er Herren, der er ingen anden.

(Esajas' Bog 45:18).

 

v9 Da skal Herren være konge
over hele jorden;
på den dag
skal Herren være én
og hans navn være ét

(Zakarias' Bog 14:9).

Kristne, Jøder og muslimerne tror på Gud

”Herren er en evig Gud, skaberen af de vide jord ”, (Biblen, ESAJAS’ BOG40:28).

Gud har skabt alt dette her.” Du, Herre, grundlagde i begyndelsen jorden, himlen er dine hænders værk”.(Biblen, Brevet til Hebræerne 1:10).

 

Moses prædikede monoteisme (Guds enhed)

Moses sagde til sit folk:”Hør, Israel! Herren er Én”.(Femte Mosebog 6:4).

Jesus lægger vægt på monoteisme (Guds enhed)

Jesus prædikede monoteisme ligesom profeterne før ham.

Jesus sagde: ” og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og  ham du har udsendt, Jesus Kristus. (Biblen, JOHANNESEVANGELIET 17:3).

 

Paulus prædikede monoteisme (Guds enhed)

Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle”.” v6  Men for os er der kun én Gud, Faderen; (FØRSTE KORINTHERBREV 12:6, 8:6).  

 v17  Evighedernes konge, den uforgængelige, usynlige, eneste Gud være ære og pris i evighedernes evigheder! Amen.(Biblen, FØRSTE TIMOTHEUSBREV 1:17).

Kristendom mod islam, men hvorfor?

 

Muslimerne tror på Jesus og Jomfru Maria

 

Hvem er Jesus?

Den Hellige Bog, "Bibelen", forklarer, at; Jesus ikke er Gud. Han er "Menneskesønnen". Han er Guds tjener. Han er en profet. Han er en apostle. He er en Apostel til Israel alene.

Muslimerne tror på Jesus (hvis oprindelige navn er Isa på det Arabiske ogIsso på det Hebræiske sprog) Der er et helt kapital, Marjam eller Maria, der er til ære for hans moder Jomfru Maria. Der findes Jesus moders (Marias) navn i Koranen, men der slet ikke er et ord om Muhammads moders navn, Aminah, som beviser at Muhammad ikke har skrevet Koranen. Jesus er omtalt 33 gange i Koranen. Muslimerne tror på at Jesus er Guds profet og sendebud.

"Hazrat Eesa" (Respekterede Jesus),

 

Ordene der afspejler respekt

 Muslimerne taler ikke ud den hellige Jesu navn, på deres sprog, uden at sige Hazrat Eesa (jf.Respekterede Jesus) eller Isa Alai-ISS-Salaam (Jesus, fred være med ham). Hver gang de muslimer nævner Jesus (fred være med ham), uden af disse ord som respekt, ville han blive betragtet respektløs, uren eller barbariske.

 

Der er kun kristne og muslimerne

i den hele verden, som tror på Jesusog Maria

 

Der er kun kristne og muslimerne i den hele verden, som tror på Jesus

Kristendom og Islam er to store religioner i dag.

 

Det eneste ”ikke kristen” folk (Muslimerne), tror på Jesus.

Muslimerne er det eneste ”ikke kristen” folk, som tror på Jesus. De tror også, ligesom kristne, at Jesus er Kristus.

 

 Muslimernes Hellige bog ”Koranen” forklarer det: 

 

”I Skriftens folk !(kristne og jøder) Gå ikke for vidt i jeres religion! Sig ikke andet end sandheden om Gud! Messias (Kristus), Jesus, Marias søn er kun Guds udsending, Hans ord, som Han talte til Maria, og ånd af Ham”.

Koranen, Sura 4 (Kvinderne) vers 171

 

Muslimerne og kristne tror at Jesus er Kristus (Koranen 4:171). Jøder tror ikke på det.

 

Gud har lærte Jesus Toraen og Evangeliet

Jesus fik døde til at opstå med Guds tilladelse

(I følge Koranen)

Da Gud sagde: "Jesus, Marias søn! Ihukom den nåde, som Jeg viste dig og din mor, da Jeg styrkede dig med den hellige ånd, så du i vuggen og som voksen kunne tale til menneskene; da Jeg lærte dig Skriften og Visdommen, Toraen og Evangeliet; da du med Min tilladelse af ler skabte noget i form af en fugl og blæste ind i den, så den med Min tilladelse blev til en fugl; da du med Min tilladelse helbredte den blinde og den spedalske; da du med Min tilladelse fik døde til at opstå; da Jeg holdt Israels børn væk fra dig; da du bragte dem de klare beviser, og de af dem, der var vantro, sagde: ’Dette er åbenlys trolddom, intet andet’;”

Koranen, Sura 5 (Bordet) vers 110

Jøder nægter at Jesus var Kristus

Jøder nægter at Jesus var Kristus. De er imod Jesus. De taler og skriver dårligt om Jesus. De venter stadigvæk på Kristus’ ankomst.

 

Der er kun kristne og muslimerne i den hele verden, som tror på Jesus og hans mirakuløse fødsel af Jomfru Maria. Jesus har kun mor og ingen far, tror de begge to sekter. De anser ham som Guds profet, sendebud og Kristus (ifølge Bibelen og Koranen). De tror på hans mirakler, alt sammen med Guds tilladelse.

 

Kristne tror på Jesus død på korset, men det gør muslimerne ikke. Men de tror på at Gud har taget ham op levende og at han en dag skal genkomme på trods af deres forskellige synspunkter vedrørende hans død. Det betyder at Jesus Kristus er en del af kristnes og muslimernes tro! De har også Gud til fælles og ærer Maria.

 

Muslimer og kristne

Hvad skildrer den hellige Koran en god kristen?

