Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Norsk (NO)

 

Gud er én
Den eneste sanne Gud

Johannes 17:3 (Levande Bibeln)

3 Det evige liv er at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, han som du sendte til jorden.

Markus 15:34 (Levande Bibeln)

34 Da ropte Jesus med høy røst: Eli, Eli, lama sabaktani? (Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?)

Det er bare én Herre, én tro

Efeserne 4:6 (Levande Bibeln)

5 For oss er det bare én Herre, én tro, én dåp,

    6 og vi har alle den samme Gud og Far. Han er over oss alle og i oss alle og lever i hvert eneste lem.

    7 Men Kristus har gitt hver enkelt av oss spesielle gaver, avhengig av hva han vil at vi skal ta imot av hans rike forråd.

6 og vi har alle den samme Gud og Far. Han er over oss alle og i oss alle og lever i hvert eneste lem.

1 Korintierne 8:6 (Levande Bibeln)

Det er bare én Gud

6 Men vi vet at det bare er én Gud, Faderen, som skapte alt og som bestemte oss til å være hans. Og det er én Herre Jesus Kristus, som skapte alt og som gir oss liv.

1 Korintierne 12:4-6 (Levande Bibeln)

4 Nå gir Gud oss mange slags nådegaver, men det er den samme Hellige Ånd som er kilden til alt.

    5 Det er forskjellige former for tjeneste for Gud, men det er den samme Herre vi tjener.

    6 Gud virker på mange måter i våre liv, men det er den samme Gud som gjør gjerningen i og gjennom alle oss som hører ham til.

Romerne 3:30 (Levande Bibeln)

30 Men hvis det er slik at vi blir frelst på grunn av tro, trenger vi da loven? Er den ikke unyttig?

1 Timoteus 2:5 (Levande Bibeln)

5-6
   Det er bare én Gud, og Jesus er den eneste mellommann mellom Gud og mennesket. Han gav sitt liv for hele menneskeheten.

   Dette er det budskapet Gud gav verden da tiden var inne.

Han alene er Gud, som aldri skal dø

1 Timoteus 1:17 (Levande Bibeln)

17 Herligheten og æren tilhører Gud i all evighet. Han er konge i all evighet, den usynlige som aldri skal dø. Han alene er Gud, og han er full av visdom. Amen.

Jesus utåndet

Markus 15:37 (Levande Bibeln)

37 Så ropte Jesus igjen med høy røst og utåndet

 

  

Jesus er ikke Gud
Den eneste sanne Gud sendte Jesus til jorden

Johannes 17:3 (Levande Bibeln)

3 Det evige liv er at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, han som du sendte til jorden.

Jesus var i bønn til Gud hele natten

Lukas 6:12 (Levande Bibeln)

JESUS VELGER UT TOLV APOSTLER

 12 En stund etter at dette var hendt, gikk Jesus opp i fjellet for å be. Han var i bønn til Gud hele natten.

Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?

Markus 15:34 (Levande Bibeln)

34 Da ropte Jesus med høy røst: ŦEli, Eli, lama sabaktani?ŧ (ŦMin Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?)

Gud frister ikke / djevelen fristet Jesus

Jakobs 1:13 (Levande Bibeln)

13 Og husk, når noen ønsker å gjøre noe galt, er det aldri Gud som frister. Gud vil aldri gjøre noe galt, og aldri frister han noen annen til å gjøre det.

Lukas 4:1-2 (Levande Bibeln)

JESUS BLIR FRISTET

 1-2
   Da Jesus gikk videre etter at han var blitt døpt i elven Jordan, var han fylt av den Hellige Ånd. Han ble ført ut i ødemarken, og der var han i førti dager. Jesus spiste ingen ting denne tiden, og han ble sulten. Da kom
djevelen og fristet ham.

GUD BLI IKKE MISMODIGE /

Galaterne 6:7 (Levande Bibeln)

BLI IKKE MISMODIGE

 7 La dere ikke villede. Dere kan ikke snu ryggen til og slippe fra dommen. Et menneske kommer alltid til å høste som det sår!

Lukas 22:63 (Levande Bibeln)

63-64
   Vaktene, som hadde oppsynet med Jesus, spottet ham. De festet et bind for øynene hans og slo ham med knyttnevene og spurte: ŦHvem var det som slo deg denne gangen, profet?

Gud skal aldri dø /  Jesus utåndet ,han døde

1 Timoteus 1:17 (Levande Bibeln)

17 Herligheten og æren tilhører Gud i all evighet. Han er konge i all evighet, den usynlige som aldri skal dø. Han alene er Gud, og han er full av visdom. Amen.

