Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Muhammad i Bibelen

 (Fred og velsignelse være med ham)


Er Muhammad (Fred og velsignelse være med ham) en sand profet?

Lad os tale sandhed!

Det er ingen skam at tale sandhed.

Hvem er Muhammad (Fred og velsignelse være med ham)?

 

Muhammad (Fred og velsignelse være med ham)  var en religiøs lærer, en social reformator, en moralsk vejleder, en administrativ kolos, en trofast ægtemand, en kærlig far-alt i én. Ingen mand i historien kunne nogensinde overgå eller udligne ham i nogle af disse af livets aspekter. Men det var kun på grund af Muhammads (Fred og velsignelse være med ham)  uselviske personalitet at han opnåede sådan perfektion. Muhammad (Fred og velsignelse være med ham)  var langt den mest  bemærkelsesværdige mand, der har sat sin fod på denne jord. Født i Arabien år 570 efter Kristus, starteded han sin mission i forkyndelse af den sande religion Islam (Underkastelse af en Gud), i en alder af 40 år, oprettede en stat, opbyggede en nation, fastsatte et moralsk kodeks, indførte utallige sociale og politiske reformer, etablered et stærk og dynamisk samfund til at praktisere og repræsentere hans lære, og revolutionerede den menneskelige tankegang og opførsel, for evigt.

 

Hvem står side med side ved kristne om Jesus?

 

Man hører tit at ”Alt” står i Bibelen. Hvis det er sandt, hvor står Muhammad så i Bibelen, som er en stor leder med mere end 1.000,000,000 tilhængere og den største velgører i menneskehedens historie? Han har bragt det sidste budskab fra Gud, som forsvarer Jesus’ mirakuløse fødsel og støtter hans budskab fra Gud.

Gud siger: ’Bliv til!’, og så er den til

Koranen: Sura 3 (Amrams slægt) vers 47

"Herre!" sagde hun. "Hvordan kan jeg få et barn, når ingen mand har berørt mig?" Han sagde: "Sådan er det. Gud skaber, hvad Han vil. Når Han har besluttet en sag, da siger Han blot til den: ’Bliv til!’, og så er den til.

Hvem står side med side ved kristne om Jesus og Maria imod de jødenes falske beskydninger og propaganda. Det var Muhammad (Fred og velsignelse være med ham), der talte klogt og vidende om Jesus og hans moder. Muhammad (Fred og velsignelse være med ham)  og hans tilhængere respekterer, ærer og elsker Guds ord Jesus Kristus og hans moder imens jøde fornærmer dem.

Man kan hurtigt finde ud af at Bibelens utallige profettier forudsiger helt sikkert den ansvarlige leders ankomst. Profetier er ordbilleder af noget, som vil ske i fremtiden. Når en hændelse faktisk kommer til at passe, kan man se en levendegørelse af profetier, som opfyldelse af hvad der er forudsagt i fortiden.   

Er Jesus Kristus (fred være med ham)?

Ordet ”Messias” kommer fra hebræiske og arabiske ”Masaha”, som betyder at gnide, massere eller salve. I religiøs betydning er det ”den, som er salvet”. Præster og konger blev salvet til deres embede og Messias oversat som Kristus er ”salvet” og ikke Gud. Selv om den hedenske Kyrus bliber i Bibelen kaldt Kristus

v1  Dette siger Herren til sin salvede,
      til Kyros, hvis højre hånd jeg har grebet
      for at nedtrampe folk foran ham
      og løse kongernes bælter,
      så døre åbnes for ham,
      og porte ikke står lukket

(ESAJAS' BOG 45:1).

Jesus (fred være med ham) og muslimer

Jesus(fred være med ham) var Guds velsignede profet, som blev sendt til Israels folk. (ifølge Bibelen og Koranen) For at føre dem tilbage til den sande tilbedelse af Gud. Han var en apostel (sendebud) fra Gud, Hans tjener og profet, som skulle æres i denne verden og i den næste. Muslimer regner Jesus for at være en af Guds profeter og ærer ham lige så meget som Guds andre profeter F.eks. Abraham, Moses, David og Muhammad (fred være med dem). Treenighedslæren og Jesus gudommelighed accepteres ikke i Islam. Det betyder at Jesus ikke er gudommelig eller Guds søn, men Guds profet.

Profeten Muhammads (Fred og velsignelse være med ham)  liv

og hans traditioner

Muhammad (Fred og velsignelse være med ham)  udmærkede sig på alle områder. Hans liv, hans måde, hans livsstil, hans læres natur og detalje, og graden og målestokken for hans success har den store indflydelse på millioner af hjerter af menneskeheden. Den mindste detalje af hans privatliv og offentlige udtalelser er blevet dokumenteret med præcision, og troværdigt opbevaret op til den dag idag. Autentiteten af disse nedfældinger der er så godt opbevaret, at ikke kun de trofaste følgere men også selv hans fordomsfulde kritikere, står inde for dem. Muhammad (Fred og velsignelse være med ham)  og hans tilhængere ofte blev chikanret, men de ærligt og oprigtigt har været overbevidst om Muhammads (Fred og velsignelse være med ham)  guddommelige sendelse. De var sikker på at få succes og de fik det jo ! Efter fremgangen og efter at være blevet statsleder for sit folk forsatte Muhammad (Fred og velsignelse være med ham)  at leve under meget fordringsløse materielle forhold. Hver af hans hustruer havde et værelse, som hun delte med ham. Hans beskedne krav til tilværelsen var kendt, og modstanderne fandt aldrig anledning til at rette beskyldninger mod ham for vellevned eller overdådighed. Denne side af hans karakter er også et bevis på hans guddommelige sendelse.