 

De kristne er velige over for de muslimer

 

Koranen: Sura 5 (Bordet) vers 82

Du finder, at det er jøderne og dem, der sætter andre ved Guds side, der er mest fjendtligt stemt over for dem, der tror; og du finder, at de, der er mest venligt stemt over for dem, der tror, er dem, der siger: "Vi er kristne." Det skyldes, at der blandt dem er præster og munke, og at disse ikke er hovmodige.

Koranen 5:82

 

Korset & Halvmånen

 

        Islams folk og Kristne!

(samarbejde eller konfrontation)

 

”Bogens folk” (kristne og jøder) skal forene!

 

Islam respekterer alle religioner, profeter og hellige bøger. ”Bogens folk” er den respektfulde titel kristne og jøde får i Koranen. Muslimerne, kristne og jøder gransker sammen fakta.

 

Lad os indgå en logisk aftale!

 

I Koranen bliver Muslimerne beordret til, at invitere lærde mennesker fra ”bogens folk”, for at nå til enighed.

 

 

Lad os enes om et ord,

der er fælles for os og jer

 

”Sig O bogens folk ! Lad os blive enige om, hvad vi har tilfælles. At vi tilbeder ingen ud over Gud (Allah)”.

(Koranen 3:64).

 

Det er en opfordring fra muslimer til den mennesker, der hævder at være følger af et profetisk åbenbaret budskab, om at finde sammen omkring det faktum, ”at vi tilbeder kun èn Gud.

 

Er I kun vrede på muslimerne,

fordi de tror på Gud?

 

Koranen: Sura 5 (Bordet) vers 59

Sig: "I Skriftens folk! Er I kun vrede på os, fordi vi tror på Gud og på det, der er blevet sendt ned til os, og på det, der blev sendt ned tidligere, og fordi de fleste af jer er gudløse?"

Koranen 5:59

 

Lad muslimerne og Kristne forene!

 

Det står også i Bibelen at Jesus, Moses og alle profeter (Fred være med dem) tilbad Gud og tjente ham alene:

 

›Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene‹

 

”Da svarede Jesus ham” Vig bort, Satan ! For der stå skrevet. Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. (Biblen, MATTHÆUSEVANGELIET 4:10).

 

”Gud er min Herre og jeres Herre, så tjen Ham! Det er en lige vej”.

Koranen Sura 19 (Maria) vers 36

 

Dig tjener vi, og Dig beder vi om hjælp.

Sura 1 (Åbningen) vers 5

Det står også skrevet i Koranen 1:5, 3:50-51,  4:72 og i 43:63.

Jesus (Fred være med ham) bad til Gud :”Han ( Jesus ) faldt ned på sit ansigt og bad”. (Biblen, MATTHÆUSEVANGELIET 26:39, MARKUSEVANGELIET 14:35) 

 

“Den der beder til God, kan Fanden ikke få fat I”

De kristne, muslimer og jøder er enige om at Gud er deres Herre, Velgører, Opretholder og Bevæger. Han er al pris, tilbedelse og bøn værdig.

 

Gud og Jesus sammenkobler

de muslimer og kristne

Ingen muslim er muslim, hvis han / hun ikke tror på Jesus Kristus.
Muslimer tror, at Jesus var en naturlig mand og en Guds profet, som blev sendt til Israels hus. De elsker og respekterer ham og hans mor, Maria "Den Hellige Jomfru”.

 

Muslimerne tror på Gud,

Hans bøger og Hans profeter

 

Koranen: Sura 2 (Koen) vers 136

Sig: "Vi tror på Gud og på det, der blev sendt ned til os; på det, der blev sendt ned til Abraham, Ismael, Isak, Jakob og stammerne; på det, der blev givet til Moses og Jesus, og på det, der blev givet til profeterne fra deres Herre. Vi gør ikke forskel på nogen af dem. Vi overgiver os til Ham."

Koranen 2:136

 

Jesus kunne tale til menneskene i vuggen

 

Jesus taler til folk fra krybbe

 

Koranen: Sura 5 (Bordet) vers 110

 

Da Gud sagde: "Jesus, Marias søn! Ihukom den nåde, som Jeg viste dig og din mor, da Jeg styrkede dig med den hellige ånd, så du i vuggen og som voksen kunne tale til menneskene; da Jeg lærte dig Skriften og Visdommen, Toraen og Evangeliet; da du med Min tilladelse af ler skabte noget i form af en fugl og blæste ind i den, så den med Min tilladelse blev til en fugl; da du med Min tilladelse helbredte den blinde og den spedalske; da du med Min tilladelse fik døde til at opstå; da Jeg holdt Israels børn væk fra dig; da du bragte dem de klare beviser, og de af dem, der var vantro, sagde: ’Dette er åbenlys trolddom, intet andet’;

Koranen 5:110


 

Disciplene har overgivet sig til Gud

 

Koranen: Sura 5 (Bordet) vers 111

da Jeg åbenbarede for disciplene: ’Tro på Mig og Min udsending!’ De sagde: ’Vi tror. Vær vidne på, at vi har overgivet os til Gud’."

 

Koranen og  Skriftens folk
(Kristne / jøder)

Vores gud og jeres gud er én


 

I skal kun strides på den pæneste måde

 

I skal kun strides med Skriftens folk på den pæneste måde

Koranen: Sura 29 (Edderkoppen) vers 46

 

Med Skriftens folk skal I kun strides på den pæneste måde, undtagen med dem af dem, der handler uret, og sig: "Vi tror på det, der er blevet sendt ned til os, og ligeledes på det, der er blevet sendt ned til jer. Vores gud og jeres gud er én, og til Ham overgiver vi os."

 

De læser Guds tegn op, og de kaster sig ned i bøn


 

Koranen: Sura 3 (Amrams slægt) vers 113

De er ikke ens. Blandt Skriftens folk findes et fællesskab, der står op i

nattens timer for at læse Guds tegn op, og de kaster sig ned i bøn.

 

De er blandt de retfærdige

 

Sura 3 (Amrams slægt) vers 114

De tror på Gud og den yderste dag; de påbyder det rette og forbyder det forkastelige; de kappes om de gode ting. De er blandt de retfærdige.

