Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Македонски

 

Бог е еден

Јован 17:3 (Macedonian New Testament)

3А вечен живот е ова: да Те познаат Тебе, единствениот вистински Бог, и Исус Христос, Кого Ти Го испрати‘. 3А вечен живот е ова: да Те познаат Тебе, единствениот вистински Бог, и Исус Христос, Кого Ти Го испрати‘.

Марко 15:34 (Macedonian New Testament)

34Во петнаесет часот, Исус извика со силен глас: „Ели, Ели, л’мах ш’вактани!?“ Тоа значи: „Боже Мој, Боже Мој, зошто Ме остави[a]?“

   34Во петнаесет часот, Исус извика со силен глас: „Ели, Ели, л’мах ш’вактани!?“ Тоа значи: „Боже Мој, Боже Мој, зошто Ме остави?“

Ефешаните 4:6 (Macedonian New Testament)

6Постои само еден Бог, Татко на сите. Тој е Господар над сите, дејствува преку сите и живее во сите.

   6Постои само еден Бог, Татко на сите. Тој е Господар над сите, дејствува преку сите и живее во сите.

1 Коринќаните 8:6 (Macedonian New Testament)

6Но ние имаме само еден Бог, нашиот небесен Татко. Тој е Создателот на се и ние за Него живееме. Имаме само еден Господ, и тоа е Исус Христос. Се е преку Него создадено, вклучувајќи не и нас, луѓето.

   6Но ние имаме само еден Бог, нашиот небесен Татко. Тој е Создателот на се и ние за Него живееме. Имаме само еден Господ, и тоа е Исус Христос. Се е преку Него создадено, вклучувајќи не и нас, луѓето.

1 Коринќаните 12:4-6 (Macedonian New Testament)

4Постојат разни духовни дарби, но сите нив ги дава истиот Дух. 4Постојат разни духовни дарби, но сите нив ги дава истиот Дух. 5Постојат различни начини на кои секој од нас помага во Црквата, но сите ние работиме за истиот Господ. 5Постојат различни начини на кои секој од нас помага во Црквата, но сите ние работиме за истиот Господ. 6Постојат различни начини на кои Бог дејствува во нашите животи, но преку сите нас работи истиот Бог. 6Постојат различни начини на кои Бог дејствува во нашите животи, но преку сите нас работи истиот Бог.

Римјаните 3:30 (Macedonian New Testament)

30Има само еден Бог и Тој ги оправдува и обрежаните и необрезаните само врз основа на нивната вера. 30Има само еден Бог и Тој ги оправдува и обрежаните и необрезаните само врз основа на нивната вера.

1 Тимотеј 2:5 (Macedonian New Testament)

5постои само еден Бог и постои само Еден што може да посредува меѓу Бог и луѓето: тоа е човекот Исус Христос. 5постои само еден Бог и постои само Еден што може да посредува меѓу Бог и луѓето: тоа е човекот Исус Христос.

Евреите 1:10 (Macedonian New Testament)

10А кажано е и следново:

   „Господе, Ти беше Тој што во почетокот ја создаде Земјата, а и небесата се дело на твоите раце. 10А кажано е и следново:

   „Господе, Ти беше Тој што во почетокот ја создаде Земјата, а и небесата се дело на твоите раце.

1 Тимотеј 1:17 (Macedonian New Testament)

17На вечниот Цар, бесмртен и невидлив, на единствениот Бог, да Му оддадеме слава и почит за вечни времиња! Амин.

   17На вечниот Цар, бесмртен и невидлив, на единствениот Бог, да Му оддадеме слава и почит за вечни времиња! Амин.

Марко 15:37 (Macedonian New Testament)

37Исус уште еднаш извика со силен глас и умре.

   37Исус уште еднаш извика со силен глас и умре.

 

 

 

Исус не е Бог

Јован 17:3 (Macedonian New Testament)

3А вечен живот е ова: да Те познаат Тебе, единствениот вистински Бог, и Исус Христос, Кого Ти Го испрати‘. 3А вечен живот е ова: да Те познаат Тебе, единствениот вистински Бог, и Исус Христос, Кого Ти Го испрати‘.