 

Muhammad er ikke Gud, men Hans sendebud!

(Fred og velsignelse være med ham)

 

Muhammad (Fred og velsignelse være med ham)  død indtraf 8. Juni 632 – tilsyneladende ret uventet for muslimerne. Vennen Abu Bakr, der havde fulgt ham fra ungdommen, forklarede muslimerne, at om nogen dyrkede Muhammad (Fred og velsignelse være med ham), så gælder det, at Muhammad (Fred og velsignelse være med ham)  er død; men om nogen dyrkede Gud, så gælder det, at Gud lever, hvorefter han reciterede et Koranvers: ”Muhammad er ikke andet end et sendebud, og sendebud er gået heden før ham”. 

Har det bevis på at Muhammad (Fred og velsignelse være med ham)  er en sand profet?

Hvad siger ikke-muslimer om Muhammad?

(Fred og velsignelse være med ham)

Det siger ikke-muslimer om denne vidunderlige mand, Muhammad (Fred og velsignelse være med ham).

 ”Mit valg af Muhammad til at toppe listen over verdens mest inflydelsesrige personer vil måske overraske nogle læsere og betvivles af andre, men han Christians..”(Michael H. Hart, ”The 100:A Ranking of the Most influential persons in History,s. 33, New York, 1987)Han må kaldes Humanismens frelser. Jeg tror, at hvis en mand som ham skulle påtage den moderne verdens stilling som enevældig, ville det lykkes for ham at løse problemerne på sådan en måde, der ville bringe verden, den meget påtrængte fred og lykke.”(Bernard Shaw, ”The Genuine Islam”, Bind 1, Nr.8). ” Jeg er simpelthen forbløffet: Hvordan en enkel mand egenhændig, kunne smelte krigende stammer og omvandrende beduiner til en meget magtfuld og civiliseret nation på mindre end to årtier”, skriver Thomas Carlyle i sin bog ”Heroes og Herowork”. Den berømte hindu forfatter Diwan Chand Sharma skrev: ”Muhammad var en venlig sjæl, og hans indflydelse blev følt af dem omkring ham, og den blev aldrig glemt”.(”Prophets of the East, s. 12).

 

Det var ikke sværdet, der vandt

 Den berømte indiske hindu leder Mahatama Gandhi sagde i ”Young India” om Muhammads personlighed: ”Jeg ønskede at vide det bedste om én, der idag har den uomstridte indflydelse på millioner af hjerter af menneskeheden...jeg blev mere end overbevist om, at det var ikke sværdet der vandt en plads for Islam i de dages livs system. Det var den strenge simpelhed. Profetens absolutte selv udslettelse, de samvittighedsfulde hensyn for hans løfter, hans intense hengivenhed overfor sine venner og følger, hans frygtløshed, hans retfærdighed, hans absolutte tillid til Gud og sin egen mission. Disse og intet sværd, bar alting frem og overvandt enhver forhidring”

 

Findes der nogen mand

der er større end Muhammad (Fred og velsignelse være med ham)

Den kendte historiker, Lamartine, siger vedrørende det essentiale af menneskelig storheds vinduer: ” Hvis formålets betydning, få midler, og forbløffende resultater, er der tre kriterier for menneskelig genialitet, hvem tør så sammenligne nogen som helst stor mand i modrene historie med Muhammad ? De mest berømte mænd skabte kun våben, love og imperier. De grundlagde, hvis de i det hele taget gjorde det, ikke mere end materialle magter, som ofte smuldrede for øjnene af dem. Denne flyttede ikke kun hære, love, imperier, folk og dynastiere, men millioer af mennesker i en tredie del af den beboede verden. Og mere end det, han flyttede altrene, guderne, religionerne, ideologierne, troen og sjælene...hans overbærenhed i sejr, hans ambition, der helt var hengivet til én ide og på ingen måde stræbede efter et imperium. Hans uendelige bønner, hans hemmeligheds taler med Gud, hans død og hans triumf efter sin død. Alle disse bekræfter ikke en bedrager, men en fast overbevisning, der gav ham magt til at genoprette et dogme. Dette dogme var tvefoldigt, Guds enhed og Guds ulegemlighed. Den første fortalte hvad Gud er, og den sidstnævnte fortalte hvad Gud ikke er. Den ene der omstyrtede falske guder med sværdet, og den anden der startede en ide med ord. Filosof, taler, apostel, lovgiver, kriger, erobrer af idéer, en genoprette af rationelle dogmer, af en kult uden billeder, en grundlægger af tyve jordiske emperier og et spirituelt imperium. Det er Muhammad. Med henblik på de standarder med hvilket menneskeligt storhed kan måles, kan vi ligeså godt spørge. Findes der nogen mand der er større end Ham ? (Lamartine. Historie de la Tarquie, bind. 2, s. 276-277).

Muslimerne kender Jesus som profeten ”Issa” og agter ham som en af de mægtigste budbringere fra Gud til mennesker. De tror at Jesus er Kristus, imens jøderne accepterer ikke Jesus som Kristus.

 

Hvem er ”Profeten” ifølge Bibelen?

Jøderne ventede på opfyldelsen af profitien”En lige som Moses”

v18  Jeg vil af deres egen midte lade en profet som dig fremstå for dem, og jeg vil lægge mine ord i hans mund. Han skal forkynde dem alt det, jeg befaler ham, v19  og den, der ikke adlyder mine ord, som han taler i mit navn, vil jeg kræve til regnskab.

FEMTEMOSEBOG 18:18-19

 

»Er du Profeten?«

 

Johannes Døbers vidnesbyrd


v19  Dette er Johannes' vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham: »Hvem er du?« v20  Da bekendte han og benægtede ikke, han bekendte: »Jeg er ikke Kristus.« v21  »Hvad er du da?« spurgte de ham, »er du Elias?« »Det er jeg ikke,« svarede han. »Er du Profeten?« »Nej,« svarede han. v22  Så sagde de til ham: »Hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os; hvad siger du om dig selv?« v23  Han svarede: »Jeg er ›en, der råber i ørkenen: Jævn Herrens vej!‹ som profeten Esajas har sagt.«

v24  De var udsendt af farisæerne, v25  og de spurgte ham: »Hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller Profeten?« v26  Johannes svarede dem: »Jeg døber med vand; midt iblandt jer står en, som I ikke kender,

(JOHANNESEVANGELIET 1:19-26).

De ventede også på Kristus, men de var ikke villige til at tro på hvilken som helst person, der usgav sig for at være Kristus. De var mistroiske og gjorde meget ud af undesøgelserne, med det formål at finde den rigtige Messias(Kristus). Jøderne havde en tilsvarende profeti, som sagde, at før Messias (Kristus) kommer, skulle Elias komme igen for anden gang. Dette blev bekræftet af Jesus:

 

”Elias skal komme og genoprette alt”.

v11  Han svarede: »Ja, Elias skal komme og genoprette alt, v12  men jeg siger jer: Elias er allerede kommet, og de kendte ham ikke, men gjorde med ham, som de ville. Sådan skal også Menneskesønnen lide for deres hånd.« v13  Da forstod disciplene, at han talte til dem om Johannes Døber.

(MATTÆUSEVANGELIET 17:11-13).

Johannes Døberen er beskrevet i Koranen som den ærede profet Yahya. Muslimerne respekterer og agter ham som en af Guds sande profeter. Jesus fortæller hans storhed:”Sandelig siger jeg eder:Blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døberen.”

v11  Sandelig siger jeg jer: Blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber. Men den mindste i Himmeriget er større end han.

(MATTÆUSEVANGELIET 11:11).


 

Jøderne sendte præster og levitter til Johannes Døberen fra Jerusalem, for at de skulle spørge ham ,Hvem er du ?” Da sagde han rent ud og nægtede ikke: ”Jeg er ikke Kristus”. De spurgte ham:”Hvad da? Er du Elias ?Han sagde ”Nej, det er jeg heller ikke. Er du den (forventede) profet? ”Nej”, svarede han.

v19  Dette er Johannes' vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham: »Hvem er du?« v20  Da bekendte han og benægtede ikke, han bekendte: »Jeg er ikke Kristus.« v21  »Hvad er du da?« spurgte de ham, »er du Elias?« »Det er jeg ikke,« svarede han. »Er du Profeten?« »Nej,« svarede han

(JOHANNESEVANGELIET. 1:19-21).

Jøderne havde tre separate profeter i tankerne, da de udspurgte Johannes Døberen og fik et nej til svar. De protesterede: Hvorfor døber du da, hvis du hverken er Kristus, Elias ellerprofeten?”.

v25  og de spurgte ham: »Hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller Profeten?

(JOHANNESEVANGELIET1:25).

Ordet”profeten” hevender sig til den profeti, der nævnes i FEMTEMOSEBOG

v15  Herren din Gud vil af din midte lade en profet som mig fremstå for dig, en af dine egne; ham skal I adlyde. v16  Det var det, du bad Herren din Gud om ved Horeb, den dag I var forsamlet. Du sagde: »Jeg vil ikke høre Herren min Guds røst, og jeg vil ikke se denne vældige ild endnu en gang, for jeg vil ikke dø!« v17  Herren sagde da til mig: »De har ret i, hvad de siger! v18  Jeg vil af deres egen midte lade en profet som dig fremstå for dem, og jeg vil lægge mine ord i hans mund. Han skal forkynde dem alt det, jeg befaler ham,


FEMTEMOSEBOG 18:15-18

”en profet ligesom Moses skulle komme. Denne profeti er en klar og tydelig forudsigelse om profeten Muhammad og omtaler ikke Jesus. 


Er Jesus ligesom Moses eller Muhammad(F.v.m.d )

v18  Jeg vil af deres egen midte lade en profet som dig fremstå for dem, og jeg vil lægge mine ord i hans mund. Han skal forkynde dem alt det, jeg befaler ham, v19  og den, der ikke adlyder mine ord, som han taler i mit navn, vil jeg kræve til regnskab.