 

De vil ikke få utak for det gode

 

Sura 3 (Amrams slægt) vers 115

De vil ikke få utak for det gode, de gør. Gud kender de gudfrygtige.

 

De vil få deres løn hos deres Herre

 

Sura 3 (Amrams slægt) vers 199

 

Blandt Skriftens folk er der nogle, der tror på Gud og på det, der blev sendt ned til jer, såvel som på det, der blev sendt ned til dem, idet de står ydmyge foran Gud og ikke sælger Guds tegn for en ussel pris. De vil få deres løn hos deres Herre. Gud er hurtig til at gøre regnskabet op.

 

Gud vil  give jer dobbelt andel

i sin barmhjertighed

 

Sura 57 (Jernet) vers 28

I, der tror! Frygt Gud, og tro på Hans udsending, så vil Han give jer dobbelt andel i sin barmhjertighed, sætte et lys for jer, hvori I kan vandre, og tilgive jer! Gud er tilgivende og barmhjertig.

 

Gunsten ligger i Guds hånd

 

Sura 57 (Jernet) vers 29

 

Skriftens folk skal derfor vide, at de ikke råder over noget som helst af Guds gunst, men at gunsten ligger i Guds hånd. Han giver den, til hvem Han vil. Gud er fuld af vældig gunst.

 

Evangeliets folk skal dømme efter det,

som Gud har sendt ned deri!

 

Sura 5 (Bordet) vers 47

 

Evangeliets folk skal dømme efter det, som Gud har sendt ned deri! De, der ikke dømmer efter det, som Gud har sendt ned, er de gudløse.

 

 

Ingen hemmelig elskerinde!

 

I må ikke tage jer elskerinder eller bedrive utugt

 

Koranen: Sura 5 (Bordet) vers 5

 

I dag er de gode ting jer tilladt. Den føde, som de, der har fået Skriften, spiser, er tilladt for jer, og jeres føde er tilladt for dem. Tillige de ærbare kvinder blandt de troende såvel som de ærbare kvinder blandt dem, der har fået Skriften før jer, hvis I giver dem deres løn som ærbare mænd og ikke for at bedrive utugt og tage jer elskerinder. Hvis nogen fornægter troen, vil hans værk være forspildt, og i det hinsidige vil han være blandt de fortabte.

 

Udvælgelse af religion!

 

Enhver person skal søge efter sandheden og har en tro på, at han / hun kan stole på, kan dette give ham / hende fred i sindet, videnskabeligt acceptable, og ikke bare tro på det blindt. Det bør diskuteres åbent og uden fordomme. Der bør ingen tvang i religion. Alle kan gøre, hvad han / hun ønsker. En religion bør vælges frit. En religion giver selvtillid.

 

Abraham havde efterladt sine forældre og oldeforældre når sandheden var, nemlig islam, åbenbaret for ham. Hvis du får sandheden, er det muligt, at sandheden måske ikke var kommet til dine forfædre så klart som det kommer til dig.

 

Muslimer og Abraham

Profeten Muhammad siges at være et godt eksempel for folket.

Koranen: Sura 33 (Forbundsfællerne) vers 21

I har et smukt eksempel i Guds udsending, for enhver, som sætter sit håb til Gud og den yderste dag og ofte ihukommer Gud.

Det samme siges om Abraham (Ibrahim), ord for ord.

 

Abraham er et smukt eksempel

 

Sura 60 (På prøve) vers 4

 

I har et smukt eksempel i Abraham og dem, der var med ham. Da de sagde til deres folk: "Vi siger os fri af jer og af det, som I tjener foruden Gud. Vi vil ikke kendes ved jer. Mellem os og jer er fjendskabet og hadet blevet åbenlyst, for altid, med mindre I vil tro på Gud alene." Dog sagde Abraham til sin far: "Jeg vil bede om tilgivelse for dig; men jeg kan ikke udvirke noget for dig hos Gud." "Herre! Til Dig sætter vi vor lid; mod Dig vender vi os angrende; hos Dig ender alt.

 

Du skal følge Abrahams religion-Monoteisme

Følg Abrahams trosbekendelse!

 

Sura 3 (Amrams slægt) vers 95

 

Sig: "Gud siger sandheden, så følg Abrahams trosbekendelse! En gudsøgende. Han var ikke en af dem, der sætter andre ved Guds side."

 

Vi har Abraham til fader

v9  og tro ikke, at I kan sige ved jer selv: Vi har Abraham til fader. For jeg siger jer: Gud kan opvække børn til Abraham af stenene dér.

(Matthæusevangeliet 3:9)

 

Abraham, fader til alle troende

 

v1  Hvad skal vi da sige om Abraham, vort folks stamfader? Hvad opnåede han? v2  Hvis det var af gerninger, Abraham blev gjort retfærdig, har han noget at være stolt af; dog ikke over for Gud.

Romerbrevet 4:1-2

 

De troende er Abrahams sønner   

 

v6  Det er som med Abraham: »Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed.« v7  Så skal I vide, at det er dem, som har troen, der er Abrahams sønner. v8  Og da Skriften forudså, at det er af tro, Gud erklærer folkeslagene retfærdige, fik Abraham på forhånd det evangelium forkyndt: »I dig skal alle folkeslagene velsignes.« v9  Derfor velsignes de, som har troen, sammen med den troende Abraham.

(Galaterbrevet 3:6-9)

 

Vore fædres Gud

Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud

 

Jesus er Guds tjener

 

v13  Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud, vore fædres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, som I forrådte og fornægtede over for Pilatus, skønt han havde besluttet at løslade ham.