Markus 15:37 (Levande Bibeln)

37 Så ropte Jesus igjen med høy røst og utåndet.

Lukas 23:46 (Levande Bibeln)

46 Da ropte Jesus: Far, jeg overgir min ånd til deg,ŧ og med disse ordene døde han.

Våre forfedres Gud har æret sin tjener Jesus

Apostlenes-gjerninge 3:13 (Levande Bibeln)

13 Det er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, våre forfedres Gud, som har æret sin tjener Jesus ved å gjøre dette. Jeg taler nå om den Jesus som dere forkastet til tross for at Pilatus var bestemt på å frikjenne ham.

Apostlenes-gjerninge 4:27 (Levande Bibeln)

27 Det er hva som skjer her i denne byen i dag. Kong Herodes og Pontius Pilatus og alle romerne – så vel som Israels folk – stod sammen mot Jesus, din salvede Sønn, din hellige tjener.

Apostlenes-gjerninge 4:30 (Levande Bibeln)

30 Send din helbredende kraft, så mange tegn og under kan bli gjort i din hellige tjener Jesu navn.

Folket holdt Jesus for en profet

Johannes 6:14 (Levande Bibeln)

14 Da folket forstod hvilket under som var skjedd, utbrøt de: Sannelig, dette er den profeten vi har ventet på!

Matteus 21:46 (Levande Bibeln)

46 ønsket de å kvitte seg med ham, men de var redde for å gjøre det på grunn av folket, for de holdt Jesus for en profet.

Det beviser at Jesus ikke var Gud, men Guds tjener og profet!

 

Gud har sendt Jesus

Johannes 4:34 (Levande Bibeln)

34 Men Jesus forklarte: ŦMin mat er å gjøre Guds vilje. Det er han som har sendt meg, og jeg må fullføre det oppdraget.

Johannes 7:16 (Levande Bibeln)

16 Jesus sa da til dem: Jeg lærer dere ikke mine egne tanker, men Guds tanker, han som har sendt meg.

Markus 9:37 (Levande Bibeln)

37 ŦDen som tar imot et lite barn som dette i mitt navn, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar imot min Far, som sendte meg!

Matteus 10:40 (Levande Bibeln)

40 De som hilser dere velkommen, hilser meg velkommen. Og når de hilser meg velkommen, hilser de Gud, som sendte meg, velkommen.

Matteus 15:24 (Levande Bibeln)

24 Da sa Jesus til kvinnen: Jeg ble sendt for å hjelpe jødene, ikke hedningene.

 

Jesus var en profet

Lukas 13:31-33 (Levande Bibeln)

31 Senere kom det noen fariseere og ville advare Jesus: Forsvinn herfra hvis du ønsker å beholde livet. Kong Herodes er ute etter deg.ŧ

    32 Men han svarte dem: Gå og fortell den reven at jeg fortsetter som før, – jeg vil gjøre syke friske og drive ut onde ånder.

    33 Idag og i morgen vil jeg være på vandring. Først om tre dager vil jeg komme fram til bestemmelsesstedet. Guds profet kan ikke miste livet andre steder enn i Jerusalem!

Matteus 15:24 (Levande Bibeln)

24 Da sa Jesus til kvinnen: Jeg ble sendt for å hjelpe jødene, ikke hedningene.

Matteus 10:5-6 (Levande Bibeln)

DISIPLENE FÅR SINE ORDRER

 5 Jesus sendte dem ut med disse instruksene: Gå ikke til hedningene eller samaritanerne,

    6 men bare til Israels folk – Guds tapte får.

Matteus 21:11 (Levande Bibeln)

Det er Jesus, profeten fra Nasaret i Galilea

11 Og flokken svarte: Det er Jesus, profeten fra Nasaret i Galilea.

Lukas 24:19 (Levande Bibeln)

19 Hva er det da? spurte Jesus.

   Det er dette med Jesus, mannen fra Nasaret, sa de. Han var en profet, som gjorde utrolige mirakler, og en mektig lærer, som var høyt aktet av både Gud og mennesker.

Hebreerne 3:1 (Levande Bibeln)

DE KRISTNE ER GUDS HUS

 1 Derfor, kjære brødre, dere er Guds utvalgte og har fått del i kallet fra himmelen. Fest nå blikket på Jesus, han som er Guds sendebud og deres egen øversteprest.

Johannes 6:14 (Levande Bibeln)

14 Da folket forstod hvilket under som var skjedd, utbrøt de: Sannelig, dette er den profeten vi har ventet på!

Matteus 21:46 (Levande Bibeln)

46 ønsket de å kvitte seg med ham, men de var redde for å gjøre det på grunn av folket, for de holdt Jesus for en profet.