(FEMTE MOSEBOG 18:18-19)

 

Denne profeti passer helt perfekt på Muhammad

(Fred og velsignelse være med ham)

De vigtigste ord i denne profeti er ”ligesom dig” (ligesom Moses, fred være med ham). Jesus (fred være med ham) var særdeles ulig Moses imens Muhammad er ligesom Moses(fred være med dem). I hvilke henseender er Muhammad ligesom Moses(fred være med dem)? Man kan godt finde mange lighedspunkter mellem Moses og Muhammad og ulighedspunkter mellem Moses og Jesus.

Moses og Muhammad (Fred og velsignelse være med ham)

blev født efter et normalt forløb

1: Jesus (fred være med ham) blev født ved et specielt mirakel, i modsætning til Moses og Muhammad (fred være med dem), der blev født efter et normalt forløb (dvs. en fysisk forening af mand og kvinde).

Jesus' fødsel

v18  Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til: Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden.

v19  Hendes mand Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe hende i vanry, men besluttede at skille sig fra hende i al stilhed. v20  Mens han tænkte på dette, se, da viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: »Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden. v21  Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder.«

v22  Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: v23  »Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel« – det betyder: Gud med os.

MATTHÆUS EVANGELIET 1:19-23 

v35  Englen svarede hende: »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn

LUKAS 1:35

Den Hellige Koran bekræfter den mirakuløse fødsel af Jesus (fred være med ham).

Koranen: Sura 3 (Amrams slægt) vers 47


"Herre!" sagde hun. "Hvordan kan jeg få et barn, når ingen mand har berørt mig?" Han sagde: "Sådan er det. Gud skaber, hvad Han vil. Når Han har besluttet en sag, da siger Han blot til den: ’Bliv til!’, og så er den til.

Derfor er Jesus ikke ligesom Moses, men Muhammad (Fred og velsignelse være med ham)  er ligesom Moses (fred være med dem).


Muhammad (Fred og velsignelse være med ham)  havde en fader og en moder ligesom Moses(Fred være med ham)

2: Jesus(fred være med ham) havde ingen menneskelig fader, men kun en moder. Muhammad havde en fader og en moder ligesom Moses (fred være med dem).

Derfor er Jesus ikke som Moses, men Muhammad er som Moses (fred være med dem).

 

Moses og Muhammad (Fred og velsignelse være med ham)  giftede sig

3: Jesus (fred være med ham) levede hele sit liv som ungkarl, men Moses og Muhammad (Fred og velsignelse være med ham)  giftede sig og fik børn(fred være med dem).

Derfor er Jesus ikke ligesom Moses, men Muhammad er (fred være med dem).

Moses og Muhammad(Fred og velsignelse være med ham)

bragte nye love og regler til sit folk

4: Moses (fred være med ham) bragte nye love og regler til sit folk (Israelitterne), der indholder retledning og vejledning for folket. Muhammad (fred være med ham) gav også sit folk (den arabiske nation) love og vejledning. Jesus(fred være med ham) var ikke kommet med ny lov eller regler. Jesus(fred være med ham) overholdt den gamle lov. Han holdt Moses (fred være med ham) ordre og respekterede Sabbaten. Han forsikrede jøderne om at han ikke bragte en ny religion og ingen nye love eller regler:” .

 

”Jeg er ikke kommet for at nedbryde loven  eller profeterne, men for at opfylde”

v17  Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. v18  Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket.

(MATTÆUS 5:17-18).

Derfor er Muhammad ligesom Moses imens Jesus er ikke ligesom Moses (fred være med dem).

Til Sidst blev Moses og Muhammad (Fred og velsignelse være med ham)accepteret  som værende profeter af deres folk

5: Jesus (fred være med ham) blev fornægtet af sit folk. Ifølge Bibelen: ”Han (Jesus) kom til sine egne, men de fornægtede ham”.

(JOHANNESEVANGELIET 1:11).

Selv i dag (mere end to tusinde efter), fornægter hele den jødiske nation ham. Moses og Muhammad (fred være med dem) havde endeløse problemer fra deres nationers side, men til sidst blev de accepteret som værende profeter af deres folk. Jøderne anerkendte Moses (fred være med ham) som den profet, der var sendt af Gud til dem. Araberne gjorde det samme med Muhammad (fred være med ham). Før sin død, accepterede den Arabiske Halvø ham som værende Guds profet.

Derfor er Jesus ikke ligesom Moses, men Muhammad er ligesom Moses(fred være med dem).   

6: Moses og Muhammad (fred være med dem) var lovgivere, De havde myndighed og magt til at udform og udføre lov og straf. De var ligesom en konge, der har magt over liv og død hos sit folk. Jesus (fred være med ham) var ikke en sådan king. Han forklarede til den romerske guvenø Pontius Pilatus

v36  Jesus svarede: »Mit rige er ikke af denne verden. Var mit rige af denne verden, havde mine tjenere kæmpet for, at jeg ikke skulle udleveres til jøderne; men nu er mit rige ikke af denne verden.«

(JOHANNESEVANGELIET 18:36)

Derfor er Jesus ikke ligesom Moses, men Muhammad er ligesom Moses (fred være med dem).

 

Moses og Muhammad (fred være med ham døde en naturlig død, men Jesus døde på korset

7: De krisne tror på at Jesus (fred være med ham) døde en voldsom død på korset, men både Moses og Muhammad (fred være med dem) døde en naturlig død.

Derfor er Jesus ikke ligesom Moses, men Muhammad (fred være med ham er ligesom Moses (fred være med dem).