Apostlenesgerninger 3:13

 

Abrahams  tro

(Abraham erfader til os alle)

 

v17  I tro bragte Abraham Isak som offer, da han blev sat på prøve, og var rede til at ofre sin eneste søn, skønt han havde fået løfterne,


Hebrærerbrevet 11:17

 

v16  Derfor var det af tro, for at det kunne være af nåde, så at løftet kunne stå fast for alle hans efterkommere, ikke kun dem, som har loven, men også dem, som har Abrahams tro. Han er fader til os alle, v17  sådan som der står skrevet: »Jeg gør dig til fader til mange folkeslag,« fader over for Gud, som han troede på, Gud, som gør de døde levende og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til.

Romerbrevet 4:16-17

 

“En god tro får aldrig en ond ende.”

 

Religion

 

Religion er intet andet end kærlighed til Gud og mennesket. Den bedste religion er den mest tolerante og tolerance er den bedste religion! Hvis mænd er så onde med religion, hvad ville de være uden den?

 

Jødedom, kristendom og islam

 

De tre monoteistiske skriftreligioner, jødedom, kristendom og islam, påberåber sig alle Abraham som en helt central figur i deres historie og selvforståelse.

Vi vil meget gerne følge de følger som følger den sande vejledning

 

Adlyd God og Udsendingen!

Sura 4 (Kvinderne) vers 80

Den, der adlyder Udsendingen, adlyder Gud, og hvis nogen vender sig bort! - Vi har ikke udsendt dig som deres vogter.

 

Vi beder til Gud at Han vil tilgive os vor uvidenhed og lede os på den rette vej der fører til paradiset. Amin.

 

Vi ønsker det bedste for Danmark.

 

Gud bevar Danmark og danskere!

 

 

 

 

 

Kristne, Jøder og Muslimerne er fætre

 

Vi alle stammer fra Adam

Adam var dannet af støvet

 

Gud havde dannet det første menneske, Adam af støvet. Gud siger Adam:”

du vender tilbage til jorden,
      for af den er du taget.

      Ja, jord er du,
      og til jord skal du blive.«

(Første Mosebog 3:19).

v7  Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev et levende væsen.

(Første Mosebog 2:7)

Med Jesus er det hos Gud som med Adam. Han skabte ham af jord. Derpå sagde Han til ham: "Bliv til!", og så var han til.

Koranen, Sura 3 (Amrams slægt) vers 59

Når Jeg har formet det og blæst noget af Min ånde ind i det, skal I falde ned for det i tilbedelse!" Koranen, Sura 15 (al-Hidjr) vers 29

 

Er Kristne, Jøder og Muslimerne fætre?

 

Den kristne, jøder og Muslimerne er fætre. De er i samme båd. De tror på én og samme Gud. Abraham betragtes af både jøder, kristne og muslimer som værende deres Stamfader, som et forbillede for menneskers tro. De hører til samme familie, er fætre og kusiner. De har også en fælles erkendelse af, at det er vigtigt at leve sit liv i hengivenhed overfor Gud og kæmpe imod det onde. Hvorfor kæmper de mod hinanden?Lad dem samarbejde, der baserer sig på trofasthed mod sandheden, ærlig respekt på denne områder hvor de er enige, og tolerance der, hvor de har forskellige opfattelser.

 

Kristne, Jøder og Muslimerne er ens

 

Al religion er det samme, fordi Sandheden er Én. Sandheden er at Skaberen kun er tilbedelse værdig, som står der i Bibelen: én Herre, én tro, v6  én Gud og alles fader”.(EFESERBREVET 4:6).

Muslimerne er det eneste ”ikke kristen” folk, som tror på Jesus. De tror også, ligesom kristne, at Jesus er Kristus. (Koranen 4:171)

”Sig O”Bogens folk”(kristne og jøder) Lad os blive enige om, hvad vi har tilfælles.At vi tilbeder ingen ud over Gud (Allah)” (Koranen3:64)

 

Gud

 

 I Gud har folk tillid til! Hvis der ikke var Gud, ville det være nødvendigt at opfinde ham.

Kristne, Jøder og muslimerne tror på Gud

”Herren er en evig Gud, skaberen af de vide jord ”, (Biblen, ESAJAS’ BOG40:28).

Gud har skabt alt dette her.” Du, Herre, grundlagde i begyndelsen jorden, himlen er dine hænders værk”.(Biblen, Brevet til Hebræerne 1:10).

 

Moses prædikede monoteisme (Guds enhed)

Moses sagde til sit folk:”Hør, Israel! Herren er Én”.(Femte Mosebog 6:4).

Jesus lægger vægt på monoteisme (Guds enhed)

Jesus prædikede monoteisme ligesom profeterne før ham.

Jesus sagde: ” og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og  ham du har udsendt, Jesus Kristus. (Biblen, JOHANNESEVANGELIET 17:3).

 

Paulus prædikede monoteisme (Guds enhed)

Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle”.” v6  Men for os er der kun én Gud, Faderen; (FØRSTE KORINTHERBREV 12:6, 8:6).  

 v17  Evighedernes konge, den uforgængelige, usynlige, eneste Gud være ære og pris i evighedernes evigheder! Amen.(Biblen, FØRSTE TIMOTHEUSBREV 1:17).

 

Muhammad prædikede monoteisme (Guds enhed)

 

Sig: "Han er Gud, én,

Koranen, Sura 112 (Den rene tro) vers 1

 

Den samme religion!

 

”Det var den samme religion, alle tidligere profeter prædikede.”

Til religion har Han forordnet jer det, som Han pålagde Noah; det, som Vi har åbenbaret for dig, og som Vi pålagde Abraham, Moses og Jesus: Ret jer efter religionen, og del jer ikke op deri! De, der sætter andre ved Guds side, finder det, som du kalder dem til, svært. Gud udvælger, hvem Han vil, dertil og retleder den, der angrer, dertil.

Saint Paul support the idea:

 

Én Gud, én tro?

 

Den nuværende Kristendoms grundlægger Paulus skriver:

”Men for os er der kun én Gud”. (Biblen, FØRSTE KORINTHEBREV 8:6).