Лука 6:12 (Macedonian New Testament)

Исус ги назначува Своите дванаесет апостоли

Марко 14:32 (Macedonian New Testament)

7) Исусовата молитва во Гетсемани

   (Мт. 26:36-46; Лк. 22:39-46) 32Заедно со Своите ученици, Исус дојде во местото Гетсемани[a] и им рече: „Седете овде додека отидам да се помолам.“

Марко 15:34 (Macedonian New Testament)

34Во петнаесет часот, Исус извика со силен глас: „Ели, Ели, лмах швактани!?“ Тоа значи: „Боже Мој, Боже Мој, зошто Ме остави[a]?“

   34Во петнаесет часот, Исус извика со силен глас: „Ели, Ели, лмах швактани!?“ Тоа значи: „Боже Мој, Боже Мој, зошто Ме остави[b]?“

 

Јаков 1:13 (Macedonian New Testament)

13Никој, кога е во искушение да направи нешто грешно, нека не вели: „Бог ме искушува со грев!“ Ниту Бог Себеси се проверува со грев, ниту пак вас ве проверува со грев. 13Никој, кога е во искушение да направи нешто грешно, нека не вели: „Бог ме искушува со грев!“ Ниту Бог Себеси се проверува со грев, ниту пак вас ве проверува со грев.

Лука 4:1-2 (Macedonian New Testament)

Лука 4

Сатаната го искушува Исуса

 

Галатите 6:7 (Macedonian New Testament)

7Не залажувајте се: никој не може да го измами Господ! Секој човек ќе си го жнее тоа што си го сее! 7Не залажувајте се: никој не може да го измами Господ! Секој човек ќе си го жнее тоа што си го сее!

Лука 22:63 (Macedonian New Testament)

Верските водачи Го судат Исуса

   (Матеј 26:59-68; Марко 14:55-65; Јован 18:19-24) 63Чуварите што го држеа Исуса, Му се подбиваа и Го удираа.

 

1 Тимотеј 1:17 (Macedonian New Testament)

17На вечниот Цар, бесмртен и невидлив, на единствениот Бог, да Му оддадеме слава и почит за вечни времиња! Амин.

   17На вечниот Цар, бесмртен и невидлив, на единствениот Бог, да Му оддадеме слава и почит за вечни времиња! Амин.

Лука 23:46 (Macedonian New Testament)

46Тогаш Исус гласно извика: „Небесен Татко, во Твоите раце Го доверувам Мојот дух!“ Изговарајќи го ова, Тој умре.

   46Тогаш Исус гласно извика: „Небесен Татко, во Твоите раце Го доверувам Мојот дух!“ Изговарајќи го ова, Тој умре.

Марко 15:37 (Macedonian New Testament)

37Исус уште еднаш извика со силен глас и умре.

   37Исус уште еднаш извика со силен глас и умре.

 

Дела Ап 3:13 (Macedonian New Testament)

13Преку ова дело, Богот на Авраам, на Исак, на Јаков и на сите наши предци, Го прослави Својот Слуга Исус. Вие Го предадовте и се откажавте од Него пред Пилат, кога тој беше решил да Го ослободи. 13Преку ова дело, Богот на Авраам, на Исак, на Јаков и на сите наши предци, Го прослави Својот Слуга Исус. Вие Го предадовте и се откажавте од Него пред Пилат, кога тој беше решил да Го ослободи.

Дела Ап 4:27 (Macedonian New Testament)

27Токму тоа се случи овде, во овој град: царот Ирод Антипа, гувернерот Понтиј Пилат, пагани и Израелци, се здружија против Исус, Твојот свет Слуга, Кого Ти Го определи за Месија. 27Токму тоа се случи овде, во овој град: царот Ирод Антипа, гувернерот Понтиј Пилат,

пагани и Израелци, се здружија против Исус, Твојот свет Слуга, Кого Ти Го определи за Месија.

