Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Svenska

Gud är en
Den ende sanne Guden

Johannes 17:3 (Levande Bibeln)

 3Och detta är vägen till evigt liv - att känna dig, den ende sanne Guden, och Jesus Kristus, som du sände till jorden.

Markus 15:34 (Levande Bibeln)

 34Då ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachtani, (det betyder 'min Gud, min Gud, varför har du övergett mig')?

Efesierbrevet 4:6 (Levande Bibeln)

 6Vi har alla samme Gud och Far, som står över oss alla och är i oss alla och lever genom varje del i oss.

1 Korinthierbrevet 8:6 (Levande Bibeln)

 6Men vi vet att det bara finns en Gud, Fadern, som har skapat allting och gjort oss till sina egna, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allt blivit till, och som ger oss liv.

1 Korinthierbrevet 12:4-6 (Levande Bibeln)

 4Nu ger Gud oss många olika slags gåvor, men det är samme helige Ande som är källan till dem allesammans.

 5Det finns olika sätt att tjäna Gud på, men det är samme Herre vi tjänar.

 6Gud kan arbeta på många sätt i våra liv, men det är samme Gud som verkar i och genom alla som tillhör honom.

1 Timotheosbrevet 2:5 (Levande Bibeln)

 5På den ena sidan finns Gud, på den andra hela mänskligheten och Jesus Kristus, själv människa, står mellan dem och han är den ende som kan föra dem tillsammans.

5 Mosebok 4:39-40 (Levande Bibeln)

 39Därför bör ni just i dag tänka så: 'Herren är Gud, både i himlen och här nere på jorden. Det finns ingen annan Gud än han!'

 40Ni måste följa de lagar som jag ska ge er i dag, så att det kommer att gå väl för er och era barn och så att ni kan bo länge i det land som Herren, er Gud, ger er för evigt.

Psaltaren 113:5 (Levande Bibeln)

 5Vem kan jämföras med Gud, som sitter på sin tron i höjden?

Hebreerbrevet 1:10 (Levande Bibeln)

 10Gud kallade honom också Herre, när han sa: Herre, i tidens början skapade du jorden, och himlarna är ett verk av dina händer.

Jesaja 45:18 (Levande Bibeln)

 18Herren som skapade himlarna och jorden och satte allt på dess rätta plats, han som gjorde världen sådan att man kunde bo på den och inte till ett tomt kaos, han säger: Jag är Herren, och det finns ingen annan.

1 Timotheosbrevet 1:17 (Levande Bibeln)

 17Äran tillhör Gud nu och i evighet. Han är evighetens kung, den osynlige, som aldrig dör. Han är den ende Guden! Amen.

Markus 15:37 (Levande Bibeln)

 37Då ropade Jesus ännu en gång, och i nästa ögonblick var han död.

Jesaja 43:10-11 (Levande Bibeln)

 10Men, Israel, jag har vittnen, säger Herren! Ni är mina vittnen och mina tjänare, valda att förstå och tro mig och veta att det bara är jag som är Gud. Det finns ingen annan Gud. Det har aldrig funnits någon annan och kommer inte heller att finnas.

 11Jag är Herren, och det finns ingen annan Frälsare.

 

Jesus är inte Gud

Johannes 17:3 (Levande Bibeln)

 3Och detta är vägen till evigt liv - att känna dig, den ende sanne Guden, och Jesus Kristus, som du sände till jorden.

Lukas 6:12 (Levande Bibeln)

Jesus väljer ut de tolv apostlarna

 12Några dagar senare gick han upp bland bergen för att be, och han bad hela natten.

Markus 15:34-35 (Levande Bibeln)

 34Då ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachtani, (det betyder 'min Gud, min Gud, varför har du övergett mig')?

 35Några av dem som stod där trodde att han ropade på profeten Elia.

 

4 Mosebok 23:19 (Levande Bibeln)

 18-24Bileam svarade:Res dig, Balak, och lyssna:Du Sippors son, inte är väl Gud en människa,så att han skulle kunna ljuga?Han ändrar sig inte som människor gör.Har han någon gång talat utan att hålla sitt löfte?Hör här: Jag har fått befallning att välsigna!Gud har välsignat dem, och jag kan inte ändra det!Han har inte sett någon synd i Jakob, han vill inte plåga Israel!Herren, deras Gud, är med dem.Han är deras kung!Gud har lett dem ut ur Egypten.Israel äger styrka som en vildoxe.Ingen förbannelse kan komma över Jakob,och ingen trolldom ska drabba Israel.För nu ska det sägas om Israel:'Se, vilka under Gud har gjort med dem!'De reser sig upp som en lejoninna.De vilar inte förrän de har ätit upp sitt byteoch druckit de slagnas blod!

Lukas 24:19-20 (Levande Bibeln)

 19Vad är det som har hänt? undrade han.Det som hände med Jesus, mannen från Nasaret, sa de. Han var en profet, som gjorde stora under och var en enastående lärare, högt aktad av både Gud och människor.

 20Men översteprästerna och våra religiösa ledare arresterade honom och överlämnade honom till romarna så att de kunde döma honom till döden, och nu har de korsfäst honom.

 

Matteus 1:16 (Levande Bibeln)

 16Jakob var far till Josef. (Josef var Marias man, och hon var mor till Jesus Kristus, Guds Son).

Galaterbrevet 4:4 (Levande Bibeln)

 4Men när den rätta tidpunkten kom, den tid som Gud hade bestämt, sände han sin Son. Han föddes av en judisk kvinna, och är alltså själv underställd lagen.

Job 25:4-6 (Levande Bibeln)

 4Hur kan en vanlig människa stå inför Gud och påstå sig vara rättfärdig? Hur kan någon i hela världen skryta med att vara ren?

 5Gud är så ren att inte ens månen och stjärnorna i sin glans är rena för honom.

 6Hur kan då en människa, som inte är mer än en mask i hans ögon, påstå att hon är ren?

 

Jakobsbrevet 1:13 (Levande Bibeln)

 13Och kom ihåg att det aldrig är Gud som frestar. Gud vill aldrig göra något orätt och frestar inte heller någon annan att göra det.

Lukas 4:1-2 (Levande Bibeln)

Lukas 4

Djävulen frestar Jesus i öknen

 1Jesus återvände från Jordanfloden fylld av den helige Ande och fördes av Anden ut i Judeens öken.

 2Där frestade djävulen honom under fyrtio dagar. Han åt inget på hela tiden och blev till slut mycket hungrig.

 

Galaterbrevet 6:7 (Levande Bibeln)

 7Se till att ni inte blir lurade! Kom ihåg att man inte kan strunta i Gud och sedan tro att detta inte har någon betydelse. En människa får alltid skörda samma slags säd som hon har sått!

Lukas 22:63 (Levande Bibeln)

 63-64Nu började vakterna som bevakade Jesus att håna honom. De band för hans ögon och slog honom med knytnävarna och frågade: Visa nu att du är profet! Vem var det som slog dig den här gången?

 

1 Timotheosbrevet 1:17 (Levande Bibeln)

 17Äran tillhör Gud nu och i evighet. Han är evighetens kung, den osynlige, som aldrig dör. Han är den ende Guden! Amen.

Markus 15:37 (Levande Bibeln)

 37Då ropade Jesus ännu en gång, och i nästa ögonblick var han död.

Lukas 23:46 (Levande Bibeln)

 46Då ropade Jesus: Far, till dig lämnar jag min ande, och med de orden dog han.

 

Apostagärningarna 3:13 (Levande Bibeln)

 13Det är ju Abrahams, Isaks och Jakobs och alla era förfäders Gud, som har ärat sin tjänare Jesus genom att göra detta. Jag talar om den Jesus, som ni förkastade inför Pilatus, trots Pilatus beslut att släppa honom fri.

Apostagärningarna 4:27 (Levande Bibeln)

 27Det är vad som händer här i staden just nu. Kung Herodes och landshövdingen Pontius Pilatus och alla romarna, och hela Israels folk, alla har de förenat sig mot Jesus, din smorde Son, din helige tjänare.

 

Johannes 6:14 (Levande Bibeln)

 14När folket fattade vilket stort under som inträffat ropade de: Han måste vara profeten, som vi väntar på!

Matteus 21:46 (Levande Bibeln)

 46ville de arrestera honom. Men för folkmassornas skull vågade de inte göra det offentligt, för dessa ansåg att Jesus var en profet.

 

Gud har sänt Jesus

Johannes 4:34 (Levande Bibeln)

 34Då förklarade Jesus: Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att utföra hans uppdrag.

Johannes 7:16 (Levande Bibeln)

 16Då talade Jesus om det för dem: Vad jag lär er är inte mina egna tankar, utan Guds, och han har sänt mig.

Markus 9:37 (Levande Bibeln)

 37Den som av kärlek tar emot ett sådant barn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot Gud själv eftersom Gud har sänt mig.

Matteus 10:40 (Levande Bibeln)

 40De som tar emot er, tar emot mig. Och när de tar emot mig, tar de emot Gud som har sänt mig.

Matteus 15:24 (Levande Bibeln)

 24Då sa han till kvinnan: Min uppgift är bara att hjälpa judarna.

 

Jesus var en profet

Lukas 13:31-33 (Levande Bibeln)

Jesus sörjer över Jerusalem

 31I samma ögonblick kom ett par fariseer till honom och sa: Gå genast härifrån, om livet är dig kärt, för Herodes är efter dig!

 32Jesus svarade: Hälsa den räven att jag driver ut onda andar och botar sjuka i dag och i morgon, men på den tredje dagen når jag mitt mål.

 33Ja, i dag, i morgon och i övermorgon måste jag hålla på! För det passar inte en profet att bli dödad någon annanstans än i Jerusalem!

Min uppgift är bara att hjälpa Israels folk - Guds förlorade får

Matteus 15:24 (Levande Bibeln)

 24Då sa han till kvinnan: Min uppgift är bara att hjälpa judarna.

Matteus 10:5-6 (Levande Bibeln)

 5Dessa tolv sände Jesus iväg med följande instruktioner: Gå inte till samarierna eller till andra folk,

 6utan bara till Israels folk - Guds förlorade får.

Jesus, profeten från Nasaret i Galileen

Matteus 21:11 (Levande Bibeln)

 11Och folkmassan svarade: Det är Jesus, profeten från Nasaret i Galileen.

Lukas 24:19 (Levande Bibeln)

 19Vad är det som har hänt? undrade han.Det som hände med Jesus, mannen från Nasaret, sa de. Han var en profet, som gjorde stora under och var en enastående lärare, högt aktad av både Gud och människor.

Hebreerbrevet 3:1 (Levande Bibeln)

Hebreerbrevet 3

Jesus i jämförelse med Mose

 1Kära bröder, ni är alla kallade och utvalda av Gud för hans himmelska rike. Ha därför alltid Jesus, som vi ju bekänner oss till, i era tankar. Han är Guds budbärare och vår tros överstepräst.

Johannes 6:14 (Levande Bibeln)

 14När folket fattade vilket stort under som inträffat ropade de: Han måste vara profeten, som vi väntar på!

Jesus var en profet

Matteus 21:46 (Levande Bibeln)

 46ville de arrestera honom. Men för folkmassornas skull vågade de inte göra det offentligt, för dessa ansåg att Jesus var en profet.

 

Jesus är muslim

De troende först kallades kristna i Antiochia

Apostagärningarna 11:26 (Levande Bibeln)

 26Han fann honom och tillsammans for de till Antiochia. Där stannade de båda två under ett helt år och undervisade många nyomvända. Det var i Antiochia som de troende först kallades kristna.

1 Petrusbrevet 4:14 (Levande Bibeln)

 14Förlora inte er glädje när man förbannar och förolämpar er för att ni är kristna, för när det händer kommer Guds Ande att fylla er med sin härlighet.

Men det är ingen skam att lida för att man är en kristen

1 Petrusbrevet 4:16 (Levande Bibeln)

 16Men det är ingen skam att lida för att man är en kristen. Prisa Gud för förmånen att få tillhöra Kristi familj och bära hans namn.

Jesus / Islam
Den ende sanne Guden,

och Jesus Kristus, som Guden sände

Johannes 17:3 (Levande Bibeln)

 3Och detta är vägen till evigt liv - att känna dig, den ende sanne Guden, och Jesus Kristus, som du sände till jorden.

Pojken omskars, fick han namnet Jesus

Lukas 2:21 (Levande Bibeln)

Maria och Josef tar med Jesus till templet

 21Åtta dagar senare när pojken omskars, fick han namnet Jesus, det namn som ängeln gav honom innan han ens blivit till.

Jesus sa:”Frid vare med er!”(Assalam-u-alaikum)

Johannes 20:19 (Levande Bibeln)

Jesus visar sig för lärjungarna bakom stängda dörrar

 19På kvällen samma dag samlades lärjungarna bakom stängda dörrar av rädsla för de judiska ledarna. Då stod plötsligt Jesus mitt ibland dem och sa till dem: Frid vare med er!

Lukas 24:36-37 (Levande Bibeln)

Jesus visar sig för lärjungarna bakom stängda dörrar

 36Och medan de berättade om det stod plötsligt Jesus där mitt ibland dem och sa: Min frid är med er.

 37Men allesammans blev fruktansvärt rädda, eftersom de trodde att det var ett spöke.

Johannes 20:21 (Levande Bibeln)

 21Han talade till dem och sa: Som Fadern har sänt mig, så sänder också jag er.

Om fasta

Matteus 6:16 (Levande Bibeln)

Om fasta

 16Och nu till fastan. När ni fastar - alltså av andliga skäl avstår från mat - så gör det inte offentligt som hycklarna gör. De ser dystra och bedrövade ut för att andra ska lägga märke till dem och tycka att de är andliga. Det är också den enda belöning de kommer att få.

Matteus 17:21 (Levande Bibeln)

 21Men detta slags andar kan inte drivas ut om ni inte ber och fastar.

Du ska inte vara otrogen!

Matteus 5:27-29 (Levande Bibeln)

Om begär

 27Som ni vet står det i Moses lag: 'Du som är gift ska inte vara otrogen.'

 28Men jag säger: Den som bara ser på en kvinna med begär i blicken har redan varit otrogen med henne i sitt hjärta.

 29Om ditt högra öga får dig att synda riv då ut det och kasta bort det. Det är bättre att en del av dig förstörs än att hela du kastas i helvetet.

”Håll äktenskapet med dess löften högt”

för Gud kommer att straffa alla som är otrogna i sina äktenskap eller lever i sexuell omoral

Hebreerbrevet 13:4 (Levande Bibeln)

 4Håll äktenskapet med dess löften högt, för Gud kommer att straffa alla som är otrogna i sina äktenskap eller lever i sexuell omoral.

Något på huvudet (bör hon använda sin slöja)

1 Korinthierbrevet 11:5-6 (Levande Bibeln)

 5Och det är därför som en kvinna vanärar sin man, om hon offentligt ber eller profeterar barhuvad.

 6Om hon vägrar att ha något på huvudet kan hon lika gärna klippa av sig allt hår. Men eftersom det är en skam för en kvinna att få sitt huvud rakat bör hon använda sin slöja.

Svin är orena: Ni ska inte äta deras kött

3 Mosebok 11:7-8 (Levande Bibeln)

 4-7Det betyder att följande djur är orena och inte får ätas:Kamelen, klippgrävlingen och haren, som idisslar men inte har klövar, och svinet som har klövar men inte idisslar.

 8Ni ska inte äta deras kött eller röra vid deras döda kroppar. De är förbjuden mat för er.

5 Mosebok 14:8 (Levande Bibeln)

 8Svin är också orena, för även om de har klövar, idisslar de inte. Ni ska inte ens röra vid de döda kropparna av dessa djur.

Jag har inte kommit för att upphäva Moses lag

Matteus 5:17-18 (Levande Bibeln)

Om lagen

 17Tro bara inte att jag har kommit för att upphäva Moses lag och det profeterna sagt. Nej, jag har kommit för att uppfylla dem och för att de ska förverkligas.

 18Jag försäkrar er: Varje ord i lagen ska gälla så länge jorden består och tills dess syfte är uppnått.

Vin leder till utsvävningar

 Efesierbrevet 5:18 (Levande Bibeln)

 18Drick er inte fulla på vin, för det leder till utsvävningar. Låt er i stället fyllas av den helige Ande, och låt er behärskas av honom.

1 Korinthierbrevet 6:10 (Levande Bibeln)

Ställ din kropp i Guds tjänst

 9-10Vet ni inte att de som handlar på det sättet inte har någon del i Guds rike? Bedra inte er själva. Ingen som tillber avgudar, är otrogen i sitt äktenskap eller ägnar sig åt sexuella perversiteter kommer att få någon del i Guds rike. Inte heller tjuvar och rånare, giriga människor, drinkare och förtalare.

1 Petrusbrevet 4:2-4 (Levande Bibeln)

 2Ni ska inte tillbringa resten av ert liv med att jaga efter ogudaktiga njutningar utan i stället vara ivriga att göra Guds vilja.

 3Det räcker med vad ni tidigare har upplevt av sexuella utsvävningar och begär, dryckenskap och festande och den förnedring som ligger i att tillbe andra gudar.

 4Naturligtvis blir era gamla vänner förvånade när ni inte längre med förtjusning delar deras liv i utsvävningar, och de kommer att skratta åt er och både förakta och håna er.

Galaterbrevet 5:19-22 (Levande Bibeln)

 19Resultatet av våra egna onda begär är tydligt och klart: omoral, orena tankar, utsvävningar,

 20avgudadyrkan, ockultism, hat och fiendskap, avundsjuka och vrede, egoism och habegär, oenighet och intriger, villoläror,

 21maktkamp, dryckenskap, vilda fester och mycket annat. Låt mig få säga det än en gång, att den som lever ett sådant liv kommer inte att ärva Guds rike.

 22Men när den helige Ande får behärska våra liv, skapar han ett helt annat slag av frukt i oss: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet,

Romabrevet 13:13 (Levande Bibeln)

 12-14Natten har varit lång, och dagen för hans återkomst är snart inne. Sluta därför med allt det onda som mörkret hjälper dig att dölja. Gör bara det som är gott och som tål dagsljuset. Då kan ingen komma åt dig och du kan handla frimodigt. Använd inte din tid till vilda fester, fylleri, äktenskapsbrott, gräl och avundsjuka. Lev i stället som Jesus Kristus skulle göra i din situation, och försök låta bli att tänka för mycket på dig själv och dina egna

Romabrevet 14:21 (Levande Bibeln)

 21Det riktiga är då att sluta upp med att äta kött och dricka vin, eller vad det nu är som orsakar svårigheter i tron för någon.

Lukas 1:15 (Levande Bibeln)

 15Han ska bli en av Herrens stora tjänare. Han får aldrig smaka vin eller starka drycker, och han ska bli fylld med den helige Ande, redan innan han är född.

Ordspråksboken 20:1 (Levande Bibeln)

 1Vin ger falskt mod och starka drycker leder till bråk. Vilka dårar människorna är som låter alkoholen bli herre över dem, så att de raglar omkring druckna.

Ordspråksboken 23:31 (Levande Bibeln)

 31Låt inte starkvinets smak och njutning bedra dig.

 

Jesus och Gud

'Du ska bara tillbe Herren, din Gud, och lyda honom'

Matteus 4:10 (Levande Bibeln)

  10Försvinn, Satan, svarade Jesus honom. För Skriften säger: 'Du ska bara tillbe Herren, din Gud, och lyda honom.'

Jesus föll på knä, och bad

Markus 14:35 (Levande Bibeln)

 35Han gick lite längre bort och föll på knä, och han bad att den fruktansvärda stund som väntade honom om möjligt aldrig skulle behöva komma.

'Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig'?

Markus 15:34 (Levande Bibeln)

 34Då ropade Jesus med hög röst: Eli, Eli, lema sabachtani, (det betyder 'min Gud, min Gud, varför har du övergett mig')?

 

Det var i Antiochia som de troende först kallades kristna.Jesus föll på knä, och bad. Jesus svara: ”Försvinn, Satan. För Skriften säger: 'Du ska bara tillbe Herren, din Gud, och lyda honom.” Pojken omskars, fick han namnet Jesus”.Jesus sa: ”Frid vare med er!”.Jesus är muslim

 

Muhammad (S.A.W) i Bibeln

5 Mosebok 18:15 (Levande Bibeln)

Ledning genom Guds profeter

 15I stället ska han uppväcka en profet åt dig, en som är lik mig, en israelit, en man som du kan lyssna till och som du måste lyda.

1 Mosebok 25:13-16 (Levande Bibeln)

 12-15Här följer en förteckning över Ismaels ättlingar i födelseordning. Ismael var son till Abraham och Hagar, Saras egyptiska tjänsteflicka: Nebajot, Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis och Kedma.

 16Dessa tolv söner blev hövdingar över tolv stammar, som bar deras namn.

Hesekiel 27:20-21 (Levande Bibeln)

 20och Dedan kom med dyrbara sadeltäcken.

 21Arabiens och Kedars rika köpmän och furstar sände lamm, baggar och bockar.

Profetia över Arabien

Jesaja 21:13-15 (Levande Bibeln)

Profetia över Arabien

 13Detta är Guds budskap till Arabien:Ni karavaner från Dedam som slår läger i Arabiens öknar.

 14Ni som bor i Tema, för ut mat och vatten till flyktingarna!

 15De har flytt undan dragna svärd, vassa pilar och krigets fasor!

Sela (Madinah)

Jesaja 42:11 (Levande Bibeln)

 11Stäm in i kören, ni ökenstäder Kedar och Sela och ni som bor uppe på bergen!

Johannes 16:7 (Levande Bibeln)

 7Men det är faktiskt bäst för er att jag går bort, annars kan inte den komma i mitt ställe som ska hjälpa och trösta er. Om jag går bort så kommer han, för jag ska sända honom till er.

Johannes 14:16 (Levande Bibeln)

 15-16Om ni älskar mig så lev som jag har lärt er. Och jag ska be Fadern att han i mitt ställe ska sända er en annan Hjälpare som aldrig ska lämna er.

Johannes 16:7-8 (Levande Bibeln)

 7Men det är faktiskt bäst för er att jag går bort, annars kan inte den komma i mitt ställe som ska hjälpa och trösta er. Om jag går bort så kommer han, för jag ska sända honom till er.

 8Och när han har kommit ska han öppna människornas ögon så att de ser sin synd och förstår Guds rättfärdighet och hans domar.

Är du profeten?

Johannes 1:20-21 (Levande Bibeln)

 20Men han nekade blankt till det. Jag är inte Kristus, sa han.

 21Vem är du då? frågade de. Är du Elias?Nej, svarade han. Är du profeten?Nej.

Profeten Är Muhammad (S.A.W)

Johannes 8:32 (Levande Bibeln)

 32och ni kommer att förstå sanningen och sanningen ska göra er fria.

 

Bibeln
Är det Guds ord?

David överlämnat deras förhudar till kung Saul

1 Samuelsboken 18:27-28 (Levande Bibeln)

 27hade han och hans män dödat tvåhundra filisteer och överlämnat deras förhudar till kung Saul. Då gav Saul Mikal åt David.

 28När kungen insåg att Herren verkligen var med David och förstod hur populär han var bland folket,

De kommer att äta sin egen avföring och dricka sin egen urin

Jesaja 36:12 (Levande Bibeln)

 12Men han svarade: Min kung vill att alla i hela Jerusalem ska höra vad jag säger, inte bara ni! Han vill att de alla ska förstå att om ni inte kapitulerar, kommer den här staden att vara belägrad tills alla här är så utsvultna och törstiga att de kommer att äta sin egen avföring och dricka sin egen urin.

 

Salomos hade 700 hustrur av kunglig härkomst och 300 bihustrur  

1 Kungaboken 11:3 (Levande Bibeln)

 3Han hade 700 hustrur av kunglig härkomst och 300 bihustrur. De fick honom att vända sig bort från Herren,

Vi har en ung syster som ännu inte har några bröst

Hga Visan 8:8-10 (Levande Bibeln)

 8Vi har en ung syster som ännu inte har några bröst. Vad ska vi göra om någon ber att få gifta sig med henne?Kung Salomo:

 9Om hon inte har några bröst ska vi på hennes mur bygga torn av silver åt henne, och om hon är en dörr, ska vi stänga till den med cederplankor.Flickan:

 10Jag är en mur och mina bröst är som torn. I min älsklings ögon är jag en åtråvärd kvinna.

 

Domarboken 21:10-11 (Levande Bibeln)

 10-12De skickade då 12.000 av sina bästa soldater för att döda folket i Jabes i Gilead. Alla män, gifta kvinnor och barn dödades, men de unga flickor som ännu inte haft någon man blev skonade. Det fanns fyrahundra sådana, och dem förde man till lägret i Silo.

”På så sätt blev båda flickorna med barn genom fadern”

1 Mosebok 19:35-36 (Levande Bibeln)

 35Den kvällen fick de honom drucken igen och den yngre flickan gick in och låg med honom, och inte heller nu märkte han något.

 36På så sätt blev båda flickorna med barn genom fadern.

Absalom låg med sin fars bihustrur

2 Samuelsbokem 16:22 (Levande Bibeln)

 22Då satte man upp ett tält på palatsets tak som alla kunde se, och där låg Absalom med sin fars bihustrur.

Amnon våldtar (syster) Tamar

2 Samuelsbokem 13:1-3 (Levande Bibeln)

2 Samuelsbokem 13

Amnon våldtar Tamar

 1-2Prins Absalom, Davids son, hade en vacker syster som hette Tamar. Prins Amnon, hennes halvbror, blev djupt förälskad i henne och plågades så av sin kärlek att han blev sjuk. Han fick aldrig tillfälle att tala med henne, för ogifta unga kvinnor och män hölls helt skilda åt.

 3Men Amnon hade en mycket listig kusin och nära vän som hette Jonadab och var son till Davids bror Simea.

2 Samuelsbokem 13:11-14 (Levande Bibeln)

 11och medan hon stod där framför honom, grep han tag i henne och bad: Kom och ligg med mig, min älskade!

 12Amnon! ropade hon. Bär dig inte åt som en dåre! Gör inte så här mot mig! Du vet att det är brottsligt här i Israel.

 13Och vart ska jag i så fall gå med min skam? Man kommer att säga att du är en av de största dårarna i Israel. Nej, tala med kungen om det i stället, för han går nog med på att vi gifter oss.

 14Men han ville inte lyssna, och eftersom han var den starkare lyckades han våldta henne.

2 Samuelsbokem 13:19-20 (Levande Bibeln)

 19Hon rev sönder klänningen och hällde aska på huvudet och grät hejdlöst när hon gick sin väg.

Absalom mördar Amnon

 20Hennes bror Absalom kom då och frågade henne: Är det så att Amnon våldtagit dig? Var inte så upprörd. Det är ingenting att oroa sig för, eftersom det i alla fall är inom familjen.Men Tamar levde sedan som en övergiven kvinna i sin bror Absaloms hus.

Onanisme (säd spilldes på marken)

Onan såg noga till att hans säd spilldes på marken

varje gång han låg med henne

1 Mosebok 38:9 (Levande Bibeln)

 9Men Onan ville inte ha ett barn som inte kunde räknas som hans eget. Han gifte sig med henne men såg noga till att hans säd spilldes på marken varje gång han låg med henne, för att undvika att hon skulle få barn som skulle räknas som broderns.

När Juda låg med henne (hans egen svärdotter) blev hon med barn

1 Mosebok 38:15-18 (Levande Bibeln)

 15Juda lade märke till henne när han gick förbi och trodde att hon var en prostituerad, eftersom hennes ansikte var beslöjat.

 16Därför stannade han och föreslog att hon skulle ligga med honom, helt ovetande om att hon var hans egen svärdotter.Hur mycket tänker du betala mig? frågade hon.

 17Jag kan skicka dig en ung get från min hjord, föreslog Juda.Och vilken pant tänker du ge mig tills du har skickat geten? frågade hon.

 18Vad vill du ha? undrade han.Din signetring och vandringsstav, svarade hon. Han gav henne vad hon begärde. När han sedan låg med henne blev c med barn.

 

Med en åsnas käke har jag dödat tusen!

Domarboken 15:15-16 (Levande Bibeln)

 15Sedan tog han upp benet av en åsnas käke som låg där på marken, och med detta dödade han tusen filisteer.

 16-17När han kastade ifrån sig åsnekäken, sa han:Med en åsnas käke har jag visat att de är åsnor. Med en åsnas käke har jag dödat tusen! Sedan dess har den platsen kallats Käkbenshöjden.

Korparna kom med bröd och kött varje morgon och kväll

1 Kungaboken 17:5-6 (Levande Bibeln)

 5Elia gjorde som Herren hade sagt, och han slog läger vid bäcken.

 6Korparna kom med bröd och kött varje morgon och kväll, och han drack ur bäcken.

 

Bibeln:Är det Guds ord?

Johannes 8:32 (Levande Bibeln)

 32och ni kommer att förstå sanningen och sanningen ska göra er fria.