He mener: "v5  én Herre, én tro,  v6  én Gud og alles fader”.(Biblen, EFESERBREVET 4:6)

Gud siger: "Tag jer ikke to guder! Han er én gud. For Mig alene skal I ræddes!"Koranen, Sura 16 (Bierne) vers 51

 

Islam som en livsform

 

Islam som en livsform var blevet åbenbaret for enhver profet, og de styrede folket.

Den første muslim på jorden var Adam

 

Den første muslim på jorden var ikke Muhammed, men Adam (fred være med dem). Alle profeter som Adam, Noah, Abraham. Issac, David, Job, Jonas Jakob, Moses, Jesus osv. (fred være med dem) var muslimer.

 

Abraham byggede et tempel i Mekka

 

Abraham,  jøders, kristnes og muslimernes Stamfader, byggede et

tempel til tilbedelse af Gud i Mekka. Muslimer anser Mekka for at være det helligste sted på jorden. Man regner med, at alt religion oprindeligt stammer derfra. Muslimer skal helst besøge Mekka mindst 'en gang I deres liv. Det er en kolossal oplevelse. Der er en helt særlig stemning af spiritualitet I luften, som gør besøget til en stor oplevelse. Pilgrimfærd (Hadj) er en stor spirituel, fordi man rejser ud og koncentrerer sig om Gud. Pilgrimfærd er en tradition inden for de fleste store religioner.

 

Gud sendte profeterne til at bringe

det gode budskab og Skriften med sandheden

 

Menneskene var engang ét fællesskab. Så sendte Gud profeterne til at bringe det gode budskab og advare, og sammen med dem sendte Han Skriften med sandheden ned til at dømme mellem menneskene i det, hvorom de var uenige. Kun de, der havde fået den, blev i gensidig oprørskhed uenige om den, efter at de klare beviser var kommet til dem. Derpå ledte Gud med sin tilladelse dem, der tror, til det af sandheden, hvorom de havde været uenige. Gud leder, hvem Han vil, til en lige vej.

Koranen, Sura 2 (Koen) vers 213

Menneskene var kun ét fællesskab, men så blev de uenige. Hvis ikke et ord fra din Herre på forhånd var udtalt, så var det, hvorom de var uenige, blevet afgjort imellem dem. Koranen, Sura 10 (Jonas) vers 19

 

Man følger sin tro!

 

Ethver menneske følger en bestemt vej, ligesom enhver nation har en         bestemt livsanskuelse den følger, som denne nation tror på og følger. Og    det er denne anskuelse der gør en nation,til hvad den er,fordi anskuelsen  er vejviseren der dirigere retningen i livet.

Vi agter at finde fælles grund gennem de forskellige religioner til at samarbejde med hinanden. Alle hævder, at Gud er på hans / hendes side,

men det er mere vigtigt at vide, at vi er på Guds side.

 

Der skal være frihed til forskellighed

 

I Danmark er vi ligesom en familie. Vi skal leve i harmoni med hinanden. Selv om der i enhver familie kan opstå uenigheder og stridigheder, så har vi meget tilfælles, der kan knytte os sammen. Der skal være frihed til forskellighed!

 

Søg viden fra vugge til grav

 

Der er intet grundlæggende forkert i at være spørgelysten og nysgerrig. Det har været drivkraften i al fremskridt i fortid, i nutid og vil også være det i fremtiden. Det kan vække mennesket til at udvikle og genudvikle sig i lyset af et højere kriterium og det kan betyde nye horisonter. Et dybere kendskab er en energikilde, en kilde til vores fornemmelse af ret og uret, af sandt og forkert, af sort og hvidt og vores forpligtelse til at vælge det rette, det sande og det retfærdige. Det synes at symbolisere tidsånden. Der er i tiden tegn, der vise, at udfordringerne og forandringerne er på vejen til det moderne menneske. De fundamentale Værdier, principper, idealogier, idealer,  der har været ledestjerne for menneske og har inspireret dem i fortiden, drages nu i tvivl i lyset af teknologi og utallige vidnesbyrd. Det kan sammensætte menneskets vision om den gode fremtid og de dårlige sider glemmes ofte.

 

Islam er ikke en sekt eller en etnisk religion

 

En muslim hævder ikke at have en religion som kun er for ham selv. Islam er ikke en sekt eller en etnisk religion. Der er intet præsteskab in Islam! Enhver har ret til at lære religionen. Der stiller ingen menneske mellem andre mennesker og Gud på en eller anden speciel måde.

En muslim kan aldrig være en muslim uden at tro på alle de hellige bøger og profeter, Gud har sendte til vejledningen. Den Islamiske doktrin i en nøddeskal lyder som følger: ”Sig: Vi tror på Gud (Allah ) og de åbenbaringer, der er blevet givet til os og som er blevet givet til Abraham, Ismael, Isak, Jakob og stammerne og det, der blev givet til Moses og Jesus, og det, der er blevet givet til alle profeter fra deres Herre. Vi gør ikke forskel på dem (profeterne) og vi bøjer os for Gud (Allah). (Koranen 2:136).

Sandheden, alle tidligere profeter prædikede og alle åbenbarede bøger ville

udbrede, er at Skaberen kun er tilbedelse værdi. I essens går Budskabet ud på at relatere til Guds vilje og planlægning og at forholde sig til denne vilje og plan i fredfyldt tilfredshed.

Hvis nogen menneske ønsker sig en anden religion end nettop dette, handler dette menneske i strid med sin egen natur, idet det handler i strid med Skaberens vilje og plan. Et sådant menneske kan ikke forvente, at få nogen himmelsk vejledning, idet det selv har undsagt sig samme vejledning.

 

Had at hade!

Had avler had.Hade,det kan mangen mand skade

 

”Enhver, som hader sin broder, er en morder”

 

v15 Enhver, som hader sin broder, er en morder, og I ved, at ingen morder har evigt liv i sig. (Bibelen: Første Johannesbrev 3:15).