Дела Ап 4:30 (Macedonian New Testament)

30Испружи ја раката Твоја за да исцелуваш, да даваш видливи докази, чуда да се случуваат во името на Твојот свет Слуга Исус!“

   30Испружи ја раката Твоја за да исцелуваш, да даваш видливи докази, чуда да се случуваат во името на Твојот свет Слуга Исус!“

 

Јован 6:14 (Macedonian New Testament)

14Кога го видоа чудото што Исус го направи, луѓето говореа: „Овој навистина е Пророкот чие доаѓање на светот ни беше предвестено!“

   14Кога го видоа чудото што Исус го направи, луѓето говореа: „Овој навистина е Пророкот чие доаѓање на светот ни беше предвестено!“

 

Бог го испратил Исус

Јован 4:34 (Macedonian New Testament)

34Тогаш Исус им објасни: „Храна за Мене е да ја вршам Божјата волја. Тој ме испрати за да го довршам делото што ми го довери. 34Тогаш Исус им објасни: „Храна за Мене е да ја вршам Божјата волја. Тој ме испрати за да го довршам делото што ми го довери.

Јован 7:16 (Macedonian New Testament)

16Исус, пак, им одговори: „Тоа што го проповедам не сум го измислил Јас, туку произлегува од Бога, Кој Ме испрати. 16Исус, пак, им одговори: „Тоа што го проповедам не сум го измислил Јас, туку произлегува од Бога, Кој Ме испрати.

Марко 9:37 (Macedonian New Testament)

37Секој што во Мое име ќе прифати едно од овие деца, Ме прифаќа Мене. Прифаќајќи Ме Мене, Го прифаќа и Оној што Ме испрати.“

   37Секој што во Мое име ќе прифати едно од овие деца, Ме прифаќа Мене. Прифаќајќи Ме Мене, Го прифаќа и Оној што Ме испрати.“

Матеј 10:40 (Macedonian New Testament)

Награди и за мали добрини

   (Мк. 9:41) 40Кој ве угостува вас, Мене Ме угостува, а тој што Ме угостува Мене, Го угостува небесниот Татко што Ме има испратено.

Матеј 15:24 (Macedonian New Testament)

24Но Исус им одговори: „Јас Сум пратен само кај Израелскиот народ, кај Божјите загубени овци24Но Исус им одговори: „Јас Сум пратен само кај Израелскиот народ, кај Божјите загубени овци

 

 

 

Исус бил пророк

Лука 13:31-33 (Macedonian New Testament)

Непоколебливата определба на Исус

 31Во тие мигови кај Исус дојдоа неколку фарисеи и Му рекоа: „Замини си одовде и оди на некое друго место, зашто Ирод сака да Те убие!“

Непоколебливата определба на Исус

 31Во тие мигови кај Исус дојдоа неколку фарисеи и Му рекоа: „Замини си одовде и оди на некое друго место, зашто Ирод сака да Те убие!“ 32Но Исус им одговори: „Одете кај тој лисец и кажете му: уште денес и утре ќе истерувам демонски духови и ќе исцелувам, а на третиот ден ќе завршам. 32Но Исус им одговори: „Одете кај тој лисец и кажете му: уште денес и утре ќе истерувам демонски духови и ќе исцелувам, а на третиот ден ќе завршам. 33Но денес, утре и задутре морам да го продолжам Својот пат, зашто не прилега Божји пророк да загине на друго место, туку - во Ерусалим!“

   33Но денес, утре и задутре морам да го продолжам Својот пат, зашто не прилега Божји пророк да загине на друго место, туку - во Ерусалим!“

Матеј 15:24 (Macedonian New Testament)

24Но Исус им одговори: „Јас Сум пратен само кај Израелскиот народ, кај Божјите загубени овци24Но Исус

им одговори: „Јас Сум пратен само кај Израелскиот народ, кај Божјите загубени овци

Матеј 10:5-6 (Macedonian New Testament)

Мисијата на дванаесеттемина

   (Мк. 6:7-8; Лк. 9:1-6) 5Исус ги испрати овие дванаесетмина и им ги даде следниве упатства: „Не одете кај нееврејските народи и не влегувајте во градови на Самарија,

Мисијата на дванаесеттемина

   (Мк. 6:7-8; Лк. 9:1-6) 5Исус ги испрати овие дванаесетмина и им ги даде следниве упатства: „Не одете кај нееврејските народи и не влегувајте во градови на Самарија, 6туку, одете меѓу Израелците - Божјите загубени овци. 6туку, одете меѓу Израелците - Божјите загубени овци.