 

Jesus er muslim
I Antiokia ble de troende først  kalt for kristne

Apostlenes-gjerninge 11:26 (Levande Bibeln)

26 Da han fant ham, førte han ham tilbake til Antiokia, og de ble her et helt år og lærte de mange nyomvendte. (Det var her i Antiokia de troende først ble kalt for kristne.)

1 Peters 4:14 (Levande Bibeln)

14 Vær bare glade om dere blir forbannet og snakket vondt om fordi dere er kristne. Når det skjer, skal Guds Ånd komme over dere med stor herlighet.

1 Peters 4:16 (Levande Bibeln)

16 Det er ingen skam å lide fordi man er en kristen. Pris Gud for den forretten det er å tilhøre Kristi familie og for at dere kan få kalles med hans underfulle navn!

 

 

Jesus /Islam

Den eneste sanne Gud

Johannes 17:3 (Levande Bibeln)

3 Det evige liv er at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, han som du sendte til jorden.

Jesus ble omskåret

Lukas 2:21 (Levande Bibeln)

21 Åtte dager senere ble den lille gutten omskåret, og han fikk navnet Jesus. Det hadde engelen sagt allerede da Maria fikk vite at hun skulle få et barn.

 

 Når dere faster...

Matteus 4:2 (Levande Bibeln)

2 I førti dager og førti netter s Matteus 6:16 (Levande Bibeln)

16 Så var det dette med faste. Når dere faster; lar være å spise for å oppnå åndelig konsentrasjon, så gjør ikke dette offentlig, slik som hyklerne gjør. De forsøker å se gustne og ustelte ut, så folk skal synes synd på dem. Sannelig, det er den eneste lønnen de noen gang kommer til å få.

Matteus 4:2 (Levande Bibeln)

2 I førti dager og førti netter spiste han ingen ting, og han ble svært sulten.

Matteus 17:21 (Levande Bibeln)

21 Men en ond ånd som denne, vil ikke gå sin vei uten at dere ber og faster.

 

Matteus 5:27-29 (Levande Bibeln)

27 Moseloven sier: 'Du skal ikke drive hor.'

    28 Men jeg sier: Enhver som ser på en kvinne med begjær i blikket, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte.

    29 Så hvis ditt øye – til og med om det er ditt beste øye! – lokker deg til fall, så riv det ut og kast det vekk. Det er bedre at en del av deg går til grunne enn at du kastes i helvete.

Hold ekteskapet i ære og vær rene

Hebreerne 13:4 (Levande Bibeln)

4 Hold ekteskapet i ære og vær rene. Gud vil i sannhet straffe alle dem som er umoralske eller som driver hor.

Spiritisme

Efeserne 5:18 (Levande Bibeln)

18 Drikk dere ikke beruset av vin, for det ligger mye vondt langs den stien. Bli i stedet fylt med den Hellige Ånd, og la ham beherske dere.

1 Korintierne 5:11 (Levande Bibeln)

11 Det jeg mente var at dere ikke skal ha samfunn med noen som sier seg å være en kristen bror men ligger under for seksuelle synder. Det samme gjelder dem som er griske og uærlige eller tilber avguder. Enhver kristen skal tåle å leve i lyset med alt han gjør. Dere skal ikke engang spise sammen med slike mennesker.

1 Korintierne 6:10 (Levande Bibeln)

9-10
   Vet dere ikke at de som gjør slikt, ikke skal få del i Guds rike? Dere må ikke bedra dere selv. De som lever et umoralsk liv – som er avgudsdyrkere og driver hor eller menn som ligger med menn – vil ikke få del i hans rike. Det samme gjelder tyver eller griske mennesker, drukkenbolter og de som farer med sladder.

1 Peters 4:2-4 (Levande Bibeln)

2 Dere vil vel ikke tilbringe resten av livet med å jage etter ondskapen. Vær i stedet ivrige etter å gjøre Guds vilje.

    3 Dere har hatt nok å gjøre med det onde som de ugudelige gleder seg over; seksuell synd, begjær, drukkenskap, dårlige selskaper, turing og avgudsdyrkelse. Alt dette fører jo bare til nye og enda verre synder.

    4 Selvsagt vil de tidligere vennene deres bli overrasket når dere ikke blir med dem og gjør det som er ondt lenger. De kommer til å le av dere i spott og forakt.

Galaterne 5:19-22 (Levande Bibeln)

19 Når dere følger den onde naturen er resultatet gitt: Urene tanker, iver etter lystbetonte fornøyelser,

    20avgudsdyrkelse, spiritisme (det vil si oppmuntring av onde ånders virksomhet), hat og strid, sjalusi og sinne, selvgodhet, klage og kritikk, falsk lære,

    21 misunnelse, mord, drukkenskap, et uverdig selskapsliv og alt slikt. La meg si dere igjen det jeg har sagt før: Den som lever et slikt liv skal ikke arve Guds rike.