Lad os bekæmpe mod had og formidle budskabet om kærlighed og broderskab til befolkningerne.

 

Kristendom mod islam, men hvorfor?

Muslimerne tror på Jesus og Jomfru Maria

Hvem er Jesus?

Den Hellige Bog, "Bibelen", forklarer, at; Jesus ikke er Gud. Han er "Menneskesønnen". Han er Guds tjener. Han er en profet. Han er en apostle. He er en Apostel til Israel alene.

Muslimerne tror på Jesus (hvis oprindelige navn er Isa på det Arabiske ogIsso på det Hebræiske sprog) Der er et helt kapital, Marjam eller Maria, der er til ære for hans moder Jomfru Maria. Der findes Jesus moders (Marias) navn i Koranen, men der slet ikke er et ord om Muhammads moders navn, Aminah, som beviser at Muhammad ikke har skrevet Koranen. Jesus er omtalt 33 gange i Koranen. Muslimerne tror på at Jesus er Guds profet og sendebud.

"Hazrat Eesa" (Respekterede Jesus),

Ordene der afspejler respekt

 Muslimerne taler ikke ud den hellige Jesu navn, på deres sprog, uden at sige Hazrat Eesa (jf.Respekterede Jesus) eller Isa Alai-ISS-Salaam (Jesus, fred være med ham). Hver gang de muslimer nævner Jesus (fred være med ham), uden af disse ord som respekt, ville han blive betragtet respektløs, uren eller barbariske.

 

Der er kun kristne og muslimerne

i den hele verden, som tror på Jesusog Maria

 

Der er kun kristne og muslimerne i den hele verden, som tror på Jesus

Kristendom og Islam er to store religioner i dag.

 

 

Muslimerne er det eneste ”ikke kristen” folk, som tror på Jesus. De tror også, ligesom kristne, at Jesus er Kristus.

 Muslimernes Hellige bog ”Koranen” forklarer det: 

”I Skriftens folk !(kristne og jøder) Gå ikke for vidt i jeres religion! Sig ikke andet end sandheden om Gud! Messias (Kristus), Jesus, Marias søn er kun Guds udsending, Hans ord, som Han talte til Maria, og ånd af Ham”.

Koranen, Sura 4 (Kvinderne) vers 171

Muslimerne og kristne tror at Jesus er Kristus (Koranen 4:171). Jøder tror ikke på det.

 

Gud har lærte Jesus Toraen og Evangeliet

Jesus fik døde til at opstå med Guds tilladelse

(I følge Koranen)

Da Gud sagde: "Jesus, Marias søn! Ihukom den nåde, som Jeg viste dig og din mor, da Jeg styrkede dig med den hellige ånd, så du i vuggen og som voksen kunne tale til menneskene; da Jeg lærte dig Skriften og Visdommen, Toraen og Evangeliet; da du med Min tilladelse af ler skabte noget i form af en fugl og blæste ind i den, så den med Min tilladelse blev til en fugl; da du med Min tilladelse helbredte den blinde og den spedalske; da du med Min tilladelse fik døde til at opstå; da Jeg holdt Israels børn væk fra dig; da du bragte dem de klare beviser, og de af dem, der var vantro, sagde: ’Dette er åbenlys trolddom, intet andet’;”

Koranen, Sura 5 (Bordet) vers 110

Jøder nægter at Jesus var Kristus

Jøder nægter at Jesus var Kristus. De er imod Jesus. De taler og skriver dårligt om Jesus. De venter stadigvæk på Kristus’ ankomst.

Der er kun kristne og muslimerne i den hele verden, som tror på Jesus og hans mirakuløse fødsel af Jomfru Maria. Jesus har kun mor og ingen far, tror de begge to sekter. De anser ham som Guds profet, sendebud og Kristus (ifølge Bibelen og Koranen). De tror på hans mirakler, alt sammen med Guds tilladelse.

Kristne tror på Jesus død på korset, men det gør muslimerne ikke. Men de tror på at Gud har taget ham op levende og at han en dag skal genkomme på trods af deres forskellige synspunkter vedrørende hans død. Det betyder at Jesus Kristus er en del af kristnes og muslimernes tro! De har også Gud til fælles og ærer Maria.

 

Muslimer og kristne

Hvad skildrer den hellige Koran en god kristen?

 

De kristne er velige over for de muslimer

 

Koranen: Sura 5 (Bordet) vers 82

Du finder, at det er jøderne og dem, der sætter andre ved Guds side, der er mest fjendtligt stemt over for dem, der tror; og du finder, at de, der er mest venligt stemt over for dem, der tror, er dem, der siger: "Vi er kristne." Det skyldes, at der blandt dem er præster og munke, og at disse ikke er hovmodige.

Koranen 5:82

 

Korset & Halvmånen

 

        Islams folk og Kristne!

(samarbejde eller konfrontation)

 

”Bogens folk” (kristne og jøder) skal forene!

 

Islam respekterer alle religioner, profeter og hellige bøger. ”Bogens folk” er den respektfulde titel kristne og jøde får i Koranen. Muslimerne, kristne og jøder gransker sammen fakta.

 

Lad os indgå en logisk aftale!

 

I Koranen bliver Muslimerne beordret til, at invitere lærde mennesker fra ”bogens folk”, for at nå til enighed.

 

 

Lad os enes om et ord, der er fælles for os og jer

 

”Sig O bogens folk ! Lad os blive enige om, hvad vi har tilfælles. At vi tilbeder ingen ud over Gud (Allah)”.

(Koranen 3:64).

 

Det er en opfordring fra muslimer til den mennesker, der hævder at være følger af et profetisk åbenbaret budskab, om at finde sammen omkring det faktum, ”at vi tilbeder kun èn Gud.

 

Er I kun vrede på muslimerne,

fordi de tror på Gud?