 

Jesus (fred være med ham) døde på grund af verdens synd (ifølge Bibelen)

8: Jesus (fred være med ham) døde på grund af verdens synd iføge de kristne og havde frigjort dem fra syndens bånd, men Moses eller Muhammad (fred være med dem) døde ikke på grund af verdens synd.

Derfor er Jesus ikke ligesom Moses, men Muhammad (Fred og velsignelse være med ham)  er ligesom Moses (fred være med dem).

Jesus (fred være med ham) hviler i himlen

9: Jesus (fred være med ham) hviler i himlen, men Moses og Muhammad(fred være med dem) er begravet på jorden.

Derfor er Jesus ikke ligesom Moses, men Muhammad er ligesom Moses(fred være med dem).

 

10: Jesus (fred være med ham) tilbragte tre dage i Helvede, men Moses og Muhammad (fred være med dem) var ikke i Helvede.

Derfor er Jesus ikke ligesom Moses, men Muhammad (Fred og velsignelse være med ham)   er ligesom Moses(fred være med dem).

 

11: Muhammad  (Fred og velsignelse være med ham)  og Moses (fred være med dem) var ikke Gud eller Guds sønner. De var profeter, der modtog guddommelige budskaber. Men Jesus (fred være med ham) er Gud og Guds søn, ifølge de kristne.

Derfor er Jesus ikke ligesom Moses, men Muhammad (Fred og velsignelse være med ham)   er ligesom Moses (fred være med dem).

Jesus (fred være med ham) og muslimer

 

Jesus(fred være med ham) var Guds velsignede profet, som blev sendt til Israels folk. (ifølge Bibelen og Koranen) For at føre dem tilbage til den sande tilbedelse af Gud. Han var en apostel (sendebud) fra Gud, Hans tjener og profet, som skulle æres i denne verden og i den næste. Muslimer regner Jesus for at være en af Guds profeter og ærer ham lige så meget som Guds andre profeter F.eks. Abraham, Moses, David og Muhammad (fred være med dem). Treenighedslæren og Jesus gudommelighed accepteres ikke i Islam. Det betyder at Jesus ikke er gudommelig eller Guds søn, men Guds profet.

 

Araber og jøder er brødre til hinanden

Profetien nævner tydeligt, at den kommende profet, ligesom Moses, ikke vil fremstå fra ”Israels børn”eller fra ”demselve”, men fra deres brødre.

”og Hagar fødte Abram en søn...og Abram kaldte sønnen, Hagar fødte ham, Ismail”.

v23  Netop den dag tog Abraham sin søn Ismael og alle dem, der var født i hans hus, og alle dem, han havde købt, alle af mandkøn i Abrahams hus, og omskar deres forhud, sådan som Gud havde sagt til ham. v24  Abraham var nioghalvfems år, da hans forhud blev omskåret, v25  og hans søn Ismael var tretten år, da hans forhud blev omskåret. (FØRSTE MOSEBOG 17:23-25).

Senere skænkede Gud Abram endnu en søn ved hans hustru Sarah og hans navn blev Isak. Isak var lille broder til Ismail.Den enes børn er brødrefolk til den andens børn. Isak er stamfader til jøderne og Ismail er stamfader til araberne- så de to folk er brødre til hinanden. Bibelen bekræfter:

v18  De boede fra Havila til Shur øst for Egypten i retning af Assyrien. Sådan levede Ismael på tværs af alle sine brødre. (FØRSTE MOSEBOG 25:18)

 

Det står der klart i Bibelen at Isaks børn er brødre til Ismails børn. Muhammad nedstammer fra Ismail folk. Derfor er var Muhammad fra deres brødre.  (Fred og velsignelse være med ham)  Han hører til jødernes brødrefolk.

 

Muhammad (fred være med ham) lærte Koranen af Skaberen

 

Muhammads (Fred og velsignelse være med ham)   lærer var Skaberen selv. Uden nogen menneskelig lære, gjorde han de lærdes visdom til skamme. Gabriel kom til Muhammad (Fred og velsignelse være med ham)   med Guds ord. Han plejde at læse disse ord og Muhammad ville gentage dem. Så disse ord blev lagt i hans mund. Profetien afslør at ”Og jeg vil lægge mine ord i hans mund”.Koranen svarer det selv: ”Han taler ikke af (eget) begær. Det er en åbenbaring, sendt ned til ham. Han blev belært af den Mægtigste kraft”.

Han taler ikke ud af egen lyst. Det er en åbenbaring, der blev indgivet, intet andet. Det er en åbenbaring, der blev indgivet, intet andet

Koranen Sura 53 (Stjernen) vers 3-5

”I Allahs (Guds) Navn den Nådege den Barmhjertige”

Profetien forudsiger:”Og det vil ske, at hvem som helst, som ikke vil lytte til Mine ord, som han skal udtrykke i Mit navn, ham vil jeg kræve til regnskab” (FEMTEMOSEBOG 18:18) , (i den katolske Bibel er slutordene: ”Jeg vil være hævneren” . Gud truer med hævn og det skrammer enhver!).  Koranen inholder 114 kapitaler. Hvis man slår op Koranen, står der det klart,  at hvert eneste kapital (undtagen det niende) begynder med disse ord: ”I Allahs (Guds) Navn den Nådege den Barmhjertige”. Hvis man lægger mærk til ordene: Mine ord, som han skal udtrykke i Mit navn, så finder man hurtigt af at Koranen og Muhammad (Fred og velsignelse være med ham)   taler i Guds navn. En troende muslim begynder hver eneste af sine handlinger med disse hellige ord: ”I Allahs (Guds) Navn den Nådege den Barmhjertige”. Men de kristne bruger , som indledning ordene: ” I Faderens, Sønnen og Helligåndens navn”.Gud er ikke et navn og ej heller ”Fader”.

Man kan sige det tydeligt og klart at denne profeti henviser til Muhammad og ikke til Jesus. Man behøver ikke at tillempe profetierne for retfærdiggøre deres fuldbyrdelse gennem Muhammad.

 

Ordet ”Mahammuddim”(Fred og velsignelse være med ham)i Bibelen

 

Muhammad (Fred og velsignelse være med ham)   bliver nænnet ved navn i Salomons Sang kapitel 5 vers 16. Det hebræiske ord, der bliver brugt på dette sted er ”Muhammaddim”. Slutstavelsen ”im” er en respektfuld flertalsform. Tager man denne endelse væk, vil ordet være ”Muhammad (Fred og velsignelse være med ham), der i autoriseret bibeloversættelse bliver til ”den absolut kærlige”, eller ”den beærede” – den er fortjener ære og det er Muhammad (Fred og velsignelse være med ham)  .

”Helligånden” var til stede under Jesus gerning og dets komme var ikke en fremtidig begivenhed

Ifølge Det Nye Testament var ”Helligånden” allerede til stede under Jesus gerning

v18  Se min tjener, ham har jeg udvalgt,
      min elskede, i ham har jeg fundet velbehag.
      Jeg lader min ånd komme over ham,
      og han skal forkynde ret for folkene.
      
v19  Han skændes ikke, han råber ikke,
      man hører ikke hans røst i gaderne.
      
v20  Det knækkede rør sønderbryder han ikke,
      den osende væge slukker han ikke,
      til han har ført retten til sejr;
      
v21  folkene håber på hans navn.

Jesus og Beelzebul og bespottelse mod Helligånden

v22  Da blev en besat, der var blind og stum, ført hen til ham, og han helbredte den stumme, så han både kunne tale og se. v23  Alle folkeskarerne blev ude af sig selv og spurgte: »Mon han er Davidssønnen?« v24  Da farisæerne hørte det, sagde de: »Det kan kun være ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han uddriver dæmonerne.« v25  Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem: »Ethvert rige i splid med sig selv lægges øde, og en by eller et hus i splid med sig selv kan ikke bestå. v26  Og hvis Satan uddriver Satan, er han kommet i splid med sig selv; hvordan kan hans rige så bestå? v27  Og hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. v28  Men hvis det er ved Guds ånd, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer.

 

(MATTÆUS 12:18-28).

 

Dets komme var ikke en fremtidig begivenhed

 

Jesus blev sendt for at prædike den sande tilbedelse af Gud og for at bringe bud om en profet , der skulle komme og lede menneskeheden til hele sandheden. Det er klart at denne profet er Muhammad. Igennem Muhammad har Gd færdiggjort religionen, da der ikke ville komme flere budskaber og heller ikke flere profeter fra Skaberen, inden Dommedag.  

Muhammads (Fred og velsignelse være med ham),  ægteskabelige forhold

I Europa har man ofte hæftet sig ved Muhammads (Fred og velsignelse være med ham),  ægteskabelige forhold. Men det skal understreges, hvor tæt Muhammad(Fred og velsignelse være med ham),  var forbundet til sin første hustru, den noget ældre Khadija, som han blev gift med i en ret sen alder – efter det datidige samfunds normer. De var henholdsvis 25 og 40 år ved ægteskabets indgåelse. Khadijah respekterede sin mand højt og var en støt for ham i de første mange års modgang. Hans senere ægteskaber (efter Khadijas død) havde sociale eller politiske begrundelser: at hjælpe og hærde enker, som i et samfund med stort underskud af mænd kunne være meget ilde stillet, eller at knytte bånd til andre stammer til at forkynde Islam, den Guds sidste budskab, til menneskene. Det må ikke glemmes at Muhammads (Fred og velsignelse være med ham),  hustruer var enke og nogle med faderløse børn, da de giftede sig med ham, undtagen Aisha Siddiqah. Han havde hjulpet og beskyttet dem mod hunger, sult og ensomhed i dette grusomme samfund, hvor kvinderne var respektløse og hjælpløse.

Hvad er Koranen?

I den Hellige Koran kan man finde fuldbyrdelsen af Moses og Jesus lære. Der kan læses en profeti i Bibelen, der blev opfyldt i hulen Hira, senere kendt under navnet Jabl-un-Noor , Lysets Bjerg.” Og bogen

(Esajas Bog 29:11). Det samme er nævnt i Koranen 7:158).

 Muhammad var ikke en lærd mand. Han var absolut analfabet. Intet menneske havde nogensinde lært ham èt ord. Hans lærer var Skaberen selv. Gud fortæller det i Koranen: Al-Ankaboot: 48

 

”Læs ; i din Herrens navn, som skabte.”

Han var fyrre år gammel i 610 e.Kr.i Ramadan-måneden, da han sad i en hul (Hira) nogle kilometer nord for byen Mekkah. Det var om natten den 27 i ramadan. Medens han sad i hulen kom ærkeenglen Gabriel og beordrede ham ”Iqra”, som betyder læs, reciter eller proklamer ! Muhammad (Fred og velsignelse være med ham),  blev forfærdelig bange og skrækslagen svarede han- Jeg kan ikke læse. Engelen beordrede ham for anden gang, men med samme resultat. Da englen for tredje gang beordrede ham til at læse, forstod den skræmte mand, at han skulle gentage !

Og han gentog de åbenbarede ord der blev lagt i hans mund (akkurat som i profet.

”Læs ; i din Herrens navn, som skabte;Skabte af en klump størknet blod. Læs;for din Herre er al ære

Værdig;Han som lærte ved pennens hjælp. Lærte mennesket, hvad detikke vidste.”(Koranen 96:1-5, Sura Al-Alaq).

Muhammad (Fred og velsignelse være med ham),  vidste ikke at det ville ske. Gud forklarer det:

 

Muhammad (fred være med ham) vidste ikke noget om troen og bogen

 Muhammad (fred være med ham) havde ikke planlagt noget. Han var ikke klar over at han ville få Koranen eller  Gud havde udvalgt ham til profet (profetterne bliver udvalgte til at fortælle om Guds vilje, det sker i kristendom, jødedom og islam). Gud fortæller det selv:

(Al-Shoori 52-53).

 

Vil en bedrager tilstå sin skræk?

Muhammad (Fred og velsignelse være med ham),  skyndte sig hjem, straks efter englen havde forladt ham.Han var skrækslagen og svedte over hele kroppen. Han lagde sig på sengen og sagde skælvende til sin hustru Khadijah: ”Svøb mig ind ! svøb mig ind !”. Hun bemærkede at han var bleg. Hun dækkede ham med tæpper og begyndte at tørre hans ansigt. Enhver kritiker kan se, at denne reaktion strammer fra en ærlig og oprigtig mand, Den Troværdige, Den Ærlige, Den Retskafne, Den Sandfærdige. Muhammad (Fred og velsignelse være med ham),  troede , noget frygtelig var ved at ske ham. Er det en bedragers forvirrig ? Ville en bedrager tilstå sin skræk, hvis en engel kom til ham med et budskab fra Den Højeste og løbe bange og koldsvedende hjem til sin hustru ?      

Enhver hustru kender sine mands hemmeligheder og ufoldige sider

Enhver hustru kender sine mands hemmeligheder og ufoldige sider. Enhver hustru kender sine mands hemmeligheder og ufoldige sider. Khadijah sad hos sin skælvende mand og efter han havde genvundt fatning, fortalte hende om episoden og sagde: ”Jeg frygter mig selv”. Hans hustru,  Khadijah, kendte ham godt. Hun beroligede ham:

” Du har intet at frygte, vær rolig og slap af. Allah vil ikke lade noget ondsindet overgå dig. Du er en venlig mod dine slægtninge, du talersandt, du hjælper enhver der har behov og du støtter alt hvad der er ret.

Hun erkendte hans profetskab og blev muslim med det samme ! Hans bedste ven, Abubakr, hørte hans budskab og blev muslim med det samme også, der beviser at han var en sand profet, ellers konen og vennerne kender alt. Den første dreng, der blev muslim var Ali. Den første slave, der blev muslim var Zaid og den første slavepige, der blev muslim var Umm Aiman.

 

En lærd kristen bekræfter Koranen først!

Derefter tog Khadijah Muhammad (Fred og velsignelse være med ham),  til sin gamle skriftkloge fatter Waraqah bin Nawfal, som var konverteret til kristendommen. Hun fortalte ham at Muhammad (Fred og velsignelse være med ham),  ville gerne sige noget og Muhammad berettede hvad der var hændt. Da han var færdig, udbrød Warqah :

” Det er den samme engel som blev sendt til Moses.Hvis jeg lever til den dag, når dit folk driver dig ud af denne by, som mennesker gør altid med fjendtlighed efter at høre et budskab som det,vil jeg bestemt støtte dig”.

Profeten Muhammads (s.a.w.s) liv

og hans traditioner

Muhammad (Fred og velsignelse være med ham),  udmærkede sig på alle områder. Hans liv, hans måde, hans livsstil, hans læres natur og detalje, og graden og målestokken for hans success har den store indflydelse på millioner af hjerter af menneskeheden. Den mindste detalje af hans privatliv og offentlige udtalelser er blevet dokumenteret med præcision, og troværdigt opbevaret op til den dag idag. Autentiteten af disse nedfældinger der er så godt opbevaret, at ikke kun de trofaste følgere men også selv hans fordomsfulde kritikere, står inde for dem. Muhammad (Fred og velsignelse være med ham),  og hans tilhængere ofte blev chikanret, men de ærligt og oprigtigt har været overbevidst om Muhammads (Fred og velsignelse være med ham),  guddommelige sendelse. De var sikker på at få succes og de fik det jo ! Efter fremgangen og efter at være blevet statsleder for sit folk forsatte Muhammad (Fred og velsignelse være med ham),  at leve under meget fordringsløse materielle forhold. Hver af hans hustruer havde et værelse, som hun delte med ham. Hans beskedne krav til tilværelsen var kendt, og modstanderne fandt aldrig anledning til at rette beskyldninger mod ham for vellevned eller overdådighed. Denne side af hans karakter er også et bevis på hans guddommelige sendelse.

Muhammad (Fred og velsignelse være med ham),  er ikke Gud, men Hans sendebud!

Muhammad (Fred og velsignelse være med ham),  død indtraf 8. Juni 632 – tilsyneladende ret uventet for muslimerne. Vennen Abu Bakr, der havde fulgt ham fra ungdommen, forklarede muslimerne, at om nogen dyrkede Muhammad(Fred og velsignelse være med ham),, så gælder det, at Muhammad (Fred og velsignelse være med ham),  er død; men om nogen dyrkede Gud, så gælder det, at Gud lever, hvorefter han reciterede et Koranvers: ”Muhammad (Fred og velsignelse være med ham),  er ikke andet end et sendebud, og sendebud er gået heden før ham”. 

Har det bevis på at Muhammad (Fred og velsignelse være med ham),  er en sand profet?

Hvad siger ikke-muslimer om Muhammad(Fred og velsignelse være med ham),?

 (Fred og velsignelse være med ham)

Det siger ikke-muslimer om denne vidunderlige mand, Muhammad (Fred og velsignelse være med ham).

 ”Mit valg af Muhammad (Fred og velsignelse være med ham),  til at toppe listen over verdens mest inflydelsesrige personer vil måske overraske nogle læsere og betvivles af andre, men han var den eneste mand i historien, der var umådelig succesrig både på det religiøse og sekulære område.”(Michael H. Hart, ”The 100:A Ranking of the Most influential persons in History,s. 33, New York, 1987)Han må kaldes Humanismens frelser. Jeg tror, at hvis en mand som ham skulle påtage den moderne verdens stilling som enevældig, ville det lykkes for ham at løse problemerne på sådan en måde, der ville bringe verden, den meget påtrængte fred og lykke.”(Bernard Shaw, ”The Genuine Islam”, Bind 1, Nr.8). ” Jeg er simpelthen forbløffet: Hvordan en enkel mand egenhændig, kunne smelte krigende stammer og omvandrende beduiner til en meget magtfuld og civiliseret nation på mindre end to årtier”, skriver Thomas Carlyle i sin bog ”Heroes og Herowork”. Den berømte hindu forfatter Diwan Chand Sharma skrev: ”Muhammad (Fred og velsignelse være med ham),  var en venlig sjæl, og hans indflydelse blev følt af dem omkring ham, og den blev aldrig glemt”.(”Prophets of the East, s. 12).

 

Det var ikke sværdet, der vandt

 

Den berømte indiske hindu leder Mahatama Gandhi sagde i ”Young India” om Muhammads (Fred og velsignelse være med ham),  personlighed: ”Jeg ønskede at vide det bedste om én, der idag har den uomstridte indflydelse på millioner af hjerter af menneskeheden...jeg blev mere end overbevist om, at det var ikke sværdet der vandt en plads for Islam i de dages livs system. Det var den strenge simpelhed. Profetens absolutte selv udslettelse, de samvittighedsfulde hensyn for hans løfter, hans intense hengivenhed overfor sine venner og følger, hans frygtløshed, hans retfærdighed, hans absolutte tillid til Gud og sin egen mission. Disse og intet sværd, bar alting frem og overvandt enhver forhidring”

Findes der nogen mand

der er større end Muhammad (Fred og velsignelse være med ham)?

Den kendte historiker, Lamartine, siger vedrørende det essentiale af menneskelig storheds vinduer: ” Hvis formålets betydning, få midler, og forbløffende resultater, er der tre kriterier for menneskelig genialitet, hvem tør så sammenligne nogen som helst stor mand i modrene historie med Muhammad (Fred og velsignelse være med ham),  ? De mest berømte mænd skabte kun våben, love og imperier. De grundlagde, hvis de i det hele taget gjorde det, ikke mere end materialle magter, som ofte smuldrede for øjnene af dem. Denne flyttede ikke kun hære, love, imperier, folk og dynastiere, men millioer af mennesker i en tredie del af den beboede verden. Og mere end det, han flyttede altrene, guderne, religionerne, ideologierne, troen og sjælene...hans overbærenhed i sejr, hans ambition, der helt var hengivet til én ide og på ingen måde stræbede efter et imperium. Hans uendelige bønner, hans hemmeligheds taler med Gud, hans død og hans triumf efter sin død. Alle disse bekræfter ikke en bedrager, men en fast overbevisning, der gav ham magt til at genoprette et dogme. Dette dogme var tvefoldigt, Guds enhed og Guds ulegemlighed. Den første fortalte hvad Gud er, og den sidstnævnte fortalte hvad Gud ikke er. Den ene der omstyrtede falske guder med sværdet, og den anden der startede en ide med ord. Filosof, taler, apostel, lovgiver, kriger, erobrer af idéer, en genoprette af rationelle dogmer, af en kult uden billeder, en grundlægger af tyve jordiske emperier og et spirituelt imperium. Det er Muhammad(Fred og velsignelse være med ham),. Med henblik på de standarder med hvilket menneskeligt storhed kan måles, kan vi ligeså godt spørge. Findes der nogen mand der er større end Ham ? (Lamartine. Historie de la Tarquie, bind. 2, s. 276-277)