Матеј 21:11 (Macedonian New Testament)

11А народот одговараше: „Овој е пророкот Исус од градот Назарет, во покраината Галилеја!“

   11А народот одговараше: „Овој е пророкот Исус од градот Назарет, во покраината Галилеја!“

Лука 24:19 (Macedonian New Testament)

19Тој ги запраша: „За што станува збор?“ Тие Му одговорија: „За она што Му се случи на Исус од Назарет! Тој беше пророк и се докажа како силен на зборови и на дела, како пред Бога така и пред луѓето. 19Тој ги запраша: „За што станува збор?“ Тие Му одговорија: „За она што Му се случи на Исус од Назарет! Тој беше пророк и се докажа како силен на зборови и на дела, како пред Бога така и пред луѓето.

Евреите 3:1 (Macedonian New Testament)

Исус е повозвишен од Мојсеј

 1Свети мои браќа, припадници на небесната покана: погледнете Го Исуса, Кого Бог Го испрати и Го назначи како Првосвештеник на нашата вера!

Јован 6:14 (Macedonian New Testament)

14Кога го видоа чудото што Исус го направи, луѓето говореа: „Овој навистина е Пророкот чие доаѓање на светот ни беше предвестено!“

   14Кога го видоа чудото што Исус го направи, луѓето говореа: „Овој навистина е Пророкот чие доаѓање на светот ни беше предвестено!“

Матеј 21:46 (Macedonian New Testament)

46Затоа, тие сакаа да Го уапсат, но се плашеа од народот, кој Го сметаше Исуса за пророк.

   46Затоа, тие сакаа да Го уапсат, но се плашеа од народот, кој Го сметаше Исуса за пророк.

 

 

Исус е муслиман

Дела Ап 11:26 (Macedonian New Testament)

26па кога го најде, го доведе во Антиохија. Цела една година останаа таму. Се собираа во црквата и поучуваа многу народ. Токму во Антиохија следбениците[a] на Христос првпат ги нарекоа христијани.

   26па кога го најде, го доведе во Антиохија. Цела една година останаа таму. Се собираа во црквата и поучуваа многу народ. Токму во Антиохија следбениците[b] на Христос првпат ги нарекоа христијани.

1 Петар 4:14 (Macedonian New Testament)

14Ако ве навредуваат поради тоа што сте Христови следбеници, тоа треба да ве радува! Тоа е доказ дека величествениот Божји Дух е во вас. 14Ако ве навредуваат поради тоа што сте Христови следбеници, тоа треба да ве радува! Тоа е доказ дека величествениот Божји Дух е во вас.

1 Петар 4:16 (Macedonian New Testament)

16но ако страдате поради тоа што сте христијани, немојте да се срамите. Напротив, бидете Му благодарни[a] на Бог што го носите Христовото име!

   16но ако страдате поради тоа што сте христијани, немојте да се срамите. Напротив, бидете Му благодарни[b] на Бог што го носите Христовото име!

 

Јован 17:3 (Macedonian New Testament)

3А вечен живот е ова: да Те познаат Тебе, единствениот вистински Бог, и Исус Христос, Кого Ти Го испрати‘. 3А

вечен живот е ова: да Те познаат Тебе, единствениот вистински Бог, и Исус Христос, Кого Ти Го испрати‘.

Матеј 4:10 (Macedonian New Testament)

10Но Исус му одговори: „Бегај оттука, Сатано! Светото писмо вели[a]:

   ,Поклонувај Му се само на Господ, твојот Бог, и само Нему служи Му!‘“

   10Но Исус му одговори: „Бегај оттука, Сатано! Светото писмо вели[b]:

   ,Поклонувај Му се само на Господ, твојот Бог, и само Нему служи Му!‘“

Марко 12:29-30 (Macedonian New Testament)

29Првата најважна заповед гласи: ,Слушајте Израелци: Вие имате само еден Господ и Бог! 29Првата најважна заповед гласи: ,Слушајте Израелци: Вие имате само еден Господ и Бог! 30Сакајте Го Господ, вашиот Бог, со сето свое срце, со сета своја душа, со сиот свој разум и со сета своја снаг!‘

   30Сакајте Го Господ, вашиот Бог, со сето свое срце, со сета своја душа, со сиот свој разум и со сета своја снага

1 Коринќаните 12:5-6 (Macedonian New Testament)

5Постојат различни начини на кои секој од нас помага во Црквата, но сите ние работиме за истиот Господ. 5Постојат различни начини на кои секој од нас помага во Црквата, но сите ние работиме за истиот Господ. 6Постојат различни начини на кои Бог дејствува во нашите животи, но преку сите нас работи истиот Бог. 6Постојат различни начини на кои Бог дејствува во нашите животи, но преку сите нас работи истиот Бог.

Ефешаните 4:5 (Macedonian New Testament)

5Постои само еден Господ, само една вера, само едно крштавање. 5Постои само еден Господ, само една вера, само едно крштавање.

1 Коринќаните 8:4-5 (Macedonian New Testament)

4Во врска со јадењето на храна што е принесена како жртва на идоли, сите ние знаеме дека идолите не се богови. Постои само еден единствен Бог и освен него друг бог нема. 4Во врска со јадењето на храна што е принесена како жртва на идоли, сите ние знаеме дека идолите не се богови. Постои само еден единствен Бог и освен него друг бог нема. 5За некои луѓе постојат многубоговии господари, и на небото, и на Земјата. 5За некои луѓе постојат многубоговии господари, и на небото, и на Земјата.

 

Лука 2:21 (Macedonian New Testament)

Посветувањето на Исус во храмот

 21На осмиот ден, при обрежувањето, на Новороденчето Му беше дадено името Исус, како што Го беше нарекол ангелот уште пред да биде зачнат.

 

Филипјаните 3:5 (Macedonian New Testament)

(5Обрежан сум кога сум имал осум дена, Израелец сум по раѓање, од племето на Бинјамин - чистокрвен Евреин. Им припаѓав на фарисеите, што подразбира стриктно придржување кон верските закони. 5Обрежан сум кога сум имал осум дена, Израелец сум по раѓање, од племето на Бинјамин - чистокрвен Евреин. Им припаѓав на фарисеите, што подразбира стриктно придржување кон верските закони.)

 

Лука 24:36-37 (Macedonian New Testament)

Исус им се јавува на Своите апостоли

   (Матеј 28:16-20; Марко 16:14-18; Јован 20: 19-23; Дела 1:6-8) 36Додека овие двајца им го раскажуваа тоа, меѓу нив се појави Исус, застана и ги поздрави[a], посакувајќи им мир.

Исус им се јавува на Своите апостоли

   (Матеј 28:16-20; Марко 16:14-18; Јован 20: 19-23; Дела 1:6-8) 36Додека овие двајца им го раскажуваа тоа, меѓу нив се појави Исус, застана и ги поздрави[b], посакувајќи им мир. 37Присутните беа збунети и исплашени, па мислеа дека гледаат дух. 37Присутните беа збунети и исплашени, па мислеа дека гледаат дух.

Јован 20:19 (Macedonian New Testament)

19Во истиот тој ден, а беше недела, кога се стемни, Исусовите ученици се беа собрале зад затворени врати, поради страв од еврејските верски водачи. Тогаш Исус ненадејно се појави, застана на средина и ги успокои со поздрав. 19Во истиот тој ден, а беше недела, кога се стемни, Исусовите ученици се беа собрале зад затворени врати, поради страв од еврејските верски водачи. Тогаш Исус ненадејно се појави, застана на средина и ги успокои со поздрав.

Јован 20:21 (Macedonian New Testament)

21Исус повторно ги успокои, пренесувајќи им Го својот мир, а потоа им рече: „Како што Мене Ме прати небесниот Татко, така сега Јас ве праќам вас.“ 21Исус повторно ги успокои, пренесувајќи им Го својот мир, а потоа им рече: „Како што Мене Ме прати небесниот Татко, така сега Јас ве праќам вас.“

 

Матеј 6:16 (Macedonian New Testament)

За постот

   (Иса. 58:5-12) 16И кога постите, не бидете намуртени како лицемерите; тие си го изобличуваат лицето за да забележат луѓето дека постат. Ве уверувам дека друга награда за нив ќе нема!

Матеј 2:4 (Macedonian New Testament)

4Тој ги повика сите поглавари меѓу свештениците и сите вероучители[a] меѓу народот, за да ги праша, каде треба да се роди Месијата. 4Тој ги повика сите поглавари меѓу свештениците и сите вероучители[b] меѓу народот, за да ги праша, каде треба да се роди Месијата.

Матеј 17:21 (Macedonian New Testament)

21(„Овој вид демон може да се изгони само ако претходно сте биле на молитва и пост.“)

   21(„Овој вид демон може да се изгони само ако претходно сте биле на молитва и пост.“)

 

Матеј 5:27-29 (Macedonian New Testament)

За прељубата

 27Познато ви е дека во Мојсеевиот Закон е заповедано:

   ,Не врши прељуба[a]!‘

За прељубата

 27Познато ви е дека во Мојсеевиот Закон е заповедано:

   ,Не врши прељуба[b]!‘28Јас, пак, ви велам дека секој што ќе погледне туѓа жена и во мислите ќе ја посака - во своето срце тој веќе извршил прељуба со неа! 28Јас, пак, ви велам дека секој што ќе погледне туѓа жена и во мислите ќе ја посака - во своето срце тој веќе извршил прељуба со неа! 29Ако, на пример, твоето десно око те наведува на грев - извади го и фрли го; подобро е за тебе да загубиш еден орган, одошто целото тело да ти заврши во пеколот. 29Ако, на пример, твоето десно око те наведува на грев - извади го и фрли го; подобро е за тебе да загубиш еден орган, одошто целото тело да ти заврши во пеколот.

Евреите 13:4 (Macedonian New Testament)

Повик на брачна чистота

ја чуваат својата интимност без неверства, зашто на блудниците и прељубниците ќе им суди Бог!

 

Ефешаните 5:18 (Macedonian New Testament)

18Не опивајте се со вино! Тоа може само да ве уништи. Дозволете Му на Светиот Дух да ве исполни и да ве води! 18Не опивајте се со вино! Тоа може само да ве уништи. Дозволете Му на Светиот Дух да ве исполни и да ве води!

1 Коринќаните 5:11 (Macedonian New Testament)

11Мислев на луѓето што се нарекуваат христијани, а сепак прават блуд, или се алчни, или им се поклонуваат на идоли, или ги навредуваат другите, или се опиваат или мамат. Со такви немојте дури заедно ни да јадете!

   11Мислев на луѓето што се нарекуваат христијани, а сепак прават блуд, или се алчни, или им се поклонуваат на идоли, или ги навредуваат другите, или се опиваат или мамат. Со такви немојте дури заедно ни да јадете!

1 Коринќаните 6:10 (Macedonian New Testament)

10ни крадците, ни алчните, ни пијаниците, ни клеветниците, ни измамниците нема да бидат меѓу наследниците на Божјото царство! 10ни крадците, ни алчните, ни пијаниците, ни клеветниците, ни измамниците нема да бидат меѓу наследниците на Божјото царство!

1 Петар 4:2-4 (Macedonian New Testament)

2Акоумревтесо Христос, вие веќе нема да живеете водени од вашите телесни страсти, туку во текот на вашиот овоземен живот ќе ја исполнувате Божјата волја. 2Акоумревтесо Христос, вие веќе нема да живеете водени од вашите телесни страсти, туку во текот на вашиот овоземен живот ќе ја исполнувате Божјата волја. 3Доволно време потрошивте учествувајќи во она во што уживаат паганите: во неморал, незауздана похота, опивање, гозби, пијанки и одвратно идолопоклонство.

   3Доволно време потрошивте учествувајќи во она во што уживаат паганите: во неморал, незауздана похота, опивање, гозби, пијанки и одвратно идолопоклонство.

   4Вашите поранешни пријатели се чудат што вие не сте веќе со нив во тоа море од расипаност, па затоа зборуваат против вас. 4Вашите поранешни пријатели се чудат што вие не сте веќе со нив во тоа море од расипаност, па затоа зборуваат против вас.

Галатите 5:19-22 (Macedonian New Testament)

19Делата на грешната телесна природа се видливи: блуд, погани работи, разврат, 19Делата на грешната телесна природа се видливи: блуд, погани работи, разврат, 20идолопоклонство, вражање, омрази, кавги, љубомора, гнев, себичност, поделби, ереси, 20идолопоклонство, вражање, омрази, кавги, љубомора, гнев, себичност, поделби, ереси, 21завист, пијанство, развратни гозби и слични нешта за кои веќе порано ве предупредив. Како што веќе ви зборував, оние што прават такви нешта нема да го наследат Божјото царство.

   21завист, пијанство, развратни гозби и слични нешта за кои веќе порано ве предупредив. Како што веќе ви зборував, оние што прават такви нешта нема да го наследат Божјото царство.

   22Од друга страна, ако ве раководи Светиот Дух, Тој ќе ги произведе во вас следниве плодови: љубов, радост, мир, трпеливост, љубезност, добрина, верност, 22Од друга страна, ако ве раководи Светиот Дух, Тој ќе ги произведе во вас следниве плодови: љубов, радост, мир, трпеливост, љубезност, добрина, верност,

Римјаните 13:13 (Macedonian New Testament)

13Да се однесуваме примерно, како да сме изложени на светлина. Не учествувајте во оргии и пијанки, во блуд и разврат, во кавги и завист. 13Да се однесуваме примерно, како да сме изложени на светлина. Не учествувајте во оргии и пијанки, во блуд и разврат, во кавги и завист.

Римјаните 14:21 (Macedonian New Testament)

21Најдобро е да не јадете месо, да не пиете вино и да не правите ништо што може да предизвика некој од христијаните да се соблазни. 21Најдобро е да не јадете месо, да не пиете вино и да не правите ништо што може да предизвика некој од христијаните да се соблазни.

Лука 1:15 (Macedonian New Testament)

15Тој ќе биде голем во очите на Господ и нема да пие ни вино ни жесток пијалак, туку ќе се исполни со Светиот Дух уште во утробата на мајка си. 15Тој ќе биде голем во очите на Господ и нема да пие ни вино ни жесток пијалак, туку ќе се исполни со Светиот Дух уште во утробата на мајка си.

 

1 Коринќаните 11:5-6 (Macedonian New Testament)

5И секоја жена што се моли или пророкува гологлава, го срамоти својот поглавар, односно мажот, зашто тоа е исто како да и е избричена главата. 5И секоја жена што се моли или пророкува гологлава, го срамоти својот поглавар, односно мажот, зашто тоа е исто како да и е избричена главата. 6Ако некоја жена не сака да носи покривало на својата глава, тоа е како да е сосема истрижена! А бидејќи е срамно жените да бидат истрижени или со избричена глава, нека носат покривала. 6Ако некоја жена не сака да носи покривало на својата глава, тоа е како да е сосема истрижена! А бидејќи е срамно жените да бидат истрижени или со избричена глава, нека носат покривала.

Марко 15:34 (Macedonian New Testament)

34Во петнаесет часот, Исус извика со силен глас: „Ели, Ели, лмах швактани!?“ Тоа значи: „Боже Мој, Боже Мој, зошто Ме остави[a]?“

   34Во петнаесет часот, Исус извика со силен глас: „Ели, Ели, лмах швактани!?“ Тоа значи: „Боже Мој, Боже Мој, зошто Ме остави[b]?“

 

Јован 8:32 (Macedonian New Testament)

32Тогаш ќе ја запознаете вистината, и вистината ќе ве ослободи.“

   32Тогаш ќе ја запознаете вистината, и вистината ќе ве ослободи.“

 

Мухамед (S.A.W) во Библијата

Матеј 21:43 (Macedonian New Testament)

43Затоа“ - им рече Исус - „од вас ќе се одземе Божјото царство и ќе им се даде на луѓе кои донесуваат достоен плод.“

   43Затоа“ - им рече Исус - „од вас ќе се одземе Божјото царство и ќе им се даде на луѓе кои донесуваат достоен плод.“

Јован 16:7 (Macedonian New Testament)

7Но јас ви ја кажувам вистината: во ваша полза е Јас да заминам, зашто додека не заминам, Помошникот, Светиот Дух, нема да дојде кај вас. А штом Јас ќе заминам, ќе ви Го испратам. 7Но јас ви ја кажувам вистината: во ваша полза е Јас да заминам, зашто додека не заминам, Помошникот, Светиот Дух, нема да дојде кај вас. А штом Јас ќе заминам, ќе ви Го испратам.

Јован 14:16 (Macedonian New Testament)

16А Јас ќе побарам од небесниот Татко и Тој ќе ви даде друг Помошник, Кој ќе остане со вас засекогаш. 16А Јас ќе побарам од небесниот Татко и Тој ќе ви даде друг Помошник, Кој ќе остане со вас засекогаш.

Јован 16:8 (Macedonian New Testament)

8Кога Светиот Дух ќе дојде, ќе му ја објави на светот вистината за гревот, за Божјата правда и за Судот. 8Кога Светиот Дух ќе дојде, ќе му ја објави на светот вистината за гревот, за Божјата правда и за Судот.

Јован 16:13 (Macedonian New Testament)

13Кога ќе дојде Духот на вистината, Тој ќе ве води во целосната вистина, зашто Тој нема да зборува Сам од Себе, туку ќе го зборува тоа што од Мене ќе го чуе, и ќе ви ја открие иднината. 13Кога ќе дојде Духот на вистината, Тој ќе ве води во целосната вистина, зашто Тој нема да зборува Сам од Себе, туку ќе го зборува тоа што од Мене ќе го чуе, и ќе ви ја открие иднината.

Јован 14:30-31 (Macedonian New Testament)

30Нема уште долго да разговарам со вас, зашто кнезот[a] на овој свет доаѓа. Тој нема власт над Мене, 30Нема уште долго да разговарам со вас, зашто кнезот[b] на овој свет доаѓа. Тој нема власт над Мене, 31но, светот мора да сфати дека го сакам Таткото и затоа дејствувам онака како што Ми заповеда Таткото. Ајде, станете да си одиме одовде.“

   31но, светот мора да сфати дека го сакам Таткото и затоа дејствувам онака како што Ми заповеда Таткото. Ајде, станете да си одиме одовде.“

Јован 1:20-21 (Macedonian New Testament)

20тој призна и не порекна, туку им рече: „Јас не сум Месијата[a]!“

   20тој призна и не порекна, туку им рече: „Јас не сум Месијата[b]!“

   21Тогаш, кој си?“ - го запрашаа тие пак - „Илија[c] ли си?“ „Не сум!“ - им одговори Јован. „Пророкот[d] ли си?“ „Не сум!“ - одговори тој.

   21Тогаш, кој си?“ - го запрашаа тие пак - „Илија[e] ли си?“ „Не сум!“ - им одговори Јован. „Пророкот[f] ли си?“ „Не сум!“ - одговори тој.

 

Јован 8:32 (Macedonian New Testament)

32Тогаш ќе ја запознаете вистината, и вистината ќе ве ослободи.“