 

Koranen: Sura 5 (Bordet) vers 59

Sig: "I Skriftens folk! Er I kun vrede på os, fordi vi tror på Gud og på det, der er blevet sendt ned til os, og på det, der blev sendt ned tidligere, og fordi de fleste af jer er gudløse?"

Koranen 5:59

 

Lad muslimerne og Kristne forene!

 

Det står også i Bibelen at Jesus, Moses og alle profeter (Fred være med dem) tilbad Gud og tjente ham alene:

 

›Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene‹

 

”Da svarede Jesus ham” Vig bort, Satan ! For der stå skrevet. Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. (Biblen, MATTHÆUSEVANGELIET 4:10).

”Gud er min Herre og jeres Herre, så tjen Ham! Det er en lige vej”.

Koranen Sura 19 (Maria) vers 36

Dig tjener vi, og Dig beder vi om hjælp.

Sura 1 (Åbningen) vers 5

Det står også skrevet i Koranen 1:5, 3:50-51,  4:72 og i 43:63.

Jesus (Fred være med ham) bad til Gud :”Han ( Jesus ) faldt ned på sit ansigt og bad”. (Biblen, MATTHÆUSEVANGELIET 26:39, MARKUSEVANGELIET 14:35) 

 

“Den der beder til God, kan Fanden ikke få fat I”

De kristne, muslimer og jøder er enige om at Gud er deres Herre, Velgører, Opretholder og Bevæger. Han er al pris, tilbedelse og bøn værdig.

 

Gud og Jesus sammenkobler

de muslimer og kristne

Ingen muslim er muslim, hvis han / hun ikke tror på Jesus Kristus.
Muslimer tror, at Jesus var en naturlig mand og en Guds profet, som blev sendt til Israels hus. De elsker og respekterer ham og hans mor, Maria "Den Hellige Jomfru”.

 

Muslimerne tror på Gud,

Hans bøger og Hans profeter

 

Koranen: Sura 2 (Koen) vers 136

Sig: "Vi tror på Gud og på det, der blev sendt ned til os; på det, der blev sendt ned til Abraham, Ismael, Isak, Jakob og stammerne; på det, der blev givet til Moses og Jesus, og på det, der blev givet til profeterne fra deres Herre. Vi gør ikke forskel på nogen af dem. Vi overgiver os til Ham."

Koranen 2:136

 

Jesus kunne tale til menneskene i vuggen


 

Jesus taler til folk fra krybbe

 

Koranen: Sura 5 (Bordet) vers 110

Da Gud sagde: "Jesus, Marias søn! Ihukom den nåde, som Jeg viste dig og din mor, da Jeg styrkede dig med den hellige ånd, så du i vuggen og som voksen kunne tale til menneskene; da Jeg lærte dig Skriften og Visdommen, Toraen og Evangeliet; da du med Min tilladelse af ler skabte noget i form af en fugl og blæste ind i den, så den med Min tilladelse blev til en fugl; da du med Min tilladelse helbredte den blinde og den spedalske; da du med Min tilladelse fik døde til at opstå; da Jeg holdt Israels børn væk fra dig; da du bragte dem de klare beviser, og de af dem, der var vantro, sagde: ’Dette er åbenlys trolddom, intet andet’;

Koranen 5:110

 

Disciplene har overgivet sig til Gud

 

Koranen: Sura 5 (Bordet) vers 111

da Jeg åbenbarede for disciplene: ’Tro på Mig og Min udsending!’ De sagde: ’Vi tror. Vær vidne på, at vi har overgivet os til Gud’."

 

Koranen og  Skriftens folk
(Kristne / jøder)

Vores gud og jeres gud er én


 

I skal kun strides med Skriftens folk på den pæneste måde

Koranen: Sura 29 (Edderkoppen) vers 46

Med Skriftens folk skal I kun strides på den pæneste måde, undtagen med dem af dem, der handler uret, og sig: "Vi tror på det, der er blevet sendt ned til os, og ligeledes på det, der er blevet sendt ned til jer. Vores gud og jeres gud er én, og til Ham overgiver vi os."

 


De læse Guds tegn op, og de kaster sig ned i bøn

 

Koranen: Sura 3 (Amrams slægt) vers 113

De er ikke ens. Blandt Skriftens folk findes et fællesskab, der står op i

nattens timer for at læse Guds tegn op, og de kaster sig ned i bøn.

 

De er blandt de retfærdige

 

Sura 3 (Amrams slægt) vers 114

De tror på Gud og den yderste dag; de påbyder det rette og forbyder det forkastelige; de kappes om de gode ting. De er blandt de retfærdige.

 

De vil ikke få utak for det gode

 

Sura 3 (Amrams slægt) vers 115

De vil ikke få utak for det gode, de gør. Gud kender de gudfrygtige.

 

De vil få deres løn hos deres Herre

 

Sura 3 (Amrams slægt) vers 199

Blandt Skriftens folk er der nogle, der tror på Gud og på det, der blev sendt ned til jer, såvel som på det, der blev sendt ned til dem, idet de står ydmyge foran Gud og ikke sælger Guds tegn for en ussel pris. De vil få deres løn hos deres Herre. Gud er hurtig til at gøre regnskabet op.

 

Gud vil  give jer dobbelt andel

i sin barmhjertighed

 

Sura 57 (Jernet) vers 28

I, der tror! Frygt Gud, og tro på Hans udsending, så vil Han give jer dobbelt andel i sin barmhjertighed, sætte et lys for jer, hvori I kan vandre, og tilgive jer! Gud er tilgivende og barmhjertig.

 

Gunsten ligger i Guds hånd

 

Sura 57 (Jernet) vers 29

Skriftens folk skal derfor vide, at de ikke råder over noget som helst af Guds gunst, men at gunsten ligger i Guds hånd. Han giver den, til hvem Han vil. Gud er fuld af vældig gunst.

 

Evangeliets folk skal dømme efter det,

som Gud har sendt ned deri!

 

Sura 5 (Bordet) vers 47

Evangeliets folk skal dømme efter det, som Gud har sendt ned deri! De, der ikke dømmer efter det, som Gud har sendt ned, er de gudløse.

 

 

Ingen hemmelig elskerinde!

 

I må ikke tage jer elskerinder eller bedrive utugt

 

Koranen: Sura 5 (Bordet) vers 5

I dag er de gode ting jer tilladt. Den føde, som de, der har fået Skriften, spiser, er tilladt for jer, og jeres føde er tilladt for dem. Tillige de ærbare kvinder blandt de troende såvel som de ærbare kvinder blandt dem, der har fået Skriften før jer, hvis I giver dem deres løn som ærbare mænd og ikke for at bedrive utugt og tage jer elskerinder. Hvis nogen fornægter troen, vil hans værk være forspildt, og i det hinsidige vil han være blandt de fortabte.

 

Udvælgelse af religion!

 

Enhver person skal søge efter sandheden og har en tro på, at han / hun kan stole på, kan dette give ham / hende fred i sindet, videnskabeligt acceptable, og ikke bare tro på det blindt. Det bør diskuteres åbent og uden fordomme. Der bør ingen tvang i religion. Alle kan gøre, hvad han / hun ønsker. En religion bør vælges frit. En religion giver selvtillid.

Abraham havde efterladt sine forældre og oldeforældre når sandheden var, nemlig islam, åbenbaret for ham. Hvis du får sandheden, er det muligt, at sandheden måske ikke var kommet til dine forfædre så klart som det kommer til dig.

 

Muslimer og Abraham

Profeten Muhammad siges at være et godt eksempel for folket.

Koranen: Sura 33 (Forbundsfællerne) vers 21

I har et smukt eksempel i Guds udsending, for enhver, som sætter sit håb til Gud og den yderste dag og ofte ihukommer Gud.

Det samme siges om Abraham (Ibrahim), ord for ord.

 

Abraham er et smukt eksempel

 

Sura 60 (På prøve) vers 4

I har et smukt eksempel i Abraham og dem, der var med ham. Da de sagde til deres folk: "Vi siger os fri af jer og af det, som I tjener foruden Gud. Vi vil ikke kendes ved jer. Mellem os og jer er fjendskabet og hadet blevet åbenlyst, for altid, med mindre I vil tro på Gud alene." Dog sagde Abraham til sin far: "Jeg vil bede om tilgivelse for dig; men jeg kan ikke udvirke noget for dig hos Gud." "Herre! Til Dig sætter vi vor lid; mod Dig vender vi os angrende; hos Dig ender alt.

 

Du skal følge Abrahams religion-Monoteisme

Følg Abrahams trosbekendelse!

 

Sura 3 (Amrams slægt) vers 95

Sig: "Gud siger sandheden, så følg Abrahams trosbekendelse! En gudsøgende. Han var ikke en af dem, der sætter andre ved Guds side."

 

Vi har Abraham til fader

v9  og tro ikke, at I kan sige ved jer selv: Vi har Abraham til fader. For jeg siger jer: Gud kan opvække børn til Abraham af stenene dér.

(Matthæusevangeliet 3:9)

 

Abraham, fader til alle troende

 

v1  Hvad skal vi da sige om Abraham, vort folks stamfader? Hvad opnåede han? v2  Hvis det var af gerninger, Abraham blev gjort retfærdig, har han noget at være stolt af; dog ikke over for Gud.

Romerbrevet 4:1-2

 

De troende er Abrahams sønner   

 

v6  Det er som med Abraham: »Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed.« v7  Så skal I vide, at det er dem, som har troen, der er Abrahams sønner. v8  Og da Skriften forudså, at det er af tro, Gud erklærer folkeslagene retfærdige, fik Abraham på forhånd det evangelium forkyndt: »I dig skal alle folkeslagene velsignes.« v9  Derfor velsignes de, som har troen, sammen med den troende Abraham.

(Galaterbrevet 3:6-9)

 

Vore fædres Gud

Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud

 

Jesus er Guds tjener

 

v13  Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud, vore fædres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus, som I forrådte og fornægtede over for Pilatus, skønt han havde besluttet at løslade ham.

Apostlenesgerninger 3:13

 

Abrahams  tro

(Abraham erfader til os alle)

 

v17  I tro bragte Abraham Isak som offer, da han blev sat på prøve, og var rede til at ofre sin eneste søn, skønt han havde fået løfterne,


Hebrærerbrevet 11:17

v16  Derfor var det af tro, for at det kunne være af nåde, så at løftet kunne stå fast for alle hans efterkommere, ikke kun dem, som har loven, men også dem, som har Abrahams tro. Han er fader til os alle, v17  sådan som der står skrevet: »Jeg gør dig til fader til mange folkeslag,« fader over for Gud, som han troede på, Gud, som gør de døde levende og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til.

Romerbrevet 4:16-17

“En god tro får aldrig en ond ende.”

 

Religion

Religion er intet andet end kærlighed til Gud og mennesket. Den bedste religion er den mest tolerante og tolerance er den bedste religion! Hvis mænd er så onde med religion, hvad ville de være uden den?

 

Jødedom, kristendom og islam

 

De tre monoteistiske skriftreligioner, jødedom, kristendom og islam, påberåber sig alle Abraham som en helt central figur i deres historie og selvforståelse.

Vi vil meget gerne følge de følger som følger den sande vejledning

 

Adlyd God og Udsendingen!

Sura 4 (Kvinderne) vers 80

Den, der adlyder Udsendingen, adlyder Gud, og hvis nogen vender sig bort! - Vi har ikke udsendt dig som deres vogter.

 

Vi beder til Gud at Han vil tilgive os vor uvidenhed og lede os på den rette vej der fører til paradiset. Amin.

 

Vi ønsker det bedste for Danmark.

 

Gud bevar Danmark og danskere!