    22 Men den Hellige Ånds frukt er: Kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet,

Romerne 13:13 (Levande Bibeln)

12-13
   Natten er snart over og dagen for hans gjenkomst nærmer seg. Legg av mørkets gjerninger og ta på lysets våpen. Vær sømmelig og sann i alt du gjør, slik at alle kan like din oppførsel. Tilbring ikke tiden i løsslopne selskaper, der de drikker seg fulle og lever i hor og utukt, rangel og misunnelse.

Romerne 14:21 (Levande Bibeln)

21 Det rette er å la være å spise kjøtt eller å drikke vin eller gjøre noe annet som kan føre til at din bror faller og synder.

Lukas 1:15 (Levande Bibeln)

15 Johannes skal være en Guds mann. Han skal aldri smake vin eller annen sterk drikke. Men han skal være fylt av den Hellige Ånd fra før han blir født.

Svinet er urent,

Dere skal ikke spise noe av deres kjøt 

8 Heller ikke svinet, for det har delt hov, men tygge ikke drøv. Det er urent for dere, ikke noe av deres kjøt skal dere spise, og dere døde kropper skal dere ikke røre ved.  (5. MOSEBOK 14:8)

7 Og grisen, for den har delt hov og har full kløft i hoven, men den tygger ikke drøv. Den er uren for dere. 8 Dere skal ikke spise noe av deres kjøt, og dere skal ikke røre ved deres døde kropper, De er urene for dere.  (3. MOSEBOK 11:7-8).

 

Å dekke til hodet

1 Korintierne 11:5-6 (Levande Bibeln)

5 Og det er grunnen til at en kvinne som ber eller profeterer offentlig uten å dekke til hodet, vanærer mannen sin. (Hodeplagget er tegn på at hun underordner seg sin egen mann.)

    6 Ja, hvis hun nekter å ha noe på hodet, burde hun klippe av seg alt håret. Hvis det er en skam for en kvinne å gå med raket hode, burde hun også dekke seg til.

Tilbe Herren Gud, og tjen ingen andre enn ham

Matteus 4:10 (Levande Bibeln)

10 Forsvinn herfra, Satan,ŧ sa Jesus til ham. Skriften sier: 'Tilbe Herren Gud, og tjen ingen andre enn ham'.

Markus 15:34 (Levande Bibeln)

34 Da ropte Jesus med høy røst: ŦEli, Eli, lama sabaktani?ŧ (ŦMin Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?)

 

Muhammad (S.A.W) i Bibelen

 

Hvis jeg ikke går bort,

kunne ikke trøsteren komme

Johannes 16:7 (Levande Bibeln)

7 Men det er best for dere at jeg går bort, for hvis jeg ikke gjorde det, kunne ikke trøsteren komme. Når jeg nå går bort, kan jeg sende trøsteren til dere.

Johannes 14:16 (Levande Bibeln)

LØFTET OM DEN HELLIGE ÅND

 15-16
   Hvis dere elsker meg, gjør dere det jeg ber dere om. Og jeg vil be til min Far, og han skal gi dere en annen trøster, som aldri vil forlate dere.

Johannes 16:7-8 (Levande Bibeln)

7 Men det er best for dere at jeg går bort, for hvis jeg ikke gjorde det, kunne ikke trøsteren komme. Når jeg nå går bort, kan jeg sende trøsteren til dere.

    8 Og når han er kommet, skal han overbevise verden om synd, om Guds rettferdighet og dom.

Johannes 16:13 (Levande Bibeln)

13 Når den Hellige Ånd, som er sannheten, kommer, vil han veilede dere i hele sannheten. Han skal ikke bære fram sine egne tanker, men han skal gi videre til dere det han har hørt. Han vil fortelle dere det som skal skje i framtiden.

Denne verdens fyrste kommer

Johannes 14:30-31 (Levande Bibeln)

30 Jeg får ikke mye tid sammen med dere etter dette, for denne verdens fyrste kommer. Han har ingen makt over meg,

    31 men jeg gjør frivillig det som Faderen krever av meg, slik at verden skal forstå at jeg elsker Faderen. Kom, la oss gå.ŧ

Er du profeten?

Johannes 1:20-21 (Levande Bibeln)

20 Han nektet bestemt. Jeg er ikke Kristus, sa han.

    21 Vel, hvem er du da? spurte de. Er du Elias?

   Nei, svarte han.

   Er du profeten?

   Nei.

Dere skal kjenne sannheten.”Profeten” er Muhammad (Fred være med ham)

Sannheten skal sette dere fri

Johannes 8:32 (Levande Bibeln)

32 og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri