Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Türk

Tanrı birdir

3 Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır  (Yuhanna Bölüm 17:3).

4-6 Çağrınızdan doğan tek bir ümide çağrıldığınız gibi, beden bir, Ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyin üzerinde, her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir.( Efesliler 4:4-6).

4 Putlara sunulan kurban etlerinin yenmesine gelelim. Biliyoruz ki, put dünyada gerçekte var olmayan bir şeydir ve birden fazla Tanrı yoktur.

5-6 Yerde ya da gökte ilah diye adlandırılanlar varsa da - nitekim birçok `ilahlar' ve `rabler' vardır - bizim için tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır ve biz O'nun için yaşıyoruz.  Korintliler 8:4-6)

4 Çeşitli ruhsal armağanlar vardır, ama Ruh birdir.

5 Çeşitli görevler vardır, ama Rab birdir.

6 Çeşitli etkinlikler vardır, ama herkeste hepsini etkin kılan aynı Tanrı'dır.( Korintliler 12:4-6).

30 Çünkü sünnetlileri imanları sayesinde, sünnetsizleri de aynı imanla aklayacak olan Tanrı tektir.( Romalılar 3:30).

5 Çünkü tek bir Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek bir Aracı vardır.( 1 Timoteyus 2:5).

39 “Bunun için, bugün Yahve'nin yukarıda göklerde, aşağıda yeryüzünde Tanrı olduğunu, O'ndan başkası olmadığını bilin ve bunu aklınızdan çıkarmayın.

40 Size ve sizden sonra gelen çocuklarınıza iyilik sağlaması ve Tanrınız RAB'bin sonsuza dek size vereceği bu topraklarda uzun yıllar yaşamanız için bugün size bildirdiğim RAB'bin kurallarına, buyruklarına uyun.”( Yasa Kitabı 4:39-40).

5 Var mı Tanrımız RAB gibi,

Yücelerde oturan,

(Zebur 113:5)

10 Yine diyor ki,

«Ya Rab, başlangıçta
yerin temellerini sen attın.
Gökler de senin ellerinin yapıtıdır.

(İbraniler1:10)

18 çünkü gökleri yaratan RAB,

Dünyayı yaratıp biçimlendiren, pekiştiren,

Üzerinde yaşanmasın diye değil, yaşansın diye

Biçimlendiren RAB -Tanrı O'dur- şöyle diyor:

“Yahve Ben'im, başkası yok.

(Yeşaya 45:18)

17 Onur ve yücelik sonsuzlara dek tüm çağların Kralı olan ölümsüz, görünmez tek Tanrı'nın olsun. Amin.

(1 Timoteyus 1:17)

37 Ama İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi.( Markos15:37)

10 “Tanıklarım sizlersiniz” diyor RAB,

“Seçtiğim kullar sizsiniz.

Öyle ki beni tanıyıp bana güvenesiniz,

Benim O olduğumu anlayasınız.

Benden önce bir tanrı olmadı,

Benden sonra da olmayacak.

11 “Ben, yalnız ben Yahve'yim,

Benden başka kurtarıcı yoktur.

(Yeşaya 43:10-11)

 

 

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 

 

İsa Tanrı değil

3 Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. (Yuhanna17:3).

12 O günlerde İsa, dua etmek için dağa çıktı ve bütün geceyi Tanrı'ya dua ederek geçirdi. (Luka 6:12).

19 Tanrı insan değil ki,

Yalan söylesin;

İnsan soyundan değil ki,

Düşüncesini değiştirsin.

O söyler de yapmaz mı?

Söz verir de yerine getirmez mi?

(Çölde Sayım 23:19).

19 İsa onlara, «Hangi olup bitenleri?» dedi.
O'na,
«Nasıralı İsa'yla ilgili olayları» dediler. «O adam, Tanrı'nın ve bütün halkın önünde gerek söz, gerek eylemde güçlü bir peygamberdi. (Luka 24:19).

 

4 İnsan Tanrı'nın önünde nasıl doğru olabilir?

Kadından doğan biri nasıl temiz olabilir?

5 O'nun gözünde ay parlak,

Yıldızlar temiz değilse,

6 Nerede kaldı bir kurtçuk olan insan,

Bir böcek olan insanoğlu!”

(Eyüb 25:46)

16 Yakup, Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı.
Meryem'den de Mesih denilen İsa doğdu. (Matta 1:16)

4 Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlunu gönderdi. (Galatyalılar 4:4)

 

13 Ayartılan kişi, «Tanrı beni ayartıyor» demesin. Çünkü Tanrı kötülüklerle ayartılmadığı gibi, kendisi de kimseyi ayartmaz. (Yakup 1:13)

1-2 Kutsal Ruh'la dolu olarak Şeria nehrinden dönen İsa, Ruh'un yönlendirmesiyle çölde dolaştırılarak kırk gün süreyle İblis tarafından sınandı. O günlerde hiçbir şey yemedi. Dolayısıyla bu sürenin sonunda acıktı. (Luka 4:1-2)

Tanrı alaya alınmaz

7 Aldanmayın. Tanrı alaya alınmaz. İnsan ne ekerse, onu biçer.( Galatyalılar 6:7)

63 İsa'yı göz altında tutan adamlar O'nunla alay ediyor, O'nu dövüyorlardı.( Luka 22:63)

Tüm çağların Kralı olan ölümsüz  / İsa son nefesini verdi

17 Onur ve yücelik sonsuzlara dek tüm çağların Kralı olan ölümsüz, görünmez tek Tanrı'nın olsun. Amin. (1 Timoteyus 1:17)

37 Ama İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi.( Markos 15:37)

kulu İsa

13 İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un Tanrısı,atalarımızın Tanrısı, kulu İsa'yı yüceltmiştir. Siz O'nu ele verdiniz. Pilatus O'nu serbest bırakmaya karar verdiği halde, siz O'nu Pilatus'un önünde reddettiniz.

27-28 «Gerçekten de Hirodes ile Pontiyus Pilatus, bu kentte İsrail halkı ve diğer uluslarla birlikte senin meshettiğin kutsal kulun İsa'ya karşı bir araya geldiler. Senin kendi gücün ve isteğinle önceden kararlaştırdığın her şeyi gerçekleştirdiler.

30 Kutsal kulun İsa'nın adıyla hastaları iyileştirmek için, mucizeler ve harikalar yaratmak için elini uzat.» (Elçilerin İşleri 3:13, 4:27, 4:30)

İsa Peygamber

14 Halk, İsa'nın yaptığı mucizeyi görünce, «Gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur» dedi. (Yuhanna 6:14)

46 O'nu tutuklamak istedilerse de, halkın tepkisinden korktular. Çünkü halk, O'nu peygamber sayıyordu. (Matta 21:46)

İsa Tanrı değil.

 

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 

Tanrı İsa gönderdi

 

34 İsa, «Benim yemeğim, beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve O'nun işini tamamlamaktır» dedi  (Yuhanna 4:34)

16 İsa onlara, «Benim öğretim benim değil, beni gönderenindir» diye karşılık verdi. (Yuhanna 7:16)

36-37 Küçük bir çocuğu alıp orta yere dikti, sonra onu kucağına alarak onlara şöyle dedi: «Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden, beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni değil, beni göndereni kabul etmiş olur.» (Markos 9:36-37)

40 «Sizi kabul eden, beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni göndereni kabul etmiş olur. (Matta 10:40)

24 İsa, «Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim» diye cevap verdi. (Matta 15:24)

 

İsa bir peygamber idi

31 Tam o sırada bazı Ferisiler gelip İsa'ya, «Buradan ayrılıp başka yere git. Hirodes seni öldürmek istiyor» dediler.

32 İsa onlara şöyle dedi: «Gidin, o tilkiye söyleyin, `Bugün ve yarın cinleri kovup hastaları iyileştireceğim ve üçüncü gün hedefime ulaşacağım.'

33 Yine de bugün, yarın ve öbür gün yoluma devam etmem gerek. Çünkü bir peygamberin Kudüs'ün dışında ölmesi düşünülemez! (Luka 13:31-33)

24 İsa, «Ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim» diye cevap verdi. (Matta 15:24)

11 Kalabalıklar, «Bu, Celile'nin Nasıra kentinden İsa peygamber» diyordu. (Matta 21:11)

19 İsa onlara, «Hangi olup bitenleri?» dedi.
O'na, «Nasıralı İsa'yla ilgili olayları» dediler.
«O adam, Tanrı'nın ve bütün halkın önünde gerek söz, gerek eylemde güçlü bir peygamberdi. (Luka 24:19)

1 Bunun için, göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim, açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve başkâhini olan İsa'yı düşünün. (İbraniler 3:1)

14 Halk, İsa'nın yaptığı mucizeyi görünce, «Gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur» dedi. (Yuhanna 6:14)

46 O'nu tutuklamak istedilerse de, halkın tepkisinden korktular. Çünkü halk, O'nu peygamber sayıyordu. (Matta 21:46)

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 

 

İsa Müslüman

 

Öğrencilere ilk kez Antakya'da Mesihçiler adı verildi

 

Mesihçiler

25-26 Sonra Barnaba, Saul'u aramak için Tarsus'a gitti. Onu bulunca da Antakya'ya getirdi. Böylece Barnaba'yla Saul bütün bir yıl oradaki inanlılar topluluğuyla bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. Öğrencilere ilk kez Antakya'da Mesihçiler adı verildi(Elçilerin İşleri 11:25-26)

14 Mesih'in adından ötürü hakarete uğrarsanız, size ne mutlu! Çünkü Tanrı'nın yüce Ruhu üzerinizde bulunuyor. 16 Ama bir kimse Mesih inanlısı olduğu için acı çekerse, utanç duymasın. Taşıdığı bu adla Tanrı'yı yüceltsin.  (1 Petrus 4:14, 16)

3 Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. (Yuhanna 17:3)

Sünnet

21 Sekizinci gün, çocuğu sünnet etme zamanı gelince, kendisine İsa adı verildi. Bu, O'nun ana rahmine düşmesinden önce meleğin O'na vermiş olduğu isimdi. (Luka 2:21)

 

«Size esenlik olsun!»  (Assalamm-u-Alaikum)

 

36 Bunları anlatırlarken İsa'nın kendisi gelip aralarında dikildi. Onlara, «Size esenlik olsun!» dedi.

37 Ürktüler, bir hayalet gördüklerini sanarak korkuya kapıldılar. (Luka  24:36-37)

19 Haftanın o ilk günü akşam olunca, öğrencilerin Yahudilerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken İsa geldi, ortalarında durup onlara, «Size esenlik olsun!» dedi. 21 İsa yine onlara, «Size esenlik olsun!» dedi. «Baba beni gönderdiği gibi, ben de sizigönderiyorum.»

 (Yuhanna 20:19, 21)

Oruç

16 «Oruç tuttuğunuz zaman, ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. (Matta 6:16)

`Zina etme'

27 «`Zina etme' denildiğini duydunuz.

28 Ama ben size diyorum ki, bir kadına şehvetle bakan her adam, zaten yüreğinde o kadınla zina etmiştir.

29 Eğer sağ gözün seni günaha sokarsa, onu çıkar, at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması, tüm vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. (Matta 5:27-29)

4 Herkes evliliğe saygı göstersin. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin. Çünkü Tanrı cinsel ahlaksızlıkta bulunan ve zina edenleri yargılayacak.  (İbraniler 13:4)

örtmeden

5 Ama başını örtmeden dua eden ya da peygamberlik eden her kadın, başını küçük düşürür. Böylesinin, başı traş edilmiş bir kadından farkı yoktur.

6 Eğer kadın örtünmüyorsa, saçını kestirsin. Ama kadının saçını kestirmesi ya da traş etmesi ayıpsa, başını örtsün. ( 11:5-6)

 

Domuz (Sizin için kirli sayılır)

 

7 Domuz çatal ve yarık tırnaklıdır, ama geviş getirmez. Sizin için kirli sayılır.

8 Bu hayvanların etini yemeyecek, leşine dokunmayacaksınız, sizin için kirlidir. (Levililer 11:7-8)

8 Domuz çatal tırnaklıdır, ama geviş getirmez. Sizin için kirli sayılır. Bu hayvanların etini yemeyecek, leşine

dokunmayacaksınız. (Yasa Kitabı 14:8)

Kutsal Yasa

17 «Kutsal Yasa'yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersizkılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. (Matta 5:17)

 

Şarapla sarhoş olmayın, sizi sefahate götürür

18 Şarapla sarhoş olmayın, sizi sefahate götürür. Bunun yerine Ruh'la dolu olun.  (Efesliler 5:17)

“Zina, yeni ve eski şarap insanın aklını başından alır

11 “Zina, yeni ve eski şarap insanın aklını başından alır. (Hoşea 4:11)

11 Ama kardeş olarak tanınan biri ahlaksız, açgözlü, putperest, sövücü, ayyaş ya da soyguncu ise onunla arkadaşlık etmemenizi, böylesiyle yemek bile yememenizi şimdi size yazıyorum. (1 Korintliler. 9-10

Günahkârların, Tanrı'nın Egemenliğini miras almayacağını bilmez misiniz? Aldanmayın! Ne cinsel ahlaksızlık yapanlar, ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne cinsel sapıklar, ne eşcinseller, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular Tanrı'nın Egemenliğini miras alacaklardır.

 (1 Korintliler 5:11, 6:10)

20 Onlara şöyle diyecekler: 'Oğlumuz dikbaşlı, başkaldıran bir çocuktur. Sözümüzü dinlemiyor. Savurgan ve içkicidir.'  (Yasa Kitabı 21:20)

10 İsa ona şöyle karşılık verdi: «Çekil git, Şeytan! `Tanrın olan Rab'be tap, yalnız O'na kulluk et' diye yazılmıştır.» (Matta 4:10)

İsa Müslüman.

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak». (Yuhanna 8:32)

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 

 

Muhammed (S.A.W) İncil'de

 

5 Çünkü Tanrınız RAB, önünde dursunlar, her zaman adıyla hizmet etsinler diye bütün oymaklarınız arasından onu ve oğullarını seçti. (Yasa Kitabı 18:5)

Arabistan'a İlişkin Peygamberlik

13 Arabistan'la ilgili bildiri:

Arabistan çalılıklarında geceleyeceksiniz,

Ey Dedan kervanları!

14 Ey Tema'da oturanlar,

Su getirin, susamışları karşılayın,

Kaçıp kurtulana ekmek verin.

15 Çünkü onlar kılıçtan, çekilmiş kılıçtan,

Gerilmiş yaydan, çetin çarpışmalardan kaçtılar.

(Yeşaya 21:13-15)

20 Dedan halkı mallarına karşılık

Sana eyerlik kumaş verdi.

21 Arabistan ve Kedar önderleri müşterindi,

Mallarına karşılık

Sana kuzu, koç, teke verdiler.

(Hezekiel 27:20-21)

 

Baka (Makkah)

5 Ne mutlu gücünü senden alan insana!

Aklı hep Siyon'u ziyaret etmekte.

6 Baka Vadisi'nden geçerken,

Pınar başına çevirirler orayı,

Güz yağmurları orayı berekete boğar.

7 Gittikçe güçlenir,

Siyon'da Tanrı'nın huzuruna çıkarlar.

(Zebur 84:5-7)

Sela (Madinah)

11 Bozkır ve bozkırdaki kentler,

Kedar köylerinde yaşayan halk

Sesini yükseltsin.

Sela'da oturanlar sevinçle haykırsın,

Bağırsın dağların doruklarından.

(Yeşaya 42:11)

Yardımcı,Gerçeğin Ruhunu

16-17 Ben de Baba'dan dileyeceğim ve O, sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhunu verecek. Dünya O'nu kabul edemez. Çünkü O'nu ne görür, ne de tanır. Siz O'nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. (Yuhanna 14:16).

 

Gitmezsem, Yardımcı size gelmez

7 Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem, O'nu size gönderirim.

8 O gelince dünyanın günah, doğruluk ve gelecek yargı konusundaki suçluluğunu dünyaya gösterecektir. (Yuhanna 16:7-8)

Dünyanın egemeni

30 Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur.

 (Yuhanna 14:30-31)

 

«Sen beklediğimiz peygamber misin?»

 

19-20 Yahudiler Yahya'ya, «Sen kimsin?» diye sormak üzere Kudüs'ten kâhinlerle Levilileri gönderdikleri zaman Yahya'nın tanıklığı şöyle oldu - açıkça konuştu, inkâr etmedi - «Ben Mesih değilim» diye açıkça konuştu. 21 Onlar da kendisine, «Öyleyse sen kimsin? İlyas mısın?» diye sordular.
O da, «Değilim» dedi.
«Sen beklediğimiz peygamber misin?» sorusuna,
«Hayır» cevabını verdi.

 (Yuhanna 1:20-21)

Beklediğimiz peygamber = Muhammad (S.A.W)

 

 

 

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 

Çok eşlilik İncil

 

Süleyman'ın kral kızlarından yedi yüz karısı ve üç yüz cariyesi

Erkek kadın için değil, kadın erkek için yaratıldı

9 Erkek kadın için değil, kadın erkek için yaratıldı.(1 Korintliler 11:9)

22 Ey kadınlar, Rab'be bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun. (Efesliler 5:22).

Ey kadınlar, aynı şekilde siz de kocalarınıza bağımlı olun

1-2 Ey kadınlar, aynı şekilde siz de kocalarınıza bağımlı olun. Öyle ki, bazıları Tanrı sözüne inanmasa bile, Tanrı korkusuna dayanan temiz yaşayışınızı görerek kendilerine hiçbir söz söylenmeden siz kadınların yaşayışıyla kazanılsınlar.(1 Petrus 3:1)

3 Süleyman'ın kral kızlarından yedi yüz karısı ve üç yüz cariyesi vardı. Karıları onu, yolundan saptırdılar.(1 Krallar 11:3)

13 Davut Hevron'dan ayrıldıktan sonra Yeruşalim'de kendine daha birçok cariye ve karı aldı. Davut'un erkek ve kız çocukları oldu. (2 Samuel 5:13)

3 Kral Davut Yeruşalim'deki sarayına varınca, saraya bakmak için bıraktığı on cariyeyi gözetim altına aldı, onların geçimini sağladı. Ancak yataklarına girmedi. Onlar da ölünceye dek göz altında dul kadınlar gibi yaşadılar. (2 Samuel  20:3)

 

Altmış kraliçe,Seksen cariye

(Sayısız bakire kız olabilir)

 

8 Altmış kraliçe,

Seksen cariye,

Sayısız bakire kız olabilir;

 (Ezgiler Ezgisi 6:8)

1 Karısı Saray Avram'a çocuk verememişti. Saray'ın Hacer adında Mısırlı bir cariyesi vardı.

2 Saray Avram'a, “RAB çocuk sahibi olmamı engelledi” dedi, “Lütfen, cariyemle yat. Belki bu yoldan bir çocuk sahibi olabilirim.” Avram Saray'ın sözünü dinledi.

3 Saray Mısırlı cariyesi Hacer'i kocası Avram'a karı olarak verdi. Bu olay Avram Kenan'da on yıl yaşadıktan sonra oldu. (Yaratılış16:1-3)

1 İbrahim bir kadınla daha evlendi. Kadının adı Ketura'ydı. (Yaratılış 25:1)

17 Böylece Yakup çocuklarını, karılarını develere bindirdi.( Yaratılış 31:17)

Rehavam'ın on sekiz karısı, altmış cariyesi

21 Rehavam Avşalom'un kızı Maaka'yı öbür eşleriyle cariyelerinin hepsinden daha çok severdi. Rehavam'ın on sekiz karısı, altmış cariyesi vardı. Bunlardan yirmi sekiz erkek, altmış kız çocuğu oldu. (2 Tarihler 11:21)

“Sana efendinin evini verdim, karılarını da koynuna verdim”

8 Sana efendinin evini verdim, karılarını da koynuna verdim. İsrail ve Yahuda halkını da sana verdim. Bu az gelseydi, sana daha neler neler verirdim! (2 Samuel  12:8)

30 Çok sayıda kadınla evlendi ve yetmiş oğlu oldu.

31 Ayrıca Şekem'de bir cariyesi vardı. Bundan da bir oğlu oldu, adını Avimelek koydu.( Hakimler 8:30-31)

Peygamberlerle

32 Daha ne diyeyim? Gidyon, Barak, Şimşon, Yeftah, Davut, Samuel ve peygamberlerle ilgili olanları anlatsam, zaman yetmeyecek.( İbraniler 11:32)

üzerine kızların hepsi kalkıp

1 «O zaman Göklerin Egemenliği, kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkmış olan on kıza benzeyecek.

2 Bunların beşi akılsız, beşi de akıllıymış.

3 Akılsızlar kandillerini almışlarsa da, yanlarına yağ almamışlar.

4 Akıllılar ise, kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da almışlar.

5 Güvey gecikince hepsini uyku tutmuş ve dalıp uyumuşlar.

6 «Gece yarısı bir ses yankılanmış: `İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın!'

7 Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelemişler.

8 «Akılsızlar akıllılara, `Kandillerimiz sönüyor, bize yağınızdan verin!' demişler.

9 «Akıllılar, `Olmaz! Hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin, kendinize yağ alın' demişler.

10 «Ne var ki, onlar yağ satın almaya giderlerken güvey gelmiş. Hazırlıklı olan kızlar, onunla birlikte düğün şölenine girmişler ve kapı kapanmış.

11 «Daha sonra gelen öbür kızlar, `Efendimiz, efendimiz, aç kapıyı bize!' demişler.

12 «Güvey ise, `Size doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum' demiş.

13 «Bu nedenle uyanık durun. Çünkü o günü ve o saati bilemezsiniz. (Matta 1-13)

Polygamy in the Bible: Süleyman'ın kral kızlarından yedi yüz karısı ve üç yüz cariyesi vardı. Karıları onu, yolundan saptırdılar

 

 

 

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 

 

İncil'de Pornografi
İncil: Tanrı'nın kelime mi?

 

 

Öyle ki, Mısır'da gençliğindeki şehvet düşkünlüğünü özledin. Memelerin orada okşanmış, erdenliğini orada yitirmiştin.

Onlara saygı gösterin

7 Ey kocalar, aynı şekilde siz de daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın. Tanrı'nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki, dualarınıza bir engel çıkmasın. (1 Petrus 3:7)

“Öyle ki, Mısır'da gençliğindeki şehvet düşkünlüğünü özledin. Memelerin orada okşanmış, erdenliğini orada yitirmiştin”

 

1 RAB bana şöyle seslendi:

21 Öyle ki, Mısır'da gençliğindeki şehvet düşkünlüğünü özledin. Memelerin orada okşanmış, erdenliğini orada yitirmiştin. (Hezekiel23:1, 21)

“Bir kızla nişanlanacaksınız, ama başka biri onunla yatacak”

30 “Bir kızla nişanlanacaksınız, ama başka biri onunla yatacak. Ev yapacak ama içinde oturmayacaksınız. Bağ dikecek ama üzümünü toplamayacaksınız. (Yasa Kitabı 28:30)

Lut'un iki kızı da öz babalarından hamile kaldı

35 O gece de babalarına şarap içirdiler ve küçük kız babasıyla yattı. Ama Lut yatıp kalktığının farkında değildi.

36 Böylece Lut'un iki kızı da öz babalarından hamile kaldı.

(Yaratılış19:35-36)

 

Avşalom bütün İsrailliler'in gözü önünde babasının cariyelerinin yanına girdi

 

22 Sarayın damında Avşalom için bir çadır kurdular. Avşalom bütün İsrailliler'in gözü önünde babasının cariyelerinin yanına girdi. (2 Samuel 16:22).

 

Menisini?

9 Ama Onan doğacak çocukların kendisine ait olmayacağını biliyordu. Bu yüzden ne zaman kardeşinin karısıyla yatsa, kardeşine soy yetiştirmemek için menisini yere boşaltıyordu. (Yaratılış 38:9)

 

Tamar (gelini ) hamile kaldı

 

15 Yahuda onu görünce fahişe sandı. Çünkü yüzü örtülüydü.

16 Yolun kenarına, ona doğru seğirterek, kendi gelini olduğunu bilmeden, “Hadi gel, seninle yatmak istiyorum” dedi. Tamar, “Seninle yatarsam, bana ne vereceksin?” diye sordu.

17 Yahuda, “Sürümden sana bir oğlak göndereyim” dedi. Tamar, “Oğlağı gönderinceye kadar bana rehin olarak bir şey verebilir misin?” dedi.

18 Yahuda, “Ne vereyim?” diye sordu. Tamar, “Mührünü, kaytanını ve elindeki değneği” diye yanıtladı. Yahuda bunları verip onunla yattı. Tamar hamile kaldı.

(Yaratılış 38:15-18 ).

 

Aşkın ne güzel,

kızkardeşim, yavuklum

 

9 Çaldın gönlümü kızkardeşim, yavuklum,

Bir bakışınla,  

Gerdanlığının tek zinciriyle çaldın gönlümü!

10 Aşkın ne güzel, kızkardeşim, yavuklum,

Şaraptan çok daha tatlı;

Esansının kokusu her türlü baharattan güzel!

11 Ey yavuklum, bal damlar dudaklarından,

Bal ve süt var dilinin altında,

Lübnan'ın kokusu geliyor giysilerinden!

12 Kapalı bir bahçesin sen, kızkardeşim, yavuklum,

Kapalı bir kaynak, mühürlü bir pınar.

(Ezgiler Ezgisi 4:9-12)

 

 

Küçük bir kızkardeşimiz var, Daha memeleri çıkmadı

 

8 Küçük bir kızkardeşimiz var,

Daha memeleri çıkmadı.

Ne yapacağız kızkardeşimiz için,

Söz kesileceği gün?

(Ezgiler Ezgisi 8:8)

 

1 “Ey Babil, erden kız,

İn aşağı, toprağa otur.

Ey Kildani kızı,

Tahtın yok artık, yere otur.

Bundan böyle, 'Nazik, narin' demeyecekler sana.

2 Bir çift değirmen taşı al da un öğüt,

Çıkar peçeni, kaldır eteğini.

Baldırını aç, ırmaklardan geç.

Çıplaklığın sergilenecek, mahrem yerlerin görünecek

3 Çıplaklığın sergilenecek, mahrem yerlerin görünecek.

Öç alacağım, kimseyi esirgemeyeceğim.”

(Yeşaya 47:1-3)

 

 

Fuhuş

çırılçıplak bırakacaklar

 

35 “'Bu nedenle, ey fahişe, RAB'bin sözünü dinle!

36 Rab Yahve şöyle diyor: Yüzsüzlüğün ortaya döküldüğü, oynaşlarınla fahişelik ederken çıplaklığın meydana çıktığı için, bütün iğrenç putların yüzünden, onlara çocuklarının kanını verdiğin için,

37 düşüp kalktığın bütün oynaşlarını -sevdiklerini de nefret ettiklerini de- toplayacağım. Sana karşı onları her yandan toplayacak, çıplaklığını onların önüne sereceğim; bütün çıplaklığını görecekler.

38 Sana zina eden, kan döken kadınlara verilen cezayı vereceğim. Kanını akıtarak seni öfkemin ve kıskançlığımın öcüne terk edeceğim.

39 Seni oynaşlarının eline teslim edeceğim. Fuhuş yuvalarını yıkacak, yüksek tapınma yerlerini bozacaklar. Üzerindeki giysileri soyacak, güzel mücevherlerini alıp seni çırılçıplak bırakacaklar.

40 Halkı sana karşı kışkırtacaklar. Seni taşlayacak, kılıçlarıyla delik deşik edecekler.

(Hezekiel 16:35-40)

Yoksa onu çırılçıplak soyacak

1 “Kardeşlerinizi 'Halkım', kızkardeşlerinizi 'Merhamete ermişler' diye çağırın.”

Sadakatsiz İsrail

2 “Azarlayın ananızı, azarlayın,

Çünkü o benim karım değil artık,

Ben de onun kocası değilim.

Yüzünden akan fahişeliği,

Koynundan zinaları atsın.

3 Yoksa onu çırılçıplak soyacak,

Anadan doğma edeceğim,

Çöle, çorak toprağa çevirecek,

Susuzluktan öldüreceğim.

(Hoşea 2:1-3)

 

Kadın çok güzeldi

“Gebeyim”

 

2 Bir akşamüstü Davut yatağından kalktı, sarayın damına çıkıp gezinmeye başladı. Damdan yıkanan bir kadın gördü. Kadın çok güzeldi.

3 Davut onun kim olduğunu öğrenmek için birini gönderdi. Adam, “Kadın Eliam'ın kızı Hititli Uriya'nın karısı Bat-Şeva'dır” dedi.

4 Davut kadını getirmeleri için ulaklar gönderdi. Kadın Davut'un yanına geldi. Davut aybaşı kirliliğinden yeni arınmış olan kadınla yattı. Sonra kadın evine döndü.

5 Gebe kalan kadın Davut'a, “Gebeyim” diye haber gönderdi.

(2 Samuel 11:2-5)

 

İncil'de Pornografi:

İncil: Tanrı'nın kelime mi?

 

« Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak»

(Yuhanna 8:32)

 

 

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 

 

İster inanın ister inanmayın

(inanılmaz)

 

 

Filistliler'in sünnet derilerini

 

27 Davut'la adamları gidip iki yüz Filistli öldürdüler. Kralın damadı olabilmek için Davut, öldürülen Filistliler'in sünnet derilerini tam tamına getirip krala sundu. Saul da buna karşılık kızı Mikal'ı eş olarak ona verdi.

28 Saul, RAB'bin Davut'la birlikte olduğunu ve kızı Mikal'ın onu sevdiğini apaçık gördü.

(1 Samuel 18:27-28)

 

Kargaların sabah akşam getirdiği et ve ekmekle besleniyordu

 

5 RAB'bin söylediklerini yapan İlyas, gidip Şeria Irmağı'nın doğusundaki Kerit Vadisi'ne yerleşti.

6 Dereden su içiyor, kargaların sabah akşam getirdiği et ve ekmekle besleniyordu.

(1 Krallar 17:5-6)

 

Sizin gibi dışkısını yemek, idrarını içmek zorunda kalacak olan herkese gönderdi

 

12 Komutan, “Efendim bu sözleri yalnız size ve efendinize söyleyeyim diye mi gönderdi beni?” dedi, “Surların üzerinde oturan bu halka, sizin gibi dışkısını yemek, idrarını içmek zorunda kalacak olan herkese gönderdi.”

(Yeşaya 36:12)

 

 

Oğlumu pişirip yedik

'Oğlunu ver de yiyelim'

 

29 Böylece oğlumu pişirip yedik. Ertesi gün ona, 'Oğlunu ver de yiyelim' dedim. Ama o, oğlunu gizledi.” (2 Krallar 6:29)

 

Kardeşinin dul karısı onun ayağındaki çarığı çıkaracak, yüzüne tükürecek

 

5 “Birlikte oturan kardeşlerden biri oğlu olmadan ölürse, ölenin dulu aile dışından biriyle evlenmemeli. Ölenin kardeşi dul kalan kadına gidecek. Onu kendine karı olarak alacak, ona kayınbiraderlik görevini yapacak.

9 kardeşinin dul karısı ileri gelenlerin önünde adamın yanına gidecek, onun ayağındaki çarığı çıkaracak, yüzüne tükürecek ve, 'Kardeşine soy yetiştirmek istemeyen adama böyle yapılır' diyecek. (Yasa Kitabı 25:5, 9)

 

Kızkardeşim, yavuklum?

 

9 Çaldın gönlümü kızkardeşim, yavuklum,

Bir bakışınla,

Gerdanlığının tek zinciriyle çaldın gönlümü!

10 Aşkın ne güzel, kızkardeşim, yavuklum,

Şaraptan çok daha tatlı;

Esansının kokusu her türlü baharattan güzel!

12 Kapalı bir bahçesin sen, kızkardeşim, yavuklum,

Kapalı bir kaynak, mühürlü bir pınar.

(Ezgiler Ezgisi 4:9, 10, 12)

 

Göklerin direkleri sarsılır

 

11 Göklerin direkleri sarsılır,

Şaşkına dönerler O azarlayınca.

(Eyüb 26:11)

 

 

”Eşeğin çene kemiğiyle bin kişiyi öldürdüm”

 

15 Şimşon yeni ölmüş bir eşeğin çene kemiğini eline alıp bununla bin kişiyi öldürdü.

16 Sonra şöyle dedi:

“Bir eşeğin çene kemiğiyle,

İki eşek yığını yaptım,

Eşeğin çene kemiğiyle bin kişiyi öldürdüm.”

(Hakimler15:15-16)

 

Kargaların sabah akşam getirdiği et ve ekmekle besleniyordu

 

5 RAB'bin söylediklerini yapan İlyas, gidip Şeria Irmağı'nın doğusundaki Kerit Vadisi'ne yerleşti.

6 Dereden su içiyor, kargaların sabah akşam getirdiği et ve ekmekle besleniyordu.

(1 Krallar17:5-6)

 

İnanılmaz!

 

“Kargaların sabah akşam getirdiği et ve ekmekle besleniyordu”.

”Eşeğin çene kemiğiyle bin kişiyi öldürdüm”

”Göklerin direkleri sarsılır”

”Çaldın gönlümü kızkardeşim, yavuklum”.

Kardeşinin dul karısı onun ayağındaki çarığı çıkaracak,

yüzüne tükürecek.

Oğlumu pişirip yedik 'Oğlunu ver de yiyelim'

Sizin gibi dışkısını yemek, idrarını içmek zorunda kalacak olan herkese gönderdi.

“Filistliler'in sünnet derilerini”.

Tanrı insan değil ki, Yalan söylesin.(Çölde Sayım 23:19)

 

İncil: Tanrı'nın kelime mi?

 

« Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak»

(Yuhanna 8:32)

 

 

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 

İncil kan

 

“Adam öldürmeyeceksin”

13 “Adam öldürmeyeceksin.  (Misirdan Çikis 20:13)

15 Kardeşinden nefret eden, katildir. Ve hiçbir katilin sonsuz yaşama sahip olmadığını bilirsiniz. (1 Yuhanna 3:15)

 

“Yapacağınız şu: Her erkeği ve erkek eli değmiş her kadını öldüreceksiniz.”

 

10 Bunun üzerine topluluk Yaveş-Gilat halkının üzerine on iki bin yiğit savaşçı gönderdi. “Gidin, Yaveş-Gilat halkını, kadın, çoluk çocuk demeden kılıçtan geçirin” dediler,

11 “Yapacağınız şu: Her erkeği ve erkek eli değmiş her kadını öldüreceksiniz.”

(Hakimler21:10-11)

 

“Onları bozguna”

1 “Tanrınız RAB mülk edinmek üzere gideceğiniz ülkeye sizi götürdüğünde, önünüzden birçok ulusu - Hititler'i, Girgaşlılar'ı, Amorlular'ı, Kenanlılar'ı, Perizliler'i, Hivliler'i, Yevuslular'ı, sizden daha büyük ve daha güçlü yedi ulusu - kovacak.

2 Tanrınız RAB bu ulusları elinize teslim ettiğinde, onları bozguna uğrattığınızda, tümünü yok etmelisiniz. Bu uluslarla antlaşma yapmayacaksınız, onlara acımayacaksınız.  (Yasa Kitabı 7:1-2)

 

Kadın erkek, genç yaşlı, küçük ve büyük baş hayvanlardan eşeklere

 

21 Kadın erkek, genç yaşlı, küçük ve büyük baş hayvanlardan eşeklere dek, kentte ne kadar canlı varsa, hepsini kılıçtan geçirip yok ettiler.

22 Yeşu, ülkeye casus olarak gönderdiği iki adama, “O fahişenin evine gidin, ant içtiğiniz gibi, kadını ve bütün yakınlarını dışarı çıkarın” dedi.

23 Eve giren genç casuslar Rahav'ı, annesini, babasını, erkek kardeşleriyle bütün akrabalarını ve kendisine ait olan her şeyi alıp İsrail ordugahının yakınına getirdiler.

(Yeşu  6:21-23)

 

Onlara oğullarının, kızlarının etini yedireceğim

 

7 Yahuda ve Yeruşalim'in tasarılarını burada boşa çıkaracağım. Onları canlarına susayanların eline verecek, düşmanlarının önünde kılıçla düşüreceğim. Cesetlerini yem olarak kuşlara, yabanıl hayvanlara vereceğim.

8 Bu kenti viraneye çevirecek, alay konusu edeceğim; oradan her geçen şaşkın şaşkın bakıp başına gelen belalardan ötürü onunla alay edecek.

9 Onlara oğullarının, kızlarının etini yedireceğim. Canlarına susamış düşmanları onları kuşattığında sıkıntıdan birbirlerini yiyecekler.'

(Yeremya 19:7-9)

 

Bundan ötürü karılarını başkalarına

 

10 Bundan ötürü karılarını başkalarına,

Tarlalarını sahiplenecek yeni kişilere vereceğim.

Küçük büyük herkes kazanç peşinde,

Peygamberler, kâhinler, hepsi halkı aldatıyor.

(Yeremya 8:10)

 

13 “Adam öldürmeyeceksin(Misirdan Çikis 20:13)

Bundan ötürü karılarını başkalarına.

Onlara oğullarının, kızlarının etini yedireceğim.

“Onları bozguna”.

 

Tanrı insan değil ki, Yalan söylesin.(Çölde Sayım 23:19)

 

İncil: Tanrı'nın kelime mi?

 

«Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak»

(Yuhanna 8:32)

 

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

 

 

İncil'de Çelişkiler

 

 

Tanrı insan değil ki, Yalan söylesin

 

19 Tanrı insan değil ki,

Yalan söylesin;

İnsan soyundan değil ki,

Düşüncesini değiştirsin.

 (Çölde Sayım 23:19)

 

RAB / Şeytan

1 RAB İsrail halkına yine öfkelendi. Davut'u onlara karşı kışkırtarak, “Git, İsrail ve Yahuda halkını say” dedi. (2 Samuel 24:1)

1 Şeytan İsrailliler'e karşı çıkıp İsrail'de sayım yapması için Davut'u kışkırttı.  (1 Tarihler21:1)

 

Düşüncesini değiştirsin

19 Tanrı insan değil ki,

Yalan söylesin;

İnsan soyundan değil ki,

Düşüncesini değiştirsin.

(Çölde Sayım 23:19)

 

Düşüncesini değiştirsin / pişman oldum

 

29 “İsrail'in Yüceliği olan Tanrı yalan söylemez, düşüncesini de değiştirmez. Çünkü O insan değil ki, düşüncesini değiştirsin.”  (1 Samuel 15:29)

35 Samuel ölümüne dek Saul'u bir daha görmediyse de, onun için üzüldü. RAB da Saul'u İsrail Kralı yaptığına pişmandı. (1 Samuel 15:35)

7 “Yarattığım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip atacağım” dedi, “Çünkü onları yarattığıma pişman oldum.”  (Yaratılış 6:7)

 

 

Gökten inmiş olan İnsanoğlu'ndan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır

13 Gökten inmiş olan İnsanoğlu'ndan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. (Yuhanna 3:13)

 

İlyas kasırgayla göklere alındı

 

11 Onlar yürüyüp konuşurlarken, ansızın ateşten bir atlı araba göründü, onları birbirinden ayırdı. İlyas kasırgayla göklere alındı.

12 Olanları gören Elişa şöyle bağırdı: “Baba, baba, İsrail'in arabası ve atlıları!” İlyas'ı bir daha göremedi. Üstünü başını parçaladı  (2 Krallar 2:11-12)

 

Tanrı onu yanına almıştı

 

24 Tanrı yolunda yürüdü, sonra ortadan kayboldu, çünkü Tanrı onu yanına almıştı.

(Yaratılış 5:24)

 

İman sayesinde Hanok, ölümü tatmamak üzere yukarı alındı

 

5 İman sayesinde Hanok, ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. Kimse onu bulamadı, çünkü Tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmasından önce, Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi.  (İbraniler 11:5)

 

Ebedi Tanrı, RAB,Ne yorulur ne de zayıflar

 

28 Bilmiyor musun, duymadın mı?

Ebedi Tanrı, RAB, bütün dünyayı yaratan,

Ne yorulur ne de zayıflar,

O'nun bilgisi kavranamaz.

(Yeşaya 40:28)

 

 

Tanrı yapmakta olduğu işi yedinci gün bitirdi. O gün işi bırakıp dinlendi.( Yaratılış 2:2)

 

Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir

18 Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir. O'nu, Baba'nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul tanıttı. (Yuhanna1:18)

20 Ancak, yüzümü görmene izin veremem. Çünkü yüzümü gören yaşayamaz.( Misirdan Çikis33:20)

 

Hiç kimse hiçbir zaman Tanrı'yı görmüş değildir

 

12 Hiç kimse hiçbir zaman Tanrı'yı görmüş değildir. Ama birbirimizi seversek, Tanrı içimizde yaşar ve O'nun sevgisi içimizde yetkinleşmiş olur.(1 Yuhanna 4:12).

 

Açıkça, yüzyüze konuşurum.

O RAB'bin suretini görüyor

 

7 Ama kulum Musa öyle değildir.

O bütün evimde sadıktır.

8 Onunla bilmecelerle değil,

Açıkça, yüzyüze konuşurum.

O RAB'bin suretini görüyor.

Öyleyse kulum Musa'yı yermekten neden korkmadınız?”

(Çölde Sayım 12:7-8)

 

“Tanrı'yla yüzyüze görüştüm”

 

30 Yakup, “Tanrı'yla yüzyüze görüştüm, ama canım bağışlandı” diyerek oraya Peniel adını verdi. (Yaratılış 32:30)

 

Tanrı'yı gördüler, sonra yiyip içtiler

 

9 Sonra Musa, Harun, Nadav, Avihu ve İsrail ileri gelenlerinden yetmiş kişi dağa çıkarak

10 İsrail'in Tanrısı'nı gördüler. Tanrı'nın ayakları altında laciverttaşını andıran bir döşeme vardı. Gök gibi duruydu.

11 Tanrı İsrail soylularına zarar vermedi. Tanrı'yı gördüler, sonra yiyip içtiler.

(Misirdan Çikis 24:9-11)

 

Matta? /  Levi?

9 İsa oradan geçerken, vergi toplama kulübesinde oturan birini gördü. Adı Matta olan bu adama, «Ardımdan gel» dedi. Adam da kalkıp İsa'nın ardından gitti. (Matta9:9)

14 Yoldan geçerken, vergi toplama kulübesinde oturan Alfay oğlu Levi'yi gördü. Ona, «Ardımdan gel» dedi. Levi de kalkıp İsa'nın ardından gitti. (Markos 2:14)

27 Bu olaydan sonra İsa dışarı çıktı, vergi toplama kulübesinde oturan Levi adında bir vergi görevlisini gördü. Adama, «Ardımdan gel» dedi. (Luka 5:27)

 

Yahya geldiği zaman oruç tutup içkiden kaçındı, ona `cinli' diyorlar

 

18 Yahya geldiği zaman oruç tutup içkiden kaçındı, ona `cinli' diyorlar. (Matta 11:18)

Yahya Çekirge ve yaban balı yerdi

6 Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deriden kuşağı vardı. Çekirge ve yaban balı yerdi. (Markos 1:6)

İncil'de Çelişkiler?

Tanrı insan değil ki,

Yalan söylesin;

(Çölde Sayım 23:19)

 

 

İncil: Tanrı'nın kelime mi?

 

«Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak»

(Yuhanna 8:32)